Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-283

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 5 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Digitale agenda - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen

Europese Unie
bevordering van investeringen
investeringsbeleid
Europese Investeringsbank
elektronische overheid
elektronische handel
EU-steun

Chronologie

5/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 )
7/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-283 d.d. 5 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Commissie onder leiding van de heer Juncker beloofde om voor de eerste twee jaar van de nieuwe Europese legislatuur (2015-2016) een investeringsfonds op te richten van 300 miljard euro.

Het gaat hier dus hoofdzakelijk over echte investeringen, met het oog op het activeren van de Europese economie.

1) Zijn er op het vlak van de digitale agenda projecten die, in samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen bij de Europese Commissie ingediend zullen worden in het kader van dit investeringsplan? Zo ja, over welke projecten gaat het? Wat zijn de gemeenschappelijke prioriteiten van de Gemeenschappen en Gewesten?

Voor welk bedrag zullen er projecten ingediend worden? Wanneer plant de minister overleg hierover met de Gewesten en Gemeenschappen ? Wanneer wordt namens BelgiŽ, dus federaal en deelgebieden samen, deze lijst met projecten ingediend?

2) Zal er hierover een overleg en een bespreking met de verschillende parlementen georganiseerd worden? Krijgt de Senaat als vergadering van de deelgebieden hierin een specifieke opdracht?

Antwoord ontvangen op 7 januari 2015 :

1) In het kader van het Juncker plan heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën begin december een lijst met meer dan 200 projecten neergelegd, voor een bedrag van 77 miljard euro. Deze lijst werd opgesteld door de federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen en gecoördineerd door de FOD Financiën.

Ze werd ter beschikking gesteld van de diensten van de Commissie en van de EIB zodat deze hun eigen “pipeline” kunnen maken. Het feit dat een project op deze lijst staat betekent dus niet dat het zal worden gekozen en omgekeerd is het mogelijk dat een project dat op deze lijst niet staat wordt geselecteerd.

Eén van de categorieën waaronder de voorgestelde projecten vallen betreft “Knowledge and the digital economy”. In dit kader werden talrijke projecten door de federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen uitgekozen, voor een totaal bedrag van 12,5 miljard euro. Hier zijn enkele voorbeelden:

2) Gelet op de door de Commissie opgelegde deadline (oorspronkelijk moesten de projecten tegen 24 november worden ingediend) was het onmogelijk om een parlementair overleg te organiseren. Men moet er echter aan herinneren dat de lijst louter indicatief is: de betrokken instanties kunnen rechtstreeks contact opnemen met de EC en de EIB. Er is ook geen garantie dat de in de lijst opgenomen projecten geselecteerd zullen worden door de Europese instanties.