Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1969

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 2 oktober 2018

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Hybride vliegtuigen - Ontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek - Ondersteuning - Voortrekkersrol van BelgiŽ - Overleg met de deelstaten

vliegtuig
minder vervuilend voertuig
onderzoek en ontwikkeling
luchtvaartindustrie
luchthaven
luchtverkeer

Chronologie

2/10/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/11/2018 )
16/11/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2166

Vraag nr. 6-1969 d.d. 2 oktober 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De problematiek van de vliegtuigen in en rond Zaventem is een transversale aangelegenheid. Enerzijds is de federale minister van Mobiliteit bevoegd voor de vliegroutes en anderzijds zijn de Gewesten bevoegd voor de geluidsnormen.

Het wetenschappelijk en industrieel beleid, evenals de steun aan dit beleid, behoren tot de bevoegdheid van de federale ministers die belast zijn met Economie of met Wetenschapsbeleid, maar zijn tevens een bevoegdheid van de Gemeenschappen en Gewesten.

Het ondersteunen en ontwikkelen van hybride vliegtuigen is een transversale aangelegenheid waarin de staatssecretaris van Wetenschapsbeleid een belangrijke rol kan spelen.

Onlangs werd in de pers bericht dat sommige vliegtuigbouwers eindelijk oor hebben voor de vraag van vele overheden en mensen om stillere en properdere vliegtuigen te bouwen. Zo was er het nieuws dat men begint met de bouw van passagiersvliegtuigen die elektrisch kunnen landen en opstijgen. Uiteraard zou die technologische revolutie een enorme stap voorwaarts zijn in het oplossen van de geluids en uitstootproblematiek van de luchthaven van Zaventem.

Indien de vliegtuigen in de toekomst elektrisch kunnen landen en opstijgen, zal er een pak minder schadelijke uitstoot zijn en zullen de omwonenden van de luchthaven eindelijk kwaliteitsvol kunnen leven.

De wetenschappelijke en industriŽle domeinen die specifiek nodig zijn voor de productie van die vliegtuigen (batterijen, chemie, elektrische aandrijving, vliegtuigbouw, enzovoort), zijn in BelgiŽ goed ontwikkeld en dus is het erg waarschijnlijk dat BelgiŽ een voortrekkersrol zal (kunnen) spelen in de ontwikkeling van dergelijke hybride lijnvliegtuigen.

1) Wat heeft de geachte staatssecretaris reeds gedaan om mee internationale druk op te voeren bij de vliegtuigbouwers en maatschappijen om zo snel mogelijk deze stillere en meer propere vliegtuigen te laten produceren en te gebruiken ?

2) Kan ze, samen met de gewestregeringen, initiatieven in dat verband nemen en ondersteunen ?

3) Wanneer denkt ze dat er regelmatig gebruik zal kunnen gemaakt worden van hybride vliegtuigen? Is dat niet een zaak waar ons land een voortrekkersrol in kan spelen ?

4) Kan het wetenschappelijk onderzoek daarrond niet mee ondersteund worden door de federale regering ? Zal ze hierover overleggen met haar collega's van de gewestregeringen ?