Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-338

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het beleid op het vlak van leefmilieu en duurzame ontwikkeling

rijksbegroting
bezuinigingsbeleid
milieubeleid
duurzame ontwikkeling

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
22/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-338 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die zowel raken aan gemeenschapsbevoegdheden als aan gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook op het vlak van het beleid rond leefmilieu en duurzame ontwikkeling heeft de federale regering besparingen gepland. Dit zal ongetwijfeld ook zijn invloed hebben op het beleid dat vanuit de Gewesten voor leefmilieu en duurzame ontwikkeling opgezet zal worden.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de federale regering oplegt ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale overheid inzake leefmilieu en duurzame ontwikkeling op het beleid ter zake van de Gewesten ? Graag kregen we een concrete opsomming van alle projecten die in gevaar komen.

4) Wordt er over deze besparingsmaatregelen overleg gepleegd met de Gewesten en zo ja, wanneer zal dit overleg plaatsvinden ?

Antwoord ontvangen op 22 januari 2015 :

Wat de samenwerkingsakkoorden en de gemeenschappelijke projecten tussen de Federale Staat en de Gewesten op het niveau van leefmilieu betreft, kunnen we zeggen dat er in dit stadium geen directe gevolgen zijn aangezien de prioriteit die aan deze samenwerking werd verleend, behouden blijft, eventueel ten koste van andere projecten.