Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Clerck Stefaan" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Adoptietechniek" - Mensenhandel via Internet      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1272 1-26 p. 1272 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2165 1-44 p. 2165 (PDF)
"Betrappingshuiszoeking" of "proactieve" huiszoeking      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1184-1185 1-24 p. 1184-1185 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2165 1-44 p. 2165 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3599-3600 1-69 p. 3599-3600 (PDF)
"De contractuele juristen" bij de rechtbanken van eerste aanleg (Gerechtelijke achterstand te Brussel - Toegevoegde rechters - Gebruik der talen) (1-448)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Verdaging
1-167
p. 4498-4499 1-167 p. 4498-4499 (PDF)
   Bespreking
1-168
p. 5007-5009 1-168 p. 5007-5009 (PDF)
"Opvoedkundige maatregelen" uitgesproken door jeugdrechters      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2165-2166 1-44 p. 2165-2166 (PDF)
"Wapencommissie" - Vertegenwoordigers van de civiele maatschappij (1-654)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3219-3220 1-63 p. 3219-3220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3430 1-66 p. 3430 (PDF)
Aangifte van overlijdens - Controle      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1443-1444 1-30 p. 1443-1444 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2164 1-44 p. 2164 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2978-2980 1-58 p. 2978-2980 (PDF)
Aanplakbrieven voor notariële verkopingen - Taalgebruik in het Brussels Gewest (1-840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3503 1-68 p. 3503 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-91
p. 4813-4814 1-91 p. 4813-4814 (PDF)
Aantal vaandelvluchtigen in het Belgisch leger      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 415 1-9 p. 415 (PDF)
Aanwezigheid van de minister van Justitie in Arusha (Volkenmoord in Rwanda) (1-468)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-172
p. 5106-5108 1-172 p. 5106-5108 (PDF)
Aanwezigheid van geïnterneerden in de gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 415 1-9 p. 415 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 821-822 1-16 p. 821-822 (PDF)
Aanwezigheid van vrouwen in het gerechtsdeurwaardersambt      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1679 1-34 p. 1679 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1830 1-37 p. 1830 (PDF)
Adoptie - Bestraffing van malafide praktijken      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-53
p. 2681-2682 1-53 p. 2681-2682 (PDF)
Afgifte van gerechtsbrieven - Domiciliekeuze (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2403 1-48 p. 2403 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3425 1-66 p. 3425 (PDF)
Afleveren van afschriften van vonnissen - Ministeriële omzendbrieven      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2405 1-48 p. 2405 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3090-3091 1-60 p. 3090-3091 (PDF)
Afvalstoffendecreet - Boetes en seponeringen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2568 1-51 p. 2568 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-54
p. 2737 1-54 p. 2737 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3601-3603 1-69 p. 3601-3603 (PDF)
Afwezig blijven van een politieke wil om op te treden tegen nazistische en racistische organisaties      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1956-1957 1-40 p. 1956-1957 (PDF)
Afwijzing van een naturalisatieaanvraag - Terugbetaling van de helft van het registratierecht (Justitie) (1-701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3288 1-64 p. 3288 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-76
p. 3975-3976 1-76 p. 3975-3976 (PDF)
Akkoord van Schengen - Evaluatie (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 84 1-3 p. 84 (PDF)
Akkoord van Schengen - Informatie-systeem (SIS) - Toegang (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 84 1-3 p. 84 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2914-2915 1-57 p. 2914-2915 (PDF)
Alternatieve straffen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 415 1-9 p. 415 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 664-668 1-13 p. 664-668 (PDF)
Alternatieve straffen - Organisatie (1-717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3340 1-65 p. 3340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3719-3721 1-71 p. 3719-3721 (PDF)
Appartementsmede-eigendom - Basisakte en reglement      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 994-995 1-20 p. 994-995 (PDF)
  Bul. 1-20
p. 995-996 1-20 p. 995-996 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2030-2031 1-41 p. 2030-2031 (PDF)
  Bul. 1-41
p. 2031-2033 1-41 p. 2031-2033 (PDF)
Armoedeproblematiek (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1901 1-39 p. 1901 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2976-2978 1-58 p. 2976-2978 (PDF)
Artikel 53 van de wet op de jeugdbescherming (Opsluiting van minderjarigen in gevangenissen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Merchiers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-97 COM
p. 760-762 1-97 COM p. 760-762 (PDF)
Artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens - "Onwettig gezin"      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 372-373 1-8 p. 372-373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1216-1217 1-24 p. 1216-1217 (PDF)
Auditing van overheidsdiensten door private auditbureaus (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-49
p. 2445 1-49 p. 2445 (PDF)
Auteursrechten op fotokopieën - Administratieve formaliteiten (1-1016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3805 1-73 p. 3805 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-80
p. 4218-4219 1-80 p. 4218-4219 (PDF)
Bankkluizen (Onbekende rechthebbende - Joodse tegoeden, holocaust) (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2160 1-44 p. 2160 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-55
p. 2795-2796 1-55 p. 2795-2796 (PDF)
Bedrijfslasten en -uitgaven - Fiscale aftrekregeling voor magistraten      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 127 1-4 p. 127 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 390 1-8 p. 390 (PDF)
Beleid t.a.v. verkrachting en seksueel misbruik      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2056 1-42 p. 2056 (PDF)
Belgisch Staatsblad - CD-Rom wetgeving 1997 - Onnauwkeurigheden      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwooord
Bul. 1-45
p. 2228 1-45 p. 2228 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2375-2376 1-47 p. 2375-2376 (PDF)
Benoeming in het verleden van ééntalige kandidaten in de Brusselse rechtbanken (1-625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3177 1-62 p. 3177 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3312 1-64 p. 3312 (PDF)
Beperking van de bewegingsvrijheid van het Baskische echtpaar Moreno-Garcia      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1142 1-23 p. 1142 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1427-1428 1-29 p. 1427-1428 (PDF)
Beperking van het aantal personen waarvoor een voorlopig bewindvoerder de goederen dient te beheren (art 448bis Burgerlijk Wetboek)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 792 1-16 p. 792 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2318-2319 1-46 p. 2318-2319 (PDF)
Beroepsprocedure inzake OCMW-steun - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 547 1-12 p. 547 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 966 1-19 p. 966 (PDF)
Bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestelijke toestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 31-32 1-2 p. 31-32 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-78
p. 4084-4085 1-78 p. 4084-4085 (PDF)
Beschuldiging van incest en kindermishandeling - Strafprocedures      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 997 1-20 p. 997 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-22
p. 1099 1-22 p. 1099 (PDF)
Beslag op goederen van publiekrechtelijke rechtspersonen (art 1412bis Gerechtelijk Wetboek)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 736-737 1-15 p. 736-737 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1076-1077 1-21 p. 1076-1077 (PDF)
Bestrijding van de mensenhandel (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 125 1-4 p. 125 (PDF)
Bestrijding van mensenhandel en kinderpornografie      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 370 1-8 p. 370 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 600 1-12 p. 600 (PDF)
Bestrijding van sektes ("Het Werk")      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1628 1-33 p. 1628 (PDF)
Bestuurlijke aanhouding - Rechten van de mens - Resolutie van het Europees Parlement (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2402 1-48 p. 2402 (PDF)
Betekeningen in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken - Duitsland      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 691-692 1-14 p. 691-692 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-27
p. 1327-1328 1-27 p. 1327-1328 (PDF)
Betoging door de PVDA te Hasselt op 14 januari 1998 (1-825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3502 1-68 p. 3502 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-74
p. 3876-3877 1-74 p. 3876-3877 (PDF)
Betrokkenheid van extreem-rechtse huurlingen bij oorlogen in Zaïre      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 2007-2008 1-41 p. 2007-2008 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2204-2205 1-44 p. 2204-2205 (PDF)
Bevindingen van de financiële brigade in de strijd tegen het witwassen van misdaadgeld en het opzetten van de BTW-carrousels      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 368 1-8 p. 368 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-99
p. 5232-5233 1-99 p. 5232-5233 (PDF)
Bezoekrecht van gescheiden ouders - Niet-naleving - Vervolgingsbeleid      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1444 1-30 p. 1444 (PDF)
  Bul. 1-63
p. 3219 1-63 p. 3219 (PDF)
Bijzonder fonds tot hulp van de Staat aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Betaling van begrafeniskosten      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1500 1-31 p. 1500 (PDF)
  Bul. 1-38
p. 1864-1865 1-38 p. 1864-1865 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2127-2128 1-43 p. 2127-2128 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2202-2203 1-44 p. 2202-2203 (PDF)
Bijzonder fonds tot hulp van de Staat aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Betaling van begrafeniskosten - Publicatie van uitvoeringsbesluiten (1-612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3176 1-62 p. 3176 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3429-3430 1-66 p. 3429-3430 (PDF)
Bingo-verslaving      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1866-1867 1-38 p. 1866-1867 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2129-2130 1-43 p. 2129-2130 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2203-2204 1-44 p. 2203-2204 (PDF)
Bouwgeschillen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 846 1-17 p. 846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1163-1164 1-23 p. 1163-1164 (PDF)
Braziliaanse sekte "Igreja Universal do Reino de Deus" - Witwassen van geld (1)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 998 1-20 p. 998 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1929-1930 1-39 p. 1929-1930 (PDF)
Braziliaanse sekte "Igreja Universal do Reino de Deus" - Witwassen van geld (2)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1731-1732 1-35 p. 1731-1732 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1931-1932 1-39 p. 1931-1932 (PDF)
Brochure "Pedoseksualiteit" ("Roze Aktiefront")      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1628-1629 1-33 p. 1628-1629 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-98
p. 5155 1-98 p. 5155 (PDF)
Burgemeesters - Verplichting om de strafinrichtingen en huizen van bewaring maandelijks te bezoeken      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2058-2059 1-42 p. 2058-2059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2602 1-51 p. 2602 (PDF)
Burgerlijke stand - Aangifte van geboorten - "Vervlaamsing" van voornamen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1348 1-28 p. 1348 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1703-1704 1-34 p. 1703-1704 (PDF)
Burgerlijke stand - Dubbele familienamen - Buitenlandse nationaliteit      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1348-1349 1-28 p. 1348-1349 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1704-1705 1-34 p. 1704-1705 (PDF)
Casino's - Uitstel van het voorontwerp van wet      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2227 1-45 p. 2227 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2602-2603 1-51 p. 2602-2603 (PDF)
Casino's en kansspelen - Brussels casino      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 848 1-17 p. 848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1219-1220 1-24 p. 1219-1220 (PDF)
Centraal strafregister - Wettelijke basis - Verenigbaarheid met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 544-545 1-12 p. 544-545 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1120-1122 1-22 p. 1120-1122 (PDF)
Centrale moslimraad (1-900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3625-3626 1-70 p. 3625-3626 (PDF)
Circulaires en instructies van procureurs-generaal en procureurs des Konings - Openbaarheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2166 1-44 p. 2166 (PDF)
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Register van bestanden - Inzage (1-531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3059 1-60 p. 3059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3472 1-67 p. 3472 (PDF)
Communautair douanevervoer - Transitfraude - Rol van Zwitserland (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2227 1-45 p. 2227 (PDF)
Computerbestand van de Staatsveiligheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 32-33 1-2 p. 32-33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-4
p. 152-154 1-4 p. 152-154 (PDF)
Computerbestand van de Staatsveiligheid - Onderwerpenlijst      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 498 1-11 p. 498 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 668 1-13 p. 668 (PDF)
Computercriminaliteit - Stand van zaken (1-966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3751 1-72 p. 3751 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-87
p. 4635-4636 1-87 p. 4635-4636 (PDF)
Contractuelen tewerkgesteld als penitentiair beambte (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1627-1628 1-33 p. 1627-1628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1706-1707 1-34 p. 1706-1707 (PDF)
Contractuelen tewerkgesteld als penitentiair beambte (Justitie) (1-950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3750 1-72 p. 3750 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-73
p. 3835-3836 1-73 p. 3835-3836 (PDF)
Controle op de publiciteit van gegevens te vermelden of vermeld in vennootschapsdossiers      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1731 1-35 p. 1731 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2038-2039 1-41 p. 2038-2039 (PDF)
Controles op het zwartwerk in de fruitsector      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 416 1-9 p. 416 (PDF)
Coördinatie van de wet van 20 februari 1991 inzake huishuur - Werkgroep      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 793 1-16 p. 793 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 967-968 1-19 p. 967-968 (PDF)
DNA-onderzoek als techniek tot het bepalen van schuld of onschuld      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1271-1272 1-26 p. 1271-1272 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2160-2161 1-44 p. 2160-2161 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3469-3470 1-67 p. 3469-3470 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-99
p. 5233 1-99 p. 5233 (PDF)
De ABVV-BBTK belastingfraude      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-52 COM
p. 428-429 1-52 COM p. 428-429 (PDF)
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Jaarverslagen - Bekendmaking van de beslissingen - Werking)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-91
p. 2391-2392 1-91 p. 2391-2392 (PDF)
De aanhouding van een leraar in zijn klas (Pedofilie)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-97
p. 2577-2578 1-97 p. 2577-2578 (PDF)
De aanpassing van de Belgische wetgeving inzake gerechtelijke samenwerking tussen de verschillende lidstaten aan de Schengenverdragen (Mensenhandel)      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-81
p. 2168 1-81 p. 2168 (PDF)
De aanpassing van de nieuwe huurwet en de mogelijke invoering van kwaliteitsnormen voor woningen op het federale niveau      
  Vraag om uitleg van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 298-301 1-42 COM p. 298-301 (PDF)
De achterstand bij de politierechtbanken      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-88
p. 2324-2325 1-88 p. 2324-2325 (PDF)
De activiteiten van de Franse Staatsveiligheid op Belgisch grondgebied      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-13
p. 289 1-13 p. 289 (PDF)
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem
   Antwoord gegeven door de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-54
p. 1238-1239 1-54 p. 1238-1239 (PDF)
De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de mededelingen die de handelsvennootschappen ter kennis van het publiek moeten brengen      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-51
p. 1186 1-51 p. 1186 (PDF)
De bekrachtiging van het Verdrag van Den Haag over de internationale ontvoering van kinderen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-70
p. 1819 1-70 p. 1819 (PDF)
De benoeming van de plaatsvervangende raadsheren bij het hof van beroep (1-820)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Jeanmoye aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-174
p. 5140-5141 1-174 p. 5140-5141 (PDF)
De bescherming van de privé-sfeer : telefonische oproepen (Calling line indentification - ISDN - Digitale mobiele netwerken) (1-744)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4210 1-158 p. 4210 (PDF)
De besluiten die de regering voornemens is te trekken uit het arrest van de Raad van State houdende vernietiging van de koninklijke besluiten betreffende de kwartieren met verscherpte beveiliging      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-27
p. 608-609 1-27 p. 608-609 (PDF)
De bestaande problemen bij holdingmaatschappijen en de mogelijke belangenconflicten tussen aandeelhouders (Behoud van het eigen industriële en financiële weefsel)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-119
p. 3196-3199 1-119 p. 3196-3199 (PDF)
De bestelling van autobussen voor de Waalse openbare vervoersmaatschappij (EMI n.v.)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-93
p. 2472 1-93 p. 2472 (PDF)
De bestrijding van Brusselse jeugdbendes      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-30
p. 691-692 1-30 p. 691-692 (PDF)
De bestrijding van de mensenhandel, de opvang van slachtoffers en de houding ten aanzien van de prostitutiewereld      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan de heer Dehaene, eerste minister
1-76
p. 2048-2051 1-76 p. 2048-2051 (PDF)
De bestrijding van schijnhuwelijken en van de mensenhandel, de legalisering van buitenlandse documenten en de erkenning van buitenlandse huwelijken      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Dehaene, eerste minister
1-76
p. 2045-2048 1-76 p. 2045-2048 (PDF)
De betoging van personeelsleden van de Forges de Clabecq in Tubeke (Geweldpleging - Vakbond - Strafvervolging)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-86
p. 2296 1-86 p. 2296 (PDF)
De bijzondere toestand in de Rechtbank van eerste aanleg te Namen (1-678)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-139
p. 3727 1-139 p. 3727 (PDF)
De campagne "Meldpunten Racisme" van pater Leman      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
1-37
p. 843 1-37 p. 843 (PDF)
De conclusies die men moet trekken uit het vonnis dat de Krijgsraad van Brussel op 30 juni gewezen heeft omtrent de feiten die Belgische militairen in Somalië hebben gepleegd      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-128
p. 3369-3370 1-128 p. 3369-3370 (PDF)
De consensusnota tussen de minister van Justitie en de politiediensten en het verzet van de gerechtelijke politie      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-59
p. 1432-1433 1-59 p. 1432-1433 (PDF)
De controle op het gebruik van hormonen in de veeteelt      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-25
p. 564-575 1-25 p. 564-575 (PDF)
De criminaliteit in de Brusselse metro (1-828)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-176
p. 5180-5181 1-176 p. 5180-5181 (PDF)
De desaffectatie van de militaire domeinen van Brustem en Bevingen      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Poncelet, minister van Landsverdededing
1-71
p. 1855-1856 1-71 p. 1855-1856 (PDF)
De doorvoer, onder politietoezicht, van grote hoeveelheden drugs van België naar Nederland      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42
p. 985-994 1-42 p. 985-994 (PDF)
De dossiers in verband met projecten voor de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar, die van het Tewerkstellingsfonds worden overgedragen naar de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers (Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-6
p. 101-102 1-6 p. 101-102 (PDF)
De dramatische toestand in de Belgische gevangenissen      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-76
p. 2033-2034 1-76 p. 2033-2034 (PDF)
De dringende noden van de Rechtbanken van Koophandel van Ieper en Veurne      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-131
p. 3484-3485 1-131 p. 3484-3485 (PDF)
De dringende nood aan een wet die de militaire rechtbanken afschaft (Hervorming - Vonnissen van de Krijgsraad inzake het gedrag van militairen in Somalië) (1-843)      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-178
p. 5240 1-178 p. 5240 (PDF)
De erkenning van de Monsantosoja (Genetisch gemodificeerde soja - Biotechnologisch onderzoek - Fytofarmaceutische producten)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-30
p. 689-690 1-30 p. 689-690 (PDF)
De federalisering van de rechtshulp en van de justitie (1-373)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De financiering van de initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-13
p. 288-289 1-13 p. 288-289 (PDF)
De fiscale fraude waarbij buitenlandse banken of hun filialen betrokken zijn (KB/Lux-dossier)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-123
p. 3266 1-123 p. 3266 (PDF)
De gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel (Taalindeling) (1-350)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De gerechtelijke dossiers van sommige Rwandese staatsburgers in België (Volkenmoord) (1-417)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4237-4241 1-158 p. 4237-4241 (PDF)
De gerechtelijke onderzoeken naar de 'doofpottendossiers' van het Hoog Comité van Toezicht      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-75
p. 2005-2006 1-75 p. 2005-2006 (PDF)
De gevolgen van de veroordeling van de Staatsveiligheid door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (o.m. Vlaams Blok - Europese Conventie voor de rechten van de mens) (1-717)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-155
p. 4120-4121 1-155 p. 4120-4121 (PDF)
De gewapende vakbondsactie te Diegem      
  Mondelinge vraag van de heer Raes aan de heer De Clercq, minister van Justitie
1-8
p. 176-177 1-8 p. 176-177 (PDF)
De herstructurering van de Algemene Politiesteundienst      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-108 COM
p. 833-835 1-108 COM p. 833-835 (PDF)
De herziening van het proces-Vindevogel      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-19
p. 428-429 1-19 p. 428-429 (PDF)
De houding tegenover pedofielen      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-29
p. 661-663 1-29 p. 661-663 (PDF)
De huiszoeking bij ministeries      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-56
p. 1335-1336 1-56 p. 1335-1336 (PDF)
De indeling van de vredegerechten in klassen      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-23 COM
p. 170-172 1-23 COM p. 170-172 (PDF)
De informanten (Justitie)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-80 COM
p. 624-627 1-80 COM p. 624-627 (PDF)
De informatie-uitwisseling en de computersystemen van de rijkswacht      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73 COM
p. 574-578 1-73 COM p. 574-578 (PDF)
De inhoud en de omvang van de maatregelen aangekondigd door de minister op 20 november 1995 in verband met het onderzoek naar de bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
De invrijheidsstelling in Nederland van een (vermoedelijk) lid van de GIA, verbonden aan de groep die de zeven Franse kloosterlingen heeft vermoord      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin
   Antwoord gegeven door de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-54
p. 1237-1238 1-54 p. 1237-1238 (PDF)
De justitiehuizen (1-378)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Verdaging
1-136
p. 3662 1-136 p. 3662 (PDF)
   Bespreking
1-141
p. 3769-3775 1-141 p. 3769-3775 (PDF)
De justitiële samenwerking tussen België en de gewezen Sovjetrepublieken      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-86
p. 2294 1-86 p. 2294 (PDF)
De klungelige en tendentieuze manier waarop de regering het verzoek om uitlevering van twee Baskische Spanjaarden heeft behandeld en de gevolgen daarvan voor de gerechtelijke samenwerking tussen Spanje en België      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-30 COM
p. 212-217 1-30 COM p. 212-217 (PDF)
De komst van een Brussels casino      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 575-577 1-25 p. 575-577 (PDF)
De laatste classificatie van de gerechtelijke kantons      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-6
p. 99-100 1-6 p. 99-100 (PDF)
De legalisering van de casino's in België      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-97
p. 2576-2577 1-97 p. 2576-2577 (PDF)
De maatregelen genomen door de regering aangaande het fenomeen van de car-jacking (Russische maffia - Buitenlandse diplomaten) (1-750)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4211-4212 1-158 p. 4211-4212 (PDF)
De maatregelen op het domein van het departement Volksgezondheid in de strijd tegen de hormonenfraude      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-25
p. 564-575 1-25 p. 564-575 (PDF)
De maatregelen ter verbetering van de werking van het gerechtelijk apparaat te Hoei (Ontoereikend aantal magistraten)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-119
p. 3194-3196 1-119 p. 3194-3196 (PDF)
De maatschappelijke onderzoeken die in het kader van burgerlijke procedures door de rechtbanken worden gevraagd (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek en art. 50 van de wet op de jeugdbescherming - Dienst van rechtsbescherming)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret
   Antwoord gegeven door de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-23
p. 500 1-23 p. 500 (PDF)
De medewerking door politie en justitie verleend aan de doorvoer naar Nederland van drugscontainers      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42
p. 985-994 1-42 p. 985-994 (PDF)
De mensonwaardige behandeling, onnodige opsluiting in veiligheidscellen en respectloze ondervragingstechnieken van verdachten tijdens hun voorarrest in Belgische gevangenissen      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-49
p. 1141-1146 1-49 p. 1141-1146 (PDF)
De migrantenrellen (Ordediensten - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) (1-676)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-139
p. 3730-3731 1-139 p. 3730-3731 (PDF)
De moeilijke situatie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg en het Parket van de procureur des Konings te Brussel, meer bepaald in het licht van de wetgeving op het gebruik der talen in gerechtszaken      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-119
p. 3199-3204 1-119 p. 3199-3204 (PDF)
De moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders (1-362)      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders (1-379)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De moordpoging met een bulldozer door een betoger op 28 maart 1997 (Forges de Clabecq)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2769 1-102 p. 2769 (PDF)
De nationale magistraat belast met de strijd tegen de hormonenmaffia      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-101
p. 2716-2718 1-101 p. 2716-2718 (PDF)
De netwerken van het Algerijnse terrorisme in België (1-370)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-112 COM
p. 864-866 1-112 COM p. 864-866 (PDF)
De nieuwe conventie van de Europese Unie inzake uitlevering (Besluitvorming op Europees vlak - Problematiek van de verdragen - Basken : ETA-militanten)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Dehaene, eerste minister
1-70
p. 1825-1829 1-70 p. 1825-1829 (PDF)
De noodzakelijke regionalisering van de Nationale Loterij      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financien en Buitenlandse Handel
1-123
p. 3265-3266 1-123 p. 3265-3266 (PDF)
De officiële erkenning van de casino's, de toegelaten kansspelen en het legaliseren van jackpots      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-38 COM
p. 258-264 1-38 COM p. 258-264 (PDF)
De omstandigheden waarin personen die in voorlopige hechtenis zitten of onder bevel tot medebrenging staan, handboeien moeten dragen      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-91
p. 2390-2391 1-91 p. 2390-2391 (PDF)
De onjuiste informatie die door hem zou zijn gegeven in het kader van het KB-Lux-dossier (Belastingfraude)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-90 COM
p. 712-716 1-90 COM p. 712-716 (PDF)
De ontkenningen van Islamfundamentalisme bij gangsters van Kortrijk-Roubaix      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-41
p. 934-935 1-41 p. 934-935 (PDF)
De ontvoering van kinderen en de Schengen-Overeenkomst      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-76
p. 2051-2052 1-76 p. 2051-2052 (PDF)
De ontwikkeling van de gerechtsprocedures in België ten aanzien van personen die bij het Rwandese drama betrokken zijn      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt
   Antwoord gegeven door de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
1-117
p. 3132-3133 1-117 p. 3132-3133 (PDF)
De ontworpen nieuwe regeling betreffende de NGO's      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-57
p. 1375-1376 1-57 p. 1375-1376 (PDF)
De operatie "Rebel" van het CBO van de rijkswacht (Drugsbestrijding)      
  Vraag om uitleg van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 303-312 1-42 COM p. 303-312 (PDF)
De opheffing van artikel 53 van de wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming (Hechtenis van minderjarigen)      
  Mondelinge vraag van de heer Santkin
   Antwoord gegeven door de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-54
p. 1236-1237 1-54 p. 1236-1237 (PDF)
De oprichting van één federale politie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73 COM
p. 578-581 1-73 COM p. 578-581 (PDF)
De opstand van gedetineerden te Merksplas en de te nemen maatregelen      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-6
p. 101 1-6 p. 101 (PDF)
De opvolging van voorwaardelijk invrijheidgestelden : werkoverlast voor de justitieassistenten (1-745)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Merchiers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4209 1-158 p. 4209 (PDF)
De organisatie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De overbevolking in de gevangenissen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-115
p. 3075 1-115 p. 3075 (PDF)
De overheveling van de Enquêtedienst van het Hoog Comité van Toezicht naar de gerechtelijke politie en naar de administratie van het ministerie van Justitie (1-712)      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-151
p. 3983-3985 1-151 p. 3983-3985 (PDF)
De peperspray      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-88
p. 2325-2326 1-88 p. 2325-2326 (PDF)
De perspublicaties in extenso van de zogenaamde nevendossiers in de zaak Dutroux (Gerechtelijk onderzoek en beroepsgeheim - Aansprakelijkheid van de pers) (1-729)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-156
p. 4154-4155 1-156 p. 4154-4155 (PDF)
De piramidespelen (Oplichting)      
  Mondelinge vraag van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-101
p. 2715-2716 1-101 p. 2715-2716 (PDF)
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-106
p. 2887-2888 1-106 p. 2887-2888 (PDF)
De plannen om de arbeidsauditoraten en de arbeidsrechtbanken te reorganiseren (1-441)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Verdaging
1-167
p. 4498-4499 1-167 p. 4498-4499 (PDF)
   Bespreking
1-168
p. 5009-5010 1-168 p. 5009-5010 (PDF)
De pornografische reclame, tijdschriften en videocassettes (Reclame in brievenbussen)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-100
p. 2659 1-100 p. 2659 (PDF)
De privacywetgeving (Omzetting van een Europese richtlijn : journalistieke, artistieke of literaire doeleinden - Indirecte toegang en "zachte informatie" : uitvoeringsbesluiten) (1-638)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3565-3566 1-133 p. 3565-3566 (PDF)
De problematiek van de Riziv-conventies met het opvangcentrum "De Sleutel" (Drugsverslaafden)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-13
p. 287-288 1-13 p. 287-288 (PDF)
De problemen naar aanleiding van de reprografie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-43 COM
p. 314-316 1-43 COM p. 314-316 (PDF)
De racistische en xenofobe pamfletten (Brussel)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-84
p. 2225 1-84 p. 2225 (PDF)
De recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de moord op de heer Karel Van Noppen (1-699)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-145
p. 3849 1-145 p. 3849 (PDF)
De recente vrijspraken in een hormonenproces      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-71
p. 1855 1-71 p. 1855 (PDF)
De rechtshulp (1-368)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De reglementering van de rommelmarkten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-81
p. 2169 1-81 p. 2169 (PDF)
De reglementering van politiecellen (Minimumnormen - KB)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-101
p. 2716 1-101 p. 2716 (PDF)
De richtlijn 95/46/EG : voorbereiding van een wetsontwerp tot omzetting (Verwerking van persoonsgegevens - Bescherming van de particulieren) (1-734)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-163
p. 4336-4337 1-163 p. 4336-4337 (PDF)
De rol van een gewezen procureur-generaal in het Super Club-onderzoek (1-804)      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-169
p. 5024-5025 1-169 p. 5024-5025 (PDF)
De samenwerking van de 15 op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde misdaad (Raad van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU - Verslag)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin
   Antwoord gegeven door de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
1-117
p. 3134 1-117 p. 3134 (PDF)
De situatie van de fundamentalisten in de Belgische gevangenissen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-27
p. 607-608 1-27 p. 607-608 (PDF)
De sociale identiteitskaart (1-724)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-156
p. 4152 1-156 p. 4152 (PDF)
De sociale toestand van gevangenisbewakers (1-780)      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-164
p. 4365-4366 1-164 p. 4365-4366 (PDF)
De speciale opsporingstechnieken en de daarmee gepaard gaande corrruptogene factoren voor de opsporingsdiensten, meer bepaald de rijkswacht (Informanten)      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-97 COM
p. 756-760 1-97 COM p. 756-760 (PDF)
De specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-109
p. 2957-2958 1-109 p. 2957-2958 (PDF)
De stand van het onderzoek inzake de moord op Karel Van Noppen (en inzake aanslagen op andere IVK-keurders)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-93
p. 2470-2471 1-93 p. 2470-2471 (PDF)
De stand van zaken in het onderzoek naar de moord op Karel Van Noppen en naar de andere aanslagen tegen keurders van het IVK (1-685)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-142
p. 3788-3789 1-142 p. 3788-3789 (PDF)
De steundienst in het Bende-onderzoek      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 555-556 1-25 p. 555-556 (PDF)
De strijd tegen de georganiseerde misdaad en het strafbaar stellen van rechtspersonen      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 557-558 1-25 p. 557-558 (PDF)
De strijd tegen de hormonenfraude      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-126
p. 3321-3323 1-126 p. 3321-3323 (PDF)
De strijd tegen de hormonenmaffia en de noodzakelijke maatregelen op het vlak van justitie      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 564-575 1-25 p. 564-575 (PDF)
De tergend langzame afhandelingen van sommige faillissementen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-41
p. 932-933 1-41 p. 932-933 (PDF)
De toekenning van de titel van beroepsjournalist : benoeming van de voorzitters van de Commissie van beroep (Magistraten)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Dehaene, eerste minister
1-100
p. 2659-2660 1-100 p. 2659-2660 (PDF)
De toekomst van de gevangenis van Namen      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux
   Antwoord gegeven door de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-23
p. 499-500 1-23 p. 499-500 (PDF)
De toekomst van het militaire domein van Brustem (Desaffectatie en verkoop van de domeinen te Brustem en te Bevingen - Vliegveld)      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-42
p. 975 1-42 p. 975 (PDF)
De toepassing van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek (Voorlopige maatregelen m.b.t. de kinderen ; echtscheidingsprocedure - Sociaal onderzoek door de gemeentepolitie versus bevoegdheid van de gemeenschappen inzake jeugdbescherming)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris
   Antwoord gegeven door de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-23
p. 499-500 1-23 p. 499-500 (PDF)
De toepassing van de artikelen 42 en 43 van de wet van 30 juni 1994 (Aanwijzing van de beheersvennootschappen en instellingen die de debiteuren van de vergoeding voor uitvoerende kunstenaars en producenten vertegenwoordigen)      
  Mondelinge vraag van de heer Lallemand aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-41
p. 935 1-41 p. 935 (PDF)
De toepassing van elektronisch huisarrest (Experiment) (1-844)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-178
p. 5241 1-178 p. 5241 (PDF)
De toestand in de Correctionele Rechtbank van Brussel      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-84
p. 2225-2227 1-84 p. 2225-2227 (PDF)
De toestand in het gerechtelijk arrondissement Eupen (1-695)      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-145
p. 3847-3848 1-145 p. 3847-3848 (PDF)
De toewijzing van de middelen die zijn toegekend aan de Centrale Vrijzinnige Raad (1-782)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-164
p. 4364-4365 1-164 p. 4364-4365 (PDF)
De toewijzing van een contract voor levering van 27 takelwagens aan het leger (Sluiting van Renault-Vilvoorde) (1-822)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-174
p. 5142-5143 1-174 p. 5142-5143 (PDF)
De toezeggingen van de minister van Justitie in verband met het volgrecht (1-636)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3566-3567 1-133 p. 3566-3567 (PDF)
De tussenkomst van de procureur des Konings te Brussel in het onderzoek in de zaak-Dutroux      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-70
p. 1817-1818 1-70 p. 1817-1818 (PDF)
De uitbetaling van het saldo van de begroting "vrijzinnigheid 1997" (1-718)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-155
p. 4122 1-155 p. 4122 (PDF)
De uitlevering aan Spanje van twee vermeende ETA-militanten (Baskische onafhankelijkheidsbeweging)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-18 COM
p. 134-140 1-18 COM p. 134-140 (PDF)
De uitlevering van Rwandezen die verdacht worden van medeplichtigheid aan de genocide (1-428)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4237-4241 1-158 p. 4237-4241 (PDF)
De uitvoering van de aanbevelingen van de sekte-enquêtecommissie      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-109
p. 2969-2971 1-109 p. 2969-2971 (PDF)
De uitvoering van het programma "Wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het justitieel beleid" (Alternatieve benadering van de strafuitvoering, schadeloosstelling en slachtoffer, problematiek "Justitie en Maatschappij", analyse van de specifieke profielen)      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-98
p. 2598-2599 1-98 p. 2598-2599 (PDF)
De vergoeding van fotokopieën van beschermde werken      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-77
p. 2069-2070 1-77 p. 2069-2070 (PDF)
De verkoop van gerechtelijke dossiers op de vlooienmarkt      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-91
p. 2392 1-91 p. 2392 (PDF)
De vernietiging door de ADIV van een archief van de gerechtelijke politie (Terrorisme CCC) (1-821)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-174
p. 5141-5142 1-174 p. 5141-5142 (PDF)
De verontruste familieleden van verdwenen kinderen en jongeren van wie geweten is dat zij contacten hadden met leden van in België of in het buitenland actief zijnde sekten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-7
p. 153-154 1-7 p. 153-154 (PDF)
De verspreiding van het maandblad van de "Belgische Cannabis Consumenten Bond"      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-4
p. 48 1-4 p. 48 (PDF)
De verspreiding van robotfoto's in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-95
p. 2513-2515 1-95 p. 2513-2515 (PDF)
De vertragingsmanoeuvres bij het parket van Kortrijk bij het afhandelen van een dossier (Vestiging van een firma in het Kortrijkse : overtreding van de vestigingswetten)      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-90 COM
p. 710-712 1-90 COM p. 710-712 (PDF)
De vervanging van het Hoog Comité van Toezicht in zijn anti-corruptietaak      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
De voorgenomen afschaffing van het Hoog Comité van Toezicht      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
De voorlopige richtlijn betreffende de samenwerking tussen de politiediensten en de coördinatie van de taken van de gerechtelijke politie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Bespreking
1-100 COM
p. 778-781 1-100 COM p. 778-781 (PDF)
De voorwaarden waaronder de balies meewerken aan de justitiehuizen (1-814)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-172
p. 5090 1-172 p. 5090 (PDF)
De vragenlijst over het tijdsgebruik van de magistraten en de middelen waarover zij beschikken      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-93
p. 2471-2472 1-93 p. 2471-2472 (PDF)
De vrijlating van fundamentalistische activisten van Belgische nationaliteit die op 20 november 1995 in hoger beroep werden veroordeeld (Verlies van nationaliteit)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-13
p. 289-290 1-13 p. 289-290 (PDF)
De weerslag van de resolutie van het Hof van cassatie op de werkzaamheden van de door de minister aangeduide deskundigen in verband met het onderzoek naar de "Bende van Nijvel"      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-14 COM
p. 104-109 1-14 COM p. 104-109 (PDF)
De werking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De werking van het APSD en meer in het bijzonder de Nationale Dienst van valse en vervalste identiteitsbewijzen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73 COM
p. 581-584 1-73 COM p. 581-584 (PDF)
De werking van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Vautmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73
p. 1985-1986 1-73 p. 1985-1986 (PDF)
De wet op de jeugdbescherming : opsluiting van minderjarigen krachtens artikel 53 (1-733)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4213-4214 1-158 p. 4213-4214 (PDF)
De wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-100
p. 2660-2661 1-100 p. 2660-2661 (PDF)
De wijziging van het algemeen reglement van de strafinrichtingen en met betrekking tot het telefoonrecht van gedetineerden      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-56
p. 1334-1335 1-56 p. 1334-1335 (PDF)
De zaak Spinnewijn (Invoer van wapens in België en ronselen van huurlingen)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-16
p. 346-347 1-16 p. 346-347 (PDF)
De zaak-Dutroux (Vrijlating van mevrouw Bouty - Brief van de Procureur des Konings)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans
   Antwoord gegeven door de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
1-69
p. 1789 1-69 p. 1789 (PDF)
De zaak-Lecrenier (Moordenaar - Vereenvoudigde uitleveringsprocedure - Verdrag van Schengen) (1-667)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-137
p. 3675-3676 1-137 p. 3675-3676 (PDF)
De zaak-Ntezimana en de zaak-Bagosora (Volkenmoord in Rwanda)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-57
p. 1378-1381 1-57 p. 1378-1381 (PDF)
De zware beboeting van fietsers en zelfs van minderjarige fietsers      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-19
p. 427-428 1-19 p. 427-428 (PDF)
Diamant- en wapenhandel tussen België en Sierra Leone (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1678 1-34 p. 1678 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2475-2476 1-49 p. 2475-2476 (PDF)
Diefstal uit het munitiedepot van de kazerne in Houthulst (Justitie) (1-746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3503 1-68 p. 3503 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-79
p. 4161-4162 1-79 p. 4161-4162 (PDF)
Dienstweigering of desertie van dienstplichtigen (1-979)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3754-3755 1-72 p. 3754-3755 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-79
p. 4162-4163 1-79 p. 4162-4163 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1628 1-33 p. 1628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1707-1708 1-34 p. 1707-1708 (PDF)
Doeltreffendheid van de beschikkingen van de wet van 30 juni 1994      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 735-736 1-15 p. 735-736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1538-1539 1-31 p. 1538-1539 (PDF)
Doodgeboren kinderen - Recht op een naam      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1732-1733 1-35 p. 1732-1733 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2665-2666 1-52 p. 2665-2666 (PDF)
Door de vzw "Skyroom Events" georganiseerde studiedag "Fraude fiscale et secret bancaire"      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1678-1679 1-34 p. 1678-1679 (PDF)
Doorlichting van de werktijdbesteding van magistraten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 2007 1-41 p. 2007 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2204 1-44 p. 2204 (PDF)
Drugsactieplan - Toewijzing van verbeurdverklaarde drugsgelden (Justitie) (1-838)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3502 1-68 p. 3502 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-79
p. 4161 1-79 p. 4161 (PDF)
Drugscontroles - Bestand van personen die negatief werden bevonden (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 498 1-11 p. 498 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-15
p. 739 1-15 p. 739 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-83
p. 4373-4374 1-83 p. 4373-4374 (PDF)
Drugsgebruik - "Cannabis-consumentenbond" - Verspreiding van een tijdschrift - Opening van een winkel      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 85 1-3 p. 85 (PDF)
  Bul. 1-19
p. 950-951 1-19 p. 950-951 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1160-1161 1-23 p. 1160-1161 (PDF)
Dwanguitvoering op overheidsgoederen - Lijsten van goederen die in beslag kunnen worden genomen      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 39-40 1-2 p. 39-40 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1074-1076 1-21 p. 1074-1076 (PDF)
Echtscheiding of scheiding van tafel en bed op grond van overspel - Vaststelling bij gerechtsdeurwaarder      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2824-2825 1-56 p. 2824-2825 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3427-3428 1-66 p. 3427-3428 (PDF)
Een gerechtelijke procedure tegen de Orde van geneesheren met betrekking tot vervalste koninklijke besluiten      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux
   Antwoord gegeven door de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-73
p. 1953 1-73 p. 1953 (PDF)
Erkenning vóór geboorte - Reglementering bij een doodgeboren kind      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2947 1-58 p. 2947 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3428-3429 1-66 p. 3428-3429 (PDF)
Europees Verdrag inzake onverjaarbaarheid van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 29 1-2 p. 29 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2272-2273 1-45 p. 2272-2273 (PDF)
Europees Verdrag m.b.t. de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldmisdrijven - Goedkeuring van het Verdrag      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2403 1-48 p. 2403 (PDF)
Europese Unie - Organisaties CIREFI, ECOS, TSFN, EU Working Group on Terrorism - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 734 1-15 p. 734 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 823-824 1-16 p. 823-824 (PDF)
Europol Drugs Unit (EDU) - Werking (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 84 1-3 p. 84 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-4
p. 154-155 1-4 p. 154-155 (PDF)
Europol Drugs Unit (EDU) en Europol - Toegang tot en uitwisseling van informatie      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-3
p. 99-100 1-3 p. 99-100 (PDF)
Euthanasie (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1271 1-26 p. 1271 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2718-2719 1-53 p. 2718-2719 (PDF)
Evaluatiecommissies (Evaluatie van de uitvoering van wetten) - Verslagen      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 546-547 1-12 p. 546-547 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1535-1538 1-31 p. 1535-1538 (PDF)
Examen voor benoeming tot een rechterlijk ambt (1-800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3451 1-67 p. 3451 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3655 1-70 p. 3655 (PDF)
Experiment met elektronisch huisarrest - Conclusies (1-585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3111 1-61 p. 3111 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3472-3474 1-67 p. 3472-3474 (PDF)
Exploitatie van drankgelegenheden door vzw's      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2059 1-42 p. 2059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2666-2667 1-52 p. 2666-2667 (PDF)
Faillissementen in de provincie Luik tijdens de periode 1990-1996      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1866 1-38 p. 1866 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2760 1-54 p. 2760 (PDF)
Feest van de Franse Gemeenschap - Racistische taal in de programmabrochure (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 128 1-4 p. 128 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1702 1-34 p. 1702 (PDF)
Financiële criminaliteit - Gevolg dat zal gegeven worden aan het congres georganiseerd in het kielzog van de zgn. Oproep van Genève - Opheffing van het bankgeheim - Informatieoverdracht van rechter tot rechter (1-887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3624-3625 1-70 p. 3624-3625 (PDF)
Gebruik van DNA-onderzoek voor opheldering van misdrijven (1-534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3059-3060 1-60 p. 3059-3060 (PDF)
Gebruik van camera's bij het verhoren van minderjarige kinderen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1186 1-24 p. 1186 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2163-2164 1-44 p. 2163-2164 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-76
p. 3973-3974 1-76 p. 3973-3974 (PDF)
Gebruik van de telefoon door gedetineerden      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1186-1187 1-24 p. 1186-1187 (PDF)
Gedetineerden - Informatie over bezoekers - Privacy (1-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3394 1-66 p. 3394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3655 1-70 p. 3655 (PDF)
Gedetineerden - Reglement bezit van toestellen (1-716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3340 1-65 p. 3340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3718-3719 1-71 p. 3718-3719 (PDF)
Gedetineerden in voorlopige hechtenis - Dragen van eigen kleren (1-684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3287 1-64 p. 3287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3475 1-67 p. 3475 (PDF)
Geesteszieken - Isolatiemaatregelen (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 547 1-12 p. 547 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1217-1219 1-24 p. 1217-1219 (PDF)
Geknoei met gevaarlijk afval - Zaak-Falkenberg      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2523 1-50 p. 2523 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3651-3652 1-70 p. 3651-3652 (PDF)
Geldboetes in strafbepalingen - Omzetting bedragen in Belgische frank naar euro (1-968)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3751-3752 1-72 p. 3751-3752 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-76
p. 3979-3980 1-76 p. 3979-3980 (PDF)
Gelijkberechtiging van de erkende levensbeschouwelijke en religieuze gemeenschappen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 999 1-20 p. 999 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1220-1221 1-24 p. 1220-1221 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 544 1-12 p. 544 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2200-2202 1-44 p. 2200-2202 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2521 1-50 p. 2521 (PDF)
  Bul. 1-50
p. 2521-2523 1-50 p. 2521-2523 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2603-2604 1-51 p. 2603-2604 (PDF)
  Bul. 1-51
p. 2604-2606 1-51 p. 2604-2606 (PDF)
Geluids- of beeldopnames van terechtzittingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2162-2163 1-44 p. 2162-2163 (PDF)
Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen - Controleonderzoek - Vaststellingen - Voorstellen tot maatregelen (Justitie) (1-648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3217 1-63 p. 3217 (PDF)
Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen - Controleonderzoek - Vroegtijdige stopzetting van de activiteiten - Leden (Justitie) (1-649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3218 1-63 p. 3218 (PDF)
Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen - Werkgroepen (Justitie) (1-632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3178 1-62 p. 3178 (PDF)
Geoorloofdheid en fiscale behandeling van professionele vennootschappen voor gerechtsdeurwaarders (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1729-1730 1-35 p. 1729-1730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3649-3650 1-70 p. 3649-3650 (PDF)
Georganiseerde misdaad - EU-fraude - Samenwerking met Europol      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 734 1-15 p. 734 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2273 1-45 p. 2273 (PDF)
Georganiseerde misdaad - Internationale samenwerking (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2403 1-48 p. 2403 (PDF)
Geplande experimenten met het elektronische huisarrest      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1866 1-38 p. 1866 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2274 1-45 p. 2274 (PDF)
Gerechtelijk onderzoek - Bewijsmiddelen - Speurhonden      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2825 1-56 p. 2825 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3372-3373 1-65 p. 3372-3373 (PDF)
Gerechtelijke aanhouding - Recht op vervoer na invrijheidstelling      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2519-2520 1-50 p. 2519-2520 (PDF)
Gerechtelijke aanhouding - Voorwaarden i.v.m. foto's en vingerafdrukken      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2520 1-50 p. 2520 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3426-3427 1-66 p. 3426-3427 (PDF)
Gerechtelijke achterstand door tegenstrijdige beslissingen - Voogdij over een verlengd minderjarige (1-604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3111 1-61 p. 3111 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-76
p. 3974-3975 1-76 p. 3974-3975 (PDF)
Gerechtelijke discriminaties op basis van seksuele voorkeur      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1864 1-38 p. 1864 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2127 1-43 p. 2127 (PDF)
Gerechtelijke informatiedienst      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1142 1-23 p. 1142 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-28
p. 1352 1-28 p. 1352 (PDF)
Gerechtelijke politie - Algemene richtlijnen van de minister van Justitie voor het vervullen van opdrachten (1-703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3288 1-64 p. 3288 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-76
p. 3976 1-76 p. 3976 (PDF)
Gerechtelijke politie - Bewaring van informatie      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-22
p. 1096 1-22 p. 1096 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2665 1-52 p. 2665 (PDF)
Gerechtelijke politie - Pc's : vervanging en tekort (1-579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3110 1-61 p. 3110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3257-3258 1-63 p. 3257-3258 (PDF)
Gerechtelijke procedure m.b.t. de geluidshinder van vliegtuigen en het risico op vliegtuigrampen - Vaststelling van de rechtsdag      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1680 1-34 p. 1680 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-43
p. 2105 1-43 p. 2105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2759-2760 1-54 p. 2759-2760 (PDF)
Gerechtelijke stage      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-20
p. 1025-1027 1-20 p. 1025-1027 (PDF)
Gerechtelijke vervolging van zes studenten wegens een kortstondige bezetting van de E4O op woensdagavond 15 november 1995      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 370 1-8 p. 370 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 820-821 1-16 p. 820-821 (PDF)
Gerechtsdeurwaarders - Taak - Bescherming van de privacy      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2226-2227 1-45 p. 2226-2227 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3194-3195 1-62 p. 3194-3195 (PDF)
Gerechtszaken - Vertaling van procedurestukken      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2404 1-48 p. 2404 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2668-2669 1-52 p. 2668-2669 (PDF)
Gevangenissen - Statuut van de gevangenisarts (1-682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3287 1-64 p. 3287 (PDF)
Gevangenissen - Televisietoestel - Bijdrage in de kosten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1307 1-27 p. 1307 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1540-1541 1-31 p. 1540-1541 (PDF)
Gevangenissen - Urinecontroles      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1501-1502 1-31 p. 1501-1502 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2035-2036 1-41 p. 2035-2036 (PDF)
Gevangenisstraf - Elektronisch huisarrest      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2823-2824 1-56 p. 2823-2824 (PDF)
Gewelddadige dood van een Ghanese illegaal - Weigering van lijkschouwing      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 692 1-14 p. 692 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-15
p. 739 1-15 p. 739 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1162 1-23 p. 1162 (PDF)
Gezinsdimensie van het beleid van de minister (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-32
p. 1566 1-32 p. 1566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1930-1931 1-39 p. 1930-1931 (PDF)
Gouverneurs - Verplichting om alle gevangenen, gevangenissen en huizen van justitie jaarlijks te bezoeken      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2058 1-42 p. 2058 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2601 1-51 p. 2601 (PDF)
Grenzen van de gerechtelijke ambtsgebieden van de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant en van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 29 1-2 p. 29 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 287 1-6 p. 287 (PDF)
Griffiepersoneel - Vacatures - Voordracht dubbeltallen      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 125-127 1-4 p. 125-127 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 595-596 1-12 p. 595-596 (PDF)
Griffies en parketten - Rechtstoestand van de autobestuurder-mecanicien      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwé aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-27
p. 1329-1330 1-27 p. 1329-1330 (PDF)
Handelsvennootschappen - Verplicht overnamebod - Uitvoeringsbesluit      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2406 1-48 p. 2406 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2479-2480 1-49 p. 2479-2480 (PDF)
Hangende internationale verzoeken tot aanhouding en/of uitlevering      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 994 1-20 p. 994 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1164-1165 1-23 p. 1164-1165 (PDF)
Herziening strafproces-Vindevogel      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 128 1-4 p. 128 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 716-717 1-14 p. 716-717 (PDF)
Het "Actiekomité 30 januari 1933" (Neo-nazi's - Anti-racismewet van 30 juli 1981)      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-86
p. 2294-2295 1-86 p. 2294-2295 (PDF)
Het Hoog Comité van Toezicht      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwé
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Ceder
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Intrekking
1-102
p. 2762 1-102 p. 2762 (PDF)
  1-102
p. 2778 1-102 p. 2778 (PDF)
Het aantal onderzoeksrechters in Brussel      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102 COM
p. 786-792 1-102 COM p. 786-792 (PDF)
Het aantal onderzoeksrechters in het gerechtelijk arrondissement Leuven      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-103
p. 2822-2824 1-103 p. 2822-2824 (PDF)
Het aanvullend verslag van de onderzoekscommissie-"Dutroux" (1-458)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-168
p. 5012-5015 1-168 p. 5012-5015 (PDF)
Het afschaffen van het Hoog Comité van Toezicht (1-725)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-156
p. 4153-4154 1-156 p. 4153-4154 (PDF)
Het al dan niet in-beschuldiging-stellen van kolonel Marchal en de verklaringen van de heer Andries, gepensioneerd auditeur-generaal (Rwanda)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-21
p. 471-472 1-21 p. 471-472 (PDF)
Het antihormonenbeleid      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-6
p. 98-99 1-6 p. 98-99 (PDF)
Het arrest van de Raad van State houdende vernietiging van de koninklijke besluiten betreffende de kwartieren met verscherpte beveiliging      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-27
p. 608-609 1-27 p. 608-609 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie inzake de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-344)      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie ten aanzien van de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg en het Parket te Brussel, gelet op de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-38 COM
p. 264-268 1-38 COM p. 264-268 (PDF)
Het beleid van de regering inzake cannabis      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet
   Antwoord gegeven door de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-54
p. 1239-1240 1-54 p. 1239-1240 (PDF)
Het detentiecentrum van Saint-Hubert      
  Mondelinge vraag van de heer G. Charlier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 554-555 1-25 p. 554-555 (PDF)
Het dossier-Di Rupo      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-131
p. 3485-3488 1-131 p. 3485-3488 (PDF)
Het dossier-Di Rupo, inzonderheid over het gevolg dat de minister van Justitie zal geven aan het verzoek van de Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Comité P en over zijn reactie op het feit dat het rapport van het Comité P in zijn geheel te lezen staat op de Internet-site van de krant Le Soir      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-131
p. 3485-3488 1-131 p. 3485-3488 (PDF)
Het drijvend casino met vertrekpunt Oostende      
  Mondelinge vraag van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-115
p. 3074-3075 1-115 p. 3074-3075 (PDF)
Het elektronisch huisarrest      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-104
p. 2836 1-104 p. 2836 (PDF)
Het embargo tegen Irak      
  Mondelinge vraag van de heer Urbain aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-95
p. 2515 1-95 p. 2515 (PDF)
Het examen inzake beroepsbekwaamheid van 20 december 1995 overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 december 1992 betreffende de werving van magistraten      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-37
p. 847 1-37 p. 847 (PDF)
Het financieel beheer van het Internationaal Tribunaal voor Rwanda      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-77
p. 2070-2071 1-77 p. 2070-2071 (PDF)
Het gebruik der talen in de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-361)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Het gebruik en de vervaardiging van elektrische wapens      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2769-2770 1-102 p. 2769-2770 (PDF)
Het gebruik van handboeien      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-16
p. 345-346 1-16 p. 345-346 (PDF)
Het geld van de CVP bij KB-Lux (Zaak "KB-Lux" en bestrijding van belastingontduiking)      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-100
p. 2655-2657 1-100 p. 2655-2657 (PDF)
Het gevaar dat de toepassing van encryptietechnieken volledig verboden wordt      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bribosia-Picard aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-44
p. 1032-1033 1-44 p. 1032-1033 (PDF)
Het gevolg dat de regering gegeven heeft aan de resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door Nazi-Duitsland gepleegde genocide die de Senaat op 21 december 1995 heeft aangenomen      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer Dehaene, eerste minister
1-73
p. 1947-1948 1-73 p. 1947-1948 (PDF)
Het gevolg dat zal worden gegeven aan het verschenen jaarrapport van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding over de ontwikkeling en de resultaten van de strijd tegen de mensenhandel      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3435-3437 1-129 p. 3435-3437 (PDF)
Het groot aantal gestolen en vervalste officiële Belgische documenten      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en de heer De Clerck, minister van Justitie
1-73 COM
p. 581-584 1-73 COM p. 581-584 (PDF)
Het in dienst treden van slechts één, Franstalige, hulpverlener bij het Centrum voor Vermiste Kinderen (1-644)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
1-133
p. 3565 1-133 p. 3565 (PDF)
Het inschakelen van helderzienden bij gerechtelijke onderzoeken      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-93
p. 2472-2473 1-93 p. 2472-2473 (PDF)
Het inschakelen van informanten (1-658)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin
   Antwoord gegeven door de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-135
p. 3637 1-135 p. 3637 (PDF)
Het inzagerecht bij slachtofferhulp in dossiers van vermiste kinderen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-10
p. 222-223 1-10 p. 222-223 (PDF)
Het jaarlijks verslag over de toetsing van de ontwikkelingssamenwerking aan de eerbied voor de mensenrechten      
  Mondelinge vraag van de heer Vautmans aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-100
p. 2660-2661 1-100 p. 2660-2661 (PDF)
Het jaarrapport van de georganiseerde criminaliteit in 1996 (1-728)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-156
p. 4154 1-156 p. 4154 (PDF)
Het koninklijk besluit van 4 december 1997 betreffende het toekennen voor 1997 van een aanvullende subsidie van 50 miljoen frank aan de niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en het gebruik van dat bedrag (1-779)      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-164
p. 4364-4365 1-164 p. 4364-4365 (PDF)
Het lage aantal geslaagden bij de taalexamens voor magistraten te Brussel      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3437-3442 1-129 p. 3437-3442 (PDF)
Het lot van kinderen van gedetineerden      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-86
p. 2295-2296 1-86 p. 2295-2296 (PDF)
Het netwerk van Tunesische integristen die in ons land verblijven en die door de procureur-generaal van Tunis worden beschuldigd      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-63 COM
p. 512-515 1-63 COM p. 512-515 (PDF)
Het nieuwe casino te Brussel (1-681)      
  Mondelinge vraag van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-142
p. 3787-3788 1-142 p. 3787-3788 (PDF)
Het noodzakelijke ontslag van mevrouw Wolf-Doutrèwe (Zaak-Dutroux)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-70
p. 1819-1820 1-70 p. 1819-1820 (PDF)
Het nut van de militaire gerechten      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-8
p. 177-178 1-8 p. 177-178 (PDF)
Het onderzoek en eventuele boycot ervan, naar de bende van Nijvel en nieuwe onthullingen ter zake      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het onderzoek naar de Bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijning van Julie en Mélissa      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 301-303 1-42 COM p. 301-303 (PDF)
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 556-557 1-25 p. 556-557 (PDF)
Het onderzoek van de Dutroux-video's in de Verenigde Staten      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-70
p. 1820 1-70 p. 1820 (PDF)
Het onderzoek van het comité P betreffende de overval van de "Bende van Nijvel" op het bedrijf Wittock-Van Landeghem (Mogelijke betrokkenheid van rijkswachters) (1-767)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3396-3398 1-66 p. 3396-3398 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3476-3477 1-67 p. 3476-3477 (PDF)
Het ontbreken van lijsten met namen en data van verdwijning van vermiste of vermoorde kinderen (Rijkswacht - Algemene Politiesteundienst - Europees Centrum voor vermiste kinderen) (1-735)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4214 1-158 p. 4214 (PDF)
Het ontbrekende recht van gedetineerden om te corresponderen met parlementsleden, gouverneurs en burgemeesters      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-7
p. 153 1-7 p. 153 (PDF)
Het ontwerp-Franchimont : inzagerecht uitgehold (Rechtspleging in strafzaken) (1-472)      
  Vraag om uitleg van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-172
p. 5108-5112 1-172 p. 5108-5112 (PDF)
Het optreden van sommige gerechtsdeurwaarders bij het weghalen van kinderen in het kader van het hoederecht      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-30
p. 690-691 1-30 p. 690-691 (PDF)
Het organiseren van een vergelijkend wervingsexamen voor de aanleg van een wervingsreserve van gerechtelijke agenten (Gerechtelijke politie van het Duitstalig Gewest)      
  Vraag om uitleg van de heer Chantraine aan de heer De Clerck
1-105 COM
p. 806-807 1-105 COM p. 806-807 (PDF)
Het spreekrecht van magistraten (1-457)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-168
p. 5010-5012 1-168 p. 5010-5012 (PDF)
Het statuut en het ambt van griffier      
  Mondelinge vraag van de heer Foret
   Antwoord gegeven door de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
1-117
p. 3133-3134 1-117 p. 3133-3134 (PDF)
Het strafrechtelijk onderzoek naar vice-eerste minister Di Rupo      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-131
p. 3485-3488 1-131 p. 3485-3488 (PDF)
Het takenpakket van de justitiehuizen (1-386)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Merchiers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-141
p. 3769-3775 1-141 p. 3769-3775 (PDF)
Het toelaten van jackpots in de casino's      
  Mondelinge vraag van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-7
p. 152-153 1-7 p. 152-153 (PDF)
Het toenemende aantal faillissementen      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-86
p. 2293-2294 1-86 p. 2293-2294 (PDF)
Het toestaan van kortingen door handelaars aan leden van een politieke partij (Wet op de handelspraktijken) (1-749)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-158
p. 4215 1-158 p. 4215 (PDF)
Het uitblijven van een regeringsbeslissing over de nieuwe huurwetgeving      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-57
p. 1373 1-57 p. 1373 (PDF)
Het uitblijven van enig justitieel beleid tegen het op een georganiseerde wijze vergiftigen van de bevolking door afvalverbrandingsinstallaties (Dioxine-uitstoot) (1-476)      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-174
p. 5146-5149 1-174 p. 5146-5149 (PDF)
Het uitblijven van uitvoeringsbesluiten voor de uitkoopprocedure van minderheidsaandeelhouders overeenkomstig artikel 190quinquies van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, dat op 1 juli 1996 in werking is getreden      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
1-57
p. 1372-1373 1-57 p. 1372-1373 (PDF)
Het verdacht overlijden van een 16-jarige na het oppakken en opsluiten wegens cannabisgebruik      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-12 COM
p. 88-92 1-12 COM p. 88-92 (PDF)
Het verdrag van de Raad van Europa betreffende de rechten van de mens en de medische biologie : maatschappelijk debat en ratificering      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne
   Antwoord gegeven door de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-108
p. 2940-2943 1-108 p. 2940-2943 (PDF)
Het verlenen en intrekken van vergunningen voor het dragen of bezitten van wapens      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-95
p. 2512-2513 1-95 p. 2512-2513 (PDF)
Het verspreiden van een volledige verzameling wetten en jurisprudentie op cd-rom aan de onderzoeksrechters (1-682)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-142
p. 3787 1-142 p. 3787 (PDF)
Het warrig drugbeleid van de regering (1-674)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Dehaene, eerste minister
1-139
p. 3726-3727 1-139 p. 3726-3727 (PDF)
Houding van de hoge magistratuur bij het toedekken van gerechtelijke fouten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-21
p. 1052 1-21 p. 1052 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1221 1-24 p. 1221 (PDF)
Houding van de parketten in de strijd tegen de mensenhandel (1-973)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3752-3753 1-72 p. 3752-3753 (PDF)
Hulde (1995-1996)      
  aan de slachtoffers van de luchtramp nabij Eindhoven (C130)
1-59
p. 1441 1-59 p. 1441 (PDF)
Hulde (1996-1997)      
  ter nagedachtenis van Loubna Benaïssa, kind vermoord door een pedofiel
1-97
p. 2578-2579 1-97 p. 2578-2579 (PDF)
Huurwetgeving - Opzeggingstermijn - Sociaal zwakkeren (1-879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3564-3565 1-69 p. 3564-3565 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-76
p. 3978-3979 1-76 p. 3978-3979 (PDF)
Illegaal piramidespel (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2633 1-52 p. 2633 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3195-3196 1-62 p. 3195-3196 (PDF)
Illegale activiteiten van de neonazistische organisatie "Adler"      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1960 1-40 p. 1960 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-51
p. 2571 1-51 p. 2571 (PDF)
Illegale activiteiten van de neonazistische organisatie "Awake" uit Ledeberg      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1961 1-40 p. 1961 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-50
p. 2541 1-50 p. 2541 (PDF)
Illegale activiteiten van de neonazistische organisatie "Excalibur"      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1958-1959 1-40 p. 1958-1959 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2599-2601 1-51 p. 2599-2601 (PDF)
Illegale activiteiten van de neonazistische organisatie "NJSV" uit Brugge      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1962 1-40 p. 1962 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2277-2278 1-45 p. 2277-2278 (PDF)
Illegale activiteiten van de neonazistische organisatie "Pure Impact"      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1959-1960 1-40 p. 1959-1960 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3370-3371 1-65 p. 3370-3371 (PDF)
Illegale activiteiten van de neonazistische organisatie "Wehrwolf-verbond"      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1961-1962 1-40 p. 1961-1962 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-50
p. 2541-2542 1-50 p. 2541-2542 (PDF)
Illegale internationale wapenhandel      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-29
p. 1392 1-29 p. 1392 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1541-1542 1-31 p. 1541-1542 (PDF)
Inbeschuldigingstelling van een journalist (Weekblad "Télémoustique" - Zaak Dutroux - Operatie Othello) (1-931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3687-3688 1-71 p. 3687-3688 (PDF)
Inbeslaggenomen goederen - Uitvoering door de gemeenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 544 1-12 p. 544 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 822-823 1-16 p. 822-823 (PDF)
Inbeslagname van FAL-geweren      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2882 1-57 p. 2882 (PDF)
Incidenten aan het Sheratonhotel n.a.v. een banket van de "Armed Forces Communications and Electronics Association" (AFCEA)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 254 1-6 p. 254 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 598-599 1-12 p. 598-599 (PDF)
Informatici - Bevorderingsexamens      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-49
p. 2444-2445 1-49 p. 2444-2445 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2669-2670 1-52 p. 2669-2670 (PDF)
Informatie i.v.m. bevorderingsexamens (1-718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-65
p. 3373-3374 1-65 p. 3373-3374 (PDF)
Informatie-inzameling bij grenscontroles in de luchthaven van Zaventem      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 58 1-2 p. 58 (PDF)
Informatisering van de rechterlijke orde      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-1
p. 14-17 1-1 p. 14-17 (PDF)
Inschakeling van advokaten als (plaatsvervangend) parketmagistraat      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 255 1-6 p. 255 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 444-445 1-9 p. 444-445 (PDF)
Instituut voor Veterinaire Keuring - Toenemende intimidaties tegen IVK-keurders      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1185-1186 1-24 p. 1185-1186 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-32
p. 1601 1-32 p. 1601 (PDF)
Instructies m.b.t. vegetariërs in de huizen van bewaring en de gevangenissen (1-584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3111 1-61 p. 3111 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3198 1-62 p. 3198 (PDF)
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie opgemaakt te New York op 7 maart 1966 (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 32 1-2 p. 32 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-3
p. 98-99 1-3 p. 98-99 (PDF)
Internationale politionele of justitiële oefeningen voor drugs- of terreurbestrijding      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-2
p. 41 1-2 p. 41 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 765-767 1-15 p. 765-767 (PDF)
Internationale samenwerkingsverbanden tussen politie- en veiligheidsdiensten      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 83 1-3 p. 83 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 591-594 1-12 p. 591-594 (PDF)
Internationale tribunalen (Rwanda en ex-Joegoslavië) - Gerechtelijke samenwerking - Opname van de bepalingen van het UNO-verdrag van 1948 inzake genocide in het Belgisch strafrecht      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 189 1-5 p. 189 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-11
p. 512-513 1-11 p. 512-513 (PDF)
Internet - Elektronisch gokken      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1502 1-31 p. 1502 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2036-2038 1-41 p. 2036-2038 (PDF)
Internet - Virtuele casino's en illegale gokactiviteiten (1-634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3179-3180 1-62 p. 3179-3180 (PDF)
Jaarverslag 1966 van de Nationale Hormonencel - Inzicht op de uitvoering van straffen - Verbeurdverklaringen - Maatregelen (1-693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3287-3288 1-64 p. 3287-3288 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3653-3654 1-70 p. 3653-3654 (PDF)
Jacht - Gifeieren      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-25
p. 1237 1-25 p. 1237 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-28
p. 1352 1-28 p. 1352 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2033-2034 1-41 p. 2033-2034 (PDF)
Jeugdbeschermingswet - Herziening van maatregelen van plaatsing (1-759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3395 1-66 p. 3395 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-91
p. 4813 1-91 p. 4813 (PDF)
Jeugdbeschermingswet - Ontwerp "Cornelis" (1-681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3287 1-64 p. 3287 (PDF)
Jeugdbeschermingswet - Verbod van vrij verkeer m.b.t. bepaalde personen in geval van plaatsing (1-758)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3395 1-66 p. 3395 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-99
p. 5236 1-99 p. 5236 (PDF)
Jeugdbeschermingswet - Verlenging van maatregelen van plaatsing (1-760)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3395 1-66 p. 3395 (PDF)
Jeugdbewegingen - Strafrechtelijke vervolging van jeugdleiders      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1446 1-30 p. 1446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1542 1-31 p. 1542 (PDF)
KB 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer - Niet-naleven van de beleefdheidsregel (1-801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3451-3452 1-67 p. 3451-3452 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-98
p. 5155 1-98 p. 5155 (PDF)
KB tot vaststelling van de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 29-31 1-2 p. 29-31 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1422-1425 1-29 p. 1422-1425 (PDF)
Kindermishandeling - Medisch beroepsgeheim versus meldingsplicht      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3061-3062 1-60 p. 3061-3062 (PDF)
Kindermishandeling - Medisch beroepsgheim versus meldingsplicht      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1863-1864 1-38 p. 1863-1864 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-99
p. 5233-5234 1-99 p. 5233-5234 (PDF)
Klachten van Belgische burgers bij de Europese Commissie voor de rechten van de mens te Straatsburg - Taal van het verweer van de Belgische overheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 371-372 1-8 p. 371-372 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1425 1-29 p. 1425 (PDF)
Kosteloos afschrift van processtukken in strafzaken      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 37-38 1-2 p. 37-38 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 661-663 1-13 p. 661-663 (PDF)
Kraken van EU-computers door de Amerikaanse geheime diensten (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1730 1-35 p. 1730 (PDF)
Lijsten van subversief bestempelde organisaties (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 371 1-8 p. 371 (PDF)
Mannengevangenis te Sint-Andries-Brugge - Privacy - Leveringsmonopolie      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 735 1-15 p. 735 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 824-825 1-16 p. 824-825 (PDF)
Maturiteitsexamens voor de samenstelling van een wervingsreserve van beambten bij de griffies en parketten van de hoven en rechtbanken (1-824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3502 1-68 p. 3502 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3655-3657 1-70 p. 3655-3657 (PDF)
Medewerking van magistraten aan partijpolitieke TV-uitzendingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1500 1-31 p. 1500 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3309-3310 1-64 p. 3309-3310 (PDF)
Mega-cannabisprocessen en andere drugsvervolgingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1187-1188 1-24 p. 1187-1188 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2033 1-41 p. 2033 (PDF)
Melding van alle misdrijven door de procureurs des Konings aan de procureurs-generaal - Naleving van de regels      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2057 1-42 p. 2057 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-49
p. 2449 1-49 p. 2449 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3424-3425 1-66 p. 3424-3425 (PDF)
Meldingsplicht m.b.t. het witwassen van geld (1-977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3753-3754 1-72 p. 3753-3754 (PDF)
Mensenhandel - Maatregelen in het kader van de strijd tegen de mensenhandel - Fiscale ambtenaren bij de parketten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1955-1956 1-40 p. 1955-1956 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2275-2276 1-45 p. 2275-2276 (PDF)
Mensenhandel - Optreden van het Brussels parket      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2632-2633 1-52 p. 2632-2633 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-57
p. 2887-2888 1-57 p. 2887-2888 (PDF)
Methadonbeleid in de gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1803-1804 1-37 p. 1803-1804 (PDF)
Minister van Justitie - Afwezigheid van negatief injunctierecht - Ministeriële circulaires van 15 april 1843 en 29 april 1887      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 996 1-20 p. 996 (PDF)
Minister van Justitie - Antwoord op de schriftelijke vragen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 631-632 1-13 p. 631-632 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 717-718 1-14 p. 717-718 (PDF)
Ministerie van Justitie - Werving van mannelijke penitentiaire beambten (rang 30)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-7
p. 309 1-7 p. 309 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 391 1-8 p. 391 (PDF)
Ministeriële kabinetten (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-3
p. 100 1-3 p. 100 (PDF)
Ministers - Buitenlandse reizen en verblijven (Justitie) (1-830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-68
p. 3537 1-68 p. 3537 (PDF)
Ministers - Verplichting om bij het Parlement een verslag in te dienen      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 546 1-12 p. 546 (PDF)
Mogelijke afspraken met de procureurs-generaal in verband met het toestaan van inzage in een gerechtelijk dossier (Wet-Franchimont) (1-827)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-176
p. 5179-5180 1-176 p. 5179-5180 (PDF)
Mogelijke corruptie bij Antwerpse mandatarissen (zaak-Struyck)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1445-1446 1-30 p. 1445-1446 (PDF)
Moord op een tipgever van het Hoog Comité van Toezicht - Raadpleging van het strafdossier      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2161 1-44 p. 2161 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-48
p. 2428-2429 1-48 p. 2428-2429 (PDF)
NMBS - Brand in het seinhuis van Brussel-Noord      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 544 1-12 p. 544 (PDF)
Naar Marokko ontvoerde kinderen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1956 1-40 p. 1956 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2760-2761 1-54 p. 2760-2761 (PDF)
Naleving van de wet betreffende de bescherming van goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren - Aantal mensen geplaatst onder voorlopige bewindvoering - Volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2345 1-47 p. 2345 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3089-3090 1-60 p. 3089-3090 (PDF)
Naleving van de wet betreffende de bescherming van goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren - Voorlopige bewindvoering - Beperking van het aantal mandaten - Familiale bewindvoeringen en professionele bewindvoeringen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2344-2345 1-47 p. 2344-2345 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3088 1-60 p. 3088 (PDF)
Nationaal-socialistische propaganda-verzenddienst "Excalibur" (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 692 1-14 p. 692 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1161-1662 1-23 p. 1161-1662 (PDF)
Nationaal-socialistische verzenddienst "Excalibur"      
  Schriftelijke vraag van de heer Raes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-29
p. 1392-1393 1-29 p. 1392-1393 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1705 1-34 p. 1705 (PDF)
Naturalisaties - Aantal - Land van herkomst      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-29
p. 1391 1-29 p. 1391 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2915 1-57 p. 2915 (PDF)
Naturalisaties - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 545-546 1-12 p. 545-546 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1217 1-24 p. 1217 (PDF)
Naturalisaties - Onmogelijkheid om een uittreksel uit de geboorteakte te bekomen - Akte van bekendheid (1-673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3286 1-64 p. 3286 (PDF)
  Bul. 1-72
p. 3749-3750 1-72 p. 3749-3750 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-85
p. 4522-4523 1-85 p. 4522-4523 (PDF)
Nederland - Strafproces "de Hakkelaar" (drugshandel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1865-1866 1-38 p. 1865-1866 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2128-2129 1-43 p. 2128-2129 (PDF)
Nieuwe strafinrichting van Andenne - Overbrenging van gedetineerden - Voorrang aan Franstalige gedetineerden uit Vlaanderen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2567 1-51 p. 2567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2720 1-53 p. 2720 (PDF)
Nieuwe wetgeving op het gerechtelijk akkoord en het faillissement - Voorwaarden inwerkingtreding (1-562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3060-3061 1-60 p. 3060-3061 (PDF)
Nood aan een efficiënte internationale strijd tegen fiscale fraude (1-719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3340-3341 1-65 p. 3340-3341 (PDF)
Notarisambt - Aantal mannelijke en vrouwelijke notarissen en kandidaat-notarissen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1185 1-24 p. 1185 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1257-1258 1-25 p. 1257-1258 (PDF)
Notarissen - Nieuwe standplaatsen in het arrondissement Turnhout      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2405 1-48 p. 2405 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3091-3092 1-60 p. 3091-3092 (PDF)
Omschrijving van het begrip "overspel" - Overspelige homoseksuele of lesbische relatie - Vaststelling bij gerechtsdeurwaarder      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-25
p. 1236 1-25 p. 1236 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3368-3370 1-65 p. 3368-3370 (PDF)
Onderscheid tussen euthanasie en stervensbegeleiding - Bekentenis van een minister i.v.m. zijn moeder      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-7
p. 310 1-7 p. 310 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 599 1-12 p. 599 (PDF)
Onderzoek - Deskundigenlijsten bij hoven en rechtbanken      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 127-128 1-4 p. 127-128 (PDF)
Onderzoek - Verplichting om ter griffie een voorschot in consignatie te geven op het door de deskundige gevorderde bedrag      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 128 1-4 p. 128 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 596-598 1-12 p. 596-598 (PDF)
Onderzoek naar bouwovertredingen en inbreuken op de wetgevingen tot bescherming van het leefmilieu      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 85 1-3 p. 85 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-4
p. 155-156 1-4 p. 155-156 (PDF)
Onderzoek naar de "Bende van Nijvel" - Moord op een informant (1-726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3341-3342 1-65 p. 3341-3342 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-90
p. 4762-4763 1-90 p. 4762-4763 (PDF)
Onderzoek naar de "Bende van Nijvel" - Teruggave van in beslag genomen wapens (1-727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3342-3343 1-65 p. 3342-3343 (PDF)
Onderzoek naar de moord op André Cools - Achterhouden van informatie door een getuige (1-680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3286-3287 1-64 p. 3286-3287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3780 1-72 p. 3780 (PDF)
Onderzoeken naar gewelddaden door leden van politiediensten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-7
p. 310 1-7 p. 310 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1024 1-20 p. 1024 (PDF)
Onpartijdigheid van de door de rechtbanken aangeduide experten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 847-848 1-17 p. 847-848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1122 1-22 p. 1122 (PDF)
Ontheffing van het huwelijksverbod (art. 164 Burgerlijk Wetboek)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 998-999 1-20 p. 998-999 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1539-1540 1-31 p. 1539-1540 (PDF)
Ontslag en benoeming van regeringsleden (1997-1998)      
  Ontslag van de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
1-182
p. 5329 1-182 p. 5329 (PDF)
Ontvanger van het volgrecht - Schrapping van de betrekking - Beheer van de rekeningen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2947 1-58 p. 2947 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-60
p. 3065 1-60 p. 3065 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet      
  Algemene beraadslaging
1-121
p. 3218-3235 1-121 p. 3218-3235 (PDF)
Onvolwaardigheden van de lopende onderzoeken en hun gevolgen op het niveau van de organisatie van de Justitie      
  Uiteenzetting door de heer De Clerck, minister van Justitie
1-48 COM
p. 377-384 1-48 COM p. 377-384 (PDF)
  Gedachtenwisseling
1-49 COM
p. 385-396 1-49 COM p. 385-396 (PDF)
  1-49 COM
p. 397-406 1-49 COM p. 397-406 (PDF)
Openbaarheid van bestuur - Richtlijnen (Justitie) (1-707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3288 1-64 p. 3288 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-91
p. 4813 1-91 p. 4813 (PDF)
Openbaarheid van vonnissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2163 1-44 p. 2163 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3255-3256 1-63 p. 3255-3256 (PDF)
Operatie "Rebel" (Drugsbestrijding)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 303-312 1-42 COM p. 303-312 (PDF)
Oprichting van "European Centres of Excellence on Terrorism"      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 734 1-15 p. 734 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1025 1-20 p. 1025 (PDF)
Oprichting van de commissie ingesteld bij art. 24 wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (Commissie van beroep m.b.t. de beursvennootschappen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2162 1-44 p. 2162 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2375 1-47 p. 2375 (PDF)
  Bul. 1-62
p. 3194 1-62 p. 3194 (PDF)
Opsluiting van minderjarigen in gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 372 1-8 p. 372 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-11
p. 513-514 1-11 p. 513-514 (PDF)
Opsluiting van minderjarigen krachtens art. 53 van de wet op de jeugdbescherming      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 84 1-3 p. 84 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 227-233 1-5 p. 227-233 (PDF)
Opsporingen - Plaatsing van apparatuur aan binnen- of buitenkant van auto's      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 736 1-15 p. 736 (PDF)
  Bul. 1-22
p. 1097 1-22 p. 1097 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1256-1257 1-25 p. 1256-1257 (PDF)
  Bul. 1-33
p. 1654 1-33 p. 1654 (PDF)
Opvang van drugsverslaafden in Putte (Nederland)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-25
p. 1237 1-25 p. 1237 (PDF)
Opvraging van documenten door de militaire veiligheidsdienst bij de gerechtelijke politie      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 498 1-11 p. 498 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-12
p. 550 1-12 p. 550 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1024-1025 1-20 p. 1024-1025 (PDF)
Opzetten van een "monitor extreem-rechts en racisme" (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1865 1-38 p. 1865 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3600-3601 1-69 p. 3600-3601 (PDF)
Overbevolking in de gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 370-371 1-8 p. 370-371 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 663-664 1-13 p. 663-664 (PDF)
Overbrenging van gerechtelijke diensten en zittingszalen te Antwerpen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-10
p. 463-464 1-10 p. 463-464 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 601-602 1-12 p. 601-602 (PDF)
Overdracht van aandelen - Art. 52 quinquies gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen - Omschrijving van het begrip "tegenwaarde van een nietig aandeel of winstbewijs" (Justitie) (1-976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3753 1-72 p. 3753 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-80
p. 4212-4214 1-80 p. 4212-4214 (PDF)
Overdracht van strafvervolging - Overdracht van strafrechtelijke vervolging tegen vreemdelingen - Verdragen (1-683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3287 1-64 p. 3287 (PDF)
Overtreding van artikel 314bis van het Strafwetboek door het hoofd van de militaire spionagedienst (SGR) - Onwettige afluisterpraktijken      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 368 1-8 p. 368 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 599-600 1-12 p. 599-600 (PDF)
Overtreding van een koninklijk besluit - Strafbepalingen - Vervolgingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwé aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2227-2228 1-45 p. 2227-2228 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-49
p. 2449-2450 1-49 p. 2449-2450 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-99
p. 5234-5235 1-99 p. 5234-5235 (PDF)
Overzicht van de toepassing van de Schengen-akkoorden - Kennisneming van de gegevens van het Schengen-informatiesysteem - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-54
p. 2734-2735 1-54 p. 2734-2735 (PDF)
Parkeerplaats voor in beslag genomen voertuigen te Oudenaarde      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1803 1-37 p. 1803 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-38
p. 1883-1884 1-38 p. 1883-1884 (PDF)
Pedofielen - Alternatieve straffen en therapieën      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 998 1-20 p. 998 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-75
p. 3924-3927 1-75 p. 3924-3927 (PDF)
Pedofilie - Zaak Unicef-CRIES - Voorwaardelijke invrijheidstelling      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1349 1-28 p. 1349 (PDF)
Personeel - Taalrollen (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-26
p. 1291 1-26 p. 1291 (PDF)
Piramidespelen - Vooruitgang in het gerechtelijk onderzoek (1-635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3180 1-62 p. 3180 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3652-3653 1-70 p. 3652-3653 (PDF)
Plaatsvervangend rechters - Belangenconflicten (1-856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3563-3564 1-69 p. 3563-3564 (PDF)
   Antwoord gegeven door de h. Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-82
p. 4331-4332 1-82 p. 4331-4332 (PDF)
Pogingen van het departement Justitie om een boek over het Belgisch gerecht tegen te houden      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-6
p. 288 1-6 p. 288 (PDF)
Politiediensten - Gerechtelijke politie - Homoseksuelen - Bestanden      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1307 1-27 p. 1307 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2273-2274 1-45 p. 2273-2274 (PDF)
Politiediensten - Onderscheid tussen zachte en harde informatie - Parallelle dossiers - Maatregelen (1-651)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3218 1-63 p. 3218 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-81
p. 4263 1-81 p. 4263 (PDF)
Politiediensten - Systeem Polis - Inhoud van de bestanden (1-650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3218 1-63 p. 3218 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-81
p. 4262 1-81 p. 4262 (PDF)
Politiediensten - Systeem Polis - Toegang tot de informatie (1-650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3218-3219 1-63 p. 3218-3219 (PDF)
Politiediensten - Systeem Polis - Toegang tot de informatie (1-652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-81
p. 4263-4264 1-81 p. 4263-4264 (PDF)
Politiediensten - Transparantie en interpretatie van informatie - Jaarverslag van het Comité P (1-633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3178-3179 1-62 p. 3178-3179 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-81
p. 4260-4261 1-81 p. 4260-4261 (PDF)
Politiediensten - Zachte informatie - Uitwisseling van gegevens (1-646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3181 1-62 p. 3181 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-81
p. 4261-4262 1-81 p. 4261-4262 (PDF)
Politiële arrestatie - Selectieve aanhoudingen op een muziekfestival (Controle i.v.m. druggebruik)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-56
p. 2829 1-56 p. 2829 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3470-3471 1-67 p. 3470-3471 (PDF)
Postzendingen naar gedetineerden - Zendingen uitgaande van politieke partijen (1-774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Raes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3450 1-67 p. 3450 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-76
p. 3977 1-76 p. 3977 (PDF)
Prijsstijgingen in de Brugse gevangenis      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 632 1-13 p. 632 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 718 1-14 p. 718 (PDF)
Prinsbisschoppelijk Paleis te Luik - Brandgevaar      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1078-1079 1-21 p. 1078-1079 (PDF)
Privacy-wet - Gemeenten - Scholen - Adressenlijsten      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1347-1348 1-28 p. 1347-1348 (PDF)
Pro deo-advocaten - Vergoeding      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2946 1-58 p. 2946 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-78
p. 4085-4086 1-78 p. 4085-4086 (PDF)
Procedure tot uitzetting - Lot van de goederen die op de openbare weg geplaatst worden      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 547 1-12 p. 547 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 769-770 1-15 p. 769-770 (PDF)
Procedurefouten in de strafvordering tegen gebruikers van koppelbaasnetwerken (1-834)      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-176
p. 5176-5177 1-176 p. 5176-5177 (PDF)
Procedures voor internationale instellingen - Nederlandse vertaling van de stukken      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2520-2521 1-50 p. 2520-2521 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3371-3372 1-65 p. 3371-3372 (PDF)
Procedures voor internationale instellingen - Nederlandse vertaling van de stukken (1-955)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3750-3751 1-72 p. 3750-3751 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-74
p. 3877 1-74 p. 3877 (PDF)
Project "Naar het statuut van de magistraat en de werkvoorwaarden van het gerecht"      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2404-2405 1-48 p. 2404-2405 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2479 1-49 p. 2479 (PDF)
Prostitutie in privé-woningen en ontuchthuizen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 58 1-2 p. 58 (PDF)
Protestwet van 10 juni 1997 - Interpretatie (1-663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3220 1-63 p. 3220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3474 1-67 p. 3474 (PDF)
Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 372 1-8 p. 372 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 768-769 1-15 p. 768-769 (PDF)
Raadkamer - Verwijzingsbeslissing - Wettelijke beperking van het hoger beroep van een beklaagde      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 38-39 1-2 p. 38-39 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2758-2759 1-54 p. 2758-2759 (PDF)
Racisme - Ongeval in de gevangenis van Gent      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1187 1-24 p. 1187 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1369-1370 1-28 p. 1369-1370 (PDF)
Racisme en xenofobie - Geschriften      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 847 1-17 p. 847 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-28
p. 1351-1352 1-28 p. 1351-1352 (PDF)
Racisme en xenofobie - Toepassing van de wetgeving - Klachten      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-21
p. 1052 1-21 p. 1052 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-22
p. 1099-1100 1-22 p. 1099-1100 (PDF)
Ramp DC-9 op 27 juni 1980 - Heropening van een moorddossier      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2632 1-52 p. 2632 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-57
p. 2887 1-57 p. 2887 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3650-3651 1-70 p. 3650-3651 (PDF)
Recht voor de klager op een kopie van de klacht die hij indiende bij rijkswacht of politie      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1765-1766 1-36 p. 1765-1766 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2476 1-49 p. 2476 (PDF)
Recht voor minderjarigen om bijgestaan te worden door een advocaat      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 548 1-12 p. 548 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2317-2318 1-46 p. 2317-2318 (PDF)
Rechtsbijstand voor de politierechtbank die rechtspreekt in burgelijke zaken      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 792-793 1-16 p. 792-793 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1077-1078 1-21 p. 1077-1078 (PDF)
Rechtsgebied Antwerpen - Verbod voor de parketmagistraten van eerste aanleg om rechtstreeks contact op te nemen met leden van het parket-generaal      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-32
p. 1567 1-32 p. 1567 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-98
p. 5153-5154 1-98 p. 5153-5154 (PDF)
Rechtspositie van de leden van de krijgsmacht gestationeerd in Duitsland (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 86 1-3 p. 86 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 443-444 1-9 p. 443-444 (PDF)
Rechtssysteem - Situatie van het slachtoffer      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1271 1-26 p. 1271 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2319-2321 1-46 p. 2319-2321 (PDF)
Registratiekamers - Internationale politionele samenwerkingsverbanden - Bescherming van persoonsgegevens      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 84 1-3 p. 84 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-56
p. 2848-2849 1-56 p. 2848-2849 (PDF)
Registreren van politie- en getuigenverhoren      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 127 1-4 p. 127 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 819-820 1-16 p. 819-820 (PDF)
Rekrutering van vreemdelingen in de openbare diensten (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 847 1-17 p. 847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1426-1427 1-29 p. 1426-1427 (PDF)
Rellen te Schaarbeek op 9 november 1997 - Aanmoediging tot geweld door de PVDA (1-613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3176-3177 1-62 p. 3176-3177 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
  Voortzetting van het debat over de hervorming
1-135
p. 3618-3624 1-135 p. 3618-3624 (PDF)
Repressie - Aantal niet-veroordeelden overleden in interneringskampen of gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 691 1-14 p. 691 (PDF)
Repressie - Teruggave van persoonlijke documenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 368-369 1-8 p. 368-369 (PDF)
  Bul. 1-19
p. 951 1-19 p. 951 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1368-1369 1-28 p. 1368-1369 (PDF)
Rijkswacht en gerechtelijke politie - Bestanden met "zachte" informatie (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 996 1-20 p. 996 (PDF)
  Bul. 1-20
p. 999 1-20 p. 999 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-21
p. 1055-1056 1-21 p. 1055-1056 (PDF)
  Bul. 1-21
p. 1056 1-21 p. 1056 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2662-2663 1-52 p. 2662-2663 (PDF)
  Bul. 1-52
p. 2663-2665 1-52 p. 2663-2665 (PDF)
Rijkswacht en gerechtelijke politie - Bestanden van verdachten (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 996 1-20 p. 996 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-21
p. 1055 1-21 p. 1055 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2660-2662 1-52 p. 2660-2662 (PDF)
Rituele slachtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1730 1-35 p. 1730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2374-2375 1-47 p. 2374-2375 (PDF)
Russische maffia - Taak en werking werkgroep (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2882 1-57 p. 2882 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-72
p. 3778-3779 1-72 p. 3778-3779 (PDF)
Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2229 1-45 p. 2229 (PDF)
Samenwerking tussen de parketten en het Hoog Comité van Toezicht - Statuut van de leden van het Comité      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 369 1-8 p. 369 (PDF)
Schade veroorzaakt door ambtenaren bij het uitoefenen van hun functie - Reglementering (Justitie) (1-699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3288 1-64 p. 3288 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-75
p. 3927-3928 1-75 p. 3927-3928 (PDF)
Schaduwen van kinderen door privé-detectives in opdracht van de ouders (Justitie) (1-791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3451 1-67 p. 3451 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3721 1-71 p. 3721 (PDF)
Schending van grondwettelijke bepalingen door de parketten-generaal      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 367-368 1-8 p. 367-368 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 768 1-15 p. 768 (PDF)
Schengen informatie-systeem (SIS) - Statuten gebruikers - Statuut van supergebruiker (Justitie) (1-631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3178 1-62 p. 3178 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-83
p. 4374 1-83 p. 4374 (PDF)
Schengen informatie-systeem (SIS) - Toegang tot de informatie door verbindingsofficieren van derde landen - Proefprojecten (1-639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3180-3181 1-62 p. 3180-3181 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-85
p. 4521 1-85 p. 4521 (PDF)
Schengen informatie-systeem (SIS) - Toepassing art. 102.1 in België en Duitsland (Justitie) (1-647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Cleck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3181 1-62 p. 3181 (PDF)
Sekten - Ecoovie-onderzoek en metro in Djakarta (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2403 1-48 p. 2403 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2478-2479 1-49 p. 2478-2479 (PDF)
Sekten die zich op kinderen richten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1500-1501 1-31 p. 1500-1501 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1829-1830 1-37 p. 1829-1830 (PDF)
Slechte werking van het rechtsapparaat      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-7
p. 309-310 1-7 p. 309-310 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1366-1368 1-28 p. 1366-1368 (PDF)
Smokkel en namaakgoederen in België - Wijziging van de oubollige wetgeving      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1443 1-30 p. 1443 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2034-2035 1-41 p. 2034-2035 (PDF)
Sociale reïntegratie van (ex-)gedetineerden      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 84-85 1-3 p. 84-85 (PDF)
Sporting Anderlecht-omkoopschandaal - Strafrechtelijk onderzoek      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2883 1-57 p. 2883 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3471 1-67 p. 3471 (PDF)
Sporting Anderlecht-omkoopschandaal - Vermeende betrokkenheid van rechters en personen uit politionele diensten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2883-2884 1-57 p. 2883-2884 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3471-3472 1-67 p. 3471-3472 (PDF)
Staatsveiligheid - Bestanden van homoseksuelen of organisaties van homoseksuelen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-37
p. 1831 1-37 p. 1831 (PDF)
Staatsveiligheid - Bijhouden van dossiers over groeperingen en gebeurtenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-22
p. 1096-1097 1-22 p. 1096-1097 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1221 1-24 p. 1221 (PDF)
Staatsveiligheid - Inwinning van informatie over groeperingen, personen en gebeurtenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-22
p. 1096 1-22 p. 1096 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1166 1-23 p. 1166 (PDF)
Staatsveiligheid - Lange duur van het onderzoek lastens de heer Chr. Smets      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-19
p. 950 1-19 p. 950 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1025 1-20 p. 1025 (PDF)
Staatsveiligheid - Nieuwe opdrachten - Resultaten      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-22
p. 1097 1-22 p. 1097 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1121-1222 1-24 p. 1121-1222 (PDF)
Staatsveiligheid - Schengen-Informatiesysteem - Invoering van informatie en raadpleging      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-22
p. 1096 1-22 p. 1096 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1165-1166 1-23 p. 1165-1166 (PDF)
Statuut van de bedienaars van erediensten      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1629 1-33 p. 1629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1708-1709 1-34 p. 1708-1709 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1866 1-38 p. 1866 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2275 1-45 p. 2275 (PDF)
Strafrechtelijk bewijs - Confrontatiespiegels      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2057-2058 1-42 p. 2057-2058 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-96
p. 5072-5073 1-96 p. 5072-5073 (PDF)
Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor rechtspersonen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 997 1-20 p. 997 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1078 1-21 p. 1078 (PDF)
Strafrechtelijke gedragingen op Internet (1-563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3061 1-60 p. 3061 (PDF)
Strafrechtelijke sancties tegen rechtspersonen (1-578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3110 1-61 p. 3110 (PDF)
Strijd tegen de hormonenmaffia - Strafuitvoering      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 791-792 1-16 p. 791-792 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 967 1-19 p. 967 (PDF)
Strijd tegen de hormonenmaffia - Toepassing van de wet op de telefoonaftap      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 791 1-16 p. 791 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1077 1-21 p. 1077 (PDF)
Strijd tegen de hormonenmaffia - Vermogensonderzoeken      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 791 1-16 p. 791 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1255-1256 1-25 p. 1255-1256 (PDF)
Stroef verloop van het onderzoek naar de pedofiele praktijken van een rijkswachter      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2633 1-52 p. 2633 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-84
p. 4448-4449 1-84 p. 4448-4449 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1446 1-30 p. 1446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2597-2599 1-51 p. 2597-2599 (PDF)
TV-uitzending "Oproep 2020" - Betekenis van de discretiebelofte aan getuigen (1-752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3394-3395 1-66 p. 3394-3395 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-76
p. 3976-3977 1-76 p. 3976-3977 (PDF)
Taalgebruik bij de gerechtelijke politie van het Brusselse parket      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-46
p. 2297 1-46 p. 2297 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2667-2668 1-52 p. 2667-2668 (PDF)
Taalgebruik in gerechtszaken - Afwijking van de formaliteit van vertaling bij de betekening      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 34 1-2 p. 34 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-33
p. 1653 1-33 p. 1653 (PDF)
Taalgebruik in gerechtszaken - Betekening of kennisgeving van de akten van rechtspleging of arrest in een ander taalgebied      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 34-35 1-2 p. 34-35 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 389-390 1-8 p. 389-390 (PDF)
Taalgebruik in gerechtszaken - Rechtspleging in eerste aanleg - Keuze van het taalstelsel      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 33 1-2 p. 33 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 589-591 1-12 p. 589-591 (PDF)
Taalgebruik in gerechtszaken - Rechtspleging in hoger beroep - Keuze van het taalstelsel      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 33-34 1-2 p. 33-34 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 389 1-8 p. 389 (PDF)
Taalgebruik in gerechtszaken - Vertalers (1-626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3178 1-62 p. 3178 (PDF)
Taalgebruik in notariële akten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-25
p. 1237 1-25 p. 1237 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-27
p. 1328-1329 1-27 p. 1328-1329 (PDF)
Taalindeling van het griffiepersoneel op het Justitiepaleis van Brussel      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-57
p. 2923-2925 1-57 p. 2923-2925 (PDF)
Telefoonrecht van gedetineerden      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1272 1-26 p. 1272 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2164 1-44 p. 2164 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2476-2477 1-49 p. 2476-2477 (PDF)
Tewerkstelling van mindervaliden bij de rijksdiensten (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1679 1-34 p. 1679 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2093-2095 1-42 p. 2093-2095 (PDF)
Toename van het aantal gedetineerden en repercussies op de capaciteit van het gevangeniswezen (1-972)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3752 1-72 p. 3752 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-74
p. 3878-3879 1-74 p. 3878-3879 (PDF)
Toepassing op ongehuwde samenwonenden van wetsbepalingen betreffende gehuwden      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-29
p. 1391-1392 1-29 p. 1391-1392 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2126-2127 1-43 p. 2126-2127 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (1996-1997)      
  8 mei, herdenking van het einde van Wereldoorlog II - Dag van de democratie
1-108
p. 2930 1-108 p. 2930 (PDF)
Toewijzing van zaken met betrekking tot het departement van de minister aan advocaten (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 2008 1-41 p. 2008 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-48
p. 2427 1-48 p. 2427 (PDF)
Toezicht op politie- en inlichtingendiensten - Misdrijven gepleegd door politiemensen - Kopij van vonnissen en arresten - Wettelijke verplichting van de procureurs- en de auditeurs-generaal (1-547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3060 1-60 p. 3060 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-78
p. 4086-4087 1-78 p. 4086-4087 (PDF)
Tuchtprocedure griffiepersoneel      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-1
p. 6 1-1 p. 6 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 1-70
p. 3657-3658 1-70 p. 3657-3658 (PDF)
Tuchtrecht m.b.t. de griffiers bij hoven en rechtbanken      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 35-36 1-2 p. 35-36 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3598-3599 1-69 p. 3598-3599 (PDF)
Uitlatingen van de voorzitter van het Controlecomité voor de politiediensten (voormalig onderzoeksrechter van Dendermonde) aan het adres van de minister van Justitie i.v.m. de overheveling van het dossier van de "bende van Nijvel"      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-6
p. 288-289 1-6 p. 288-289 (PDF)
Uitoefenen van de strafvordering door leden van het arbeidsauditoraat      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 32 1-2 p. 32 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1700-1702 1-34 p. 1700-1702 (PDF)
Uitspraken van een onderzoeksrechter over sabotage door de Staatsveiligheid in het onderzoek naar de bende van Nijvel      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 369 1-8 p. 369 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 445 1-9 p. 445 (PDF)
Uitvoering van een huiszoeking in een onderzoek n.a.v. het proces-Vindevogel      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 189 1-5 p. 189 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1703 1-34 p. 1703 (PDF)
Uniformering van de boetes voor het rijden onder invloed      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2344 1-47 p. 2344 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2477-2478 1-49 p. 2477-2478 (PDF)
Veiligheid van de Staat - Effectief en rekrutering      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-49
p. 2480-2481 1-49 p. 2480-2481 (PDF)
Veiligheid van de Staat - Personeel - Disciplinaire sancties      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-49
p. 2480 1-49 p. 2480 (PDF)
Veiligheid van de Staat - Protectieopdrachten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-48
p. 2429 1-48 p. 2429 (PDF)
Veiligheid van de Staat - Toelatingsexamens      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-48
p. 2429-2430 1-48 p. 2429-2430 (PDF)
Veiligheid van de Staat - Veiligheidscertificaat voor contractuele agenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-49
p. 2444 1-49 p. 2444 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2669 1-52 p. 2669 (PDF)
Veiligheidsmaatregelen n.a.v. het GIA-proces te Brussel (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 125 1-4 p. 125 (PDF)
Veiligheidsonderzoeken voor Navo, WEU en Eurocontrol (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 498-499 1-11 p. 498-499 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 602-603 1-12 p. 602-603 (PDF)
Verbindingsofficieren inzake drugs- en terrorismebestrijding - K4-comité (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 83 1-3 p. 83 (PDF)
Verbindingsofficieren inzake drugs- en terrorismebestrijding - Diplomatieke onschendbaarheid - Toegang tot dossiergegevens (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 84 1-3 p. 84 (PDF)
Verbod foto's van politieagenten te nemen tijdens een openbare manifestatie (Justitie) (1-769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3450 1-67 p. 3450 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-83
p. 4374-4375 1-83 p. 4374-4375 (PDF)
Verdovende middelen - Politionele pseudo-koopverrichtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 85 1-3 p. 85 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 594-595 1-12 p. 594-595 (PDF)
Verdwijning van door het gerecht in beslag genomen videobanden (1-738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3343-3344 1-65 p. 3343-3344 (PDF)
Vereniging van mede-eigenaars van onroerend goed en syndicus      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2161 1-44 p. 2161 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2719-2720 1-53 p. 2719-2720 (PDF)
Vergadering "vertrouwensmagistraten" van verschillende parketten (Strafrechtelijk beleid - Bijzondere politietechnieken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2882-2883 1-57 p. 2882-2883 (PDF)
Vergaren van informatie over nazistische en racistische organisaties      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1957-1958 1-40 p. 1957-1958 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2276-2277 1-45 p. 2276-2277 (PDF)
Verhaal bij de Raad van State tegen de benoemingen in de magistratuur (1-971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3752 1-72 p. 3752 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-74
p. 3877-3878 1-74 p. 3877-3878 (PDF)
Verhouding der graden tussen de gerechtelijke politie en andere politiekorpsen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 233-234 1-5 p. 233-234 (PDF)
Verjaring van de burgerlijke vordering volgend uit een misdrijf      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 36 1-2 p. 36 (PDF)
Verjaring en sluiten van gerechtelijke dossiers      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 997 1-20 p. 997 (PDF)
Verjaring van de burgerlijke vordering voortspruitend uit een misdrijf      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
Bul. 1-26
p. 1290-1291 1-26 p. 1290-1291 (PDF)
Verjaringstermijnen bij incest en seksueel misbruik      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2056-2057 1-42 p. 2056-2057 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-48
p. 2409 1-48 p. 2409 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-80
p. 4211-4212 1-80 p. 4211-4212 (PDF)
Verkeerscontroles waarbij het gebruik van cannabis wordt vastgesteld      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-31
p. 1542-1543 1-31 p. 1542-1543 (PDF)
Verkeershandhavingsbeleid (eenvormigheid inzake boetes)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2784 1-55 p. 2784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3196-3197 1-62 p. 3196-3197 (PDF)
Verkeersovertredingen - Minnelijke inning der verkeersboetes      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1186 1-24 p. 1186 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1258 1-25 p. 1258 (PDF)
Verklaringen opgenomen in processen-verbaal - Klachten      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2057 1-42 p. 2057 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-48
p. 2427-2428 1-48 p. 2427-2428 (PDF)
Verklaringen van een rijkswachtofficier over de "Bende van Nijvel" (1-766)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3396 1-66 p. 3396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3475-3476 1-67 p. 3475-3476 (PDF)
Verkoop van onroerende goederen door notarissen zonder toepassing van de BTW op de commissie (Justitie) (1-733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3343 1-65 p. 3343 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-78
p. 4087 1-78 p. 4087 (PDF)
Verlenen van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan aspirant-politiemannen      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 631 1-13 p. 631 (PDF)
Vermelding van het handelsregisternummer      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1765 1-36 p. 1765 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2039-2040 1-41 p. 2039-2040 (PDF)
Vernietiging van het GP-archief over de CCC      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-54
p. 2735 1-54 p. 2735 (PDF)
Veroordeling van personen die bepaalde misdaden en wanbedrijven gepleegd hebben op minderjarigen      
  Schriftelijke vraag van de heer Santkin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1804 1-37 p. 1804 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1932-1933 1-39 p. 1932-1933 (PDF)
Veroordelingen - Verwerping van een genadeverzoek - Weigering en toekenning van een halve vrijheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2519 1-50 p. 2519 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3144-3146 1-61 p. 3144-3146 (PDF)
Veroordelingen voor seksueel misbruik van kinderen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1954-1955 1-40 p. 1954-1955 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2130-2132 1-43 p. 2130-2132 (PDF)
  Bul. 1-57
p. 2916-2921 1-57 p. 2916-2921 (PDF)
Veroordelingen wegens hulp aan illegale vreemdelingen (1-994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3805 1-73 p. 3805 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-99
p. 5236-5237 1-99 p. 5236-5237 (PDF)
Veroordelingsstatistiek      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 736 1-15 p. 736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 966-967 1-19 p. 966-967 (PDF)
Verslag van het Europees Parlement over Europol - Aantasting van de rechten van het Parlement      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 734-735 1-15 p. 734-735 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1162-1163 1-23 p. 1162-1163 (PDF)
Verslag van het Europees Parlement over Europol - Persoonsgegevens - Controle      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 734 1-15 p. 734 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1162 1-23 p. 1162 (PDF)
Verspreiding via publiciteitsfolders van informatie die risico's inhoudt voor de persoonlijke levenssfeer      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 255 1-6 p. 255 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3030-3032 1-59 p. 3030-3032 (PDF)
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het kabinet (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-6
p. 287 1-6 p. 287 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-32
p. 1566 1-32 p. 1566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1705-1706 1-34 p. 1705-1706 (PDF)
Vertraging bij het beantwoorden van schriftelijke vragen      
  1-51
p. 1186-1187 1-51 p. 1186-1187 (PDF)
Verzending van het Belgisch Staatsblad onder plastiekfolie      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 416 1-9 p. 416 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 601 1-12 p. 601 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (Justitie) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3805 1-73 p. 3805 (PDF)
Voogdijregels in het kader van de verlengde minderjarigheid      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1802-1803 1-37 p. 1802-1803 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3087-3088 1-60 p. 3087-3088 (PDF)
Voorbereiding van internationale verdragen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 848 1-17 p. 848 (PDF)
Voorlopige invrijheidstelling bij niet-betaling van onderhoudsgeld      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1956 1-40 p. 1956 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2321-2322 1-46 p. 2321-2322 (PDF)
Voorschriften m.b.t. de opleiding en de werving van magistraten (1-787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3450 1-67 p. 3450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3603-3604 1-69 p. 3603-3604 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België (1-326)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-59
p. 1433-1441 1-59 p. 1433-1441 (PDF)
Voorwaarden voor toegang tot de balie (1-987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3803-3804 1-73 p. 3803-3804 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-80
p. 4214-4218 1-80 p. 4214-4218 (PDF)
Vorderingsrecht inzake leefmilieubescherming      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2403-2404 1-48 p. 2403-2404 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-49
p. 2450-2451 1-49 p. 2450-2451 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3425-3426 1-66 p. 3425-3426 (PDF)
Vraag naar verjonging van de top van de gerechtelijke politie (1-975)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3753 1-72 p. 3753 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-85
p. 4523-4524 1-85 p. 4523-4524 (PDF)
Vredegerecht - Inrichten van de voogdij - Vreemde nationaliteit      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1679-1680 1-34 p. 1679-1680 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1830-1831 1-37 p. 1830-1831 (PDF)
Vrederechters - Afgifte van een akte van bekendheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-13
p. 668-669 1-13 p. 668-669 (PDF)
Vreedzame acties - Belemmering van het verkeer - Artikel 406 van het Strafwetboek (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1502 1-31 p. 1502 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3193-3194 1-62 p. 3193-3194 (PDF)
Vrijlating van verdachten aangehouden i.v.m. een hormonenzaak      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-7
p. 310-311 1-7 p. 310-311 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-9
p. 419 1-9 p. 419 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-32
p. 1600-1601 1-32 p. 1600-1601 (PDF)
Vrijzinnigheid - Art. 181, § 2, Grondwet - Begroting 1997      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2568 1-51 p. 2568 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2670-2671 1-52 p. 2670-2671 (PDF)
Vrouwen - Beleidsintenties (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 371 1-8 p. 371 (PDF)
Vrouwenhandel en gedwongen prostitutie - Aanbeveling 1325 van de Raad van Europa - Engagement Belgische regering      
  Schriftelijke vraag van de heer Staes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2567-2568 1-51 p. 2567-2568 (PDF)
Waarzeggerij en oplichterij      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2406 1-48 p. 2406 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-49
p. 2451 1-49 p. 2451 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2922 1-57 p. 2922 (PDF)
Wanbeheer van vzw's met zogeheten humanitaire doelstellingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-6
p. 257 1-6 p. 257 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 767-768 1-15 p. 767-768 (PDF)
Wapenhandel - Elektroshockwapens - Rechten van de mens      
  Schriftelijke vraag van de heer Staes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2568 1-51 p. 2568 (PDF)
Wapenhandel vanuit ex-Joegoslavië (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-29
p. 1392 1-29 p. 1392 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-33
p. 1654 1-33 p. 1654 (PDF)
Wapensmokkel naar Irak - Onderzoeksdomein van de Militaire veiligheidsdienst of van de Staatsveiligheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-22
p. 1097-1098 1-22 p. 1097-1098 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-30
p. 1479-1480 1-30 p. 1479-1480 (PDF)
Weddebijslag eerste substituut-procureurs des Konings      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-4
p. 156-157 1-4 p. 156-157 (PDF)
Welk gevolg de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie denken te geven aan de verschillende rapporten over de hervorming van de politiestructuur      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3424-3435 1-129 p. 3424-3435 (PDF)
Werkgevers - Mogelijkheden werknemers (o.a. van grootwarenhuizen) te controleren op diefstal      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2569 1-51 p. 2569 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-85
p. 4520-4521 1-85 p. 4520-4521 (PDF)
Werking van het Hof van Beroep te Brussel - Gerechtelijke achterstand      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2161-2162 1-44 p. 2161-2162 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2278-2279 1-45 p. 2278-2279 (PDF)
Werving van advertenties - Het zich uitgeven voor medewerker van een ministerie e.d. (1-757)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3395 1-66 p. 3395 (PDF)
Wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken - Nieuwe procedure      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 27-29 1-2 p. 27-29 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-30
p. 1475-1479 1-30 p. 1475-1479 (PDF)
Wet van 20 juli 1990 - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 370 1-8 p. 370 (PDF)
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Toegang tot het strafrechtelijk dossier (1-788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3451 1-67 p. 3451 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-75
p. 3928-3929 1-75 p. 3928-3929 (PDF)
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Voorwaardelijke vrijheid of invrijheidsstelling - Tegenstrijdigheden      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1444-1445 1-30 p. 1444-1445 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-32
p. 1601-1602 1-32 p. 1601-1602 (PDF)
Wetsontwerp betreffende criminele organisaties (1-662)      
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-177
p. 5203-5215 1-177 p. 5203-5215 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gerechtelijke samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor het voormalige Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-26
p. 585-598 1-26 p. 585-598 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht (1-246)      
  Algemene beraadslaging
1-38
p. 888-890 1-38 p. 888-890 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten      
  Algemene beraadslaging, bespreking van artikelen en amendementen
1-12
p. 265-280 1-12 p. 265-280 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 (1-852)      
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister (1-663)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3489-3500 1-131 p. 3489-3500 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord      
  Algemene beraadslaging
1-121
p. 3219-3235 1-121 p. 3219-3235 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, ondertekend te Brussel op 25 mei 1987 (Openbare akten en officiële akten opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren) (1-313)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-52
p. 1200-1201 1-52 p. 1200-1201 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten : a) Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957; b) Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 15 oktober 1975; c) Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 17 maart 1978; d) Akkoord tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen betreffende de vereenvoudiging en de modernisering van de wijze van toezending van uitleveringsverzoeken, opgemaakt te San Sebastian op 26 mei 1989 (1-407)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-76
p. 2037-2039 1-76 p. 2037-2039 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep (Magistraatcoördinator - Plaatsvervangend raadsheren - Aanvullende kamers - Toewijzing aan een raadsheer van het beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel - Voorzitter van een assisenzaak - Uitwerken van een meerjarenplan) (1-490)      
  Algemene beraadslaging
1-103
p. 2797-2813 1-103 p. 2797-2813 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur (1-619)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van een artikel
1-109
p. 2964-2966 1-109 p. 2964-2966 (PDF)
Wetsontwerp kansspelen en kansspelinrichtingen - Vraag voor een casino aan de Westkust (1-670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3285-3286 1-64 p. 3285-3286 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-91
p. 4810-4812 1-91 p. 4810-4812 (PDF)
Wetsontwerp op de financiering van het toezicht op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van naburige rechten bepaald in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (1-536)      
  Algemene beraadslaging
1-103
p. 2820-2822 1-103 p. 2820-2822 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters (1-705)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-154
p. 4053-4071 1-154 p. 4053-4071 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1-589)      
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van federaal magistraat (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat) (1-447)      
  Hervatting van de beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2115-2127 1-79 p. 2115-2127 (PDF)
Wetsontwerp tot integratie van de dienst enquêtes van het Hoog Comité van Toezicht in de gerechtelijke politie bij de parketten (1-856)      
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4450-4456 1-167 p. 4450-4456 (PDF)
Wetsontwerp tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd (1-420)      
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ("Kleine Franchimont") (1-704)      
  Algemene beraadslaging
1-159
p. 4247-4274 1-159 p. 4247-4274 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-159
p. 4275 1-159 p. 4275 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 195 van het Gerechtelijk Wetboek (Alleenzetelend rechter in de rechtbank van eerste aanleg) (1-439)      
  Tussenkomsten van de heren Boutmans, Loones en De Clerck en bespreking van de artikelen
1-84
p. 2229-2230 1-84 p. 2229-2230 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 259quater van het Gerechtelijk Wetboek (Gerechtelijke stage van de magistraten) (1-337)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-57
p. 1376-1378 1-57 p. 1376-1378 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten (Griffier en klerk-griffier) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten) (1-345)      
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
  Bespreking over de amendementen en over de artikelen
1-72
p. 1927-1932 1-72 p. 1927-1932 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie (1-828)      
  Algemene beraadslaging
1-177
p. 5216-5221 1-177 p. 5216-5221 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-177
p. 5222-5224 1-177 p. 5222-5224 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding (Technische aanpassingen in de wet van 30 juni 1994) (1-437)      
  Bespreking
1-89
p. 2345-2350 1-89 p. 2345-2350 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten (1-505)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-100
p. 2661-2672 1-100 p. 2661-2672 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten (1-270)      
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
  Bespreking over de amendementen en over de artikelen
1-72
p. 1900-1927 1-72 p. 1900-1927 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de aanwerving, de bevordering en de beoordeling van griffiers, secretarissen en personeel van de rechterlijke orde (1-147)      
  Algemene beraadslaging
1-72
p. 1894-1900 1-72 p. 1894-1900 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Ambtelijke opdracht : bevoegdheid ratione loci van de magistraat - Getuigen : beroepsgeheim) (1-31)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-40
p. 913-927 1-40 p. 913-927 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van de nieuwe afdeling II met als opschrift "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder", door de wet van 20 februari 1991 ingevoegd na artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek (1-368)      
  Algemene beraadslaging
1-100
p. 2661-2666 1-100 p. 2661-2666 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de procedure voor het Hof van Cassatie te bespoedigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie) (Gerechtelijk Wetboek - Wetboek van Strafvordering - Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting)      
  Beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-9
p. 199-209 1-9 p. 199-209 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de vervroegde invrijheidstelling (1-40)      
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36, §2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Invrijheidstelling onder voorwaarden) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26, § 3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis) (1-89)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-52
p. 1201-1203 1-52 p. 1201-1203 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Bevoegdheid van de onderzoekscommissie - Beroepsgeheim - Samenloop met het gerechtelijk onderzoek - Geheimhoudingsplicht - Gevolgen van het onderzoek) (1-148)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-40
p. 913-927 1-40 p. 913-927 (PDF)
Wettelijke grenzen aan de verplaatsing van stoffelijke resten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1270-1271 1-26 p. 1270-1271 (PDF)
Wijze van opstellen van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind is vertoond (1-878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3564 1-69 p. 3564 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3657 1-70 p. 3657 (PDF)
Wijziging voor- of achternaam - Taak voor de gerechtelijke politie      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1901 1-39 p. 1901 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2915-2916 1-57 p. 2915-2916 (PDF)
Witwaspraktijken en valsheid in geschrifte - Onderzoek Antwerps parket naar betrokken financiële instellingen in de Antwerpse diamantsector      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2520 1-50 p. 2520 (PDF)
Zaak Dutroux-Nihoul cs - Politieke verantwoordelijkheden in het pedofiliedrama      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-32
p. 1566-1567 1-32 p. 1566-1567 (PDF)
Zaak-Dutroux - Verdediging - Deontologie      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-54
p. 2737-2738 1-54 p. 2737-2738 (PDF)
Zaak-Dutroux, Nihoul en consoorten - Verdediging - Deontologie      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3310-3312 1-64 p. 3310-3312 (PDF)
Zelfdodingen in gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2825-2826 1-56 p. 2825-2826 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2922-2923 1-57 p. 2922-2923 (PDF)
Zijn mogelijkheid tot positieve injunctie in het dossier van majoor Maggen (Buitenvervolgingstelling door het krijgsauditoraat ondanks de bevindingen van valse getuigenis door de bijzondere onderzoekscommissie Rwanda) (1-491)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-177
p. 5226-5227 1-177 p. 5226-5227 (PDF)
Zijn voorstel om bij de hoven van beroep plaatsvervangende raadsheren aan te wijzen om de achterstand bij het gerecht weg te werken      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-6
p. 100-101 1-6 p. 100-101 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999