Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Clerck Stefaan" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanvallen met zuur (5-2706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dťsir aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2706
Aanvragen tot taalwijzigingen bij burgerlijke rechtszaken bij de Brusselse rechtbanken (5-1144)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 21-24 5-90 COM p. 21-24 (PDF)
Aasgierfondsen - Gelden van ontwikkelingssamenwerking - Inbeslagname - Lopende rechtszaken (5-2463)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2463
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Richtlijn - Gedetecteerde minderjarigen - Uitwisseling van gegevens (5-2544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2544
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Misbruik of gebruik van authentieke documenten voor het reizen met of van kinderen - Richtlijn aan de medewerkers van de burgerlijke stand (5-2541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2541
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Onderzoeken en veroordelingen - Regelmatige organisatie van perscontacten (5-2506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2506
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Richtlijn over het opsporen en vervolgen van mensenhandel - Specifieke indicatoren kinderhanden - Risicoanalyse kinderhandel (5-2540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2540
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Tussenpersonen voor mensenhandel - Bestraffing van de opdrachtgevers (5-2500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2500
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Tweejaarlijks verslag van de federale regering - Vragenlijst - Opname van een luik "financiŽle onderzoeken" (5-2539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2539
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Werkgroep belast met het schrijven van een omzendbrief - Toekenning van een verblijfstitel aan slachtoffers - Richtlijnen in verband met interviews van minderjarigen (5-2543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2543
Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel"- Proces en veroordeling van de daders - Feedback aan de onderzoekers (5-2507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2507
Acute problemen van de griffiers van de arbeidsrechtbanken (Bijkomende werkdruk door de collectieve schuldregeling) (5-1065)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 26-29 5-90 COM p. 26-29 (PDF)
Adoptie door homoparen - Tegenwerking van ziekenhuizen - Maatregelen (5-2454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2454
Adopties - Adoptieouder en geadopteerde - Band (5-1021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1021
Adopties - Toezicht en controle - Misbruiken - Fraude - Zwendel - Strafrecht (5-3705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3705
Afluisteren van telefoongesprekken - Statistieken - Kostprijs - Transparantie (5-1378)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1378
Agressie tegen hulpverleners - Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers - Cijfergegevens (5-848)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-848
Agressies met zuur (Cijfergegevens - Verbod op verkoop - Verdaging van deze vraag om uitleg) (5-800)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Caroline Dťsir aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 26-27 5-67 COM p. 26-27 (PDF)
Akte van aangifte van een levensloos geboren kind - Inschrijving in het geboorteregister - Inschrijving in het trouwboekje (5-1086)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1086
Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen (5-1900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1900
Alcoholslot - Gebruik - Evaluatie (5-3035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3035
Alcoholslot - Gebruik - Opvolgingscentra - Maatregelen (5-3029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boogaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3029
Algemeen belang - Beroep bij de Raad van State - Wijziging van de procedure (5-2427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2427
Algemene Nationale Gegevensbank - Regelmatig aanvullen van de gegevens - Stand van zaken (5-1734)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1734
Allochtone bevolking - Intrafamiliaal geweld - Aantallen - Registratie van de nationaliteit (5-1230)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1230
Ambt van notaris - Voorbehouden voor kandidaten met de Belgische nationaliteit - Aanvechting (5-796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-796
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3582)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3582
Antisemitisme in BelgiŽ - Aantal gevallen - Vervolgingen (5-1927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1927
Arbeidsrechtbanken - Arrest 125/2011 van 7 juli 2011 van het Grondwettelijk Hof - Dreigende toename van de achterstand - Eventuele hulpmaatregelen (5-2902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2902
Arbeidsrechtbanken - Werkdruk - Werking - Middelen (5-2001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2001
Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen (5-3573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3573
Arrest FaniŽl tegen BelgiŽ - Kennisgeving van vonnissen aan strafrechtelijk veroordeelden - Termijnen - Beroepsmogelijkheden - Systematische kennisgeving - Budgettaire impact (5-3806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3806
Artikel 38, ß 5, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - Verval van het recht tot sturen - Cijfergegevens over het aantal uitspraken (5-845)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-845
Assisenjuryleden - Verzekeringen (5-3145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3145
Autonome werkstraffen - Aantal - Omkaderingsdiensten - Budget - Gegevens over de betrokkenen - Werkgevers - Kostenlast - Uitvoeringstermijn alternatieve straf (5-281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-281
Autonome werkstraffen - Financiering - FinanciŽle bijdrage van de gemeenten en van de federale overheid - Uitgevoerde straffen - Verjaring van de straffen - Maatregelen (5-2612)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2612
Bedienaars van de erediensten - Aantallen - Vergoedingen (5-1992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1992
Beledigen van een gezagsdrager in zijn functie - Vrije meningsuiting - Bestraffing (5-1786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1786
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-933
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-591
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-911
Belgisch afluistersysteem - Eventuele lekken naar een inlichtingendienst van een vreemde mogendheid - Maatregelen (5-2058)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2058
Belgische Commissie voor de Mensenrechten - Oprichting - Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties - Omstandig advies - Beschikbaarheid (5-568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-568
Belgische banken - Tegoeden van de Algerijnse president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1556
Belgische banken - Tegoeden van de Koning en de eerste minister van Bahrein - Inbeslagname - Steun aan democratische krachten (5-1559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1559
Belgische banken - Tegoeden van de Koning van Saoedi-ArabiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1550
Belgische banken - Tegoeden van de Syrische president - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1553
Belgische banken - Tegoeden van de president van Jemen - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1562
Belgische banken - Tegoeden van de voormalige president van Egypte - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1565
Belgische banken - Tegoeden van het Staatshoofd van LibiŽ - Inbeslagname - Steun aan de democratische krachten (5-1547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1547
Belgische gevangenissen - Nationaliteiten - Evolutie (5-2425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2425
Belgische gevangenissen - Ontsnappingen - Cijfers - Evolutie (5-3525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3525
Belgische gevangenissen - Overbezetting - Quota (5-3820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3820
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-716
BelgiŽ - Antisemitisme - Jongeren - Klachten - Strafrechtelijk gevolg - College van Procureurs-generaal - Correlatie spanningen Midden Oosten (5-3875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3875
Benoemingen van gerechtsdeurwaarders (Benoemingscriteria - Problemen met de benoemingsprocedure door een arrest van de Raad van State - Onwettigheid van rondzendbrief 116) (5-856)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 30-32 5-67 COM p. 30-32 (PDF)
Bescherming van het privťleven - Inbreuken - Vervolgingen - Cijfergegevens (5-853)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-853
Bescherming van persoonsgegevens voor rechtspersonen - Raad van Europa - Conventie 108 en richtlijn 95/46/EG - Herziening (5-2709)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2709
Bestrijding van pedofilie - Internationale samenwerking - Uitwisseling van juridische informatie (5-669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-669
Beveren - Nieuwe gevangenis - Bouw - Vertraging - Schadeclaims (5-3488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3488
Bezit van vuurwapens - Eventueel misbruik door politiemensen - Centraal Wapenregister - Beperking van de toegang (5-516)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-516
Bijzondere onderzoekstechnieken - Afluisteroperaties - Aantallen - Kostprijs (5-1918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1918
Bijzondere veldwachters - Geregistreerde overtredingen - Inbeslagnames - Aanhoudingen (5-1586)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1586
Binnenlandse adoptie - Verplichte toestemming van de juridische ouders - Aantallen - Intrekking van initiŽle toestemming (5-1025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1025
Bloedafname na opvordering door politie - Artsen - Vergoeding (5-3313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3313
Bouw van gevangenissen - Invloed op de politiezones - Personeelsformaties (5-1052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1052
Braziliaanse sekte - Igrjea Universal do Reino de Deus (IURD) - Activiteiten in BelgiŽ (5-356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-356
Brussel - Criminaliteit - Evolutie (5-1706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1706
Brussel - Gerechtelijke diensten - Tweetaligheid - Maatregelen (5-1300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1300
Brussel - Justitiepaleis - Onderhoudskosten (5-3370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3370
Brussel - Onderzoeksrechters - Onderzoek door de Hoge Raad voor de Justitie - Opdracht en methodes (5-1543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1543
Brussel-Halle-Vilvoorde - Gerechtelijk arrondissement - Werklastmeting (5-3489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3489
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Criminaliteitscijfers - Verschil tussen politiestatistieken en cijfers van het parket (5-451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-451
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gedetineerden - Aantallen (5-421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-421
Brusselse gevangenissen - Cipiers - AbsenteÔsme - Syndicale missies (5-834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-834
Brusselse probleemwijken - Sociaal-economische ontwikkelingen - Gevolgen op veiligheid en justitie - Onvolledig antwoord op de schriftelijke vraag nr. 5-672 (5-2624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2624
Brusselse probleemwijken - Sociaal-economische ontwikkelingen - Veiligheid en justitie - Beleid (5-672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-672
Brusselse rechtbanken - Aantal burgerlijke rechtzaken - Aantal aanvragen tot taalwijziging (5-1841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1841
Buitenlandse adopties - Aantallen - Gezinsvormen (5-1799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1799
Buitenlandse diplomatieke diensten - Tussenkomst in politionele of gerechtelijke dossiers (5-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1006
Buitenlandse gokbedrijven - Vervolging - Prioriteit (5-1402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1402
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1960
Bureau voor Juridische Bijstand - Schuldbemiddeling - Pro deo advocaten - Beurtrol - Gerechtelijke arrondissementen Antwerpen en Luik (5-3233)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3233
Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Collectieve schuldbemiddeling - Aantallen (5-1496)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1496
Bureau voor juridische bijstand (BJB) - Pro deo advocaten - Opvolging (5-1495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1495
CHEOPS - Communicatie met openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) (5-864)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-864
Cafť - Geluidsoverlast - Cafťbaas - Celstraf - Billijkheid - Alternatieve straffen (5-3304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3304
Camerabewaking - Recht op veiligheid - Recht op privacy (5-2283)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2283
Cannabisplantages - Aantallen - Cijfergegevens - Gewestelijke verdeling (5-2242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2242
Casino's - Controle door de overheid (5-959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-959
Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Binnenlandse corruptiedossiers - Aantallen (5-2388)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2388
Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Controlebevoegdheid - Terrorisme en extremisme (5-2391)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2391
Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI) - Seponeren van dossiers door gerecht - Gebrek aan feedback (5-2386)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2386
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - Verslagen 2008, 2009 en 2010 - Stand van zaken - Gevangenis van Ieper - Lokale Commissie van Toezicht - Oprichting (5-2903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2903
Collectieve schuldbemiddeling - Supervisie - Rol van de arbeidsrechtbanken - Werklast (5-874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-874
Collectieve schuldenregeling - Aantal schikkingen - Schuldbemiddelaars (5-1027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-1027
Colombia - Administratief Departement van veiligheid - Spionagepraktijken in BelgiŽ (5-418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-418
Comitť voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties - Nationaal Actieplan inzake de Rechten van het Kind (2005Ė2012) - Onderzoek - Kritiek - Maatregelen (5-660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Targnion aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-660
Commercieel draagmoederschap in het buitenland (Juridische erkenning - Rechtspraak) (5-1026)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-89 COM
p. 6-7 5-89 COM p. 6-7 (PDF)
Commissie voor Gerechtskosten in Strafzaken - Betwisting erelonen - Resultaten - Uitbetalingstermijn deskundigen (5-3361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3361
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Individuele klachten - Trage opvolging (5-769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-769
Computerpiraterij - Gevoelige websites van de Staat - Beveiliging van computergegevens - Maatregelen - Eventuele technologische waakdienst - Budget (5-277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-277
Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie (5-338)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-338
Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie (5-467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-467
Correctionele rechtbank van Brussel - Griffie - Gebrek aan Nederlandstalig personeel - Maatregelen (5-1682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1682
Correctionele rechtszaken en politierechtszaken - Autonome werkstraffen - Aantallen (5-2481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2481
Criminaliteit - Confiscatie bezittingen in het buitenland (5-182)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-182
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - Federaal beleid (5-3121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3121
Cybercriminaliteit - Stand van zaken in BelgiŽ - Cyber defence (5-893)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-893
DNA-testen - DNA-databank - CoŲrdinatie - Middelen - Samenwerkingsakkoorden (5-969)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-969
DNA-wetgeving - DNA-databank - Strijd tegen criminaliteit (5-3610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3610
De Belgische actie om HissŤne Habrť te laten berechten (5-3670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3670
De Commissie ter bescherming van de maatschappij (Beschikbaarheid van gerechtspsychiaters - Begeleiding van geÔnterneerden - Zorgteams - Forensisch Psychiatrische Centra) (5-408)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 31-38 5-43 COM p. 31-38 (PDF)
De Koninklijke Commissie voor de uitgave van de oude wetten en verordeningen van BelgiŽ (Schikkingen die de verschillende territoria van het huidige BelgiŽ, vůůr hun vereniging met de Franse republiek, beheerden - Eventuele overdracht van de FOD Justitie naar de POD Wetenschapsbeleid) (5-988)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 17-18 5-90 COM p. 17-18 (PDF)
De aanbevelingen die het Nationaal Contactpunt bij de FOD Economie aan Brink's gedaan heeft (Geldtransport - Faillissementsaanvraag - Verplichting om sociale inlichtingen ter beschikking te stellen, een jaarrekening in te dienen, ...) (5-529)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, ministre van Justitie
5-57 COM
p. 5-7 5-57 COM p. 5-7 (PDF)
De aanduiding van de burgerlijke staat op documenten ("Ongehuwd" i.p.v. "gescheiden" - Modernisering) (5-1130)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 6-7 5-90 COM p. 6-7 (PDF)
De aankoop van goederen door gedetineerden (5-1505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1505
De aanpak van een jonge Belg van Turkse afkomst (Arrestatie in Nederland met het oog op de uitlevering aan Turkije) (5-1260)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnnenlandse Zaken
5-108 COM
p. 12-14 5-108 COM p. 12-14 (PDF)
De aanwezigheid van vreemdelingen in de Belgische gevangenissen (Overbevolking - RepatriŽring naar het buitenland) (5-160)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-23
p. 14-17 5-23 p. 14-17 (PDF)
De aanwijzing van schuldbemiddelaars door de Bureaus voor juridische bijstand (5-533)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 10 5-57 COM p. 10 (PDF)
De afhandeling van de gerechtszaken rond Beaulieu (Schadevergoeding door het niet-respecteren van de redelijke termijn - Voortzetting van de strafrechtelijke procedure) (5-1286)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatsscretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-101 COM
p. 5-8 5-101 COM p. 5-8 (PDF)
De afzondering en de detentievoorwaarden van de heer Nizar Trabelsi (Terrorist - Bijzonder regime - Huwelijk - Uitlevering) (5-296)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 11-13 5-25 COM p. 11-13 (PDF)
De allochtone jeugdcriminaliteit (Statistieken inzake criminaliteit : registreren van de etniciteit) (5-298)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-36
p. 19-21 5-36 p. 19-21 (PDF)
De arrestatie van de Chinese politieke activist Ai Weiwei (5-112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-20
p. 17-19 5-20 p. 17-19 (PDF)
De bacterieafdruk (als techniek in het criminalistisch onderzoek) (5-1290)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 30-31 5-101 COM p. 30-31 (PDF)
De bescherming van bedreigde getuigen (Cijfers) (5-990)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 19 5-90 COM p. 19 (PDF)
De bescherming van de privacy inzake postbestelling (5-2655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2655
De beslissing van de Europese Commissie om haar voedselhulpprogramma drastisch in te krimpen (na een arrest van het Europees Hof van Justitie over het onwettig gebruik van fondsen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid) (5-234)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 7-8 5-28 p. 7-8 (PDF)
De besluitvorming inzake het ICT-beleid binnen de FOD Justitie (5-1266)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Maes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 20-22 5-101 COM p. 20-22 (PDF)
De betrapping van gevangenisbezoekers met drugs (5-82)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-17
p. 21-22 5-17 p. 21-22 (PDF)
De bevoegdheid van een burgemeester om huisarrest op te leggen (Artikelen 133 en 135 Nieuwe Gemeentewet - Rellen in Antwerpen na afloop van een voetbalwedstrijd) (5-215)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-27
p. 25-26 5-27 p. 25-26 (PDF)
De bewijswaarde van een youtubefilmpje bij een overtreding (5-280)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-34
p. 20-21 5-34 p. 20-21 (PDF)
De bijstand van een advocaat bij een eerste verhoor (Diverse houdingen van de onderzoeksrechters tegenover het Salduzarrest) (5-18)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-11
p. 12-14 5-11 p. 12-14 (PDF)
De boekhouding van de syndicus van een mede-eigendom (Minimum genormaliseerd rekeningenstelsel) (5-277)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-34
p. 19-20 5-34 p. 19-20 (PDF)
De budgettaire gevolgen van het Salduz-arrest (Bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor) (5-316)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-37
p. 12-13 5-37 p. 12-13 (PDF)
De censuur in BelgiŽ (Verbod door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om uitzendingen op radio of tv te verbieden) (5-91)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-19
p. 7-9 5-19 p. 7-9 (PDF)
De collectieve schuldenregeling (Cijfers) (5-984)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 15-16 5-90 COM p. 15-16 (PDF)
De controle op sommige magistraten (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-389)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
De criteria voor het vaststellen van onoverbrugbare geschillen en de aanstelling van een nieuwe pro-Deoadvocaat (Rol van de bureaus voor juridische bijstand) (5-532)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 7-9 5-57 COM p. 7-9 (PDF)
De deontologie van de magistratuur (Partijdige uitspraken van een procureur - Statuut van klokkenluider) (5-1341)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 34-36 5-101 COM p. 34-36 (PDF)
De diefstal van autopapieren in voertuigen (5-163)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-23 COM
p. 4-6 5-23 COM p. 4-6 (PDF)
De diefstal van voertuigdocumenten (Veralgemening van het systeem met documenten in tweevoud) (5-261)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobilteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-30
p. 30-32 5-30 p. 30-32 (PDF)
De diplomavereisten voor verpleegkundigen in de zorgteams in gevangenissen (Situatie van de gebrevetteerde en gegradueerde verpleegkundigen) (5-480)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 22-23 5-46 COM p. 22-23 (PDF)
De dreiging tot staking van gevangenispersoneel en de reactie van de politievakbond om ook te staken (Minimale dienstverlening) (5-200)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 17-19 5-26 p. 17-19 (PDF)
De evaluatie van de zogenaamde nultolerantie in Kuregem (Anderlecht - Toepassing van het snelrecht) (5-699)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 8-11 5-67 COM p. 8-11 (PDF)
De evolutie van het aantal verkeersboetes in de verschillende gewesten en van de werklast van de politierechtbanken (en de politieparketten - Statistieken) (5-796)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 25-26 5-67 COM p. 25-26 (PDF)
De financiering van de "Salduz"-permanenties (Bijstand van iedere verdachte door een advocaat vanaf het eerste verhoor - Bijkomende kosten voor het openbaar ministerie, de onderzoeksrechters, de politie en de advocaten) (5-213)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-27
p. 17-19 5-27 p. 17-19 (PDF)
De forse uitbreiding van het elektronisch toezicht (Enkelbanden) (5-897)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 35-38 5-67 COM p. 35-38 (PDF)
De fraude met diamantcertificaten (Illegale invoer uit BraziliŽ) (5-303)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-30 COM
p. 14-17 5-30 COM p. 14-17 (PDF)
De fraude met diamantcertificaten (Illegale invoer uit BraziliŽ) (5-479)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 21 5-46 COM p. 21 (PDF)
De fraude met leasingwagens (Vervalste documenten - Diefstal - Verkoop in het buitenland) (5-198)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-22 COM
p. 4-7 5-22 COM p. 4-7 (PDF)
De gerechtelijke gevolgen voor personen die betrokken waren bij de Rwandese genocide (Stand van zaken van de processen in BelgiŽ - Naturalisatieaanvragen en Veiligheid van de Staat) (5-69)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 29-31 5-15 p. 29-31 (PDF)
De gesloten instelling voor jeugddelinquenten in Everberg (Vakbondsactie - Evaluatiecommissie - Infrastructuurwerken) (5-251)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 19-21 5-29 p. 19-21 (PDF)
De getuigen in strafrechtelijke zaken (Cijfers - Verschijningsvergoeding) (5-1313)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 33-34 5-101 COM p. 33-34 (PDF)
De gevangenis van Tilburg (Overdracht van Belgische gevangenen - Ontslag van de directeur - Kostprijs van de huur - Aanwerving extra personeel - Bijkomende capaciteit van Belgische gevangenissen) (5-75)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 24-26 5-15 p. 24-26 (PDF)
De gevangenis van Tilburg (Overdracht van Belgische gevangenen - Ontslag van de gevangenisdirecteur - Kostprijs van de huur - Aanwerving extra personeel - Bijkomende capaciteit van Belgische gevangenissen) (5-62)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 24-26 5-15 p. 24-26 (PDF)
De gevolgen van het arrest van het Hof van Cassatie van 15 december 2010 inzake de verplichte bijstand van een advocaat (tijdens de eerste verhoren door de politie of de onderzoeksrechter - Salduz-arrest) (5-263)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 13-17 5-25 COM p. 13-17 (PDF)
De geÔnterneerden (Beschikbaarheid van gerechtspsychiaters - Begeleiding van geÔnterneerden - Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Zorgteams - Forensisch Psychiatrische Centra) (5-407)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 31-38 5-43 COM p. 31-38 (PDF)
De grondverzakking in de gevangenis van Vorst (5-41)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 46-49 5-5 p. 46-49 (PDF)
De grote fiscale fraude (Ontoereikende efficiŽntie van de vervolgingen - Resultaat van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie - Werkgroep Una Via) (5-582)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-57 COM
p. 34-37 5-57 COM p. 34-37 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking van het wetsontwerp 5-869 houdende diverse bepalingen uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet (5-869)      
  5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
De herziening van strafzaken (5-1510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1510
De hoge nood aan een wettelijke aanpak van synthetische drugs (5-937)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 13-15 5-79 COM p. 13-15 (PDF)
De inbeslagname van taxi's (als afschrikmiddel voor malafide taxibedrijven) (5-1073)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 29-30 5-90 COM p. 29-30 (PDF)
De incidenten tussen de Brusselse onderzoeksrechters en de gevangenisdirecties (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-452)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
De indeling van leden van het veiligheidskorps bij de politiezones (5-1857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1857
De inertie van de Veiligheid van de Staat bij de spionagezaak in het Justus Lipsiusgebouw (Aanwezigheid van afluisterapparatuur in de gebouwen van de EU - Onderzoek naar activiteiten van de Colombiaanse geheime dienst op Belgisch grondgebied) (5-305)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 12-15 5-43 COM p. 12-15 (PDF)
De informatisering van Justitie (5-1481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1481
De informatisering van Justitie (MaCH-applicatie - Proefproject dossiers inzake collectieve schuldenregeling - Elektronische procedures en elektronische communicatie) (5-353)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 25-27 5-43 COM p. 25-27 (PDF)
De informatisering van justitie (MaCH-applicatie) (5-1177)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 14-15 5-101 COM p. 14-15 (PDF)
De installatie van de bestuurlijke commissie die moet toezien op de bijzondere inlichtingenmethoden (Uitblijven van de benoeming van de plaatsvervangers) (5-317)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-37
p. 14-15 5-37 p. 14-15 (PDF)
De invrijheidstelling van een verdachte omdat het parket na drie maanden nog geen eindvordering opmaakte (5-607)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 21-23 5-57 COM p. 21-23 (PDF)
De justitiehuizen en de resultaten van de voorwaardelijke invrijheidstelling (5-2695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2695
De justitiekosten (in strafzaken - Verhoging - Uitgaven van telecomoperatoren, gerechtelijke experts, DNA-analyses, juridische bijstand, ...) (5-245)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 11-13 5-29 p. 11-13 (PDF)
De keuze voor huisarrest als straf voor een veroordeling tot acht maanden opsluiting (5-3669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3669
De kritiek van topmagistraten bij de opening van het gerechtelijk jaar (5-3671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3671
De lijst van gerechtsdeskundigen (Twijfels over de bekwaamheid) (5-803)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 29-30 5-67 COM p. 29-30 (PDF)
De mede-eigendom (Oprichting van deelverenigingen binnen de vereniging van mede-eigenaars - Overschrijving van basisakte en reglement van mede-eigendom in de hypothecaire registers - Tarieven van het ereloon van de notaris en van de overschrijving - Wet 2 juni 2010 - Artikel 577 Burgerlijk Wetboek - Zie ook vraag om uitleg 5-953) (5-878)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 32-34 5-67 COM p. 32-34 (PDF)
De modernisering en de defederalisering van Justitie (5-34)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 4-5 5-6 COM p. 4-5 (PDF)
De modernisering van de DNA-analyse in strafzaken (5-2691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2691
De mogelijk bedreigende gevolgen van een naar fanatisme georiŽnteerde evangelisatie (Extremisme - Als religie verpakte haatcampagnes - Evenwicht tussen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting) (5-317)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 15-19 5-43 COM p. 15-19 (PDF)
De mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen van op heterdaad betrapte winkeldieven (5-2659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2659
De mogelijkheid voor de procureur des Konings om zich te verzetten tegen het besluit van een onderzoeksrechter om een aanhoudingsbevel in te trekken na een eerste handhaving van de voorlopige hechtenis (Beroep door het openbaar ministerie bij de raadkamer - Voorlopige hechtenis) (5-494)      
  Vraag om uitleg van de heer FranÁois Bellot aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 25-27 5-46 COM p. 25-27 (PDF)
De moorden in Antwerpen en de aanpak van de georganiseerde misdaad (Albanese maffia) (5-126)      
  Mondelinge vraag van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-21
p. 17-19 5-21 p. 17-19 (PDF)
De naam van het kind binnen het huwelijk geboren (5-1509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1509
De niet-betaling van de "Salduz"-permanenties (Vergoeding van de bijstand door een advocaat tijdens de eerste verschijning voor de onderzoeksrechter) (5-205)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 19-22 5-26 p. 19-22 (PDF)
De nieuwe gevangenis in Haren (5-236)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 29-32 5-22 COM p. 29-32 (PDF)
De nieuwe gevangenis van Haren en de sluiting van de gevangenis van Sint-Gillis (5-299)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 5-9 5-43 COM p. 5-9 (PDF)
De nieuwe initiatieven ter bestrijding van winkeldiefstal (Vzw Preventie en Veiligheid - Meedelen aan het parket van alle winkeldieven die driemaal werden doorgegeven) (5-270)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 19-23 5-25 COM p. 19-23 (PDF)
De nood aan forensische kinderartsen (voor de vaststelling van kindermishandeling) (5-598)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 17-18 5-57 COM p. 17-18 (PDF)
De noodkreet van het Hof van beroep van Brussel (5-2696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2696
De omzendbrief met betrekking tot de toepassing van de wapenwet en de voorwaarden die gelden voor de organisatie van wapenbeurzen (5-1502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1502
De omzetting van het EU-kaderbesluit inzake het aanzetten tot terrorisme (Strafbaarheid) (5-1288)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 25-27 5-101 COM p. 25-27 (PDF)
De omzetting van het kaderbesluit van de Raad van Europa van 28 november 2008 (betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht - Negationisme - Aanvullend Protocol van 28 januari 2003 bij het Europese Cybercrimeverdrag) (5-241)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha SaÔdi aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 9-11 5-29 p. 9-11 (PDF)
De onaanvaardbare toestand van het Brusselse cellencomplex Portalis (Slechte infrastructuur) (5-400)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 28-29 5-43 COM p. 28-29 (PDF)
De onafhankelijke en effectieve controle van de gevangenissen (Ontbrekende commissies van toezicht - Klachtenrecht van de gedetineerden - Aanbevelingen van de federale ombudsman) (5-790)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 19-22 5-67 COM p. 19-22 (PDF)
De onmiddellijke vrijlating van op heterdaad betrapte koperdieven (door een onderzoeksrechter - Firma Nexans te Buizingen - Lokale politie van Halle - Illegalen met Roemeense nationaliteit - Splitsing gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde) (5-16)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-11
p. 10-12 5-11 p. 10-12 (PDF)
De opleiding van cipiers (Omgaan met suicidaal gedrag van gedetineerden) (5-85)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-17
p. 22-24 5-17 p. 22-24 (PDF)
De oprichting van de Belgische Commissie voor de Grondrechten (5-105)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 15-18 5-6 COM p. 15-18 (PDF)
De oproep aan het adres van het Europees Hof voor de rechten van de mens betreffende asiel- en migratiezaken (Gezamelijke verklaring van de 47 lidstaten over de bemoeizucht van het Hof - Ergernis over het grote aantal dossiers en de procedures in kort geding - Samenstelling van het Hof) (5-899)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 4-8 5-79 COM p. 4-8 (PDF)
De opvolging door de minister van terugbrenging van misbruikte minderjarigen (naar RoemeniŽ) (5-173)      
  Mondelinge vraag van mevrouw GŁler Turan aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-24
p. 12-15 5-24 p. 12-15 (PDF)
De opvolging van de situatie van mevrouw Victoire Ingabire Umohoza (Rwandese presidentskandidate in gevangenschap - Schending van de rechten van de verdediging) (5-232)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 10-12 5-28 p. 10-12 (PDF)
De organisatie van cursussen teneinde de advocaten vertrouwd te maken met de Salduz-rechtspraak (Bijstand van iedere verdachte door een advocaat vanaf het eerste verhoor - Zie ook vraag om uitleg 5-656) (5-613)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 23-25 5-57 COM p. 23-25 (PDF)
De overdracht van Belgische gevangenen naar de gevangenis van Tilburg (Evaluatie) (5-110)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 18-22 5-6 COM p. 18-22 (PDF)
De problemen inzake de begroting en het functioneren van het Brussels Steuncentrum (5-2508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2508
De problemen op het vlak van de gerechtelijke expertise (5-37)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-12
p. 12-15 5-12 p. 12-15 (PDF)
De problemen van homoseksuele koppels bij de burgerlijke stand (Onaangepaste software) (5-127)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 14-16 5-22 COM p. 14-16 (PDF)
De psychiatrische behandeling voor geÔnterneerden in gevangenissen (Beschikbaarheid van gerechtspsychiaters - Begeleiding van geÔnterneerden - Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Zorgteams - Forensisch Psychiatrische Centra) (5-409)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 31-38 5-43 COM p. 31-38 (PDF)
De recente veroordeling van BelgiŽ door het Hof van Justitie van de Europese Unie (Vereiste van de Belgische nationaliteit voor het beroep van notaris) (5-1010)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 19-20 5-90 COM p. 19-20 (PDF)
De rellen in Luik (5-292)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Bellot aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-35
p. 22-23 5-35 p. 22-23 (PDF)
De reÔntegratie van gedetineerden (5-1504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1504
De rol van de Hasseltse Procureur bij de problemen in de politiezone Hazodi (5-3673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3673
De rondetafel met de burgemeesters inzake de criminaliteitsbestrijding (Straffeloosheid - Snelle vrijlatingen, trage werking van het gerecht, gebrekkige samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, niet-uitvoering van straffen) (5-698)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 28-31 5-57 COM p. 28-31 (PDF)
De samenwerking tussen de Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking en Justitie (Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - Hypothecaire leningen - Gerechtelijke afhandeling - Verbeurdverklaringen) (5-943)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Maes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatsscretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-90 COM
p. 38-41 5-90 COM p. 38-41 (PDF)
De selectie en de opleiding van penitentiair beambten in de Kempen (5-1396)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 43-44 5-101 COM p. 43-44 (PDF)
De situatie in Ivoorkust (Geweld na de presidentsverkiezingen waarin de heren Ouattara en Gbagbo het tegen elkaar opnamen) (5-113)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrick De Groote aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-20
p. 20-22 5-20 p. 20-22 (PDF)
De slechte werking van de gerechtelijke politie van Leuven in belangrijke moorddossiers (5-264)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 18-19 5-25 COM p. 18-19 (PDF)
De speculaties over de uitlevering van Nizar Trabelsi (aan de VS - In BelgiŽ veroordeelde terrorist - WikiLeaks - Gevaar dat Trabelsi een gevangenisbewaarder zou vermoorden) (5-436)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 4-5 5-46 COM p. 4-5 (PDF)
De speekseltesten (versus traditionele urinetesten) (5-1236)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 19-20 5-101 COM p. 19-20 (PDF)
De staking van de cipiers van de Antwerpse gevangenis (Onvrede over overbevolking, personeelsbezetting en vergoeding van weekendprestaties - Protocol tussen Justitie en vakbonden) (5-128)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-21
p. 19-21 5-21 p. 19-21 (PDF)
De stand van zaken in het dossier van het geplande Forensisch Psychiatrisch Centrum in Wondelgem (5-481)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 23-25 5-46 COM p. 23-25 (PDF)
De strafrechtelijke vervolgingen na verkeersongevallen en de psychologische en medische testen (Cijfers) (5-974)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 7-9 5-90 COM p. 7-9 (PDF)
De strijd tegen corruptie (Plaats van BelgiŽ in de ranglijst van Transparency International - Bescherming van "klokkenluiders") (5-157)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 20-22 5-22 COM p. 20-22 (PDF)
De strijd tegen extreemrechtse organisaties (5-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1702
De synthetische drugs "legal highs" (Wettelijke aanpak - Opsporing via de speekseltests) (5-1279)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 22-25 5-101 COM p. 22-25 (PDF)
De teruglopende betrokkenheid van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie bij vluchtmisdrijven (5-1404)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 44-45 5-101 COM p. 44-45 (PDF)
De toegang van onderzoeksrechters tot de gevangenissen (Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen) (5-1090)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 20-21 5-90 COM p. 20-21 (PDF)
De toekomst van een slagkrachtige Moslimexecutieve (Hernieuwing van de mandaten - Aanpak van de minister) (5-1008)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 18-22 5-79 COM p. 18-22 (PDF)
De toekomstige locaties voor behandeling van strafzaken in Brussel (Toekomst van het Justitiepaleis) (5-976)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 23-27 5-79 COM p. 23-27 (PDF)
De toename van faillissementen in Brussel (Lange behandelingstermijn) (5-477)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 18-20 5-46 COM p. 18-20 (PDF)
De toepassing van de nultolerantie in Zelzate (Groep jonge criminelen) (5-476)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 16-18 5-46 COM p. 16-18 (PDF)
De toepassing van de nultolerantie in Zelzate (door het gemeentebestuur, de lokale politie en het parket - Laksheid van politie en parket t.o.v. jongerenbendes) (5-476)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-40 COM
p. 21-24 5-40 COM p. 21-24 (PDF)
De toestand in de gevangenis van Vorst en het gebrek aan gevangeniscapaciteit in Brussel (5-42)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 46-49 5-5 p. 46-49 (PDF)
De toestand van de Belgische gevangenissen en de overbevolking van de gevangenissen (RepatriŽring - Gedetineerden van buitenlandse origine - Voorlopige hechtenis - Afnemen van de nationaliteit - Terugzenden naar het land van oorsprong) (5-170)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-24
p. 10-12 5-24 p. 10-12 (PDF)
De toestand van de geestelijke gezondheid van de gevangenen in BelgiŽ (Euthanasieaanvragen - Psychische aandoeningen zoals depressies) (5-281)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 23-26 5-25 COM p. 23-26 (PDF)
De toestand van de gevangenis van Vorst (en van de gevangenis van Sint-Gillis) (5-89)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 11-13 5-6 COM p. 11-13 (PDF)
De toezichtscommissie voor de Staatsveiligheid (Onvolledige samenstelling - Onmogelijkheid om gebruik te maken van de bijzondere inlichtingenmethodes) (5-121)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 22-23 5-6 COM p. 22-23 (PDF)
De uitbraak van tuberculose in de gevangenis van Tilburg (Belgische gevangenen - Screening) (5-231)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 13-14 5-28 p. 13-14 (PDF)
De uitbreiding van de gesloten instelling voor jeugddelinquenten van Everberg (Toename van het veiligheidspersoneel) (5-221)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-27
p. 19-21 5-27 p. 19-21 (PDF)
De uithuisplaatsing van de dader bij partnergeweld (Cijfers - Straffen) (Zie ook vraag om uitleg 5-890 in Handelingen 5-90 COM) (5-890)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 34-35 5-67 COM p. 34-35 (PDF)
De uithuisplaatsing van de dader bij partnergeweld (Cijfers - Straffen) (Zie ook vraag om uitleg 5-890 in de Handelingen 5-67 COM) (5-890)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 5-6 5-90 COM p. 5-6 (PDF)
De uitspraken van de minister betreffende de Raad van State (Grote bouwwerken : algemeen versus individueel belang) (5-142)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22
p. 17-19 5-22 p. 17-19 (PDF)
De veiligheid van de Belgische gevangenissen (5-951)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 15-18 5-79 COM p. 15-18 (PDF)
De verdeling van de draagbare computers die werden aangekocht voor de rechterlijke orde (5-4)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 28-30 5-5 p. 28-30 (PDF)
De verdeling van de opbrengst van boetes van veroordelingen voor verkeerszaken tussen de verschillende gewesten (5-1170)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 11-14 5-101 COM p. 11-14 (PDF)
De vereenvoudiging van de toewijzingsprocedure voor elektronische enkelbanden (5-2694)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2694
De vergoeding van morele schade veroorzaakt door het verlies van een familielid in een verkeersongeval (Publicatie van de uitgekeerde bedragen in een folder van de FOD Justitie) (5-161)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 22-25 5-22 COM p. 22-25 (PDF)
De verminderde subsidie aan de Moslimexecutieve (Reden) (5-104)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-20
p. 22-27 5-20 p. 22-27 (PDF)
De verspreiding en het opslaan van een groot aantal aangekochte laptops (voor de magistraten) (5-32)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-12
p. 15-17 5-12 p. 15-17 (PDF)
De vervolging van burgers die wantoestanden aanklagen (5-1701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1701
De vervolging van snelheidsovertredingen (Seponering - Buitenlandse overtreders) (5-62)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 7-10 5-22 COM p. 7-10 (PDF)
De vervroegde pensioenen van magistraten (Probleem van de vervanging) (5-208)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 24-25 5-26 p. 24-25 (PDF)
De voorstellen inzake justitiekosten van de Commissie voor de modernisering van de rechterlijke orde (5-296)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-36
p. 17-19 5-36 p. 17-19 (PDF)
De vraag van het hoofd van het federaal parket om het onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk te coŲrdineren (5-1700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1700
De vrije meningsuiting in Rwanda (5-216)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-27
p. 15-17 5-27 p. 15-17 (PDF)
De vrijlating van een drugskoerier (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-435)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
De vrijlating van minderjarige delinquenten (Gebrek aan plaatsen in gesloten jeugdinstellingen - Communautaire bevoegdheid - Demotivatie van de politieagenten) (5-64)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 26-29 5-15 p. 26-29 (PDF)
De wanverhouding tussen het aantal magistraten dat nodig is en het slaagpercentage voor de toelatingsproef voor de magistratuur (5-220)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 12-13 5-28 p. 12-13 (PDF)
De website van de Federale Overheidsdienst Justitie (5-1352)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 38 5-101 COM p. 38 (PDF)
De weigering tot mededeling van gevraagde informatie door telecommunicatieoperatoren in het kader van gerechtelijke onderzoeken (5-123)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 11-14 5-22 COM p. 11-14 (PDF)
De werklast en de taalverhoudingen in het arrondissement Brussel (Verhouding tussen Nederlandstalige en Franstalige zaken - Splitsing van het gerechtelijke arrondissement BHV) (5-1355)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 39-43 5-101 COM p. 39-43 (PDF)
De wet betreffende de continuÔteit van ondernemingen (Wet van 31 januari 2009 - Beschermingsprocedure voor bedrijven in moeilijkheden - Publicatie van de vonnissen in de Kruispuntbank van Ondernemingen) (5-137)      
  Vraag om uitleg van de heer Guy Swennen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 18-20 5-22 COM p. 18-20 (PDF)
De wet-Lejeune (Vervroegde invrijheidstelling) (5-144)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22
p. 19-21 5-22 p. 19-21 (PDF)
De zaak-Belliraj (Marokkaanse belg die in Marokko veroordeeld werd wegens terrorisme en wegens zes in BelgiŽ gepleegde politieke moorden - Strafonderzoek in BelgiŽ - Staatsveiligheid - Zie ook vragen om uitleg 5-602 en 5-1627) (5-122)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 24-25 5-6 COM p. 24-25 (PDF)
De zaak-Swift en de vermeende pogingen om deze zaak uit handen van het gerecht te houden (Akkoord met de Verenigde Staten over het Terrorist finance tracking program - Doorspelen van informatie over geldtransfers aan de Amerikaanse autoriteiten - Mogelijke beÔnvloeding door de premier volgens WikiLeaks) (5-475)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 14-16 5-46 COM p. 14-16 (PDF)
Dendermonde - Gevangenis - Uitstel bouw - Schadevergoeding (5-3353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3353
Departement Justitie - Levenslang leren - Aantal opleidingen (5-2322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2322
Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Maatregelen (5-647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-647
Dierenmishandeling - Aantal klachten - Duiding van de cijfergegevens (5-2206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2206
Dierenmishandeling - Boetes - Beroepsverbod - Handhaving (5-1362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1362
Dierenmishandeling - Seponeringen (5-2127)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2127
Digitale munteenheid - Bitcoins - Ontraceerbare betalingswijze - Cryptocurrency - Onderzoek (5-3865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3865
Diplomaten - Huishoudpersoneel - Uitbuiting - Misbruiken (5-2962)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2962
Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen (5-659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-659
Diplomatieke en consulaire agenten - NotariŽle bevoegdheid - Huwelijk van een Belgische vrouw en een vreemde onderdaan - Huwelijkscontract - Onmogelijkheid - Discriminatie gebaseerd op het geslacht - Maatregelen (5-664)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-664
Dronkenschap en alcoholintoxicatie - Gerechtelijke tweedeling - Afschaffing (5-1769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1769
Drugbeleid - Nederland - Europese Unie - BelgiŽ - Overleg - Evolutie - Cannabis (5-3367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3367
Drugsgerelateerde misdrijven - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders (5-1385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1385
Drugsoverlast - Evolutie - Samenwerking tussen de betrokken actoren (5-519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Turan aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-519
Drukpers - Aanvragen voor een verspreidings- of publicatieverbod - Rechterlijke uitspraken (5-2188)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2188
Dumpster drivers - Mensen die goederen bestemd voor vernietiging uit containers halen - Algemene houding (5-2108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2108
E-mail - Valse berichten - Computercriminaliteit - Klachten - Gerechtelijke gevolgen (5-3021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boogaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3021
Economische en industriŽle spionage - Maatregelen - Europees overleg (5-965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-965
Een beslissing van het parket tot vrijlating van op heterdaad betrapte inbrekers (5-802)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 27-29 5-67 COM p. 27-29 (PDF)
Een crimineel circuit met Roma opgezet door een misdaadorganisatie (Vervalsing van arbeids- en huurcontracten - Kraken van huizen - Onrechtmatig verkrijgen van verblijfsvergunningen en leeflonen) (5-225)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 25-27 5-22 COM p. 25-27 (PDF)
Een stijgende tendens tot legalisering van illegale drugs (InefficiŽntie van de strijd tegen drugs - Strafrechtelijk beleid) (5-1082)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 30-33 5-90 COM p. 30-33 (PDF)
Eergerelateerd geweld - Seksuele diversiteit - Nederlandse studie - Beleidsimplicaties (5-2758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2758
Eigendommen in het buitenland - Opsporing - Samenwerking en akkoorden met andere landen (5-1398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1398
Elektronische enkelbanden - Organisatorische problemen (5-3074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3074
Elektronische enkelbanden - Werking - Problemen - Overwogen oplossingen (5-3129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3129
Elektronische enkelbanden - Werking - Problemen -Personeelsleden van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht - Werkomstandigheden (5-3133)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3133
Elektronische identiteitskaart - Vijfjaarlijkse vernieuwing - Vergelijking met andere Lidstaten (5-237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-237
Eremoord - BelgiŽ - Stand van zaken (5-3816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3816
Europees Hof voor de rechten van de mens - Veroordeling voor laattijdige behandeling van geÔnterneerden - Cijfers - Beleid (5-2172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2172
Europese databanken SIS, VIS, Eurodac - Function creep - Bescherming van het privťleven (5-2311)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2311
Europese kaderwet inzake buitenlandse inbeslagnames - Omzetting - Stand van zaken (5-110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-110
Executief van de Moslims van BelgiŽ - ContinuÔteit dagelijkse werking - Uitkering subsidie (5-3017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3017
Executief van de Moslims van BelgiŽ - Versterking - Overleg (5-964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-964
Extreemrechtse manifestaties - Organisatoren - Vervolging (5-1341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1341
Facebook - Systeem van gezichtsherkenning - Standpunt van de verdedigers van de persoonlijke levenssfeer (5-2899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2899
Falend migratiebeleid - Impact op justitie - Gerechtelijke hervorming - Arrondissementen (5-3828)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3828
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Aankoop van een flatscreen - Prijs (5-1240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1240
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Informatica - Begroting - Vereffeningskredieten (5-2529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2529
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Personeel - Verdeling naar taalrol (5-2318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2318
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Veiligheid Brusselse gevangenissen - Inspectieverslagen (5-830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-830
Federale Overheidsdienst Justitie - Gerechtelijk apparaat - Informatica - Achterstand - Investeringen (5-3142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3142
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw SaÔdi aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2577
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3190
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3211)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3211
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3465
Federale controle- en evaluatiecommissie Euthanasie - Werking - Klachten (5-3277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3277
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Beleidscellen en secretariaten - Participatie van mensen met een beperking (5-1436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1436
Fenomeen "planking" - Registratie - Aantallen (5-2417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2417
Flash balls - Letsels bij gebruik door politiediensten - Vrije verkoop (5-2320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2320
Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast - Cijfers - Homologatiebeschikkingen - Eindbeschikkingen (5-1029)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1029
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Aantal aanvragen - Aantal toekenningen (5-1626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1626
Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Reservegelden - Bestemming (5-2568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2568
Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen - Kosten voor de sociale zekerheid - Beleidsmaatregelen (5-1046)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1046
Gedetineerden - Geloofsovertuiging - Privacywetgeving (5-376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-376
Gedetineerden - Vervoer - Gebruik van taxi's (5-2399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2399
Gedetineerden - Voorhechtenis - Duur - Meer dan ťťn jaar - Evolutie (5-2852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2852
Gedetineerden in het buitenland - Strafuitzitting in BelgiŽ - Aanvragen - Criteria - Herkomst - Evolutie (5-3384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3384
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3423
Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Gemengde inbreuken - Toepassing van de taalwetgeving (5-2525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2525
Gemeentelijke administratieve sancties - Minderjarigen - Toepassing (5-2790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2790
Genade - Verzoeken - Toekenningen - Collectieve maatregelen - Regionale verdeling (5-1028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1028
Genaderecht - Genadeverzoeken - Aantallen - Toekenningen (5-140)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-140
Genadeverzoeken ontvangen door de Koning - Aantallen - Effectieve gratieverlening (5-1928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1928
Gerechtelijk arrondissement Brussel - Magistratuur - Vacatures - Kandidaturen - Benoemingen (5-3520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3520
Gerechtelijke achterstand - Gepensioneerde rechters - Terugroeping - Plaatsvervangend rechter - Concretisering (5-3366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3366
Gerechtelijke onderzoeken - Telecomonderzoeken - Kostprijs - Herziening van de tarieven - Onderhandelingen met de operatoren (5-253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-253
Gerechtsdeurwaarders - Werking - Aantallen - Gerechtelijke onderzoeken (5-1994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1994
Gerechtsdeurwaarders - Werking - Antwoord op de schriftelijke vraag nr. 5-1994 - Ontbreken van gegevens (5-2629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2629
Gerechtsgebouw Sint-Niklaas - Renovatie - Problemen met het meubilair (5-3094)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3094
Gerechtsgebouwen - Installatie van rooklokalen (5-757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-757
Gerechtskosten - DNA-onderzoek - DNA-databanken - Goedkoper alternatief (5-565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-565
Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek (5-3542)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3542
Gerechtskosten - Telefonie - Onderhandelingen met de telecommunicatiebedrijven (5-566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-566
Gerechtskosten - Vermindering - Terugbetaling - Terugvordering - Procedure (5-3375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3375
Gerechtstolken - Achterstallige honoraria - Maatregelen (5-235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-235
Gerechtstolken - Laattijdige betalingen door de parketten - Maatregelen (5-300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-300
Geschillen betreffende intellectuele eigendom (Noodzaak om de geschillen te centraliseren - Oprichting van een gespecialiseerd rechtscollege) (5-469)      
  Vraag om uitleg van de heer FranÁois Bellot aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 12-14 5-46 COM p. 12-14 (PDF)
Gesloten jeugdinstelling - Geweigerde jongeren - Aantallen - Alternatieven (5-1921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1921
Gestolen kunstvoorwerpen - Opsporing - Slaagpercentage - Vergelijking met de buurlanden (5-2424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2424
Gestolen voertuigen - Vergoeding takeldiensten (5-168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-168
Getuigen - Aantallen - Minderjarigen - Vergoeding - Verdeling over de gerechtelijke arrondissementen (5-1031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1031
Gevangenen - Overbrenging naar de rechtbank - Gebrek aan personeel - Risico op vrijlating (5-247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-247
Gevangenen - Taalaanhorigheid - Laatste verblijfplaats (5-423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-423
Gevangenis - Aankoop van gebruiks- en verbruiksgoederen door gedetineerden - Geschenken - Limieten (5-576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-576
Gevangenis - Dendermonde - Aanvang bouwwerken - Vertraging (5-2792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2792
Gevangenis van Aarlen - Gevangenis - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-2002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2002
Gevangenis van Antwerpen - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-1996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1996
Gevangenis van Brugge - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-1993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1993
Gevangenis van Lantin - Spectaculaire ontsnapping - Redenen - Tekortkomingen - Maatregelen (5-2545)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2545
Gevangenis van Tilburg - Belgische gevangenen - Discriminatie - Klachten (5-1746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1746
Gevangenis van Vorst - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-1998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1998
Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles (5-230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-230
Gevangenisdirecteur - Uitspraken in de media - Maatregelen (5-1089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1089
Gevangenissen - Omkopen van een cipier - Aantal voorvallen - Controle en sancties (5-1704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1704
Gevangenissen - Aalmoezeniers - Bezoldigingen - Bepaling - Aalmoezeniers die deeltijdse prestaties hebben geleverd (5-2084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2084
Gevangenissen - Aantal buitenlandse gedetineerden (5-2566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2566
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Huur bijkomende cellen te Tilburg - Kostprijs - Nieuwe preventie en reclasseringmaatregelen - Elektronische armband - Uitbreiding (5-480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-480
Gevangenissen - AbsenteÔsme bij het personeel - Evolutie (5-1680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1680
Gevangenissen - Agressie -- Registratie - Beleid (5-2169)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2169
Gevangenissen - Behalen van een diploma hoger onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden (5-2072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2072
Gevangenissen - Behalen van een diploma lager onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden (5-2073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2073
Gevangenissen - Behalen van een diploma middelbaar onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden (5-2074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2074
Gevangenissen - Bejaarde veroordeelden - Aantallen - Opvang (5-2353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2353
Gevangenissen - BelgiŽ - Moslimextremisme - Definitie - Onderzoek - Aanpak (5-3821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3821
Gevangenissen - Beroepsopleidingen of bijscholing - Aantal deelnemers (5-2075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2075
Gevangenissen - Beveiliging - Maatregelen (5-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1541
Gevangenissen - Commissies van toezicht - Activiteiten (5-2130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2130
Gevangenissen - Detentieconsulenten - Aantallen - Werking (5-1989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1989
Gevangenissen - Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen - Activiteitenverslag 2010 - Gevangenispopulatie - Aanvullende cijfergegevens (5-3358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3358
Gevangenissen - Fouilleren van bezoekers op smokkelwaar - Procedure bij betrapping - Sancties (5-2268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2268
Gevangenissen - Gedetineerden - Alfabetiseringgraad (5-2070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2070
Gevangenissen - Gedetineerden - Tewerkstelling - Re-integratie in de maatschappij (5-572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-572
Gevangenissen - Gedetineerden met een handicap - Aantal (5-804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-804
Gevangenissen - GeÔnterneerden - Aantallen (5-577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-577
Gevangenissen - GeÔnterneerden - Psychiatrische behandeling - Zorgteams (5-571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-571
Gevangenissen - Halal maaltijden - Aantallen (5-1723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1723
Gevangenissen - Mogelijkheid tot het nuttigen van halal of koosjer voedsel - Aantallen - Kostprijs (5-1772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1772
Gevangenissen - Personeel - Onmogelijkheid om verlofdagen op te nemen - AbsenteÔsme (5-1377)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1377
Gevangenissen - Personeelsverloop - Analyse (5-2952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2952
Gevangenissen - Plan radicalisme - Opleiding van het personeel (5-2233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2233
Gevangenissen - Psychiatrische afdelingen - Overbevolking - Gespecialiseerd personeel - Tekort - Maatregelen (5-1670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1670
Gevangenissen - Psychiatrische afdelingen - Zelfmoorden (5-1299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1299
Gevangenissen - Smokkelwaar - Controle van het personeel - Sancties (5-2286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2286
Gevangenissen - Smokkelwaar - Controle van leveranciers - Sancties (5-2269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2269
Gevangenissen - Smokkelwaar - Omvang van het probleem - Regelgeving - Bestrijding (5-2280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2280
Gevangenissen - Steunfonds voor gedetineerden (5-2131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2131
Gevangenissen - Toegang van kinderen - Contact met een veroordeelde ouder - Regels en toepassing (5-395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-395
Gevangenissen - Vormings- en onderwijsaanbod voor gedetineerden - Aantal deelnemers (5-2076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2076
Gevangenissen - Zelfdoding - Pogingen tot zelfdoding (5-2977)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2977
Gevangenissen - Zelfmoorden - Maatregelen - Frans onderzoeksrapport (5-840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-840
Gevangenissen van Brugge en Sint-Gillis - Aankoop van tandartsinstallaties - Openbare aanbesteding - Respect van de regelgeving (5-2331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2331
Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen (5-133)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-133
Gevangeniswezen - Cipiers - Vakbondswerk - Vergaderingen - Syndicale verlofdagen - Quotum (5-3698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3698
Gevangeniswezen - Gevangenen - Plaatsing - Screening - Risico-analyse - Profiel - Communicatie - Gecentraliseerde screeningdienst (5-3380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3380
Gewapende overvallen in BelgiŽ - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders - Onopgeloste zaken (5-1897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1897
Geweld binnen het gezin - Kinderen en (ex)-partners - Aantal gevallen - Leeftijdspiramide van de slachtoffers (5-1022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1022
Geweld tegen holebi's - Vervolgde incidenten - Aantallen (5-841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-841
GeÔnterneerden - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij (CBM) - Werking - Gebrek aan eenvormigheid (5-570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-570
GeÔnterneerden - Gerechtspsychiaters - Eenvormigheid van psychiatrisch onderzoek (5-569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-569
GeÔnterneerden - Medisch dossier - Recht op inzage - Weigering (5-2112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2112
GeÔnterneerden - Psychisch profiel - Indeling - Risicogroepen (5-3652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3652
GeÔnterneerden - Vrijheid op proef - Definitieve invrijheidstelling (5-1731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1731
Gratieverlening - Procedures - Cijfergegevens - Regionale verschillen (5-1194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1194
Gynaecologen - Baby's geboren met een afwijking - Snelle vervolging - Maatregelen (5-1077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1077
HIV-beleid - Doeltreffendheid - Wetgeving - Intraveneuze druggebruikers en gevangenen (5-2854)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2854
Handel in illegale diamanten - Witwaspraktijken - Onderzoeken en controle (5-967)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-967
Hervorming van de adoptie - Samenwerkingsakkoord (5-1223)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1223
Het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en verbeurdverklaring (COIV) (Disfuncties - Overschrijving van 115 miljoen euro derdengelden van het COIV naar de rijksbegroting - Deposito- en Consignatiekas) (5-61)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 7-11 5-6 COM p. 7-11 (PDF)
Het Federale Aanspreekpunt Kinderontvoeringen (Cijfers) (5-1312)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 31-33 5-101 COM p. 31-33 (PDF)
Het UN Women rapport "Progress of the World's Women: in pursuit of Justice" (Gebrek aan cijfers over het geweld op vrouwen) (5-258)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-30
p. 28-30 5-30 p. 28-30 (PDF)
Het UN Women-rapport - Cijfers over seksueel geweld - Hoge cijfers voor Belgie - Strijd - Maatregelen (5-2907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2907
Het aanbod van natuurlijke drugs (Illegale hallucinogenen - Lijst met verboden producten) (5-1134)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 33-35 5-90 COM p. 33-35 (PDF)
Het aantal buitenlanders in Belgische gevangenissen (Overbevolking - RepatriŽring naar het buitenland) (5-158)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-23
p. 14-17 5-23 p. 14-17 (PDF)
Het aantal geÔnterneerden in de gevangenissen (Beschikbaarheid van gerechtspsychiaters - Begeleiding van geÔnterneerden - Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Zorgteams - Forensisch Psychiatrische Centra) (5-412)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 31-38 5-43 COM p. 31-38 (PDF)
Het aantal verkrachtingen dat tot een veroordeling leidt (UN Women-rapport) (5-268)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-30
p. 28-30 5-30 p. 28-30 (PDF)
Het actieplan criminaliteit en overlast (Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en met de Adviesraad van burgemeesters) (5-306)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-36
p. 21-23 5-36 p. 21-23 (PDF)
Het advies van het Parket en van de Veiligheid van de Staat in een dossier rond een veiligheids- en bewakingsfirma (Beveiliging van Brussels Airport, de toegang tot de NAVO - G4S Aviation Security, filiaal van een internationale groep betrokken bij de bezetting van Palestina - Zie ook vragen om uitleg 5-496 en 5-372) (5-592)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 14-17 5-57 COM p. 14-17 (PDF)
Het akkoord tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten over het voorkomen en bestrijden van ernstige misdrijven (Bescherming van de privacy) (5-282)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-34
p. 22-25 5-34 p. 22-25 (PDF)
Het belang van de mening van kinderen binnen een rechtsgeding (Horen van kinderen) (5-752)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 16-18 5-67 COM p. 16-18 (PDF)
Het binnenglippen van een onderzoeksequipe in de gevangenis van Sint-Gillis (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-461)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
Het bouwen van een nieuwe gevangenis in Haren en de gevolgen voor de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst (5-324)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 5-9 5-43 COM p. 5-9 (PDF)
Het bouwen van nieuwe gevangenissen (5-456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-456
Het centraal bestand van berichten (Elektronisch platform voor berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling - Vergoeding voor het raadplegen) (5-534)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 11-12 5-57 COM p. 11-12 (PDF)
Het debat over de niet-samendrukbare straffen (Strafuitvoering) (5-926)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 8-10 5-79 COM p. 8-10 (PDF)
Het dossier van de zes politieke moorden, toegeschreven aan Belliraj (Marokkaanse Belg die in Marokko veroordeeld werd wegens terrorisme - Stand van zaken van het lopende onderzoek, van de rogatoire commissie en van de onderzoeken in Marokko - Zie ook vragen om uitleg 5-122 en 5-1627) (5-602)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 18-21 5-57 COM p. 18-21 (PDF)
Het dossier-KB Lux (Fiscale fraude - Niet-vervolging omwille van onregelmatigheden en onwettige onderzoeksdaden - Strafonderzoek ten laste van een politieman - Verslag van het parket-generaal) (5-235)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 27-29 5-22 COM p. 27-29 (PDF)
Het dragen van een enkelband en de sociaal-professionele herinschakeling van gedetineerden (5-96)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 13-15 5-6 COM p. 13-15 (PDF)
Het drugsgebruik in de gevangenis (5-319)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-37
p. 15-17 5-37 p. 15-17 (PDF)
Het faillissement van het bedrijf Royal Boch (Statuut van de arbeiders) (5-40)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-12
p. 10-12 5-12 p. 10-12 (PDF)
Het falende federale drugbeleid (BelgiŽ als draaischijf voor drugshandel - Nieuwe psychotrope stoffen) (5-295)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-35
p. 20-21 5-35 p. 20-21 (PDF)
Het foutief betalen van verkeersboetes (Technische problemen om betalingen en boetes te matchen - Zie ook vraag om uitleg 5-1928) (5-535)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 12-14 5-57 COM p. 12-14 (PDF)
Het gebruik door justitie van beŽdigde vertalers en tolken in strafrechtelijke onderzoeken (Betere screening in terrorismedossiers - Personeelstekort) (5-441)      
  Vraag om uitleg van de heer FranÁois Bellot aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 5-8 5-46 COM p. 5-8 (PDF)
Het gebruik van persoonsgegevens door bepaalde ziekenfondsen (5-2692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2692
Het gerechtelijk onderzoek naar de Belgische bedrijven die ervan verdacht worden het Oil for Food-programma omzeild te hebben (Betalen van smeergeld aan het Iraakse regime - Gerechtelijke vervolging) (5-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 5-6 5-67 COM p. 5-6 (PDF)
Het gerechtsgebouw in Mechelen (Renovatie en nieuwbouw) (5-1351)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 36-38 5-101 COM p. 36-38 (PDF)
Het gezichtsherkenningssysteem gebruikt op Facebook (5-2693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Niessen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2693
Het huisarrest voor straffen onder acht maanden (Thuisdetentie in plaats van elektronische enkelband of opsluiting) (5-246)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 14-17 5-29 p. 14-17 (PDF)
Het incident dat op 16 januari 2011 plaatsvond in de gevangenis van Sint-Gillis tussen een onderzoeksrechter en het gevangenispersoneel (5-1508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Bellot aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1508
Het incident tussen een onderzoeksrechter en het gevangenispersoneel van Sint-Gillis (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-325)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
Het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar (Bekwaamheidsexamen bij hernieuwing van de erkenning - Verbod om wapens te verkopen aan personen met slechte voornemens of aan extremisten) (5-252)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Bellot aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 21-23 5-29 p. 21-23 (PDF)
Het machtsmisbruik van een onderzoeksrechter en de gevaren die hierdoor kunnen ontstaan (Onaanvaardbaar gedrag van bepaalde onderzoeksrechters - Niet-respecteren van de toegangsprocedure van de gevangenissen - Vrijlating van een drugskoerier die bekend heeft - Slechtwerkend tuchtrecht) (5-320)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 19-25 5-43 COM p. 19-25 (PDF)
Het mandaat van de Moslimexecutieve van BelgiŽ (Verlaging van de subsidies - Stopzetten van het mandaat - Interne spanningen) (5-115)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha SaÔda aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-20
p. 22-27 5-20 p. 22-27 (PDF)
Het nationaal politioneel veiligheidsplan 2012-2015 en de opname van de strijd tegen doping als prioriteit (5-1169)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Tommelein aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 8-11 5-101 COM p. 8-11 (PDF)
Het niet vrijgeven van rekeninginformatie door de Attijariwafa bank bij strafzaken (Medewerking met het gerecht) (5-1233)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 17-19 5-101 COM p. 17-19 (PDF)
Het nieuw en vereenvoudigd systeem van elektronische detentie (Thuisdetentie in plaats van elektronische enkelband of opsluiting) (5-240)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 14-17 5-29 p. 14-17 (PDF)
Het onderzoek naar de Bende van Nijvel (5-696)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 27-28 5-57 COM p. 27-28 (PDF)
Het onderzoek naar de extreme moslimgroep "Sharia4Belgium" en de nieuwe bedreigingen naar niet-moslims toe (Uitlatingen n.a.v. het overlijden van mevrouw Marie-Rose Morel - Aanzetten tot haat op basis van een politieke overtuiging - Gerechtelijke vervolging) (5-501)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 27-29 5-46 COM p. 27-29 (PDF)
Het onderzoek naar de hoedanigheid van indieners van een klacht door Google Street View (5-314)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Claudia Niessen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-37
p. 10-12 5-37 p. 10-12 (PDF)
Het onderzoek naar de relschoppers in Hofstade en de toepassing van het snelrecht (Jonge amokmakers op het recreatiedomein van Bloso) (5-123)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-21
p. 14-15 5-21 p. 14-15 (PDF)
Het ongenoegen bij de gevangenisbewakers (Stakingen - Nood aan structurele oplossingen) (5-262)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 4-11 5-25 COM p. 4-11 (PDF)
Het ontslag van de directeur van de dienst regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven van Brussel-Nationaal (Redenen - Organisatie van de regulering) (5-196)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cťcile Thibaut aaan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 25-27 5-26 p. 25-27 (PDF)
Het opvorderen van politiemensen bij stakingen in de gevangenissen (Protocol met de vakbonden ter voorkoming van wilde stakingen - Minimale dienstverlening) (5-285)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 4-11 5-25 COM p. 4-11 (PDF)
Het personeelsgebrek bij het parket en de rechtbank van eerste aanleg van Eupen (5-147)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22
p. 21-23 5-22 p. 21-23 (PDF)
Het personeelsgebrek en de overbelasting van de arbeidsgerechten inzake de collectieve schuldenregeling (5-206)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Dťsir aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 22-24 5-26 p. 22-24 (PDF)
Het post mortem onderzoek bij verdachte overlijdens (5-84)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 10-11 5-22 COM p. 10-11 (PDF)
Het protocol dat met Marokko is gesloten inzake de transfert van Marokkaanse gedetineerden (Ellendige detentieomstandigheden) (5-124)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-21
p. 15-17 5-21 p. 15-17 (PDF)
Het rapport van het Mensenrechtencomitť van de Verenigde Naties over de Belgische gevangenissen (5-406)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 29-31 5-43 COM p. 29-31 (PDF)
Het recordaantal gevangenen in Belgische gevangenissen (5-1703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1703
Het seponeren van het dossier van een wapenhandelaar (5-1506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1506
Het stijgend aantal zaken bij het Hof van Cassatie (Tekort aan referendarissen - Te laagdrempelige toegang inzake strafzaken - Kortgedingprocedure voor zaken van groot algemeen belang) (5-1011)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 24-25 5-90 COM p. 24-25 (PDF)
Het strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige ambassadeur van BelgiŽ in Parijs (Schriftvervalsing ten nadele van de Belgische Staat - Rijden onder invloed van drugs) (5-863)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 6-8 5-67 COM p. 6-8 (PDF)
Het taalkader van de Veiligheid van de Staat (Scheeftrekking) (5-765)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 23-25 5-67 COM p. 23-25 (PDF)
Het terugsturen van Marokkaanse gevangenen die in BelgiŽ vastzitten (en het probleem van de verbeurdverklaring) (5-169)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-24
p. 8-10 5-24 p. 8-10 (PDF)
Het terugsturen van gevangenen met de Marokkaanse nationaliteit die in de Belgische gevangenissen vastzitten (5-1289)      
  Vraag om uitleg van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 27-30 5-101 COM p. 27-30 (PDF)
Het terugsturen van minderjarige Europese onderdanen (Wettelijke grondslag - Europeanen versus niet-Europeanen - Geval van een minderjarige Slovaak) (5-250)      
  Mondelinge vraag van mevrouw GŁler Turan aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-29
p. 17-19 5-29 p. 17-19 (PDF)
Het toezicht op de gevangenissen (Ontbrekende commissies van toezicht - Klachtenrecht van de gedetineerden - Aanbevelingen van de federale ombudsman) (5-764)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 19-22 5-67 COM p. 19-22 (PDF)
Het verband tussen het portretrecht en het recht op informatie (Beelden van de beschuldigde en van de juryleden in de strafhoven en -rechtbanken - Hof van assisen) (5-72)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 31-34 5-15 p. 31-34 (PDF)
Het verbod vanwege de Franse Orde van advocaten van de balie van Brussel op het dragen van religieuze tekenen door advocaten (5-700)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 12-16 5-67 COM p. 12-16 (PDF)
Het verschil tussen het verlenen van gratie in Nederlandstalige en Franstalige dossiers (5-467)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 8-12 5-46 COM p. 8-12 (PDF)
Het volgende actieplan inzake mensenhandel en mensensmokkel (5-324)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Dťsir aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-37
p. 17-18 5-37 p. 17-18 (PDF)
Het voorstel van de Marokkaanse koning om een nieuwe grondwet in te voeren (Referendum over de democratisering) (5-214)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-27
p. 13-15 5-27 p. 13-15 (PDF)
Het vrijlaten van een gewelddadige moordenaar in afwachting van zijn uitgesteld proces (Kamer van inbeschuldigingstelling - Overschrijding van de redelijke termijn - Nood tot aanpassing van de wet op de voorlopige hechtenis) (5-292)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-25 COM
p. 26-28 5-25 COM p. 26-28 (PDF)
Het weglopen van kinderen en jongeren (van huis of van de instelling waar ze verblijven - Werklast jeugdrechtbanken - Jongeren die van school worden gestuurd - Jeugddelinquentie) (5-131)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-21
p. 21-24 5-21 p. 21-24 (PDF)
Het weren van journalisten uit de assisenzaal (5-3672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3672
Het wettelijke kader inzake Google Street View op het Belgisch grondgebied (Opnames van het grondgebied - Huizen, voertuigen, personen - Klachten) (5-129)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Claudia Niessen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 16-18 5-22 COM p. 16-18 (PDF)
Hoe sekten gebruikmaken van internet en internetgebruikers trachten te werven (5-60)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-13
p. 10-12 5-13 p. 10-12 (PDF)
Hof van assisen - Jury - Leden - Leeftijdsgrenzen - Wijziging (5-3131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3131
Hof van assisen - Jury - Leden - Vergoeding - Verhoging (5-3130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3130
Hoge Raad voor de Justitie - Lopende gerechtelijke dossiers - Inzagerecht - Optimalisatie werking (5-3810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3810
Homofobie - Klachten - Gewelddaden gepleegd door mensen van niet-Belgische origine (5-2734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2734
Hormonen in de veeteelt - Onderzoek naar forensische monsters - Vergelijking met de Nederlandse aanpak (5-1160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1160
Hormonenmaffia - Veeteelt - Pro-hormonen - Nieuwe screeningmethoden (5-1285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1285
Hormonenmaffia - Vrijspraak in grootschalig onderzoek - Beleid - Vermogensonderzoeken (5-2181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2181
Hoven van assisen - Procedures - Werklastmeting (5-2788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2788
Huisarrest - Toepassing - Begroting - Betrouwbaarheid van het systeem - Garantie - Wijze van toekennen (5-2908)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2908
Huiselijk geweld tegen moslima's - Regelgeving - Klachten - Maatregelen (5-1405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1405
Huizen van arrest en gevangenissen - Verplichte bezoeken van de provinciegouverneur of van de betrokken burgemeester - Naleving (5-1974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1974
Hulpverleners - Seksueel misbruik - Strafrechtelijke en burgerrechterlijke procedures - Aantallen (5-2290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2290
Huur - Te grote stijging ten opzichte van de index - Berekeningswijze - Referentiegegevens - Registratie van de huurcontracten - Naleving - Gebruik van de geregistreerde gegevens (5-3506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3506
Huurrecht - Administratieve boetes - Toepassing (5-210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-210
Huurrecht - Herstelling van een gehuurde woning - Verantwoordelijkheid (5-285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-285
Huwelijken - Polygamie - Registratie - Wettelijkheid - Parket - Veroordelingen (5-3622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3622
Ijzerwake - Aanhoudingen - Vervolgingen (5-111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-111
Illegaal downloaden - Bestrijding - Gerechtelijke onderzoeken (5-1542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1542
Illegale gokbedrijven - Vervolging - Burgerlijke partij (5-1738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1738
Illegale kunsthandel - Illegale antiekhandel - Juridische onderzoeken - Aantallen (5-513)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Groote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-513
Immigratie - Gesloten centra - Doorsturen van bewoners naar gevangenissen (5-2199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2199
Informanten - Vergoedingen - Aantallen (5-1920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1920
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (IASSCO) - Werking - Evaluatie (5-2502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2502
Informatie- en Analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Werking - Budget (5-2422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2422
Informatisering van Justitie - Mach-applicatie (5-38)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-38
Inkijk in het oorlogsverleden van voorouders - Aanvragen - Toestemmingen (5-2124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2124
Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Frequentie - Skype (5-1380)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1380
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3444)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3444
Instituut voor gerechtelijke opleiding - Budgetten - Verdeling (5-3262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3262
Instituut voor gerechtelijke opleiding - Opleiding - Budgetten - Verdeling (5-704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-704
Internering - Bouw van twee nieuwe centra - ReÔntegratiebeleid (5-2384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2384
Internering - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Cijfergegevens (5-2382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2382
Internering - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Verschillen in de beoordeling (5-2383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2383
Internering - Personen met een psychische aandoening of geestesziekte - Aantallen - Periode van internering (5-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Turan aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1327
Internering van een moordenaar - Verlaten van de instelling - Toezicht - Risico's (5-1750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1750
Interneringen - Commissies ter bescherming van de maatschappij - Werking - Aantal behandelde dossiers en gevolgen (5-1944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1944
Internet - Kinderporno - Bestrijding - Samenwerking met banken en providers (5-2717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2717
Internet - Oplichting - Inbreuken op de privacy - Ongeoorloofde reclame (5-191)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-191
Internetfraude - Aantallen - Bestrijding en vervolging - Internationale strategie (5-1407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1407
Internetsites met illegale inhoud - Blokkeren - Voorwaarden, legaal kader en controle (5-2419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2419
Jeugdrechtbank - Jonge kinderen in een problematische opvoedingssituatie - Gedwongen plaatsing - Aantallen (5-1024)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1024
Jeugdrechtbanken - Bezetting - Behandelde dossiers - Ondersteuning - Visie - Evaluatie (5-2270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2270
Juridische tweedelijnsbijstand - Gedeeltelijk of volledig kosteloos - Aanvragen - Toekenningen (5-1770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1770
JustScan - Digitalisering gerechtsdossiers (5-39)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-39
Justitie - Diensten - Typemachines - Gebruik en aanwezigheid (5-2203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2203
Justitie - Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Klachten - Behandeling door een andere instantie dan de Hoge Raad voor de Justitie (5-462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-462
Justitie - Fietsvergoeding - Regeling - Beschikbare middelen - Toekomstplannen (5-2202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2202
Justitie - Gebruik van shareware - Tegenindicaties - Plannen inzake veralgemeende invoering (5-2205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2205
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (5-638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-638
Justitie - Hervorming - Fundamentele kritiek van een vrederechter (5-3068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3068
Justitie - Informatieambtenaar - Evaluatie (5-1038)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1038
Justitie - Verouderde informatica-apparaten - Bestemming - Beleid (5-2204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2204
Justitiehuizen - Justitieassistenten - Werklast - Problematiek van de enkelbanden - Gedeeltelijke privatisering van de follow-up (5-165)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-165
Justitiepaleis Brussel - Toestand - Maatregelen (5-1109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1109
Katholieke Kerk - Aantal bedienaars van de eredienst - Aantal kloosterlingen - Bezittingen - Vergoedingen (5-1997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1997
Kilometertellers - Vervalsingen - Cijfergegevens - Maatregelen (5-866)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-866
Kindermishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-676)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-676
Kindermishandeling - Aantallen en gevolgen - Vervolgingen en veroordelingen - Protocol kindermishandeling (5-1748)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1748
Kinderontvoeringen - Aanspreekpunt - RepatriŽring (5-1030)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-1030
Kinderporno - Cijfers - Veronderstelde vermindering - Verklaring - Strijd - Nieuwe actiemiddelen (5-1474)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1474
Kinderpornografie via het internet - Bestrijding - Samenwerking van de politie met de betaalkaartmaatschappijen (5-2503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2503
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (5-59)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-59
Koelcellen - Lichamen - Vrijgave voor begrafenis - Turkije (5-3146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3146
Kwaliteit van de woningen - Strafrechtelijke handhaving - Inbreuken (5-131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-131
Lantin - Gevangenis - Situatie - Bevolking - Aantal cellen (5-1999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1999
Leden van de strijdkrachten - Gerechtelijke onderzoeken - Aantallen - Conclusies (5-1995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1995
Legaten - Rechtspersonen - Machtigingen door de minister van Justitie (5-1032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1032
Lifters - Slachtoffers van een misdrijf - Overtredingen (5-2808)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2808
Lijst van verboden websites - Censuur - Methode (5-649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-649
Maatregelen tegen de kleine criminaliteit (5-1507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1507
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) - Schade aan voertuigen - Aanhouding van verdachten - Stand van zaken (5-1238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1238
Maffia en soortgelijke criminele netwerken - Aanwezigheid in BelgiŽ - Bestrijding - Evaluatie (5-1843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1843
Magistraten - Aantal - Daling - Afwezigheden - Gerechtelijke achterstand - Eventuele oplossingen (5-274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-274
Magistraten - Diverse culturele achtergronden - Stand van zaken - Maatregelen en middelen (5-1990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1990
Magistraten - Gendergelijkheid - Maatregelen (5-1991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1991
Magistraten - Rechtsgegevensbanken - Toegang - Project voor een unieke databank - Reden - Budgettaire impact (5-2753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2753
Magistratuur - Kader - Invulling - Leeftijd - Cijfergegevens per aanleg en per gerechtelijk arrondissement (5-2266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2266
Magistratuur - Tuchtsancties (5-183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-183
Manipulatieve religieuze organisaties - Misbuik en oplichting - Bestrijding (5-974)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-974
Marokkaanse onderdanen in BelgiŽ - Marokkaanse instanties - Activiteiten - Veiligheid van de Staat - Mogelijk toezicht (5-98)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-98
Marokko - Gevangenen - Opvang - Uitlevering - Protocol - Overbevolking - Menswaardige behandeling van de gevangenen - Rechten van de mens (5-3617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3617
Mechelen - Gevangenis - Overbevolking (5-3499)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3499
Mede-eigendom - Notulen met de beslissingen van de algemene vergadering - Opname van de namen van de aanwezige eigenaars of lasthebbers (5-259)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-259
Mede-eigendom - Rechtsvordering van een mede-eigenaar ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars - Rechtsgeldigheid - Precedent (5-2523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2523
Mede-eigendom - Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (Wet Breyne) - Uitvoeringsgarantie (5-339)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-339
Medische fouten - Aantallen - CategorieŽn - Rechtzaken (5-1879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1879
Medische rijongeschiktheid - Ongevallen - Veroordelingen (5-3846)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3846
Menselijk gedrag - Vrije wil - Neurobiologie - Forensische psychiatrie - Praktijk van de rechtsspraak - Expertise - Beleid (5-3141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3141
Mensenhandel - Mensensmokkel - Gebrek aan gecentraliseerde datacollectie - Oprichting Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel (IAMM) (5-2772)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2772
Mensenhandel - Mensensmokkel - Vervolging (5-3495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3495
Mensenhandel en -smokkel - Afluistertechnieken - Gebruik - Kosten (5-2421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2421
Mensenhandel en -smokkel - Strafrechtelijke veroordelingen - Daling - Redenen (5-2420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2420
Mensenhandel in minderjarigen - Handhaving - Pakkans van de daders (5-843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-843
Mensenhandel- Telefonieonderzoek - Hoge kostprijs (5-2423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2423
Metaaldiefstallen - Aantal aangiftes en vervolgingen - Identificatieplicht voor de metaalwederverkopers - Herinvoering (5-268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-268
Migratie en asielbeleid - Buitenproportionele instroom van buitenlanders - Invloed op de sociale zekerheid en de samenleving - Maatregelen (5-3061)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3061
Migratiedebat - Informatiestroming - Privacy - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (5-3845)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3845
Misbruik van krediet- en bankkaarten - Aantal slachtoffers - FinanciŽle compensatie (5-1922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1922
Misdrijven - Gearresteerde en veroordeelde verdachten - Opsplitsing volgens nationaliteit en etniciteit (5-1387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1387
Misdrijven - Ophelderingsgraad - Definitie (5-2234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2234
Misdrijven onder invloed van drugs - Aantallen - Aard (5-1585)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1585
Mishandelingen in pleeggezinnen (Niet-optreden van de jeugdbeschermingsdiensten) (5-970)      
  Vraag om uitleg van mevrouw GŁler Turan aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-90 COM
p. 9-15 5-90 COM p. 9-15 (PDF)
Mobiel internet - Privacy - Afluistertechniek "deep packet inspection" - Situatie bij de Belgische telecommunicatieoperatoren (5-2392)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Croo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2392
Most-wanted-lijst (van verdachten van zware misdrijven en ontsnapte gevangenen) - Publicatie (5-2323)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2323
NMBS - Agressie op treinpersoneel - Aantallen - Vervolgingen (5-2118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2118
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ontvangsten (5-3232)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3232
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ballistiek - Gegevensbank - Pilootproject Charleroi - IBIS-systeem (5-3356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3356
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Beheer (5-3235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3235
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Drug profiling - Stand van zaken - Uitwisselingen (5-3357)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3357
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Jaarverslag 2010 - Cijfers (5-3359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3359
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Storting aan de schatkist (5-3234)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3234
Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking - Federale Controle- en Evaluatiecommissie euthanasie - Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek - Werkingskosten (5-2041)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2041
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) -Treinbegeleiders - Geweld - Stijging - Redenen - Maatregelen (5-2102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2102
Niet betalen van boetes - Gerechtelijke stappen - Procureur des Konings (5-3868)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3868
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogdij - Profiel van de voogden (5-1035)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1035
Niet-uitgevoerde werkstraffen - Vervangende straf - Opvolging - Cijfers (5-3637)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3637
Nieuwe migrantenjongeren als een tikkende tijdbom (Getraumatiseerde jongeren uit Oost-Europa en uit ex-oorlogsgebieden - Jeugdcriminaliteit - Criminele feiten - Jeugdrechtbanken) (5-931)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-79 COM
p. 11-13 5-79 COM p. 11-13 (PDF)
Notarissen - Werking - Aantallen en eventuele tekorten - Gerechtelijke onderzoeken (5-2005)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2005
Notarissen - Werking - Antwoord op de schriftelijke vraag nr. 5-2005 - Ontbreken van gegevens (5-2628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2628
Onderzoeken naar corruptie bij de politiediensten (Gerechtelijk onderzoek tegen de Dienst Luchtsteun van de federale politie - Inzetten van helicopters voor privťdoeleinden en persoonlijke verrijking - Overige gevallen van corruptie of machtsmisbruik bij de federale en de lokale politie - Politieambtenaren die hun baan cumuleren met een job in een privťfirma - Bescherming van "klokkenluiders") (5-398)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-40 COM
p. 6-9 5-40 COM p. 6-9 (PDF)
Onderzoekscommissie grote fiscale fraudedossiers - Aanbevelingen - Bijkomende magistraten voor OLAF-dossiers (5-2822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2822
Onnodige medische ingrepen - Controle - Gerechtelijke vervolging (5-3041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3041
Onrustwekkende verdwijningen - Onopgeloste moorddossiers - Aantallen (5-1923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1923
Ontsnappingen - Gevangenissen - Stoorzender gsm-verkeer - Proefproject Andenne - Resultaten - Cijfers - Stand van zaken (5-3634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3634
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Schuldbemiddeling - Aantal dossiers - Verbetering van de dienstverlening (5-497)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-497
Openbaar vervoer - Toenemend geweld - Maatregelen (5-1409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1409
Oplossen van misdaden - Camera's - Bewijslast (5-3663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3663
Ouderenmisbehandeling (Statistieken - Aanpak) (5-898)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-67 COM
p. 38-40 5-67 COM p. 38-40 (PDF)
Ouderenmishandeling - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-680)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-680
Ouderlijk gezag - Aansprakelijkheid voor schade en gedrag van minderjarigen - Maatregelen ten aanzien van ouders (5-2555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2555
Ouderlijk gezag - Omgangsrecht - Internationale ontvoeringen (5-865)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-865
Oudermishandeling - Cijfergegevens- Dagvaardingen - Zorg voor slachtoffers (5-851)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-851
Overbevolking in de gevangenissen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bouwen van een nieuwe gevangenis - Renoveren van de bestaande Brusselse gevangenissen (5-452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-452
Overbevolking van de gevangenissen - Nationaliteit van de gedetineerden (5-422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-422
Overbevolking van de gevangenissen - Ongebruikte enkelbanden - Aantal uitgevoerde straffen (5-1604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Turan aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1604
Overbevolking van gevangenissen - Aantal gedetineerden - Gewestelijke opdeling (5-420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-420
Overheid - Band met het bedrijfsleven - Deontologie en transparantie - Voorkomen van belangenvermenging (5-1457)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1457
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-436
Overlijden van baby's - Verkeerde diagnose van wiegendood - Maatregelen - Preventie (5-1167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1167
Overlijdensakten uit Marokko - Legalisatie - Gebrek aan samenwerking (5-2647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2647
Parkeerkaarten voor gehandicapte personen - Fraude en misbruik - Aantallen - Sancties - Maatregelen (5-143)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-143
Parket - Opvolging dossiers - Beschikbare elementen (5-3122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3122
Parketten en politiediensten - Werkdruk - Strafklachten - Nieuwe beheermethodes - Resultaten en andere beleidsmogelijkheden (5-687)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-687
Partnergeweld - Aantallen - Profielen van de daders en de slachtoffers - Maatregelen (5-685)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-685
Partnergeweld - Aantallen en straffen - Uithuisplaatsing van de dader (5-2356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2356
Partnergeweld - Klachten - Vervolgingen - Aantallen (5-1924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1924
Partnergeweld - Mannen als slachtoffer - Opvang - Vervolging (5-149)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-149
Partnergeweld bij seniorenkoppels - Onderzoek - Maatregelen - Overleg (5-2059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2059
Partydrug - Gamma Hydroxy Boterzuur (GHB) - Gebruik in BelgiŽ - Evolutie (5-655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-655
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Oprichting - Stand van zaken (5-975)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-975
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Personeel - Taalaanhorigheid (5-734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-734
Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten - Verbod om Nederlandstalige publicaties te bezorgen aan gedetineerden - Redenen (5-3069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3069
Penitentiair personeel - Beschikbaar personeel per gedetineerde - Onevenwichtige verdeling tussen WalloniŽ en Vlaanderen (5-2324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2324
Penitentiair verlof - Aantal verzoeken - Ontsnappingen - Schending van de voorwaarden (5-2189)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2189
Penitentiaire beambten - Aantallen - Communautair onevenwichtige verdeling in verhouding tot het aantal gevangenen (5-2569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2569
Penitentiaire beambten - Preventie van zelfdoding - Opleidingen (5-1090)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Bruyn aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1090
Penitentiaire gevangenisinstellingen - Aantal aanwezige gevangenen - Belgische nationaliteit - Andere nationaliteiten (5-1919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1919
Penitentiaire instellingen - Methadongebruik (5-809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-809
Penitentiaire instellingen - Nieuwe gevangenis in Antwerpen - Mogelijke inplanting in Wilrijk (5-3079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3079
Penitentiaire instellingen - Ontsnappingen van gevangenen - Aantallen (5-1929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1929
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1249)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1249
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3169)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3169
Personen veroordeeld voor pedofilie - ReÔntegratie in de samenleving - Specifieke maatregelen (5-1338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1338
Personenwagens - Kilometertellers - Vervalsing (5-141)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-141
Planking - Nieuwe soorten overtredingen - Registratie - Evolutieve computerprogramma's (5-3144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3144
Pleegouders - Misbruiken - Klachten - Aantallen en gevolgen (5-2415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2415
Pleegouderschap in BelgiŽ (5-13)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-13
Politie - Interventies - Schietincidenten - Rechtszaken - Resultaten (5-3894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3894
Politie zone van Ukkel-Watermaal-Bosvoorde-Oudergem - Parkeerboetes - Inning - Taalwetgeving (5-3118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3118
Politiediensten - Staatsveiligheid - Hackmethodes - Privacybescherming (5-305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-305
Politieke verklaringen van arbeidsrechters in asieldossiers (5-58)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-6 COM
p. 5-7 5-6 COM p. 5-7 (PDF)
Politieonderzoeken - Spionagesoftware - Grondwet - Privacywetgeving (5-3532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3532
Politieoptredens - Politiegeweld - Klachten - JustitiŽle behandeling (5-2791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2791
Politieverhoren - Aanwezigheid van advocaten (5-881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-881
Postgoudbedrijven (Risico op misbruiken - Zie ook vraag om uitleg 5-421) (5-721)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Maes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 32-34 5-57 COM p. 32-34 (PDF)
Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn (5-3713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3713
Procedurefouten in fraudedossiers bij huiszoeking door de douanediensten (Motiveringsplicht voor de politierechters - Risico op nietigverklaring van huiszoekingen uit het verleden) (5-422)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-51 COM
p. 18-20 5-51 COM p. 18-20 (PDF)
Psychiatrische patiŽnten - Misbruik - Sterfgevallen - Onafhankelijk toezicht (5-987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-987
Psychiatrische patiŽnten - Mishandeling - Klachten - Statistieken - Gegevens (5-3143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3143
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3402)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3402
Racismebestrijding - Bestaande wetgevende teksten - Toepassing - Richtlijnen - Omzendbrief (5-2418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2418
Rashonden - Diefstal - Ontvoering - Cijfers (5-3014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3014
Rechtbank van koophandel van Brussel - Aantal behandelde zaken - Werkdruk - Verdeling tussen de arrondissementen (5-2000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2000
Rechtbanken - Arresten in beroep - Cijfergegevens (5-2262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2262
Rechtbanken en hoven - Onthaal - Briefwisseling - Geen antwoord van de rechterlijke orde - Klachten ingediend door burgers bij de Hoge Raad voor de Justitie - Oplossingen voor een betere administratie (5-1674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1674
Rechters - iPads - Pilootproject (5-637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-637
Rechters in handelszaken - Tekort - Onmogelijkheid tot benoeming wegens het statuut van lopende zaken - Maatregelen (5-2004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2004
Rechtsbijstand - Pro Deo zaken - Vergoedingen - Aantal toegekende punten voor de prestaties - Effect van de kruiscontroles (5-1034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1034
Rechtszaken - BeŽdigde vertalers en tolken - Statuut - Stand van zaken (5-236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-236
Rechtszaken - Ondervragingen - Taalgebruik - Kosten voor tolken en vertalingen (5-2489)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2489
Rechtszaken - Uitblijven van gerechtelijke beslissingen - Onttrekking van de rechters - Aantallen (5-240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-240
Regering in lopende zaken - Beperkingen - Samenwerking met het Parlement (5-2040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2040
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-527
Regie der Gebouwen - Herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal) - Opvolging (5-832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-832
Regularisatieprocedure - Frauduleuze medische attesten - Beleidsmaatregelen (5-1051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1051
Restaurantkosten als aftrekpost (Bewijskracht van rekeninguittreksels) (5-1239)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-100 COM
p. 13-14 5-100 COM p. 13-14 (PDF)
Rijbewijzen - Intrekking en vervallenverklaring - Verschillen tussen de gewesten (5-2357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2357
Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder zestien jaar - Processen-verbaal (5-1902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1902
Salduz-arrest - Rechten van verdediging - Samenwerking tussen politie, parket, balie en onderzoeksrechter - Hangende samenwerkingsverbanden (5-2479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2479
Salduz-wet - Praktische toepassing voor personen die de taal van het gewest niet machtig zijn - Tolken - Kosten (5-2396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2396
Scheiding van ouders - Alternerend hoederecht over de kinderen - Toename - Cijfers - Hoederecht van de vader (5-2613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2613
Scheiding van tafel en bed - Echtscheiding - Aantallen (5-1774)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1774
Schendingen van het kinderrechtenverdrag door jeugdrechters, politie en parket (Voogdijschap voor niet-begeleide minderjarigen) (5-254)      
  Mondeling vraag van mevrouw GŁler Turan aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-30
p. 26-27 5-30 p. 26-27 (PDF)
Schijnhuwelijken - Aantallen - Weigeringen - Nietigverklaringen (5-360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-360
Schijnhuwelijken - Draaiboek van 10 oktober 2009 - Rondzendbrief - Inzage (5-1189)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1189
Schijnhuwelijken - Rondzendbrief - Draaiboek (5-358)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Piryns aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-358
Schijnhuwelijken in BelgiŽ - Aantallen - Preventieve en repressieve aanpak - Situatie in Antwerpen (5-2093)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2093
Schorsing van een rechter - Niet verlenging - Stand van zaken (5-1239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1239
Seksuele delinquenten - Aantallen - Kans op recidive - Beschikbare middelen voor begeleiding (5-1663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1663
Senioren - Thuisovervallen - Aantallen - Preventie (5-73)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-73
Seniorencriminaliteit - Prognose - Aanpassing strafwetgeving (5-2779)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2779
Sharia4Belgium - Shariarechtbank - Wettelijkheid (5-3480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3480
Skimming - Nieuwe methodes - Handhaving (5-3292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3292
Slachtoffers van huiselijk geweld en stalking - Mobiel alarmsysteem - Abused Women's Active Response Emergency - Toepassing in BelgiŽ (5-2358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2358
Slachtofferzorg - Protocolakkoord - Stand van zaken (5-1222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1222
Slimme camera's - Koppeling nationale databank van de politie - Herkenning nummerplaten - Opsporing dronken bestuurders - Privacy - Hiaat wetgeving (5-2893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2893
Snelheidscontroles - Snelheidsovertredingen - Processen-verbaal - Boetes - Inning (5-2860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2860
Snelheidsovertredingen - Aantallen en controles - Recidieven - Inhaalverbod voor vrachtwagens (5-1640)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1640
Snelheidsovertredingen - Flitscontroles - Tolerantiemarges (5-2116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2116
Sociale hulp voor gevangenen (FinanciŽle steun van het OCMW - Overleg tussen de federale overheidsdiensten en de diensten van de gemeenschappen en gewesten) (5-235)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 14-16 5-28 p. 14-16 (PDF)
Sociale netwerksites - Eenzijdig wijzigen privacyinstellingen - Privacyschending (5-2964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2964
Sociale netwerksites - Identiteitsdiefstal - Stijgende trend - Preventie (5-3696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3696
Sociale rechters - Tekort - Onmogelijkheid tot benoeming wegens het statuut van lopende zaken - Maatregelen (5-2003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2003
Sociale zekerheidsschulden van zelfstandigen - Kwijtschelding - Minnelijke aanzuiveringregeling - Uitblijven van het nodige uitvoeringsbesluit (5-1686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1686
Softenon - Slachtoffers - Aansprakelijkheid Belgische Staat - Verjaringstermijn (5-3559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3559
Sperperiode - Praktijken van de ZEB-winkels - Klacht van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij de FOD Economie - Argumentatie van de ZEB-winkels - Gunstige rechtspraak - Niet-erkenning van de inbreuken (5-3545)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3545
Spijbelgedrag - Vervolging - Aantallen - Evolutie (5-2416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2416
Spionage - Inlichtingendiensten - Evolutie - Preventie (5-3604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3604
Spoorname - Staalname - Sets - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Productie - Speekseltesten (5-3373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3373
Staat van de wegeninfrastructuur - Schade - Klachten bij de bevoegde overheden - Aantallen en gevolgen (5-1041)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1041
Staatsveiligheid - Onderzoeken naar federale parlementsleden - Toezicht (5-2198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2198
Staatsveiligheid - Vacature - Invulling (5-1681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1681
Stalking - Vormen - Processen-verbaal - Aantallen (5-1925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1925
Stiefouderadoptie - Maatschappelijk onderzoek - Aantallen - Beslissingen (5-803)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-803
Straffeloosheid - Gemeentelijke administratieve sanctie - Rondetafelgesprek met de burgemeesters (5-1861)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1861
Strafrechtelijke boetes - Invordering - Regionale verschillen (5-2470)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2470
Strafrechtelijke dossiers - Gerechtsdeskundigen - Wijzigingen van de factuur - Verschil met de door veroordeelden betaalde sommen (5-380)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-380
Strafuitvoering - Overbezetting van de gevangenissen - Ongebruikte enkelbanden (5-1664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1664
Strafzaken - Deskundigen - Deskundigeonderzoek - Typologie - Cijfers (5-3362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3362
Strafzaken - Identificatieprocedures - DNA-profielen - Termijnen - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (5-3372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3372
Strafzaken - Invoering van videoconferentie - Televoorgeleiden - Videoconferencing in strafinrichtingen (5-2713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2713
Strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel - GeÔntegreerde en departementsoverstijgende bewustmakingscampagnes - Evaluatie (5-2504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2504
Stroperij - Aangiftes - Evolutie - Strafrechterlijke vervolging (5-2982)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2982
Supercookies - Privacy van internetgebruikers - Verregaande inbreuk - Optreden van de overheid en de privacycommissie (5-3025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3025
Synthetische cannabis (5-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-57 COM
p. 25-26 5-57 COM p. 25-26 (PDF)
Synthetische drugs - Legal highs - Verkoop - Online drugsshops - Lijst verboden producten (5-3897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3897
SyriŽ (Gewelddadige repressie van de democratiseringsbeweging) (5-218)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid en aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-27
p. 11-13 5-27 p. 11-13 (PDF)
Telefoontaps - Gebruik - Doeltreffendheid - Transparantie (5-1372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1372
Telefoontaps - Kosten - Overleg met de telefoonoperatoren voor kosteloze taps - Stand van zaken (5-2486)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2486
Terreurdreigingen (Gebrek aan middelen van het federale parket) (5-295)      
  Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-43 COM
p. 9-12 5-43 COM p. 9-12 (PDF)
Terrorisme - Financiering vanuit BelgiŽ - Gebruik van geld voortkomend uit sociale uitkeringen (5-2413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2413
Terrorisme - Politieraids - Evaluatie - Resultaten (5-1220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1220
Terrorisme - Recente maatregelen - Internationale samenwerking (5-976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-976
Toezicht op het internet - Preventief screenen door de overheid - Deep packet inspection (DPI) (5-639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-639
Toezichthoudende of controlerende ambtenaren - Gebruik van een camerabril - Wettelijke omkadering (5-1732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1732
Tweede Wereldoorlog - Kinderen en kleinkinderen van collaborateurs - Juridische en andere gevolgen (5-2625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2625
Uithuiszettingen - Aantallen - Optreden van de OCMW's (5-220)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-220
Uitkeringsfraude - Spookburgers - Aantal burgers zonder domicilie (5-3249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3249
Uitlevering - Belgische onderdanen - Internationale afspraken (5-899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-899
Uitlevering eigen onderdanen door BelgiŽ - Bilaterale afspraken (5-880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-880
Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij (5-652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-652
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-21)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-21
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-781
Valse politieagenten - Diefstal met valse titeldracht - Preventie - Oude uniformen (5-3493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3493
Vaste comitťs P en I - Geheim van het strafrechtelijk onderzoek - Overruling (5-2232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2232
Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving (5-1281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1281
Veiligheid van de Staat - Lezingen van haatpredikers in het buitenland - Aanwezigheid van landgenoten - Aantallen en handhaving (5-3076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3076
Veiligheid van de Staat - Werking - Parlementaire controle (5-1226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1226
Veranderen van naam of voornaam - Aantal aanvragen - Redenen (5-1033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1033
Veranderingen aan de Grondwet door de rechterlijke macht (Latente wijzigingen door rechters van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State) (5-1190)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 15-17 5-101 COM p. 15-17 (PDF)
Verbeurdverklaring - Inbeslagname - Knelpunten (5-1934)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1934
Verdachte sterfgevallen - Vaststellen van de werkelijke doodsoorzaak - Ongedetecteerde moorden - Maatregelen (5-1874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1874
Verdrag betreffende de informatiecriminaliteit - Ratificatie - Informatiecriminaliteit (5-2394)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2394
Verdwenen personen - Afwezigheid - Aantallen (5-1773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1773
Verenigde Naties (VN) - Mensenrechtencomitť - Belgische gevangenissen - Maatregelen (5-403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-403
Verenigde Naties (VN) - Mensenrechtencomitť - Racismebestrijding - Gebrekkige toepassing van de bestaande wetgevende teksten (5-399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-399
Verenigde Naties (VN) - VN-verdrag van 1961 tot voorkoming van de statenloosheid - Ratificatie - Europees Verdrag over nationaliteit van 1995 (5-3529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3529
Verenigde Naties - United Nations Women - Rapport "Progress of the World's Women: in pursuit of Justice"- Verkrachtingen - Cijfers (5-2810)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2810
Verhoren door politie, parket en onderzoeksrechters - Aantallen (5-377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-377
Verkeersboete - Onbetaald - Vervangend rijverbod - Effectiviteit - Alternatief (5-3482)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3482
Verkeersboetes - Aansprakelijkheid van de werkgever - Bedragen (5-155)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-155
Verkeersongevallen - Strafrechtelijke vervolgingen - Aantallen - Psychologische en medische testen (5-825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-825
Verkeersovertreders - Foto's - Opnames - Internet - Schending van de privacy - Wetgeving (5-3541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3541
Verkeersovertredingen - Identificatie daders - Bewijslast - Youtubefilmpje - Aanpassing juridische kaders (5-3727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3727
Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen - Evolutie - Betalingen - Gevolgen (5-3343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3343
Verkeersreglement - Sancties - Uitvoering (5-3084)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3084
Verkeersveiligheid - Hulp door radiozenders bij het ontwijken van snelheidscontroles (5-883)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-883
Verkeersveiligheid - Kruispuntbank van verkeersovertredingen - Aanleg - Stand van zaken (5-3067)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3067
Verkiezingen - Inbreuken op de stemplicht - Vervolgingen - Veroordelingen (5-2160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2160
Verkiezingen - Leden van de stem- en stemopnemingsbureaus - Aantallen - Weigeringen - Vervolgingen (5-2162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2162
Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Handhaving (5-2719)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2719
Verlaten of te vondeling leggen van kinderen - Aantallen (5-1019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1019
Vermiste personen - Onderzoeken - Aantallen (5-1926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1926
Vermiste personen - Samenwerkingsverband Missing Persons Noordzee - Werking (5-3829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3829
Veroordelingen - Uitwissing - Eerherstel - Cijfers - Verdeling over de arrondissementen (5-1037)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1037
Verval van het recht tot sturen - Herstel - Psychologische en/of medische onderzoeken - Aantallen en resultaten (5-2100)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2100
Vervalste kunstwerken - Handel - In beslag genomen vervalsingen - Vervolgingen (5-307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-307
Verviers - Gevangenis - Verbouwingen - Verzwakking gebouw - Ontruiming en sluiting (5-3303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3303
Verviers - gevangenis - Cipiers - Sociaal conflict - Staking (5-3302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3302
Verwaarloosde kinderen - Leeftijdspiramide - Profiel van de daders (5-1017)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1017
Videoconferenties - Proefproject - Resultaten - Uitbreiding (5-40)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-40
Violent Crime Linkage System (VICLAS) - Verwaarloosde toestand - Maatregelen - Veranwoordelijkheid (5-1339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1339
Vluchtmisdrijf - Aantallen - Veroordelingen (5-1800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1800
Vluchtmisdrijven (Strafsancties) (5-49)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-13
p. 8-10 5-13 p. 8-10 (PDF)
Vluchtmisdrijven - Aantallen - Opsplitsing volgende de ernst van het incident (5-1609)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Groote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1609
Vluchtmisdrijven in het verkeer - Bestraffing - Preventieve maatregelen (5-971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-971
Voorlopige hechtenis - Invrijheidsstelling - Voorwaarden - Misbruik (5-225)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-225
Voorlopige hechtenis - Slechte omstandigheden voor sommige gedetineerden - Maatregelen (5-226)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-226
Voorwaardelijke invrijheidstelling - Voorwaarden - Follow-up - Herroepingen, schorsingen of herzieningen (5-222)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-222
Vorderingen tot uithuiszetting - Melding aan het OCMW - Aantallen - Hulp - Afschaffing van het verplicht doorzenden (5-146)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-146
Vredegerechten - Brussel - Onveiligheidsgevoel - Extra beveiliging (5-3537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3537
Vreemdelingen - Onwettig verblijf - Zwartwerk - Controle (5-1234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dewinter aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1234
Vrijheid van meningsuiting - Wettelijke bepalingen - Adviezen van de magistratuur (5-2191)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2191
Wapenwet - Erfenis van wapens - Procedures - Cijfers - Controle - Hernieuwing vergunning - Gestolen en verloren wapens (5-3832)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Groote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3832
Wapenwet - Vergunningsbeleid - Statistische informatie (5-3833)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Groote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3833
Wapenwet - Wapenindustrie en -handel - Handelaars en tussenpersonen - Beroepsbekwaamheid en erkenning (5-3834)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Groote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3834
Wapenwet van 8 juni 2006 - Soepele regelgeving wat betreft historische en folkloristische wapens - Wapentoerisme - Conformiteit aan de Europese vuurwapenrichtlijn (5-2303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2303
Waver - Politierechtbank - Afschaffing - Renovatie - Maatregelen (5-2461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2461
Wegcontrole - Speekseltesten - Tekort - Nieuwe bestelling - Budgettaire impact - Werking van de test (5-2680)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2680
Werkstraffen - EfficiŽntie - Mogelijke heroriŽntering van de middelen van lagere besturen naar de justitiehuizen (5-2197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2197
Wet op de openbaarheid van bestuur - Geldigheid - Beheersvennootschappen die in opdracht van de federale overheid de auteurs- en naburige rechten innen (5-2733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2733
Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Cijfergegevens (5-646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-646
Wet van 28 april 1999 - Verschillen tussen de taalversies - Harmonisatie (Fiscale fraude) (5-233)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-233
Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Vermindering van het wapenbezit (5-1081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-1081
Wetboek van strafvordering - Snelrecht - Toepassing - CategorieŽn van delicten (5-2294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2294
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet
5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
  Algemene bespreking
5-18
p. 5-25 5-18 p. 5-25 (PDF)
   Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken
5-18
p. 22-25 5-18 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (5-362)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (5-58)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken : verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden - Storting van een geldsom aan FOD FinanciŽn) (5-893)      
  Algemene bespreking
5-18
p. 25-32 5-18 p. 25-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken (Verlenging van de politionele aanhouding - Salduzarrest) (5-679)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan) (Salduz arrest) (5-663)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  5-29
p. 31-37 5-29 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Recht op bijstand van een advocaat - Beeld- en geluidsopname van elk verhoor - Inhoud van het proces-verbaal van het verhoor) (5-341)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (Aanwezigheid en bijstand van een advocaat) (5-406)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Winkeldiefstallen - Akkoord tussen Unie van zelfstandige ondernemers (Unnizo) en Justitie (5-882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-882
Winkeldiefstallen - Vervolgingen - Minnelijke schikkingen (5-892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Sannen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-892
Woningen - Gedwongen verkoop - Evolutie - Redenen (5-2981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2981
Zaak Bende van Nijvel - Verjaring - Misdaad tegen de mensheid (5-3556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-3556
Zaak Cools - Arrest Hof van Cassatie - Motivering veroordeling - Nieuw proces (5-3555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3555
Zaventem - Niet vergunde taxi's - Processen-verbaal - Opvolging (5-2567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2567
Zedendelicten en pedofiel gedrag - Aantallen - Recidivisme - Strafbeleid (5-104)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-104
Zelfstandigen - Woning - Onbeslagbaarheid - Evaluatie (5-49)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-49
Ziekenhuizen - Geweld tegen hulpverleners- Veroordelingen (5-1895)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1895
Ziekenhuizen en rusthuizen - Geweld - Maatregelen - Inzetten van stewards (5-214)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-214
het niet verlengen van het mandaat van de Moslimexecutieve (5-2079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2079
het verslag van de Mensenrechtencomitť van de Verenigde Naties en de politie (5-2036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2036
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999