Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-336

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Federaal beleid voor maatschappelijke integratie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen

provinciebegroting
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bezuinigingsbeleid
sociale integratie

Chronologie

18/12/2014Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015)
16/1/2015Antwoord

Vraag nr. 6-336 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd, zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen zullen sommige projecten niet voortgezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de minister me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het beleid voor maatschappelijke integratie tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen, zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies ?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen ?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen met betrekking tot het beleid voor maatschappelijke integratie ?

Antwoord ontvangen op 16 januari 2015 :

1) Er zijn op dit moment geen samenwerkingsprojecten. Wel vervult de programmatorische overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie de taak om het uniek loket te vormen voor de subsidies die ten laste van de Gemeenschappen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) worden toegekend, en dit in het kader van de zesde Staatshervorming, die leidde tot de regionalisering van tewerkstellingsmaatregelen en sociale economie.

2) Momenteel dienen er geen projecten worden aangepast.

3) Er dienen geen projecten gestopt te worden.

4) Er werd geen invloed vastgesteld van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid voor maatschappelijke integratie.