S. 6-308 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen parlementaire vergaderingen
Christine Defraigne    Bert Anciaux    Petra De Sutter    Philippe Mahoux    Vťronique Jamoulle   

interparlementaire samenwerking
nationaal parlement
regionaal parlement
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
institutionele hervorming
bevoegdheid van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-308/1 6-308/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 12/12/2016
6-308/2 6-308/2 (PDF) Amendementen 9/1/2017
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/12/2016   Indiening Doc. 6-308/1 6-308/1 (PDF)
16/12/2016   Inoverwegingneming
16/12/2016   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/12/2016   Verzending naar commissie
9/1/2017   Inschrijving op agenda
9/1/2017   Bespreking
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/1/2017