Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-346

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Gewesten - Besparingen van de federale regering - Invloed op het regionaal beleid voor luchtvaart

bezuinigingsbeleid
rijksbegroting
luchtverkeer
luchthaven

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
5/2/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-346 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan gemeenschapsbevoegdheden en gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook binnen het domein van de luchtvaart zal de federale regering besparingen opleggen die een invloed zullen hebben op het beleid van de Gewesten voor de regionale luchthavens.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden door de besparingen die de federale regering oplegt ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale overheid voor het beleid van de Gewesten voor de luchtvaart en de regionale luchthavens ?

Antwoord ontvangen op 5 februari 2015 :

1. De besparingsmaatregelen bij de federale regering vergen slechts kleine aanpassingen van de samenwerkingsprojecten.

2. Geen enkel project moet worden stopgezet.

3. De besparingsmaatregelen bij de federale regering gebeuren zo dat ze slechts een erg beperkte, om niet te zeggen onbestaande weerslag hebben op de samenwerkingsakkoorden in verband met het gewestelijke luchthavenbeleid.