Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-169

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

de onduidelijkheid rond het 112-project voor noodcentrales

eerste hulp
ASTRID
telefoon
brandbestrijding
politie

Chronologie

23/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
26/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-169 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent verklaarde de minister in sommige media dat ze het zogenaamde 112-project stopzet.

Daarmee komt een einde aan het plan om de noodcentrales van politie en hulpdiensten per provincie te integreren.

De minister verwijst naar de bedenkelijke kwaliteit van wat tot op heden werd verwezenlijkt, zoals de berekening kortste routes voor helikopters, de stabiliteit van het telefoonverkeer enz.

De betrokkenen bij Astrid vragen de minister dringend om meer duidelijkheid, over de status van deze beslissing en over de toekomst van het project

Bijna tien jaar geleden besliste de toenmalige regering-Verhofstadt om de wildgroei aan centrales en noodnummers te rationaliseren.

Zo ontstond het 112-project: moderne telecommunicatie, integratie van alle hulpdiensten in één netwerk, per provincie.

Momenteel passen vier provincies dit toe: Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Namen. In de provincie Antwerpen liggen de Astrid-werkstations al twee jaar stil.

De communicatie van de minister verrast en blijkt erg onduidelijk.

Bevestigt de minister dat zij het 112-project en de Astridnetwerken vanaf nu stopzet? Betekent dit het bankroet van dit project of koestert de minister nog hoop op een revitalisering van het project? In dat geval rijst de vraag naar de voorwaarden die de minister stelt aan een voortzetting. Op welke termijn en mits welke ingrepen en zal de minister daartoe extra middelen inzetten? Begrijpt de minister dat nogal wat betrokkenen de besluitvorming hieromtrent als erg onduidelijk ervaren en absolute duidelijkheid eisen? Hoe zal de minister omgaan met de provincies waar de Astridnetwerken operationeel zijn en met de vele investeringen die al gebeurden? Daarbij blijft de hamvraag: op welke wijze zullen burgers eindelijk op een adequate, efficiënte en effectieve wijze een hulpdienst kunnen contacteren. Want daar is het toch om te doen.

Antwoord ontvangen op 26 februari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen: 

1-5. Ik onderzoek momenteel met de administratie en de betrokken disciplines de verschillende mogelijkheden. Ik zal ten gepaste tijde de nodige beslissingen nemen of de migraties van de Hulpcentra 112/100 voortgezet worden of dienen te worden bijgestuurd.  

Het is mijn betrachting dat de behoeften van de drie disciplines maximaal vervuld kunnen worden zodat mensen in nood op de meest adequate manier aanspraak zouden kunnen doen op hulp van de verschillende disciplines (dringende politiehulp, dringende geneeskundige hulp en brandweerhulp).