Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-376

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 24 november 2010

aan de minister van Justitie

Gedetineerden - Geloofsovertuiging - Privacywetgeving

gedetineerde
strafgevangenis
godsdienst
eerbiediging van het privé-leven

Chronologie

24/11/2010Verzending vraag
16/3/2011Antwoord

Vraag nr. 5-376 d.d. 24 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de zomer van 2010 werd aangekondigd dat in de gevangenissen van Andenne en Ittre eind oktober 2010 een proefproject omtrent de halal-problematiek van start zou gaan.

Het gevangenispersoneel zou zich vrijblijvend kunnen inschrijven voor een infosessie, die ze vertrouwd maakt met het halal-concept en aantoont in welke mate het in de gevangenissen gebruikt kan worden. De infosessies zijn hoofdzakelijk gericht op het verzorgend personeel zoals artsen, verplegers en kinesitherapeuten. Later zouden ook in Vlaanderen infosessies georganiseerd worden.

Tot zover bericht de media dat alleen in de gevangenis van Vorst geen varkensvlees geserveerd wordt en dit wegens het grote verloop in deze gevangenis.

Mocht het proefproject echter succesvol zijn en uitgebreid worden naar alle gevangenissen van het land, wil dat zeggen dat de gevangenisdirectie op een of andere manier de geloofsovertuiging van de gedetineerden moet bijhouden.

Dat zou een inbreuk op de privacywetgeving kunnen betekenen omdat het belijden van een geloof tot het privéleven behoort.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wordt de geloofsovertuiging van de gedetineerden en gevangenen al bijgehouden door het departement Justitie of is dat een bevoegdheid van de gevangenis?

2) Zo ja, welke gevangenissen houden die informatie bij?

3) Hoe wordt die informatie gedeeld met het gevangenispersoneel dat contact heeft met de gedetineerden?

4) Welke reden kan deze inbreuk op de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens legitimeren?

5) Zijn de gevangenen op de hoogte van die inbreuk?

Antwoord ontvangen op 16 maart 2011 :

1) tot 5) De gegevens betreffende de geloofsovertuiging van gedetineerden worden niet bijgehouden. De gedetineerden dienen bij hun opsluiting geen verklaring omtrent hun geloof of levensbeschouwing af te leggen; ze hebben het recht op vrije keuze van en vrije deelname aan elke erkende eredienst of levensbeschouwing.

Het opleidingsproject over halal in de gevangenissen gaat niet langer door.