S. 6-131 Dossierfiche                  

Informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht
Philippe Mahoux    Steven Vanackere    Nadia El Yousfi    Latifa Gahouchi    Véronique Jamoulle    Anne Lambelin    Christie Morreale    Patrick Prévot    Christiane Vienne    Olga Zrihen    Karin Brouwers    Johan Verstreken    Pol Van Den Driessche    Jan Van Esbroeck    Karl Vanlouwe    Bert Anciaux    Ingrid Lieten    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen    Christophe Bastin    François Desquesnes    Bertin Mampaka Mankamba    Véronique Waroux    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Martine Taelman    Lode Vereeck    Jacques Brotchi    Valérie De Bue    Christine Defraigne    Olivier Destrebecq    Yves Evrard    Jean-Paul Wahl   

wetgevende procedure
nationale uitvoeringsmaatregel
informatieverslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-131/1 6-131/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 3/12/2014
6-131/2 6-131/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/5/2015
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
3/12/2014   Indiening van het verzoek Doc. 6-131/1 6-131/1 (PDF)
5/12/2014   Inschrijving op agenda Bureau
5/12/2014   Inschrijving op agenda
5/12/2014   Algemene bespreking Hand. 6-7 Hand. 6-7 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
5/12/2014   Verzending naar commissie
12/1/2015   Inschrijving op agenda
12/1/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Petra De Sutter, Anne Lambelin, Güler Turan, Karl Vanlouwe, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl
12/1/2015   Inleidende uiteenzetting door Philippe Mahoux
12/1/2015   Bespreking
26/1/2015   Inschrijving op agenda
26/1/2015   Hoorzitting met de heer François Roux, directeur-generaal Europese Zaken, FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
26/1/2015   Gedachtewisseling
9/2/2015   Inschrijving op agenda
9/2/2015   Hoorzitting met mevrouw Julie Bynens, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie
9/2/2015   Hoorzitting met de heer Nicola Lollo, Chef de pupitre, Département Union européenne, Wallonie-Bruxelles International
13/2/2015   Inschrijving op agenda
13/2/2015   Hoorzitting met de heer Tomas Anton Santos, euro-coördinator, Brussels International
13/2/2015   Hoorzitting met mevrouw Vicky Reynaert, departement Internationaal Vlaanderen
13/2/2015   Gedachtewisseling
2/3/2015   Inschrijving op agenda
2/3/2015   Hoorzitting met de heer Koen Lenaerts, Vicepresident van het Hof van Justitie van de Europese Unie
2/3/2015   Gedachtewisseling
16/3/2015   Inschrijving op agenda
16/3/2015   Hoorzitting met mevrouw Claudia De Maesschalck, Gevolmachtigd Minister
16/3/2015   Hoorzitting met mevrouw Valérie Charlier, SOLVIT
16/3/2015   Hoorzitting met mevrouw Sabrina Van De Velde, EU-Pilot
16/3/2015   Hoorzitting met de heer Paul Rietjens, Directeur-Generaal juridische zaken, FOD Buitenlandse Zaken
16/3/2015   Gedachtewisseling
23/3/2015   Inschrijving op agenda
23/3/2015   Bespreking
20/4/2015   Inschrijving op agenda
20/4/2015   Hoorzitting met de heer Peter Bursens, hoogleraar, ACIM - Antwerp Center for Institutions and Multilevel Politics, Departement Politieke Wetenschappen, Universiteit Antwerpen
20/4/2015   Hoorzitting met mevrouw Patricia Popelier, hoogleraar, Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen
20/4/2015   Hoorzitting met de heer Werner Vandenbruwaene, postdoctoraal onderzoeker, Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen
24/4/2015   Inschrijving op agenda
24/4/2015   Bespreking
24/4/2015   Hoorzitting met de heer Steven Van Hecke, docent, Instituut voor de Overheid, Faculteit Sociale Wetenschappen, KULeuven
24/4/2015   Hoorzitting met mevrouw Isabelle De Coninck, wetenschappelijk medewerker, Instituut voor de Overheid, Faculteit Sociale Wetenschappen, KULeuven
24/4/2015   Hoorzitting met mevrouw Marianne Dony, hoogleraar, Chaire Jean Monnet de droit de l'Union européenne, IEE-ULB
24/4/2015   Hoorzitting met de heer Yves Lejeune, professor, Faculteit Recht en Criminologie, UCL
11/5/2015   Inschrijving op agenda
11/5/2015   Bespreking van de aanbevelingen
18/5/2015   Inschrijving op agenda
18/5/2015   Stemming (+9/-1/o4)
18/5/2015   Aanneming voorstel
18/5/2015   Vertrouwen rapporteur
  [S2] Behandeling door Senaat
5/12/2014   Opstellen informatieverslag
5/12/2014   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
29/5/2015   Inschrijving op agenda
29/5/2015   Algemene bespreking Hand. 6-11 Hand. 6-11 (PDF)
29/5/2015   Stemming (+27/-9/o9) Hand. 6-11 Hand. 6-11 (PDF)
29/5/2015   Aanneming zonder amendering
29/5/2015   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, minister-presidenten en de voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 5/12/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/5/2015