Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-287

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 5 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gemeenschappen - Culturele projecten - Rol van de parlementen

Europese Unie
bevordering van investeringen
investeringsbeleid
cultuurbeleid
EU-steun

Chronologie

5/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-287 d.d. 5 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Commissie onder leiding van de heer Juncker beloofde om voor de eerste twee jaar van de nieuwe Europese legislatuur (2015-2016) een investeringsfonds op te richten van 300 miljard euro.

Het gaat dus hoofdzakelijk over echte investeringen, met het oog op het activeren van de Europese economie.

1) Zijn er op het vlak van culturele aangelegenheden projecten die in samenwerking met de Gemeenschappen ingediend zullen worden bij de Europese commissie in het kader van dit investeringsplan? Zo ja, over welke projecten gaat het? Wat zijn de gemeenschappelijke prioriteiten vanuit de Gemeenschappen? Voor welk bedrag zullen er projecten ingediend worden? Wanneer plant de minister overleg met de Gemeenschappen hierover? Wanneer wordt deze lijst met projecten namens BelgiŽ, dus federaal en deelgebieden samen, ingediend?

2) Zal er een overleg en een bespreking met de verschillende parlementen georganiseerd worden? Krijgt de Senaat als vergadering van de deelgebieden hierin een specifieke opdracht?