Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-289

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 5 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen - Economische projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen

Europese Unie
bevordering van investeringen
investeringsbeleid
EU-steun
economisch beleid

Chronologie

5/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 )
12/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-289 d.d. 5 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Commissie onder leiding van de heer Juncker beloofde om voor de eerste twee jaar van de nieuwe Europese legislatuur (2015-2016) een investeringsfonds op te richten van 300 miljard euro.

Het gaat hier dus hoofdzakelijk over echte investeringen, met het oog op het activeren van de Europese economie.

1) Zijn er op het vlak van economische zaken, projecten die in het kader van dit investeringsplan in samenwerking met de Gewesten ingediend zullen worden bij de Europese Commissie? Zo ja, over welke projecten gaat het? Wat zijn de gemeenschappelijke prioriteiten vanuit de Gewesten? Voor welk bedrag zullen er projecten ingediend worden? Wanneer plant de minister overleg met de Gewesten hierover? Wanneer wordt deze lijst met projecten namens BelgiŽ, dus federaal en deelgebieden samen, ingediend?

2) Zal er een overleg en een bespreking met de verschillende parlementen georganiseerd worden? Krijgt de Senaat als vergadering van de deelgebieden hierin een specifieke opdracht?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2015 :

De vraag van het geachte lid heeft mijn volle aandacht genoten.

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder die van mijn collega, de minister van Financiën, tot wie u deze vraag kan richten.