Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-330

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 december 2014

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federaal gezondheidsbeleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen

provinciebegroting
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bezuinigingsbeleid
gezondheidsbeleid

Chronologie

18/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 )
21/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-330 d.d. 18 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Vlaamse regering heeft tal van besparingsmaatregelen aangekondigd, zowel op het vlak van de gemeenschapsbevoegdheden als op het vlak van de gewestbevoegdheden. Hierdoor kunnen zonder twijfel bepaalde vroegere samenwerkingsakkoorden niet langer op een identieke wijze voortgezet worden. Ook ingevolge ernstige besparingen binnen de universiteiten en hogescholen, zullen sommige projecten niet voortgezet kunnen worden. Ook besparingen die opgelegd worden aan de gemeenten zullen gevolgen hebben.

1) Kan de minister me een gedetailleerd overzicht geven van de samenwerkingsprojecten die er bestaan op het vlak van het gezondheidsbeleid tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen, of instellingen die daarvan afhangen, zoals universiteiten, hogescholen en gemeenten en provincies?

2) Welke projecten dienen aangepast te worden ingevolge de besparingen die de Gewesten en Gemeenschappen opleggen?

3) Welke projecten dienen te worden stopgezet?

4) Wat is de invloed van de besparingspolitiek van de Gewesten en Gemeenschappen binnen het beleid voor de volksgezondheid van de federale overheid ?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

De samenwerkingsprojecten op het vlak van het gezondheidsbeleid tussen de federale overheid en de Gewesten of Gemeenschappen vormen het onderwerp van de Interministeriële Conferentie voor Volksgezondheid.

Voor de protocol- en samenwerkingsakkoorden uit de vorige legislaturen verwijs ik u naar de volgende link : http://www.health.fgov.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Interministerialconferences/Protocols/index.htm#.VKvtueo5BMs. Tot nog toe heb ik geen signaal van de Gemeenschappen en / of Gewesten ontvangen dat de gemaakte afspraken zoals voorzien in de protocol- en samenwerkingsakkoorden in het gedrang komen.

De Interministeriële Conferentie voor Volksgezondheid voor deze legislatuur moet nog samengesteld worden. Pas daarna zullen de werkzaamheden worden hervat en zal er meer duidelijkheid komen omtrent de onderwerpen waarrond men in de toekomst wil samenwerken, rekening houdende met de budgettaire context van elk bestuursniveau.