Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-938

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 26 april 2016

aan de minister van Justitie

Voormalige SyriŽgangers - Opvolging en begeleiding - Werk van Vlaamse en Franstalige justitiehuizen - Cijfers - Evaluatie - Samenwerking met de Gemeenschappen

institutionele samenwerking
SyriŽ
extremisme
vervangende straf
rechtsbijstand
radicalisering

Chronologie

26/4/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 )
9/5/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-938 d.d. 26 april 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De geachte minister stelde al herhaaldelijk: "We hebben de komende weken overleg met de Vlaamse en Franse Gemeenschap, die bevoegd zijn voor de enkelbanden. Ik ga daar voorstellen dat veroordeelden met een dergelijk profiel tijdens die periode een deradicaliseringsprogramma moeten volgen."

Die deradicaliseringsprogramma's moeten op gemeenschapsniveau worden georganiseerd. Het is eigenlijk hallucinant dat een jaar na onder andere de Vlaamse resolutie betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering (stuk Vl. Parl., 366 (2014-2015), nr. 3, van 27 mei 2015), het overleg daarover nog moet opgestart worden.

Sinds de Zesde Staatshervorming bepalen de Vlaamse en Franse Gemeenschap de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de dienst die de uitwerking en de opvolging van het elektronisch toezicht verzekert. Niettemin bepaalt de federale overheid de opdracht die de justitiehuizen, of in voorkomend geval de andere diensten van de Gemeenschappen die deze overnemen, uitoefenen in het kader van de gerechtelijke procedure of de uitvoering van gerechtelijke beslissingen (artikel 5, ß 1, III, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen).

Wat de strafrechtelijke opdrachten betreft, zorgt de justitieassistent, op verzoek van de gerechtelijke of administratieve overheden, gedurende een bepaalde termijn voor de opvolging van de justitiabelen onderworpen aan een straf, een maatregel of een strafuitvoeringsmodaliteit.

Graag had ik van de geachte minister vernomen in welke mate de Vlaamse en Franstalige justitiehuizen ook voormalige SyriŽgangers begeleiden of begeleid hebben.

1) Hoeveel voormalige SyriŽgangers werden de voorbije twee jaar begeleid door Vlaamse en Franstalige justitiehuizen?

Graag daarbij :

- een evolutie door de tijd;

- een onderverdeling volgens het bevoegde justitiehuis;

- een onderscheid naargelang de aard van de begeleidingsopdracht (vrijheid onder voorwaarden, penitentiair verlof, elektronisch toezicht, voorlopige invrijheidstelling, voorwaardelijke invrijheidstelling, Ö).

2) Werden werkafspraken gemaakt voor het omgaan met deze voormalige SyriŽgangers?

3) Hoe evalueert de minister de praktijk tot dusver?

Antwoord ontvangen op 9 mei 2016 :

Het personeel en het archief van het directoraat-generaal Justitiehuizen werden sinds 1 juli 2014 integraal overgedragen aan de Gemeenschappen. Het geachte lid wordt derhalve doorverwezen naar de Gemeenschappen, gelet op hun bevoegdheid ter zake.