Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-13

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 oktober 2014

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Psychologische en psychotherapeutische behandelingen - Terugbetaling - Budgettaire effecten

ziekteverzekering
paramedisch beroep
geneeswijze

Chronologie

23/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-13 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel bespreekt de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel dat het recht op gedeeltelijke terugbetaling van een consult bij een erkende psycholoog of psychotherapeut zou openen.

Ongeacht de maatschappelijke, medische en andere voordelen hiervan lijkt het belangrijk om de weerslag van dat recht op terugbetaling in te schatten. De sociale zekerheid en meer bepaald de ziekteverzekering, staat al decennialang onder zware druk. Er zijn ongetwijfeld tal van andere, nog niet erkende therapieŽn die voor terugbetaling in aanmerking zouden kunnen komen. Tijdens de bespreking werd al gesteld dat het voorstel om budgettaire redenen pas vanaf de volgende regeerperiode kan worden toegepast.

Daarom volgende vragen:

1) Op grond van welke simulaties en prognoses oordeelt de geachte minister dat het al dan niet haalbaar is een gedeeltelijke terugbetaling van psychologische en psychotherapeutische behandelingen bij wet toe te laten?

2) Welke andere, nog niet erkende therapieŽn zouden voor een gedeeltelijke terugbetaling door de ziekteverzekering in aanmerking kunnen komen? Bestaat er een soort wachtlijst? Hoe wordt eventueel de rangorde op zo een lijst bepaald?