Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-286

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 5 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beliris - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen

bevordering van investeringen
investeringsbeleid
Europese Unie
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
EU-steun

Chronologie

5/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-286 d.d. 5 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Commissie onder leiding van de heer Juncker beloofde om voor de eerste twee jaar van de nieuwe Europese legislatuur (2015-2016) een investeringsfonds op te richten van 300 miljard euro.

Het gaat hier dus hoofdzakelijk over echte investeringen, met het oog op het activeren van de Europese economie.

1) Zijn er ondersteuningsprojecten die in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen worden ingediend bij de Europese Commissie in het kader van dit investeringsplan? Zo ja, over welke projecten gaat het?

2) Wat zijn de prioriteiten vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Voor welk bedrag zullen er projecten ingediend worden? Wanneer plant de minister overleg met het Gewest hierover? Wanneer wordt deze lijst met projecten namens BelgiŽ, dus federaal en deelgebieden samen, ingediend?

3) Zal er een overleg en een bespreking met de verschillende parlementen georganiseerd worden? Krijgt de Senaat als vergadering van de deelgebieden hierin een specifieke opdracht?