S. 6-222 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van artikel 54 van het reglement van de Senaat teneinde het indienen van voorstellen in het Duits mogelijk te maken
Alexander Miesen   

herziening van de grondwet
motie van het Parlement
parlementaire procedure
reglement van het parlement
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap
wetsvoorstel
officiŽle taal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-222/1 6-222/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 7/7/2015
6-222/2 6-222/2 (PDF) Amendementen 9/11/2015
6-222/3 6-222/3 (PDF) Verslag namens het Bureau 9/11/2015
6-222/4 6-222/4 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 9/11/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/7/2015   Indiening Doc. 6-222/1 6-222/1 (PDF)
10/7/2015   Inoverwegingneming
10/7/2015   Verzending naar Bureau
11/12/2015   Inschrijving op agenda
11/12/2015   Algemene bespreking
11/12/2015   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o0)
  Behandeling in Bureau
10/7/2015   Verzending naar Bureau
9/11/2015   Inschrijving op agenda
9/11/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
9/11/2015   Bespreking
9/11/2015   Indiening amendementen Doc. 6-222/2 6-222/2 (PDF)
9/11/2015   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
9/11/2015   Aanneming na amendering Doc. 6-222/4 6-222/4 (PDF)
11/12/2015   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 11/12/2015
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/12/2015
Behandeling in Bureau
Geamendeerd 9/11/2015

Kruispuntbank van de wetgeving