Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-323

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het buitenlandse beleid

rijksbegroting
bezuinigingsbeleid
buitenlands beleid

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-323 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks raken aan de gemeenschapsbevoegdheden en de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook het buitenlands beleid zal niet ontsnappen aan de besparingsplannen van de federale overheid. Dit kan rechtstreeks gevolgen hebben voor de buitenlandse betrekkingen of de organisatie ervan voor de Gewesten en Gemeenschappen.

1) Welke samenwerkingsprojecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de federale overheid oplegt op het vlak van de buitenlandse zaken ?

2) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

3) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de federale overheid binnen het buitenlands beleid van de Gewesten en Gemeenschappen ?

4) Zal de minister hierover spoedig overleg plegen met de collega's uit de Gewest- en Gemeenschapsregeringen ?