Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-579

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 3 april 2015

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Brussel - Nieuwe metrolijn - Akkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Kostprijs - Aandeel van Beliris - Voorziene tijdpad - Overleg met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS)

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
metro
overheidsinvestering

Chronologie

3/4/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015 )
11/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-579 d.d. 3 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Brusselse regering heeft op 26 maart 2015 het richtplan van Beliris goedgekeurd voor de aanleg van een nieuwe metrolijn tussen het station Bordet in Evere en het Noordstation.

De nieuwe metrolijn moet tegen 2024 volledig klaar zijn. Het bouwproject zelf valt uiteen in twee delen. Het traject tussen het Noordstation in Schaarbeek en het Bordetstation in Evere is in handen van Beliris, het federale investeringsfonds voor Brussel. Voor de ombouw van de tramlijn tussen het Noordstation, het Zuidstation en de halte Albert aan het park van Vorst tot een hoogwaardige metrolijn werkt het gewest samen met de Maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel (MIVB).

Omdat het essentieel is dat de twee deelprojecten perfect op elkaar afgestemd worden, komt er ÚÚn overkoepelend co÷rdinatiecomitÚ. De regering heeft op 26 maart 2015 de richtplannen van Beliris voor het traject Bordet-Noordstation definitief goedgekeurd. Dat betekent dat er een nieuwe tunnel zal worden geboord en dat er nieuwe metrostations worden gegraven ter hoogte van het Liedtsplein, het Colignonplein, het Verboekhovenplein, het Rigaplein, het kruispunt van de Verdonckstraat en de Van Hammestraat, het Vredesplein en het treinstation Bordet.

Het is verheugend dat de federale regering voor deze grote infrastructuurplannen de handen in elkaar slaat met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1) Hoe zijn de plannen voor deze metrolijn ontstaan? Werd hierover grondig overleg gepleegd met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

2) Wat is de kostprijs van dit project?

3) Wat is het aandeel van Beliris in de financiŰle kost van dit project?

4) Wat is het voorziene tijdpad van dit project?

5) Werd er eveneens overleg gepleegd met de Brusselse minister bevoegd voor Mobiliteit en met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS)?