Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-232

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 26 november 2014

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vliegtuigen - Negatieve impact op de gezondheid van de bevolking - Actieplan tegen lawaaierige en vervuilende vliegtuigen - Studie over de schadelijke gevolgen - Samenwerking met de Gemeenschappen

luchthaven
lawaai
luchtverontreiniging
akoestische vervuiling
vliegtuig

Chronologie

26/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 )
7/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-232 d.d. 26 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De minister is bevoegd voor de volksgezondheid van de bevolking in een brede kring rond de luchthaven van Zaventem. De Gewesten zijn bevoegd voor de geluidshinder en voor het leefmilieu, en de Gemeenschappen zijn eveneens bevoegd voor belangrijke delen van de volksgezondheid. Vliegtuigen zijn nog steeds enorm lawaaierig en stoten schadelijke gassen en stoffen uit. Dit alles komt de omwonenden rond de luchthaven niet bepaald ten goede, integendeel. Zowel de uitstoot als het vliegtuiglawaai zijn bijzonder schadelijk voor de gezondheid van de bevolking. Er zijn daarover reeds zeer verontrustende studies verschenen.

De minister beschouwt het als een belangrijke uitdaging om met de Gemeenschappen samen te werken en een actieplan op te stellen om de luchtvaartindustrie te verplichten te investeren in meer geluidsarme toestellen met veel minder schadelijke uitstoot. Het zou goed zijn indien de minister op dit terrein een co÷rdinerende rol zou opnemen en binnen de Europese Unie, en binnen andere internationale organen, een voortrekkersrol zou spelen.

1) Zal de minister over deze problematiek overleg plegen met de Gemeenschappen om te komen tot een actieplan tegen lawaaierige en vervuilende vliegtuigen ?

2) Zal de minister, samen met de Gemeenschappen, een actieplan opstellen om dit te bespreken op Europees en internationaal niveau ?

3) Is de minister zich bewust van de enorme impact van dit lawaai en van deze schadelijke uitstoot op de gezondheid van de omwonenden ?

4) Zal de minister op dit vlak contact opnemen met de collega's van de Gemeenschappen die bevoegd zijn voor volksgezondheid en met de minister van Mobiliteit binnen de federale regering ?

5) Is de minister bereid een voortrekkersrol te spelen in de strijd tegen deze vervuilende en lawaaierige toestellen ?

6) Zal de minister een studie laten uitvoeren over de schadelijke gevolgen van vliegtuiglawaai en zware schadelijke uitstoot op de gezondheid van de omwonenden en is ze bereid om hiervoor samen te werken met de Gemeenschappen en met de gemeenten die worden overvlogen ?

7) Is de minister bereid ook overleg te plegen met de bewonersgroepen en met de medici die zich met deze problematiek bezighouden?

Antwoord ontvangen op 7 januari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen. 

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden, maar tot die van mijn collega, de minister van Mobiliteit.