Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1372

van Inge Faes (N-VA) d.d. 15 februari 2011

aan de minister van Justitie

Telefoontaps - Gebruik - Doeltreffendheid - Transparantie

telefoon- en briefgeheim
officiŽle statistiek

Chronologie

15/2/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4079

Vraag nr. 5-1372 d.d. 15 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tegenwoordig is de telefoontap niet meer weg te denken als deel van de mogelijkheden waarover de politie beschikt om een onderzoek te voeren. Dit dankzij twee bijzondere wetten, namelijk de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en openen van privť-communicatie en -telecommunicatie en de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, de zogenaamde BOM-wet.

Dat de telefoontap een nuttig wapen is in de strijd tegen zwaar, internationaal banditisme en terrorisme is zeker waar. Zulke ingreep, als het afluisteren van telefoongesprekken, moet transparant gebeuren en onderworpen zijn aan democratische controle. In Nederland is deze transparantie een feit, daar worden de statistieken jaarlijks aan de tweede kamer overgemaakt.

Gezien het korte voorgaande kader, zou ik graag een antwoord krijgen op volgende vragen:

1) Kan de geachte minister mij de cijfers geven bij hoeveel gerechtelijke onderzoeken de afluistermaatregelen werden gemachtigd? Deze cijfers kreeg ik graag per jaar sinds 2005 en per type van gerechtelijk onderzoek. Kan hij deze evolutie nader uitleggen en past deze evolutie in het beleid?

2) Aangezien er tegenwoordig veel telefooncommunicatie via het internet gaat zou het mogelijk moeten zijn om internettelefonie wettelijk te kunnen af tappen. Zijn hiervoor reeds stappen ondernomen?

3) Kunnen buitenlandse mobiele telefoonnummers op Belgisch grondgebied afgetapt worden?

4) Wat is de totale kost voor het aftappen van telefoongesprekken per jaar sinds 2005? Graag kreeg ik de cijfers per provider.

5) Hoeveel telefoontaps lopen in BelgiŽ er gemiddeld per jaar sinds 2005? Zijn er cijfer beschikbaar van de Lidstaten van de Europese Unie?

6) In hoeveel gevallen was de telefoontap onmisbaar om een zaak op te lossen?