Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-202

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 3 november 2014

aan de eerste minister

Protocol - Herziening - Rangorde van de gewesten en gemeenschappen - Evaluatie - Overleg

protocol
verhouding land-regio

Chronologie

3/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 )
5/12/2014 Antwoord

Vraag nr. 6-202 d.d. 3 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Alle officiŽle plechtigheden worden georganiseerd door de diensten van het Protocol. De regels van het protocol werden ingesteld om rangordes te bepalen tussen hoogwaardigheidsbekleders van ons land. Uiteraard betreffen die regels eveneens de rol en de aanwezigheid van de leden van de Gewest- en Gemeenschapsregeringen en -parlementen, naast uiteraard de leden van Kamer en Senaat en de leden van de federale regering.

In het verleden werd steeds vastgesteld dat de vertegenwoordigers van de deelstaatregeringen en -parlementen steevast achter de federale collega's kwamen. Na de zesde staatshervorming lijkt dit niet geheel terecht meer te zijn, daar het gewicht van de bevoegdheden nu ontegensprekelijk bij de gemeenschappen en gewesten ligt.

1) Wat zal de Eerste minister doen om die regels te evalueren en te herzien?

2) Hoe zal hij daarover overleg plegen met de Gemeenschappen en Gewesten? Wanneer zal dit overleg plaatsvinden?

3) Is de Eerste minister het met mij eens dat er dringend een herziening van de protocolregels dient plaats te vinden en dat de deelstaten daarin een correcte en essentiŽle plaats moeten krijgen?

Antwoord ontvangen op 5 december 2014 :

De vraag wordt toegezonden aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken daar ze tot zijn bevoegdheden behoort.