Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-312

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Federaal beleid aangaande consumentenbescherming - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen

bezuinigingsbeleid
bescherming van de consument
provinciebegroting
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
19/3/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-312 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze worden voortgezet. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen, zullen sommige projecten niet kunnen worden voortgezet.

1) Kan de minister me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van consumentenbeleid tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen of instellingen die daarvan afhangen, zoals universiteiten en hogescholen ?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen ?

3) Welke projecten dienen gestopt te worden ?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid aangaande consumentenbescherming van de federale overheid ?

Antwoord ontvangen op 19 maart 2015 :

1), 2), 3), & 4) Consumentenbescherming betreft een federale aangelegenheid die niet het voorwerp uitmaakt van een bevoegdheidsoverdracht naar de Gemeenschappen of de Gewesten.

Geen enkel samenwerkingsproject of samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de Gemeenschappen, Gewesten, of de instellingen die ervan afhangen is voor wat dit domein betreft afgesloten. De budgettaire besparingsmaatregelen hebben hier dus geen impact.