Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-193

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 3 november 2014

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Nood aan meer artsen - Huisartsen - Overleg met de gemeenschappen - Opleiding geneeskunde - Numerus clausus - Initiatieven

dokter
algemene geneeskunde
verhouding land-regio
institutionele samenwerking
leerlingenselectie
tekort aan arbeidskrachten

Chronologie

3/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-193 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer oudere artsen stoppen hun dokterspraktijk. Steeds meer jongere artsen verkiezen om deeltijds hun beroep uit te oefenen. Er zijn steeds minder huisartsen in ons land. Nochtans is iedereen er meer en meer van overtuigd dat de huisarts een cruciale rol speelt in de volksgezondheid en de spil moet zijn in een kwaliteitsvol en betaalbaar gezondheidsbeleid.

Uiteraard heeft deze problematiek rechtstreeks impact en gevolgen voor het beleid van de verschillende gemeenschappen in ons land op het vlak van gezondheidszorg en onderwijs. Uiteraard kan er maar een oplossing gevonden worden indien zowel het federale niveau als de gemeenschappen een gemeenschappelijk beleid ontwikkelen. Zo is onder meer de toegang tot de opleiding voor de geneeskunde een essentieel element om het aantal huisartsen te doen toenemen.

1) Bijgevolg is mijn vraag aan de geachte minister hoe ze erin zal slagen het aantal huisartsen te verhogen en hoe ze in overleg met de gemeenschappen hierover een beleid zal ontwikkelen?

2) Zal zij spoedig in overleg treden met de gemeenschappen? Zal ze het debat van een numerus clausus met de deelgebieden opstarten? Zal ze andere drempels wegwerken? Welke initiatieven zal de geachte minister nemen?