S. 6-162 Dossierfiche                  

Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land
Ingrid Lieten    Bert Anciaux    Cindy Franssen    Miranda Van Eetvelde    Lieve Maes    Philippe Mahoux    Petra De Sutter    Philippe Henry    Jean-Paul Wahl    François Desquesnes    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen    Christie Morreale    Olga Zrihen    Elisabeth Meuleman    Hélène Ryckmans    Cécile Thibaut    Wouter Van Besien    Christiane Vienne    Véronique Jamoulle    Latifa Gahouchi    Anne Lambelin    Nadia El Yousfi    Patrick Prévot    Karin Brouwers    Sonja Claes    Brigitte Grouwels    Johan Verstreken    Christophe Bastin    Bertin Mampaka Mankamba    Véronique Waroux    Jean-Jacques De Gucht   

institutionele samenwerking
kind
verhouding land-regio
armoede
informatieverslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-162/1 6-162/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 25/2/2015
6-162/2 6-162/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2016
6-162/3 6-162/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/2/2016
6-162/4 6-162/4 (PDF) Hoorzittingen 1/2/2016
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
25/2/2015   Indiening van het verzoek Doc. 6-162/1 6-162/1 (PDF)
6/3/2015   Inschrijving op agenda
6/3/2015   Algemene bespreking Hand. 6-9 Hand. 6-9 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
16/3/2015   Verzending naar commissie
24/4/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Olivier Destrebecq, Lieve Maes, Ann Brusseel, Hélène Ryckmans
24/4/2015   Regeling der werkzaamheden
24/4/2015   Voorstellen van hoorzittingen
24/4/2015   Inschrijving op agenda
11/5/2015   Inschrijving op agenda
11/5/2015   Hoorzitting met de heer Julius Op De Beke, vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie (EMPL) van de Europese Commissie
11/5/2015   Hoorzitting met mevrouw Françoise De Boe, coördinator, en de heer Henk Van Hooteghem, adjunct-coördinator van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
11/5/2015   Hoorzitting met de heer Julien Van Geertsom, voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
11/5/2015   Hoorzitting met mevrouw Sarah Luyten, wetenschappelijk medewerkster, Observatorium voor gezondheid en Welzijn - Brussel Hoofdstad
11/5/2015   Hoorzitting met de heer Michel Vandekeere, directeur van l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse van de Franse Gemeenschap
29/5/2015   Inschrijving op agenda
29/5/2015   Hoorzitting met de heer Jo Noppe, Adviseur Sociale Monitoring, Studiedienst van de Vlaamse Regering
29/5/2015   Hoorzitting met professor Ides Nicaise, Hoofd van de Onderzoeksgroep Onderwijs en Levenslang Leren, HIVA, KU Leuven
29/5/2015   Hoorzitting met professor Daniëlle Dierckx, Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, (OASES) Universiteit Antwerpen
29/5/2015   Hoorzitting met mevrouw Anne-Catherine Guio, senior researcher bij het onderzoekscentrum ISER
8/6/2015   Inschrijving op agenda
8/6/2015   Hoorzitting met de heer Bernard De Vos, Délégué général aux Droits de l'Enfant van de Franse Gemeenschap
8/6/2015   Hoorzitting met de heer Benoit Parmentier, administrateur-generaal van het Office de la Naissance et de l'Enfance
8/6/2015   Hoorzitting met mevrouw Naima Charkaoui, beleidsmedewerkster van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat
8/6/2015   Hoorzitting met mevrouw Katrien Verhegge, administrateur-generaal, Kind en Gezin
8/6/2015   Hoorzitting met mevrouw Gaelle Buysschaert, Child Rights Officer, UNICEF
12/6/2015   Inschrijving op agenda
12/6/2015   Hoorzitting met mevrouw Christel Verhas, directeur Gezinspolitiek, Gezinsbond
12/6/2015   Hoorzitting met mevrouw Françoise Pissart, directeur, Koning Boudewijnstichting
12/6/2015   Hoorzitting met mevrouw Saïda Sakali, projectverantwoordelijke, Kinderarmoedefonds
12/6/2015   Hoorzitting met mevrouw Delphine Chabbert, politiek secretaris, Ligue des Familles
22/6/2015   Inschrijving op agenda
22/6/2015   Hoorzitting met mevrouw Nathalie Debast, stafmedewerker armoede, energie en wonen, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
22/6/2015   Hoorzitting met mevrouw Malvina Govaert, directeur generaal, Fédération des CPAS de l'Union des Villes et Communes de Wallonie
22/6/2015   Hoorzitting met de heer Jean Spinette, voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis
22/6/2015   Hoorzitting met mevrouw Dominique Decoux, voorzitster van het OCMW van Schaarbeek
22/6/2015   Hoorzitting met de heer Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator, Vlaams Netwerk tegen Armoede
22/6/2015   Hoorzitting met mevrouw Christine Mahy, secretaris generaal, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté
26/6/2015   Inschrijving op agenda
26/6/2015   Hoorzitting met mevrouw Caro Bridts, armoedemedewerker, Samenlevingsopbouw Brussel
26/6/2015   Hoorzitting met de heer Bert D'Hondt, Welzijnszorg
26/6/2015   Hoorzitting met de heer Herman Van Breen, Algemeen secretaris en mevrouw Carine Baiwir, ervaringsdeskundige, ATD Quart Monde
6/7/2015   Inschrijving op agenda
6/7/2015   Hoorzitting met professor Bea Cantillon, Directeur, Centrum voor Sociaal Beleid, Universiteit Antwerpen
6/7/2015   Hoorzitting met professor Rudi Roose, Vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent
6/7/2015   Hoorzitting met professor Jan De Maeseneer, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent
6/7/2015   Hoorzitting met professor Wouter Duyck, Departement Experimentele Psychologie, Universiteit Gent
5/10/2015   Inschrijving op agenda
5/10/2015   Hoorzitting met professor Frank Vandenbroucke, Onderzoeksgroep Economie en Overheid, KU Leuven
5/10/2015   Hoorzitting met de heer Georges Carly, Directeur van de Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active (CEMEA)
1/2/2016   Inschrijving op agenda
1/2/2016   Bespreking
1/2/2016   Stemming (+16/-0/o0) Doc. 6-162/3 6-162/3 (PDF)
1/2/2016   Aanneming voorstel
1/2/2016   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-162/2 6-162/2 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
16/3/2015   Opstellen informatieverslag
16/3/2015   Inschrijving op agenda Bureau
16/3/2015   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
26/2/2016   Inschrijving op agenda
26/2/2016   Algemene bespreking Hand. 6-16 Hand. 6-16 (PDF)
26/2/2016   Stemming (+38/-0/o2)
Stemming NL: (+19/-0/o2) Stemming FR: (+18/-0/o0)
Hand. 6-16 Hand. 6-16 (PDF)
26/2/2016   Aanneming zonder amendering
26/2/2016   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister, de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, aan de Voorzitter van de Kamer en aan de Minister-presidenten en de Voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 6/3/2015
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/2/2016