Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-155

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 oktober 2014

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Zorgcentrum De Meander - Geestelijke gezondheid - Psychische zorg - Jongeren met een verstandelijke beperking - Sluiting - Financiering - Federale middelen

geestelijk gehandicapte
buitengewoon onderwijs
sociale voorzieningen

Chronologie

23/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-155 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Meander biedt psychische zorg aan jongeren vanaf 16 jaar met een lichte verstandelijke beperking. Recent kondigde de directie aan haar werking te zullen stopzetten. De oorzaak is de te krappe financiering vanuit de ziekteverzekering. De Meander heeft geen K-bedden, zoals de kinderpsychiatrie, waar veel middelen en dus ook veel personeel tegenover staan. Het is nochtans zowat de enige plek in Vlaanderen die dit soort zorg aanbiedt.

Met veel te krappe budgetten en lange wachtlijsten is de gehandicaptenzorg al jarenlang een pijnpunt in Vlaanderen. De toestand is zodanig precair dat dit zelfs al tot wanhoopsdaden heeft geleid. Ik verwijs naar de recente familiedrama's in Geel en Bornem.

Hierover de volgende vragen.

1) Is de minister op de hoogte van deze sluiting? Hoe beoordeelt zij de werking van dit zorgcentrum? Beaamt zij dat deze organisatie een belangrijke leemte opvult voor personen die nergens andere terecht kunnen omwille van hun lichte verstandelijke beperking en daardoor tussen de mazen vallen van het al over bevraagde verzorging en opvangnet? Is ze het ermee eens dat de situatie voor deze mensen en hun familie uiterst precair aan het worden is?

2) Hoeveel middelen krijgt De Meander jaarlijks van de federale overheid om in bovengenoemde werking te voorzien? Acht de minister dit voldoende? Ziet zij eventueel mogelijkheden om de werking op een andere manier te financieren? Is zij bereid contact op te nemen met de organisatie?