Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-380

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 8 januari 2015

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Sportieve activiteiten - Samenwerking met Gemeenschappen

gedetineerde
strafgevangenis
sociale integratie
sportmanifestatie
officiŽle statistiek
gemeenschappen van BelgiŽ

Chronologie

8/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 )
29/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-380 d.d. 8 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Gemeenschappen bieden ondersteuning voor sportieve activiteiten in de gevangenissen.

Graag kreeg ik van de minister de volgende gegevens:

1) Hoeveel sportieve activiteiten werden er georganiseerd in de jaren 2012, 2013 en 2014? Graag kreeg ik een overzicht per gevangenis.

2) Welke sportorganisaties stonden in voor deze sportieve activiteiten? Graag een overzicht per jaar en per instelling.

3) Stimuleert het ministerie de gevangenissen om sportieve activiteiten te organiseren? Zijn hiervoor werkingsmiddelen? Graag een overzicht per gevangenis en per jaar.

4) Hoeveel gedetineerden en hoeveel geÔnterneerden namen deel aan deze activiteiten? Graag een overzicht per gevangenis en per jaar.

5) Werden mensen van buiten de gevangenissen uitgenodigd om aan deze activiteiten deel te nemen of om ernaar te komen kijken? Zo ja, waar en wanneer? Over hoeveel genodigden ging het dan?

6) Zijn er grote verschillen tussen de verschillende strafinrichtingen en zo ja, waaraan is dit te wijten?

7) Is de minister het met me eens dat deze sportieve activiteiten een positieve impuls kunnen bieden voor de herintegratiekansen van de gedetineerden en geÔnterneerden?

Antwoord ontvangen op 29 januari 2015 :

Deze materie behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen. Ik verwijs dus naar de diensten van deze die deze materie behandelen in de schoot van de penitentiaire instellingen.