Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2163

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 14 januari 2019

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Vzw Globe Aroma - Inval door de politie

huiszoeking
politie
illegale migratie
organisatie zonder winstoogmerk
sociale bijstand
artistieke vorming
politiecontrole

Chronologie

14/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
28/1/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1779

Vraag nr. 6-2163 d.d. 14 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op vrijdag 8 februari 2018 werd op een brutale wijze een inval georganiseerd in een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd kunstenhuis in Brussel. Het betreft hier een transversale aangelegenheid, omdat deze inval gebeurde binnen het kader van federale bevoegdheden en binnen een instelling die valt onder de Vlaamse overheid. De politie zou bovendien op vraag van de federale overheid gehandeld hebben en is zelf een lokale Brusselse politiedienst. Asiel en politie zijn federale bevoegdheden. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Globe Aroma is dan weer een Gemeenschapsbevoegdheid.

Bij de vzw Globe Aroma, die vluchtelingen en sans-papiers begeleidt met artistiek werk, zijn die vrijdagavond vijfentwintig agenten binnengevallen. Volgens de politie ging het om een inspectie op de werking van de vzw, maar daarbij zijn ook zeker zeven sans-papiers gearresteerd.

De politie-inval bij Globe Aroma zou kaderen in een bijzondere inspectie van de vzw-wetgeving. Maar in het gebouw in de Moutstraat waren ook verschillende sans-papiers aanwezig. Het ging om een tiental personen, die door de politie werden opgepakt.

De woordvoerder van de politiezone Brussel Stad spreekt van een « multidisciplinaire controle », maar kan niet bevestigen dat er mensen zijn gearresteerd. Artistiek directeur Els Rochette heeft het over een gespierde politieactie. « Ongeveer vijfentwintig agenten zijn het gebouw binnengevallen. Zij waren erg agressief », getuigt Rochette.

De medewerkers van de vzw, die vluchtelingen en asielzoekers begeleidt met artistiek werk, zijn uit het gebouw gezet door de politie. Een van de sans-papiers is ook gehandboeid. Koen Verbert van Globe Aroma sprak van een gespannen sfeer.

Burgemeester Philippe Close (PS) gaat een rapport opvragen over de inval bij vzw Globe Aroma. Die zou erg « gespierd » verlopen zijn en daar wil de Brusselse burgervader meer duidelijkheid over. Bij de actie waren ook politieagenten van de zone Brussel Hoofdstad Elsene betrokken.

« Het is vooral een actie die vanuit de federale overheid werd opgestart », klinkt het bij Maïté Van Rampelbergh, woordvoerster van burgemeester Close. « De politiemensen van de stad Brussel waren aanwezig ter ondersteuning. We vonden dit wel een opmerkelijk doelwit, want het is een culturele vzw die inzet op het betrekken van vluchtelingen en mensen zonder papieren in de maatschappij. »

Er kwam al veel reactie op het feit dat de inval gebeurde bij een open kunstenhuis dat een vertrouwensband probeert op te bouwen met vluchtelingen en mensen zonder papieren. De actie verliep volgens de vzw Globe Aroma hardhandig.

Kan de geachte minister verklaren waarom deze brutale inval diende te gebeuren ? Wil men op die wijze mensen zonder papieren afdreigen ? Beseft men dat op die wijze elke werking met mensen zonder papieren onmogelijk wordt gemaakt ? Kan hij vertellen wat er gebeurde met de opgepakte mensen zonder papieren ? Wil hij nog verdere razzia's organiseren, waarbij onschuldige opgepakt worden ? Is voor hem elk middel heilig om mensen zonder geldige verblijfspapieren het onmogelijk te maken hier bij ons normaal te leven ? Wil hij met zulke acties de werkingen met mensen zonder papieren onmogelijk maken ?

Antwoord ontvangen op 28 januari 2019 :

Ik deel U mee dat ik voor het antwoord op de vraag verwijs naar de antwoorden van mijn voorganger op de samengevoegde vragen van de heren Olivier Maingain, Koenraad Degroote, Stefaan Van Hecke et Raoul Hedebouw, volksvertegenwoordigers, meegedeeld in de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 22 februari 2018 (vragen nrs. P2639, P2651, P2640 en P2641, Kamer, CRIV 54 PLEN 215, blz. 18 tot 24).