Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-139

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 oktober 2014

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ziekenvervoer - Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Ziekenwagens - Ambulanciers - Unie der Belgische Ambulancediensten - Wachttijden - Maatregelen

ziekentransport
eerste hulp
tekort aan arbeidskrachten

Chronologie

23/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 )
8/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
14/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-139 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent berichtten de media over een toenemende malaise bij het ziekenvervoer. Niet alleen blijkt er een acuut tekort aan ambulanciers, maar ook de kwaliteit van de wagens lijkt vaak ondermaats en komt niet tegemoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Steeds meer moeten noodgevallen lang, soms te lang wachten, op de komst van een ziekenwagen. Daarbij wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden die de wagens willen besturen, dit omdat onder andere de vergoeding daarvoor zo beperkt is. Dit alles wordt luidkeels verkondigd door de Unie der Belgische Ambulancediensten.

Hierover de volgende vragen:

1) Beaamt de minister de probleemstelling rond (1) het tekort aan ambulanciers en (2) de kwaliteit van de ziekenwagens?

2) Bevestigt zij de vaststelling dat steeds vaker lang en soms te lang moet worden gewacht op de komst van een ziekenwagen?

3) Op welke wijze, met welke concrete maatregelen op welke termijn zal de minister dit probleem oplossen?