Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-229

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 13 november 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Energiekosten en energieprijs - Stijging - Belangen van de consument - Bescherming

energieprijs
bescherming van de consument
elektrische energie

Chronologie

13/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2014 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-229 d.d. 13 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd bekend dat de elektriciteitssector de prijs van elektriciteit fors wil verhogen vanaf 1 januari 2015. De vorige federale regering heeft de elektriciteit steeds onder controle gehouden en voor het eerst een beleid gevoerd in het voordeel van de consument. Daarvoor werd voor het eerst tegen de belangen van Electrabel ingegaan. Dat was een moedig gevecht in het voordeel van de consument.

Een deel van de verhoging van de elektriciteitsprijs is het gevolg van het ondersteuningsbeleid van de gewesten en meer in het bijzonder de subsidiŽring van zonnepanelen binnen het Vlaams Gewest.

De minister is trouwens in een vorig leven nog een van de bevoegde Vlaamse ministers geweest die zonnepanelen stevig lieten ondersteunen. Hij is dus deels verantwoordelijk voor de budgettaire last die bij de elektriciteitsproducenten werd gelegd en waardoor deze vanaf 2015 een forse verhoging van de prijs wensen.

1) Heeft de minister al overleg gepleegd met de gewesten en meer in het bijzonder met de bevoegde Vlaamse minister?

2) Is de forse stijging ook te verwachten in de andere gewesten of is er daar geen reden om de prijs zo fors te laten stijgen?

3) Zal de minister van Consumentenzaken de belangen van de consument verdedigen en net zoals zijn voorganger de strijd aangaan met Electrabel om te beletten dat er een prijsverhoging komt?

4) Welke verantwoordelijkheid neemt de minister op om ervoor te zorgen dat de consument niet verantwoordelijk wordt gesteld voor het beleid dat onder meer hijzelf voerde als toenmalig Vlaams minister?

5) Hoe zal de minister ervoor zorgen dat elektriciteit betaalbaar blijft voor iedereen in ons land? Elektriciteit is immers geen luxeproduct en moet dus toegankelijk blijven voor iedereen.