Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-133

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 3 november 2014

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Overheidsbedrijven - Verspreiding van automatische externe defibrillators

overheidsbedrijf
voorkoming van ziekten
hart- en vaatziekte

Chronologie

3/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 )
2/9/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-132

Vraag nr. 6-133 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In BelgiŽ worden elk jaar 10.000 mensen slachtoffer van een onaangekondigde hartstilstand. Minder dan 10% procent overleeft. Zeven op de tien keer is er wel altijd iemand in de buurt die zou kunnen ingrijpen. Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt dat iemand die een hartstilstand krijgt buiten het ziekenhuis dubbel zo veel overlevingskansen heeft wanneer een automatische externe defibrillator (AED) gebruikt wordt gebruikt.

Over de aanwezigheid van dit apparaat bij de federale overheidsbedrijven kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel AED toestellen bevinden er zich momenteel in de gebouwen van de federale overheidsbedrijven? Welke inspanningen heeft de minister al ondernomen om op de verschillende werkplekken van de federale overheidsbedrijven het AED-toestel te introduceren?

2. Beschikken alle gebouwen met een groot aantal medewerkers van federale overheidsbedrijven over een AED-toestel? Kan de minister een overzicht geven van welke gebouwen van welke overheidsbedrijven? In welke andere gebouwen plant de minister de installatie van een AED toestel?

3. Weet de minister of deze toestellen al noodzakelijk waren bij een reanimatie bij het personeel of de bezoekers van overheidsbedrijven? Zo ja, kan de minister, vanaf 2006, een overzicht geven van het aantal tussenkomsten met een AED?

4. Beschikken de federale overheidsbedrijven over een actieplan, met daarbij uitbreiding van het aantal AED-toestellen, vorming, sensibilisering enz.? Zo ja, kan de minister deze plannen bezorgen?

Antwoord ontvangen op 2 september 2015 :

Federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer :

1) De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft vier automatische externe defibrillators die per twee werden geplaatst, één Nederlandstalige (NL) en één Franstalige (FR) AED.

2)

a) Beliris – Voorlopige Bewindstraat 9-15, 1000 Brussel : 121 personen (twee toestellen NL en FR).

b)City Atrium – Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel : 1 050 personen (twee toestellen NL en FR).

In de andere gebouwen worden geen AED’s voorzien door het kleine aantal aanwezig werknemers en het beperkt aantal klanten.

3) Deze toestellen werden tot op heden nog niet gebruikt voor een reanimatie.

4) Het jaaractieplan 2015 welzijn op het werk voorziet een opleiding reanimatie en AED voor het geïnteresseerde personeel.

Sinds 2011 wordt de FOD Mobiliteit en Vervoer als hartveilig bedrijf beschouwd volgens de normen van het Rode Kruis Vlaanderen : http://hartveilig.rodekruis.be/hartveilig.net?id=16751.

INFRABEL :

1) Er zijn momenteel binnen Infrabel achtendertig AED’s geïnstalleerd (gebouwen en rollend materieel eigendom van Infrabel).

2) In volgende gebouwen is een AED aangebracht tenzij anders vermeld :

a) directiegebouw « South Crystal » in Brussel ;

b) directiegebouw « South City » in Brussel (twee AED’ s aanwezig) ;

c) gebouwen Tweestationsstraat, 82 (twee AED’s aanwezig) ;

d) Logistiek Centrum Infrastructuur in :

– Gent St-Pieters ;

– Gent-Zeehaven ;

– Denderleeuw ;

– Brugge ;

– Kortrijk ;

– Luik ;

– Verviers ;

– Ronet ;

– Namen ;

– Jemelle ;

– Aarlen ;

– Charleroi ;

– Bergen (twee AED’s) ;

– Doornik ;

– Aat ;

– La Louvière ;

– Luttre ;

– ‘s-Gravenbrakel ;

– Fleurus ;

– Chatelet.

e) Hôtel des chemins de fer, Charleroi ;

f) Charleroi Centre Caténaire.

In onderstaande speciale spoorvoertuigen voor het onderhoud (van de bovenleiding) is een AED aangebracht :

– de vier spoorvoertuigen type « brossel » behorende tot I-AM. NO ;

– Autorail Caténaire Charleroi ;

– Autorail Caténaire Mons ES510 ;

– Camionrail Tournai ;

– Autorail Caténaire Tournai ES403.

Voor volgende gebouwen loopt een onderzoek om AED’s te plaatsen in de toekomst :

– Logistiek Centrum Infrastructuur Schaarbeek ;

Werkplaats Schaarbeek.

3) Er is een tussenkomst geweest met een AED.

4) Uitbreiding aantal AED’s : onderzoek lopende voor het Logistiek Centrum Infrastructuur in Schaarbeek en Werkplaats Schaarbeek.

Vorming & Sensibilisering : het gebruik van AED’s wordt aangeleerd aan de hulpverleners tijdens de basisopleiding en de twee-jaarlijkse bijscholing.

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) :

1) Defibrillators aanwezig in de stations :

a) Voor het Noordwesten :

– Station Brugge : twee toestellen ;

Station Gent Sint-Pieters : één toestel ;

b) Voor het Noordoosten :

– Station Antwerpen-Centraal : één toestel ;

– Station Antwerpen-Berchem : één toestel ;

Station Mechelen: één toestel ;

Station Leuven : één toestel ;

c) Voor het Zuidwesten :

– Station Bergen : één toestel ;

Station Charleroi-Zuid : één toestel ;

d) Voor het Zuidoosten :

– Station Gembloers : één toestel ;

– Station Namen : één toestel ;

– Station Luik-Guillemins : één toestel ;

Station Ottignies : één toestel ;

e) Voor het Centrum :

– Station Brussel-Zuid : twee toestellen ;

– Station Brussel-Centraal : twee toestellen ;

Station Brussel-Noord : twee toestellen ;

2) Defibrillatoren aanwezig in de directiegebouwen in Brussel :

Twee AED-toestellen zijn aanwezig in de volgende gebouwen :

– complex France-Bara ;

– Atrium ;

– complex Zennewater-Delta ;

– Train@Rail aan het Centraal Station ;

Ring Station.

De gebruiksaanwijzing van de AED’s is eentalig in het Frans of het Nederlands opgesteld. Vandaar dat één toestel van elke taal aanwezig is in de Brusselse stations en directiegebouwen.

3) Gebruik van de AED’s :

Niet alle gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van het toestel maken het voorwerp uit van een gedetailleerde registratie. Hieronder volgt een overzicht van de gekende gevallen :

a) Brugge :

– gebruikt op 20 oktober 2013 door Securail, geen verdere informatie ;

gebruikt op 4 maart 2014 (in concessie De Tijd / buffet), slachtoffer is weliswaar gestorven door verstikking ;

b) Gent-Sint-Pieters :

gebruikt in september 2012, geen verdere informatie ;

gebruikt op 10 maart 2014 met positief resultaat ;

c) Luik-Guillemins : twee maal gebruikt, waarvan éénmaal met gunstige afloop, geen informatie voor het tweede geval ;

d) Antwerpen-Centraal : eenmaal gebruikt, resultaat niet gekend ;

e) Brussel-Zuid : drie maal gebruikt telkens met overlijden ;

f) Brussel-Noord :eenmaal gebruikt met positief resultaat.

BELGOCONTROL :

1) Belgocontrol beschikt op de site Steenokkerzeel sinds 2010 over een AED.

2) De AED bij Belgocontrol wordt bewaard bij de wachtpost van het onthaal in de toren.

De personeelsleden van de wachtpost zijn immers de eersten die worden opgeroepen om een eventuele interventie te doen op de site van Steenokkerzeel. Voor wat de regio's betreft, heeft Belgocontrol geen eigen AED's geïnstalleerd. Belgocontrol is daar afhankelijk van de plaatsing van een AED door de plaatselijke luchthavenuitbater.

3) Tot nog toe is geen gebruik gemaakt van de AED voor reanimatie bij Belgocontrol.

4) Er zijn geen plannen voor uitbreiding van het aantal AED’s bij Belgocontrol.