Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-326

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de minister van Justitie

Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale regering - Invloed op het justitieel, penitentiair en welzijnsbeleid

rijksbegroting
bezuinigingsbeleid
rechtsstelsel
strafgevangenis
sociaal welzijn

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
3/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-326 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die raken aan gemeenschapsbevoegdheden en gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook op het vlak van justitie zullen ernstige besparingen opgelegd worden die een rechtstreekse of onrechtstreekse invloed hebben op de politiek van de Gemeenschappen en Gewesten. Zeker ook op het vlak van jeugdsanctierecht zullen de besparingen van de federale overheid een invloed hebben, maar ook op het vlak van begeleiding, ondersteuning en zorg voor ge´nterneerden en gedetineerden.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de federale overheid oplegt ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale overheid voor het penitentiair, justitieel en welzijnsbeleid van de Gemeenschappen ?

4) Zal de minister met de collega's van de Gemeenschappen overleggen over de invloed van deze besparingen en zo ja, wanneer zal dit overleg georganiseerd worden ?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2015 :

1) tot 4) Ik heb geen kennis van projecten die door de bezuinigingen risico zouden lopen. Alle overgedragen financiële middelen werden gebaseerd op de begroting van 2013 (en dus van voor de besparingsoperatie die in 2014 en 2015 werd doorgevoerd). Dit wordt bevestigd voor de dossieren die behoren tot de bevoegheid van mijn administratie, verantwoordelijk voor de uitbating van Everberg, CFJ Saint-Hubert en GFJ Tongeren. Ik heb geen zicht op projecten die betrekking hebben op post-penitentiaire begeleidingen die door de justitiehuizen werden opgenomen en die zijn geregionaliseerd sinds 1 januari 2015.