Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-322

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Federaal beleid aangaande ontwikkelingssamenwerking - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen

ontwikkelingshulp
bezuinigingsbeleid
provinciebegroting
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
19/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-322 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd, zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze verder gezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen, zullen sommige projecten niet voortgezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de minister me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van de ontwikkelingssamenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen, zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies ?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen ?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet ?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid aangaande de ontwikkelingssamenwerking van de federale overheid ?

Antwoord ontvangen op 19 februari 2015 :

1) De federale overheid financiert binnen Ontwikkelingssamenwerking inderdaad programma’s van universitaire samenwerking via VLIR-UOS en programma’s van VVSG, de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten. Voor een gedetailleerd overzicht kan u terecht op ODA online, een publieke website waar alle interventies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zijn opgenomen (precieze link : http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Wie_zijn_we/Onze_organisatie/ODA/ODA-databank/).

2) De federale overheid heeft geen weet van projecten die dienen aangepast te worden door de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen. De programma’s van de universitaire samenwerking en van de steden en gemeenten worden voor 100 % gefinancierd door de federale overheid. Wel worden deze programma’s bij de steden en gemeenten opgevolgd door ambtenaren van de gemeenten die niet door de federale overheid worden gefinancierd. Wij hebben echter nog geen bericht gekregen dat er zich hier problemen zouden stellen.

3) De federale overheid heeft geen weet van projecten die dienen gestopt te worden.

4) Aangezien het aandeel van de Gewesten en Gemeenschappen in de totale Belgische ODA bijna 5 % bedraagt, zal de impact van de eventuele besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen op de Belgische ODA-cijfers veeleer beperkt zijn.