Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2127

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 20 april 2011

aan de minister van Justitie

Dierenmishandeling - Seponeringen

dierenbescherming
gerechtelijke vervolging
officiële statistiek

Chronologie

20/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2126
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4483

Vraag nr. 5-2127 d.d. 20 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vele bepalingen in het strafrecht blijven in praktijk al te vaak dode letter, omdat er slechts zelden echt werk wordt gemaakt van aanklachten. Dat is in het bijzonder het geval waar het dierenmishandeling en overtredingen van de wetgeving inzake dierenwelzijn betreft.

In hoeveel procent van de gevallen leidt een klacht wegens mishandeling en/of verwaarlozing van dieren tot seponering? In hoeveel procent van de gevallen leidt een klacht tenslotte tot een veroordeling?

Kan dit opgesplitst worden tussen enerzijds feiten gepleegd door privépersonen en anderzijds feiten gepleegd door eigenaars, dierenartsen en/of personeelsleden van dierenasielen, dierentuinen, laboratoria of opvangcentra voor dieren?