Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-649

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 27 december 2010

aan de minister van Justitie

Lijst van verboden websites - Censuur - Methode

internetsite
censuur

Chronologie

27/12/2010Verzending vraag
8/9/2011Rappel
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-650
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5043

Vraag nr. 5-649 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Nederlandse ministerie van Justitie werkt aan een lijst met verboden websites en overlegt over de implementatie daarvan met internetaanbieders.

Een verzoek op basis van de Wet Openbare bestuurshandelingen over dit proces levert echter weinig bruikbaar materiaal op, aldus onderzoeker Rejo Zenger. Justitie kan volgens Zenger niet vertellen welke websites voor blokkade zijn aangemerkt, welke procedure er voor plaatsing op en verwijdering van de zwarte lijst wordt gehanteerd en met welke technische maatregelen Justitie de blokkering wil handhaven. Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) noemt het gebrek aan openheid onaanvaardbaar Bits of Freedom is voorstander van verwijdering van het verboden materiaal, in plaats van filtering.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen::

1) Kan u aangeven of er ook in ons land werd of wordt overwogen om een lijst van verboden websites op te stellen en te implementeren via de internetaanbieders? Zo neen, waarom niet en kan u uw standpunt toelichten? Zo ja, kan u dit uitvoerig toelichten alsook aangeven op welke basis u dit gaat uitwerken ? Kan u ook aangeven welke procedure voor plaatsing op en verwijdering van de zwarte lijst zal worden gehanteerd?

2) Bent u voorstander van het principe van verwijdering achteraf of veeleer van het preventief verbieden of volgt u een ander principe? Kan u uitvoerig toelichten?