Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-12

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Paviljoen der Menselijke Driften - Restauratie - Ruimere openstelling

schone kunsten
museum
bescherming van het erfgoed

Chronologie

23/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
26/2/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-14

Vraag nr. 6-12 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de Open Monumentendagen is het Paviljoen der Menselijke Driften in het Jubelpark steeds een publiekstrekker. Dat zal voor de editie 2014 niet anders zijn. Het parkpaviljoen werd meer dan honderd jaar geleden gebouwd naar een ontwerp van Victor Horta en herbergt een prachtig marmeren reliŽf met kronkelende naakten van Jef Lambeaux, waaraan het hele paviljoen z'n naam dankt. De restauratie van het paviljoen loopt stilaan ten einde. Het reliŽf van Lambeaux maakt echter geen deel uit van de restauratie Ö omdat het in optimale staat verkeert ! De voegen die de marmerblokken van het beeldhouwwerk verbinden werden in 1977 echter ernstig beschadigd. Herstel is nodig. Auteur Carine Cuypers, die een boek schreef over het Paviljoen der Menselijke Driften, bepleitte het herstel van deze vernielde naden onlangs nog in een open brief.

Het Paviljoen der Menselijke Driften is te beperkt toegankelijk voor het publiek. Momenteel geldt de volgende regeling: uitsluitend gedurende de zomeruurperiode (eind maart - eind oktober) op woensdag, zaterdag en zondag, telkens een handvol uren, vooraf te reserveren, maximum een uur bezoektijd aan zeven euro (!) per persoon.

Mijn concrete vragen aan de geachte minister :

1) Kan bij wijze van kers op de restauratietaart een firma worden ingeschakeld om de naden van het Lambeaux-reliŽf in het Hortapaviljoen opnieuw te herstellen ?

2) Kunt u in samenspraak met de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) een plan opstellen zodat het paviljoen vaker en flexibeler kan worden opengesteld en het publiek deze parel van ons kunstpatrimonium in zijn volle glorie kan bewonderen ? Hierbij kan worden gezocht naar creatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld een literair gebeuren (een boekvoorstelling, een lezing, een poŽzieavond) of klassieke concerten (zoals een try-out van conservatoriumstudenten). Het zijn slechts enkele mogelijkheden om dit buitengewone erfgoed te integreren in het dagelijkse leven, de toegankelijkheid ervan te bevorderen en dit verwaarloosde topwerk tevens de bekendheid te geven die het verdient.

Antwoord ontvangen op 26 februari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1. Het beeldhouwwerk « De Menselijke Driften » van Jef Lambeaux wordt beheerd door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG).

Het onderhoud en de restauratie ervan hangen bijgevolg af van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG).

Het gebouw (Victor Horta Paviljoen), en het onderhoud ervan, worden beheerd door de Regie der Gebouwen.

2. Deze vraag behoort tot de bevoegdheden van mijn collega, de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid.