Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-602

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 april 2015

aan de eerste minister

Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitstalige Gemeenschap

begrotingsbeleid
EU-controle
rijksbegroting
provinciebegroting
Duitstalige Gemeenschap

Chronologie

23/4/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 )
29/5/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-602 d.d. 23 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De eerste minister hecht veel belang aan een goede samenwerking tussen de federale overheid en de deelgebieden. Ook op het vlak van het begrotingswerk is een samenwerking noodzakelijk.

De federale overheid heeft met de afspraken gemaakt aangaande de te halen begrotingsnorm voor het jaar 2015.

Daar BelgiŽ een federale staat is, met naast de federale overheid ook nog Gewesten en Gemeenschappen en bovendien ook nog de lokale en provinciale besturen, dient de Europese afspraak ook door alle bevoegde beleidsverantwoordelijken ondersteund te worden.

Daarvoor is natuurlijk een overleg noodzakelijk met alle bevoegde entiteiten.

De Duitstalige Gemeenschapsregering is bevoegd voor de Duitstalige Gemeenschap.

1. Wat is de begrotingsdoelstelling die met de EU werd overeengekomen voor heel BelgiŽ voor 2015?

2. Hoe werd de Duitstalige regering betrokken bij het vastleggen van deze begrotingsdoelstelling met de EU?

3. Welke begrotingsinspanning zal de Duitstalige Gemeenschapsregering op zich nemen voor het jaar 2015?

4. Werd deze doelstelling afgesproken met de Duitstalige Gemeenschapsregering, bevoegd voor de Duitstalige Gemeenschap?

5. Wanneer had dit overleg plaats?

6. Werd deze beslissing en deze afspraak genoteerd binnen de beslissingen van de federale regering en zo ja, wanneer?

7. Werd deze beslissing en deze afspraak genoteerd binnen de beslissingen van de Duitstalige Gemeenschapsregering en zo ja, wanneer?

8. Werden deze afspraken ook gemaakt op een overlegcomitť?

Antwoord ontvangen op 29 mei 2015 :

Ik verwijs naar mijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 6-600.