S. 6-205 Dossierfiche                  

Verslag over de radicalisering in BelgiŽ

extremisme
radicalisering
terrorisme
religieus conservatisme
openbare veiligheid
beroepsgeheim
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
institutionele samenwerking
uitwisseling van informatie
strafrecht
strafgevangenis
geestelijkheid
onderwijs op afstand
gevangenisstraf
wapenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-205/2 6-205/2 (PDF) Vaststellingen en aanbevelingen 3/6/2016
6-205/1 6-205/1 (PDF) Verslag namens de commissie 13/6/2016
6-205/3 6-205/3 (PDF) Bijlagen 13/6/2016
6-205/4 6-205/4 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 17/6/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
11/5/2015   Indiening
11/5/2015   Verzending naar commissie: Bijzondere commissie "Radicalisering"
17/6/2015   Inschrijving op agenda
17/6/2015   Algemene bespreking
17/6/2015   Amendementen ingediend na goedkeuring van het verslag Doc. 6-205/4 6-205/4 (PDF)
17/6/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+19/-0/o26)
17/6/2015   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Bijzondere commissie "Radicalisering"
11/5/2015   Verzending naar commissie
11/5/2015   Inschrijving op agenda
11/5/2015   Regeling der werkzaamheden
12/6/2015   Inschrijving op agenda
12/6/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Vťronique Jamoulle, Karl Vanlouwe, Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl, FranÁois Desquesnes
12/6/2015   Regeling der werkzaamheden
23/10/2015   Inschrijving op agenda
23/10/2015   Regeling der werkzaamheden
27/11/2015   Inschrijving op agenda
27/11/2015   Bespreking
8/1/2016   Inschrijving op agenda
8/1/2016   Bespreking
26/2/2016   Inschrijving op agenda
26/2/2016   Bespreking
11/3/2016   Inschrijving op agenda
11/3/2016   Bespreking
25/3/2016   Inschrijving op agenda
25/3/2016   Bespreking
18/4/2016   Inschrijving op agenda
18/4/2016   Bespreking
22/4/2016   Inschrijving op agenda
22/4/2016   Bespreking
9/5/2016   Inschrijving op agenda
9/5/2016   Regeling der werkzaamheden
3/6/2016   Inschrijving op agenda
3/6/2016   Bespreking
3/6/2016   Stemming over het geheel: aangenomen (+7/-2/o4) Doc. 6-205/2 6-205/2 (PDF)
13/6/2016   Inschrijving op agenda
13/6/2016   Lezing van het verslag
13/6/2016   Goedkeuring verslag
12 stemmen en 1 onthouding.
Doc. 6-205/1 6-205/1 (PDF)
17/6/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 17/6/2015
Commissie: Bijzondere commissie "Radicalisering"
Behandeling beŽindigd 11/5/2015, 12/6/2015, 23/10/2015, 27/11/2015, 8/1/2016, 26/2/2016, 11/3/2016, 25/3/2016, 18/4/2016, 22/4/2016, 9/5/2016, 3/6/2016, 13/6/2016

Kruispuntbank van de wetgeving