S. 6-316 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot een stappenplan en een actieplan tussen de federale en deelstaatregeringen inzake de verhoging van alle sociale minima en uitkeringen tot de Europese armoededrempel
Bert Anciaux    Bart Van Malderen   

armoede
institutionele samenwerking
actieprogramma
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
parlementair toezicht
sociale uitkering
sociale bijstand
impactonderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-316/1 6-316/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/1/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/1/2017   Indiening Doc. 6-316/1 6-316/1 (PDF)
27/1/2017   Inoverwegingneming
27/1/2017   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
27/1/2017   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Behandeling beŽindigd