Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-605

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 april 2015

aan de eerste minister

Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor de Vlaamse steden en gemeenten

begrotingsbeleid
EU-controle
rijksbegroting
gemeentebegroting
Vlaams Gewest
gemeente

Chronologie

23/4/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 )
29/5/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-605 d.d. 23 april 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De eerste minister hecht veel belang aan een goede samenwerking tussen de federale overheid en de deelgebieden. Ook op het vlak van het begrotingswerk is een samenwerking noodzakelijk.

De federale overheid heeft met de EU afspraken gemaakt aangaande de te halen begrotingsnorm voor het jaar 2015.

Daar BelgiŽ een federale staat is, met naast de federale overheid ook nog Gewesten en Gemeenschappen en bovendien ook nog de lokale en provinciale besturen, dient de Europese afspraak ook door alle bevoegde beleidsverantwoordelijken ondersteund te worden.

Daarvoor is natuurlijk een overleg noodzakelijk met alle bevoegde entiteiten.

De Vlaamse regering is bevoegd voor de Vlaamse steden en gemeenten.

1. Wat is de begrotingsdoelstelling die met de EU werd overeengekomen voor heel BelgiŽ voor 2015?

2. Hoe werd de Vlaamse regering betrokken bij het vastleggen van deze begrotingsdoelstelling met de EU?

3. Welke begrotingsinspanning zal de Vlaamse regering op zich nemen voor het jaar 2015?

4. Werd deze doelstelling afgesproken met de Vlaamse regering, bevoegd voor de Vlaamse steden en gemeenten?

5. Wanneer had dit overleg plaats?

6. Werd deze beslissing en deze afspraak genoteerd binnen de beslissingen van de federale regering en zo ja, wanneer?

7. Werd deze beslissing en deze afspraak genoteerd binnen de beslissingen van de Vlaamse regering en zo ja, wanneer?

8. Werden deze afspraken ook gemaakt op een overlegcomitť?

Antwoord ontvangen op 29 mei 2015 :

Ik verwijs naar mijn antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 6-600.