Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-916

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 20 april 2016

aan de minister van Justitie

Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van onderwijs - Samenwerking met de Gemeenschappen

extremisme
strafgevangenis
gedetineerde
onderwijs
institutionele samenwerking
reclassering
radicalisering

Chronologie

20/4/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 )
31/3/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-916 d.d. 20 april 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gevangenissen zijn vaak een bron van radicalisering.Vele jonge gevangenen starten hun criminele carriŤre pas na een eerste verblijf in de gevangenis. Ons land telt de hoogste recidivisten-cijfers ter wereld. Onze gevangenissen zorgen er in geenszins voor dat mensen beter in de samenleving terugkomen.

Justitie is bijgevolg niet de enige die kan instaan voor een goede re-integratie van ex-gedetineerden in onze samenleving. Veel te vaak kijkt men enkel naar Justitie, maar ook de gewesten en gemeenschappen moeten hun rol spelen in het "heropvoeden" of het begeleiden en oriŽnteren van gevangenen en ex-gedetineerden.

Zo hebben de gemeenschappen een essentiŽle rol te vervullen in het onderwijsbeleid.

1) Op welke wijze worden de gemeenschappen betrokken bij de begeleiding van ex-gedetineerden binnen de onderwijsaanbod?

2) Worden er samen met de gemeenschappen speciale infosessies en begeleiding voorzien? Zo ja, in welke gevangenissen? Zo neen, waarom niet?

3) Is de minister het met me eens dat een goede begeleiding naar de onderwijssector een belangrijke voorwaarde is voor een geslaagde re-integratie in onze samenleving?

4) Worden gedetineerden reeds op het einde van hun gevangenisstraf geholpen in het begeleiden naar het onderwijsaanbod of wordt dit louter overgelaten aan de opvang na de gevangenis? Is hij het met me eens dat er reeds tijdens de detentie belangrijke stappen kunnen en moeten gezet worden naar het aanbod binnen de onderwijssector?

5) Is er binnen Justitie een dienst en iemand bezig met het coŲrdineren van deze samenwerking met de gemeenschappen of wordt dit uitsluitend overgelaten aan de goodwill van de verantwoordelijken binnen de respectievelijke gevangenissen?

6) Hoeveel mensen zijn er binnen Justitie bezig met deze uiterst belangrijke problematiek voor een geslaagde re-integratie in de samenleving?

7) Is hij het met me eens dat een goede samenwerking met de onderwijssector, een goede kennis over het onderwijsaanbod en een goede opleiding een uiterst belangrijk instrument is tegen recidivisme?

Antwoord ontvangen op 31 maart 2017 :

Er wordt verwezen naar het antwoord dat wordt gegeven op vraag nr. 6-915, eveneens gesteld door deze senator.