Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-411

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 januari 2015

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Mammografische borstkankerscreening - Protocolakkoord met de Gemeenschappen

kanker
voorkoming van ziekten

Chronologie

28/1/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 )
24/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-411 d.d. 28 januari 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 24 februari 2014 heeft de toenmalige federale minister van Volksgezondheid een aanvulling op het protocolakkoord van 25 oktober 2000 over mammografische borstkankerscreening ondertekend met de beleidsverantwoordelijken van de Vlaamse regering, de Waalse regering, de Duitse gemeenschapsregering, de Franse Gemeenschapsregering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel.

Het samenwerkingsakkoord van 2000 werd verlengd tot 1 januari 2015.

1) Wat zijn de gevolgen van dit akkoord ? Zijn er al concrete resultaten merkbaar ?

2) Hoeveel bedraagt de financiŽle bijdrage van elk van de entiteiten in de strijd tegen borstkanker ?

3) Wordt er dankzij dit protocolakkoord ook meer actie ontwikkeld ? Zo ja, welke ?

4) Is er op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek iets te merken van dit protocolakkoord ?

Antwoord ontvangen op 24 februari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Zoals het geachte lid weet, behoort preventie tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten. Ook de vroegtijdige opsporing van borstkanker door middel van mammografie valt hieronder.

Het protocolakkoord van 25 november 2000 tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake mammografische borstkankerscreening en het aanhangsel van 30 mei 2001 bij dit protocolakkoord betreffende de overdracht van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, de follow-up en de evaluatie van het programma voor mammografische borstkankerscreening, bepalen de afspraken tussen de federale overheid en de Gemeenschappen / Gewesten inzake de screening van borstkanker.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd in 2002 een specifiek protocol gesloten tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

De protocolakkoorden hebben aanleiding gegeven tot het opstarten van de tweejaarlijkse programma’s voor borstkankeropsporing door de Gemeenschappen / Gewesten : in de Vlaamse Gemeenschap sinds 2001 en in de Franse Gemeenschap sinds 2002. Op federaal niveau werd een specifiek nomenclatuurnummer gecreëerd voor de screeningsmammografie, met tweede lezing (controle van de eerste beoordeling van de mammografie door een tweede expert).

In de protocolakkoorden wordt gepreciseerd dat de kosten voor de honoraria gedragen worden door de federale overheid, en de kosten voor de organisatie en de campagnes voor het publiek door de Gemeenschappen. Aangezien een groot deel van de mammografieën voor screeningsdoeleinden gebeuren buiten het georganiseerd bevolkingsonderzoek, waarbij de nomenclatuur van de mammografie voor diagnostische doeleinden gebruikt wordt, is het berekenen van de kosten van de mammografische screening op federaal niveau is vrijwel onmogelijk.

De Interministeriële Conferentie van 24 februari 2014 heeft de protocolakkoorden verlengd tot 31 december 2014. De beslissing om de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en zijn werkgroepen opnieuw op te starten werd slechts recent genomen. De eventuele verlenging of wijziging van de protocolakkoorden inzake borstkankerscreening zullen een agendapunt vormen in de besprekingen van de werkgroepen, die in de loop van de volgende maanden opnieuw zullen samenkomen.