Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Clerck Stefaan" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanbieden van vervalste rijbewijzen in het kader van omruiling - Melding aan de procureur des Konings - Aantallen (4-2886)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2886
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-2572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2572
Achtergelaten baby's - Aantallen (4-2552)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2552
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Adoptie - Maatschappelijk ondezoek - Stiefouderadoptie - Stiefouderadoptie door meemoeders (4-2561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2561
Alcohol - Verkoop van alcohol aan minderjarigen (4-6829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6829
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-4824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4824
Alcoholbeleid - Gezamenlijke verklaring - Uitvoering van de maatregelen (4-5711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5711
Algemene directie Crisiscentrum - Contacten met de pers - Instructies (4-7443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7443
Allochtone vrouwen - Achterlaten in het land van herkomst - Maatregelen (4-3669)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3669
Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Omkadering - Personeel - SubsidiŽring (4-4286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4286
Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Vlaanderen - Projecten - Financiering (4-7458)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7458
Ambtshalve politioneel onderzoek - Omzendbrief Col 8/2005 - Toepassing (4-3556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Parys aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3556
Antisemitisme in BelgiŽ - Aantal gevallen - Vervolgingen (4-6844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6844
Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-2496)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2496
Antwerpen - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-5575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5575
Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten (4-4461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4461
Asielaanvragen - Oorlogsmisdadigers - Vervolging- Samenwerking met de parketten (4-5677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5677
Autonome werkstraffen - Aantal begunstigden - Plaats van prestatie - Kostprijs - Dienst Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen - Toegang tot de gerechtelijke antecedenten - Budget - Laattijdige uitvoering van de straffen - Maatregelen (4-6983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6983
BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels) (4-4303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4303
BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels) (4-5665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5665
Bankgegevens - Toegang - Akkoord tussen Amerika en Europa - Opschorting - Belgisch standpunt - Bescherming - Maatregelen (4-6932)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6932
Bedienaars van de eredienst - Parochieassistenten - Bezoldiging (4-2537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2537
Bedrijfsinformatienetwerk tegen terroristische dreigingen - Early Warning System - Protocolakkoord - Werking (4-3348)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3348
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2535)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2535
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-5598)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5598
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3377
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-5636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5636
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2568
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - MateriŽle en financiŽle voordelen (4-7415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7415
Belgen met een meervoudige nationaliteit - Aantallen - Verplichting tot registratie (4-7242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7242
Belgisch gevangenisbeleid - Verouderde gevangenissen - Gebrek aan sanitaire voorzieningen - Maatregelen (4-2974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2974
Belgisch-Marokkaanse overeenkomst inzake de overbrenging van gevonniste personen - Protocol van 19 maart 2007 - Toepassing - Inwerkingtreding - Ratificering door Marokko - Betrokken gedetineerden - Aantal - Overeenkomsten met andere Staten (4-7177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7177
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-4375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4375
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-5671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5671
Belgische gevangenissen Culturele en sportieve activiteiten Organisatie Verbetering Frans initiatief Tour de France voor gevangenen Mogelijkheid in BelgiŽ (4-3858)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3858
Belgische gevangenissen Culturele en sportieve activiteiten Organisatie Verbetering Frans initiatief Tour de France voor gevangenen Mogelijkheid in BelgiŽ (4-5651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5651
Belgische gevangenissen - Sterfgevallen - Oorzaken - Aantallen (4-2534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2534
Belgische nationaliteit - Naturalisatie - Verval - Toepassing van artikel 23 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit - Personen die wegens terrorisme zijn veroordeeld - Procedure voor het hof van beroep (4-2788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delacroix aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2788
Belgische nationaliteit - Nationaliteitsverklaring of naturalisatie - Dragen van een voornaam (4-3812)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3812
Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (Zaak Leys) (4-2538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2538
Belgische strafinrichtingen - Staat - Restauratie - Verbetering levenskwaliteit van de gedetineerden - Opmerkingen van het Observatoire international des prisons (OIP) en van de Liga voor Mensenrechten (LM) (4-2960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2960
Belgische strafinrichtngen - Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden - Lijst van te renoveren gevangenissen - Criteria - Gevangenis van Hoei (4-2961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2961
BelgiŽ - Lokale politie - Drugshonden - Aantallen (4-7363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7363
BelgiŽ als draaischijf in drugshandel (Rapport van het Internationaal Orgaan voor de controle van drugs) (4-1525)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 74-76 4-114 p. 74-76 (PDF)
Berechting van buitenlandse verdachten - Uitvoering van de straf in het land van oorsprong (4-3328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3328
Bestaan van verdoken sharia-rechtbanken - Aantallen - Ontmantelingen - Overleg (4-4805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4805
Bestaan van verdoken sharia-rechtbanken - Aantallen - Ontmantelingen - Overleg (4-5709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5709
Bevolkingsregister - Ambtshalve schrapping - Aantallen - Oorzaken en gevolgen (4-6852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6852
Bezit van wapens - Niet aanvragen van een verplichte vergunning - Aansporing tot inlevering - Vervolging (4-7400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7400
Bijzonder Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders (4-4107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4107
Bijzondere onderzoekstechnieken - Afluisteroperaties - Aantallen - Kostprijs (4-6834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6834
Blackberry's - Makkelijke onderschepping van mailverkeer - Advies van de Veiligheid van de Staat - Maatregelen (4-5097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5097
Boetes uit verkeersovertredingen - Penale boetes - Overzicht (4-4531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4531
Boetes uit verkeersovertredingen - Penale boetes - Overzicht (4-5686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5686
Botnets - Beveiliging van computers - Cijfergegevens - Maatregelen (4-3403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3403
Bouw gevangenissen - Provincie Antwerpen - Locatie - Procedure (4-4015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4015
Bouw gevangenissen - Provincie Antwerpen - Locatie - Procedure (4-5657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5657
Bouw van nieuwe gevangenissen - Terreinen - Kostprijs (4-6652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6652
Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen (4-4623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4623
Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen (4-5692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5692
Brussels Airlines - Inflight Magazine - Advertentie van The Sensi Seed Bank (Cannabis) (4-2509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2509
Buitenlandse adopties - Aantallen - Gezinsvormen (4-6857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6857
Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Verdwijningen (4-2980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2980
Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Verdwijningen (4-5622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5622
Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit (4-2501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2501
Buitenlandse verkeersovertreders - Vervolging - Europees kaderbesluit (4-5580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5580
Cannabisplantages - Aantallen - Inbeslagnemingen - Maatregelen (4-4488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4488
Cannabisplantages - Aantallen - Inbeslagnemingen - Maatregelen (4-5683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5683
Centraal wapenregister - Overgang naar een nieuw model - Stand van zaken (4-3393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3393
CocaÔnegebruik - Incidentie van hartinfarcten - Maatregelen (4-7431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7431
Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitbetaalde bedragen - Overzicht (4-7241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7241
Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitgekeerde bedragen - Ruimte tot vergoeding van mensen die illegaal in het land verblijven (4-2888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2888
Computercriminaliteit - Gevoelige websites van de Belgische Staat - Beveiliging - Eventuele technologische waakdienst - Computer Crime Unit - EfficiŽntere bestrijding - Budget - Verhoging (4-5076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-5076
Computercriminaliteit - Gevoelige websites van de Belgische Staat - Beveiliging - Eventuele technologische waakdienst - Computer Crime Unit - EfficiŽntere bestrijding - Budget - Verhoging (4-5733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5733
Computercriminaliteit - Scareware - Aantal meldingen en klachten - Preventieve acties (4-4889)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4889
Computercriminaliteit - Scareware - Aantal meldingen en klachten - Preventieve acties (4-5717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5717
Criminelen - Veroordeling in BelgiŽ - Strafuitvoering - Land van herkomst (Overbrenging van gevonniste personen zonder echte band met BelgiŽ naar het land van herkomst om er hun straf uit te zitten) (4-2494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2494
DNA-onderzoek - Aantal profielen - Toepassingsgebied - Misbruiken (4-4391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4391
DNA-onderzoek - Aantal profielen - Toepassingsgebied - Misbruiken (4-5675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5675
Databanken - Bescherming van gegevens - Opslag - Internetcriminaliteit (4-4052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4052
De Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) en de vragen die het Spaanse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie stelt (Bestrijding van kinderporno, inbreuken op het auteursrecht en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat op internet - Wenselijkheid om het web al dan niet te filtreren - Gevaar voor privacy en vrijheid van meningsuiting) (4-1166)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie, aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-116
p. 10-11 4-116 p. 10-11 (PDF)
De Belgische houding ten aanzien van de herdenking van de Berberse Lente in Algerije (Revolte van de Berberse bevolking in 1980 in KabyliŽ - Erkenning van de Berbergemeenschap) (4-1179)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-117
p. 34-35 4-117 p. 34-35 (PDF)
De Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit (van de federale politie - Nood aan versterking van het personeel) (4-860)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clercq, minister en Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-83
p. 22-24 4-83 p. 22-24 (PDF)
De Marokkaanse namenlijsten (Voornamen van kinderen in BelgiŽ die niet door de Marokkaanse overheid aanvaard worden - Bevolkingsdiensten van steden en gemeenten - Internationaal privaatrecht) (4-796)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 55-58 4-66 p. 55-58 (PDF)
De ViCLAS-databank (van gegevens over seksuele en gewelddadige misdrijven - Analyse op basis van modus operandi en gedrag van daders - Onopgeloste dossiers) (4-1382)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 97-99 4-109 p. 97-99 (PDF)
De aankoop van drugs via internet (Nood aan informatiecampagne om toename druggebruik te counteren) (4-962)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-80
p. 36-37 4-80 p. 36-37 (PDF)
De acties van het openbaar ministerie na de rellen in Sint-Joost-ten-Node tijdens de week van 20 oktober 2007 (Gewelddadige rellen van racistische aard - Juridische gevolgen van de geweldplegingen en vernieling van een Armeense taverne - Seponering) (4-704)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Roelants du Vivier aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-69
p. 10-12 4-69 p. 10-12 (PDF)
De activiteiten van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding in het jaar 2008 (Samenwerking met de onderwijsinstellingen van de Gemeenschappen) (4-970)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-99
p. 41-43 4-99 p. 41-43 (PDF)
De adoptieproblematiek (Internationale adopties : klachten over werking Federale Centrale Autoriteit) (4-778)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-77
p. 26-29 4-77 p. 26-29 (PDF)
De bepalingen van de wet-Breyne en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (bij de aankoop van een gebouw) (4-1541)      
  Vraag om uitleg van de heer Franco Seminara aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 75-77 4-115 p. 75-77 (PDF)
De berisping van de daders in de zaak Simon Wijffels (ondanks hun veroordeling wegens poging tot moord - OekraÔense broers die een Gentse scholier neerstaken) (4-1012)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 69-70 4-82 p. 69-70 (PDF)
De bescherming van Congolese vips door gevaarlijke stadsbendes (4-1115)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 32-33 4-113 p. 32-33 (PDF)
De bestraffing van partnergeweld (Oorzaken voor hoge graad van seponering - Bijsturing beleid) (4-1072)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 60-62 4-89 p. 60-62 (PDF)
De beveiliging van gevangenissen (Aantal ontsnapte gevangenen - Helicopternetten - Verplaatsing van gevangenen) (4-695)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 24-25 4-68 p. 24-25 (PDF)
De bevoegde autoriteit in het kader van medicinale cannabis (Toestemming om verdovende middelen te bezitten voor medisch gebruik - Schengenakkoord) (4-906)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-77
p. 52 4-77 p. 52 (PDF)
De bevoegdheden van de FOD Justitie binnen de gezondheidsdiensten van gevangenissen (Overdracht naar FOD Volksgezondheid of onafhankelijk federaal agentschap) (4-1528)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 68-70 4-114 p. 68-70 (PDF)
De bevoegdheid van de federale centrale autoriteit in het kader van een adoptieprocedure (4-957)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 16-17 4-96 p. 16-17 (PDF)
De bewaring van gegevens die verkregen of behandeld zijn in het kader van elektronische communicatiediensten (Terrorismebestrijding - Bescherming privacy) (4-922)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-93
p. 13-15 4-93 p. 13-15 (PDF)
De bouw van de gevangenis van Puurs (Problemen met de sanering van de site en de stabiliteit van de ondergrond) (4-1015)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 65-66 4-83 p. 65-66 (PDF)
De bouw van een nieuwe gevangenis in Marche (4-944)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 17-22 4-96 p. 17-22 (PDF)
De bouw van nieuwe instellingen voor geÔnterneerden (Te Gent en Antwerpen - Stand van zaken - Toestand geÔnterneerden) (4-1033)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-108
p. 9-11 4-108 p. 9-11 (PDF)
De controle op ingevoerde lichte wapens (Stijging van import ondanks daling verkoop - Onbetrouwbare registratie in Centraal Wapenregister - Manke samenwerking federale en lokale politie - Uitblijven rondzendbrief met instructies voor lokale politie - Personeelstekort voor registratie - Overleg met regionale overheden die bevoegd zijn voor de invoer) (4-687)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 34-37 4-68 p. 34-37 (PDF)
De controverse rond een Antwerpse strafrechter (Vrijspraak op basis van de provocatietheorie : de rechter oordeelde dat het niet uitvoeren van een vroegere gevangenisstraf een provocatie is en een verschoningsgrond vormt - Geoorloofdheid van de publieke reactie van de minister van Justitie op het vonnis - Individuele vrijheid van de rechter) (4-807)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-79
p. 22-24 4-79 p. 22-24 (PDF)
De drugsoverlast in de Euregio (Nood aan gespecialiseerde politiemensen en grensoverschrijdende samenwerking) (4-1019)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 75-77 4-83 p. 75-77 (PDF)
De duizenden naturalisatiedossiers die al enkele jaren niet kunnen behandeld worden omwille van vormvereisten (4-963)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Ann Somers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-99
p. 40-41 4-99 p. 40-41 (PDF)
De erediensten en de protocollaire rangorde (Voorkeursbehandeling Katholieke Kerk ondanks verbod op elke religieuze discriminatie in de Grondwet) (4-601)      
  Mondelinge vraag van de heer Josy Dubiť aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-66
p. 27-29 4-66 p. 27-29 (PDF)
De erkenning van vluchtelingen (Asielzoekers - Verschil in de erkenningsratio tussen de twee taalrollen - Keuze van de proceduretaal - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) (4-1380)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 96-97 4-109 p. 96-97 (PDF)
De evolutie van het dossier betreffende de parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers (4-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-72
p. 45-46 4-72 p. 45-46 (PDF)
De financiering van de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen voor druggebruikers (4-1410)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 72-75 4-110 p. 72-75 (PDF)
De financiering van de projecten alternatieve gerechtelijke maatregelen voor drugsgebruikers (4-1647)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 66-69 4-119 p. 66-69 (PDF)
De financiŽle discriminaties ten aanzien van adoptieouders (FinanciŽle verschillen tussen bevalling en adoptie) (4-604)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-62
p. 24-25 4-62 p. 24-25 (PDF)
De financiŽle toestand van de voetbalclubs uit de tweede klasse (Schulden bij de fiscus en de sociale zekerheid - Gelijke behandeling) (4-1572)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid, aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 114-116 4-116 p. 114-116 (PDF)
De fiscus en de RSZ en betreffende de continuÔteit van de ondernemingen en de definitie van bevoegdheden (Wet 31 januari 2009 betreffende de continuÔteit van de ondernemingen - Procedure van gerechtelijke reorganisatie - Aanvechten door fiscus en RSZ van hun statuut van gewone schuldeiser in de opschorting) (4-1252)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 8-15 4-98 p. 8-15 (PDF)
De gebrekkige communicatie tussen de parketten en de Dienst Vreemdelingenzaken (Over het feit dat OekraÔense minderjarigen tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt wegens het neersteken van een leerling, ongestoord het land konden verlaten) (4-610)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie, aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-62
p. 18-24 4-62 p. 18-24 (PDF)
De geplande verhuis naar Puurs van het vredegerecht van Willebroek (4-1393)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 75-77 4-110 p. 75-77 (PDF)
De gesloten jeugdinstellingen (Capaciteit) (4-1081)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-111
p. 34-37 4-111 p. 34-37 (PDF)
De gesloten jeugdinstellingen (Personeelsproblemen) (4-1479)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 73-74 4-112 p. 73-74 (PDF)
De gevangenen die overgebracht werden naar de gevangenis van Tilburg (Belgische gedetineerden - Klacht van de Franstalige liga voor mensenrechten) (4-1112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 40-43 4-113 p. 40-43 (PDF)
De gevangenissen van Antwerpen en Puurs (Sanering van terrein in Puurs - Plaats van nieuwe vestiging ter vervanging van oude gevangenissen) (4-689)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 22-23 4-68 p. 22-23 (PDF)
De gevolgtrekkingen uit het vonnis in verband met de zogenaamde KB Lux-zaak (Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg - Onontvankelijkheid omwille van valsheid in geschrifte - Nood aan modernisering Wetboek van Strafvordering) (4-988)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-101
p. 15-17 4-101 p. 15-17 (PDF)
De herbestemming van het Justitiepaleis in Brussel en de gevolgen hiervan voor het overbrengen van gedetineerden (4-1187)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-119
p. 13-18 4-119 p. 13-18 (PDF)
De hervorming van de gerechtelijke arrondissementen (Samenvoegen van arrondissementen - Gevolgen voor La LouviŤre) (4-886)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-89
p. 9-11 4-89 p. 9-11 (PDF)
De hervorming van justitie (Uitbreiding van de arrondissementen tot de grootte van de provincies - Specifieke situatie Eupen - Idee van geÔntegreerde arrondissementsrechtbank en een grote eerstelijnsrechtbank - Familierechtbank) (4-756)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 59-63 4-64 p. 59-63 (PDF)
De huiszoekingen die vandaag plaatsvinden in Koerdische kringen (Aard van de aanklacht - Activiteiten van de PKK - Terrorisme) (4-1132)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-114
p. 21-22 4-114 p. 21-22 (PDF)
De indexering van het leefgeld in het kader van de collectieve schuldenregeling (Nood aan betere verstandhouding tussen schuldenaar en schuldbemiddelaar en aan indexering van het leefgeld) (4-1574)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 136-138 4-116 p. 136-138 (PDF)
De informatisering van Justitie (4-906)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-92
p. 26-29 4-92 p. 26-29 (PDF)
De informatisering van Justitie en de herhaalde pannes (4-1023)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-107
p. 13-15 4-107 p. 13-15 (PDF)
De interne nota van de personeelsdienst van de FOD Justitie aangaande het dragen van religieuze tekens (Houding van de minister tegenover het naar buiten brengen, de inhoud en de timing van de nota) (4-831)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-81
p. 18-20 4-81 p. 18-20 (PDF)
De inval bij de Koerdische tv-zender Roj-tv op 4 maart 2010 (4-1673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Elke Tindemans aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 70-73 4-119 p. 70-73 (PDF)
De invoering van een uniek loket bij iedere rechtbank van eerste aanleg (Gevolgen van gerechtelijke hervorming voor Duitstalige rechtzoekenden) (4-719)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-71
p. 24-26 4-71 p. 24-26 (PDF)
De inwerkingstelling van de wetten van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis en van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (4-702)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 58-59 4-62 p. 58-59 (PDF)
De inwerkingtreding in 2010 van de centralisering van dringende medische oproepen en oproepen voor de huisartsenwachtdienst (4-961)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-99
p. 38-39 4-99 p. 38-39 (PDF)
De justitiŽle reactie op de toegenomen criminaliteit in Brussel (4-1085)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Zie actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
De kosteloze borgstelling (Draagwijdte van de wet : alleen contract van borgstelling tussen vrienden of familieleden of ook zakelijke zekerheidsstelling - Derde-hypotheekstelling) (4-1523)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 120-123 4-116 p. 120-123 (PDF)
De kostprijs van terreinen voor het bouwen van nieuwe gevangenissen (4-1702)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 11-12 4-120 p. 11-12 (PDF)
De manifestaties in verband met het conflict in de Gazastrook (Aanpak van gewelddadige manifestaties in BelgiŽ - Criminele feiten - Islamitisch integrisme - Antisemitisme - Politie - Parket - Gerechtelijke vervolging - Poging tot brandstichting aan een synagoge) (4-550)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-57
p. 25-29 4-57 p. 25-29 (PDF)
De misbruiken in de vastgoedsector aan de Belgische kust (Overtredingen op vlak van brandveiligheid - Gebrekkige controle op naleving wet-Breyne - Problemen met beheerders - Slecht geÔnformeerde vastgoedmakelaars) (4-1063)      
  Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie, de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 50-52 4-89 p. 50-52 (PDF)
De mishandeling van bejaarden (Verborgen mishandeling door familieleden - Meldpunt - Statistieken - Maatregelen) (4-753)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 69-71 4-64 p. 69-71 (PDF)
De modernisering van de burgerlijke stand (Digitalisering - Documentatiecentrum van buitenlandse akten, wetgevingen en beslissingen - Europese uitwisseling van persoonsgegevens) (4-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 60-61 4-79 p. 60-61 (PDF)
De niet-behandeling van naturalisatiedossiers met een positief advies ingediend onder lijstvorm (Niet-behandeling adviezen parket Antwerpen door Kamercommissie - Invoering modelformulier voor alle parketten) (4-677)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-66
p. 24-26 4-66 p. 24-26 (PDF)
De nieuwe wapenwet en de vernietiging van de ingeleverde wapens (Onregelmatigheden bij de inlevering - Statistieken van het aantal - Werking van het centraal wapenregister - Onwettige feiten gepleegd door politieambtenaren) (4-552)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-57
p. 29-31 4-57 p. 29-31 (PDF)
De nog op te nemen vakantiedagen van het gevangenispersoneel (Achterstallige vakantiedagen en overuren wegens personeelstekort) (4-1126)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-114
p. 17-19 4-114 p. 17-19 (PDF)
De nood aan een gemeenschappelijke instelling voor het verlenen van bijstand aan slachtoffers van discriminatie (Omvorming van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tot een gemeenschappelijke instelling die bevoegd is zowel voor federale klachten als voor materies die van de deelstaten afhangen) (4-1146)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 18-20 4-115 p. 18-20 (PDF)
De omzendbrief nr. 154 van 23 december 2009 betreffende besparingen binnen de FOD Justitie (Afschaffing bodes ter rechtszitting - Tekort aan raadsheren) (4-1531)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 84-85 4-114 p. 84-85 (PDF)
De omzetting in Belgisch recht van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht (Haalbaarheid om ook met de ontkenning van oorlogsmisdaden rekening te houden) (4-642)      
  Mondelinge vraag van de heer Francis Delpťrťe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-64
p. 13-14 4-64 p. 13-14 (PDF)
De onderhandelingen met beklaagden (Initiatief van parket-generaal Antwerpen - Onderhandelingen voor o.a. feiten van fraude en andere financiŽle misdrijven, waarbij het parket een lagere straf vordert in ruil voor medewerking en bekentenissen - Afwezigheid van wettelijk kader voor plea bargaining - Houding kabinet Justitie - Toepassingsveld) (4-745)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-72
p. 31-34 4-72 p. 31-34 (PDF)
De onderhandelingen met beklaagden op het vlak van financiŽle misdrijven over de strafmaat (Initiatief van parket-generaal Antwerpen - Onderhandelingen voor o.a. feiten van fraude en andere financiŽle misdrijven, waarbij het parket een lagere straf vordert in ruil voor medewerking en bekentenissen - Afwezigheid van wettelijk kader voor plea bargaining - Houding kabinet Justitie - Toepassingsveld) (4-731)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-72
p. 31-34 4-72 p. 31-34 (PDF)
De onenigheid binnen de Hoge Raad voor de Justitie over de hervormingsplannen (Toegevingen aan het Franstalig college - Eenheidsrechtbank - Arbeidsrechtbanken - Horizontale integratie van de arbeidsauditoraten in de parketten) (4-1196)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-119
p. 22-25 4-119 p. 22-25 (PDF)
De ongezonde staat van het gerechtshof in Binche (4-684)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 20-22 4-68 p. 20-22 (PDF)
De ontoepasbaarheid van het Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen (Probleem voor de jagers) (4-1097)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 51-54 4-92 p. 51-54 (PDF)
De oproer in de Tilburgse gevangenis (gehuurd door BelgiŽ) (4-1527)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 79-81 4-114 p. 79-81 (PDF)
De opvang van geÔnterneerden (in forensische psychiatrische centra - Stand van zaken - Ontlasting van gevangenissen) (4-805)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-79
p. 20-22 4-79 p. 20-22 (PDF)
De opvolging van de aalmoezenier Rijn- en binnenvaart Antwerpen (4-793)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-68
p. 58-59 4-68 p. 58-59 (PDF)
De organisatie van de overplaatsing van gevangenen (naar een Nederlandse gevangenis) (4-937)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-94
p. 33-35 4-94 p. 33-35 (PDF)
De overbelasting van de arbeidsrechtbanken ten gevolge van de nieuwe bevoegdheden op het vlak van de collectieve schuldenregeling (4-623)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-63
p. 19-20 4-63 p. 19-20 (PDF)
De parkeerproblematiek van gezondheidswerkers (Uitzondering voor huisbezoeken - Stand van zaken) (4-883)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 77-78 4-76 p. 77-78 (PDF)
De parkeerproblematiek van gezondheidswerkers (Uitzondering voor huisbezoeken) (4-1057)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 76 4-89 p. 76 (PDF)
De parkeerproblematiek voor gezondheidswerkers (4-1160)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 86-89 4-94 p. 86-89 (PDF)
De parkeerproblemen van gezondheidswerkers (Regeling van huisbezoeken) (4-671)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-66
p. 32-34 4-66 p. 32-34 (PDF)
De parketsamenwerkingsverbanden als strategische stap in de hervorming van het gerechtelijk landschap (4-1109)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 38-40 4-113 p. 38-40 (PDF)
De problematiek van de identiteitsfraude (Opbouwen van een modellendatabank waarbij vervalste buitenlandse documenten van de burgerlijke stand kunnen worden herkend) (4-941)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 57-59 4-79 p. 57-59 (PDF)
De problematiek van de oorspronkelijke geboorteakte voor transgenderpersonen (Gewoonte om de geslachtswijziging in de marge van de geboorteakte bij te schrijven - Inbreuk op de privacy) (4-1549)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 82-85 4-115 p. 82-85 (PDF)
De procedure om op het internet aangeboden gestolen goederen terug te vorderen (4-1335)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie, aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-107
p. 57-59 4-107 p. 57-59 (PDF)
De racistische uitlatingen tijdens de recente betogingen in verband met het Midden-Oosten en de passiviteit van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Gebrek aan transparantie i.v.m. aantal en aard van de rechtszaken van het Centrum - Toepassen van twee maten en gewichten inzake racismebestrijding) (4-568)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Joelle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-59
p. 40-43 4-59 p. 40-43 (PDF)
De recente verklaringen over de invoering van de kilometerheffing (voor de autosnelwegen) (4-949)      
  Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 22-25 4-96 p. 22-25 (PDF)
De reclameronselaars (Oneerlijke handelspraktijken van buitenlandse ondernemingen) (4-1125)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 58-60 4-93 p. 58-60 (PDF)
De referentiemagistraten zedenzaken (Opleiding) (4-1339)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 79-80 4-108 p. 79-80 (PDF)
De regeringsinitiatieven rond schijnsamenwonen en gezinshereniging (4-1100)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-112
p. 31-33 4-112 p. 31-33 (PDF)
De rellen in de Brusselse gemeenten en de veiligheid van de politiediensten (Allochtone jongeren en straatbendes) (4-969)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-99
p. 52-54 4-99 p. 52-54 (PDF)
De risicodossiers inzake kinderopvanginitiatieven (Extra begeleiding of toezicht door Kind en Gezin in geval van klachten) (4-1664)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 69-70 4-119 p. 69-70 (PDF)
De rol van de federale politie in het kader van de gewelddaden tegenover De Lijn in het Pajottenland (Verduidelijking initiatieven politie - Vervolging daders) (4-764)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-76
p. 23-25 4-76 p. 23-25 (PDF)
De situatie van mensen met een handicap die in een gevangenis verblijven (Maatregelen voor correcte behandeling) (4-651)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 63-65 4-59 p. 63-65 (PDF)
De slechte wil bij de lokale overheden inzake de toepassing van de wapenwet (Vergunningsaanvraag voor wapens zonder munitie - Verkeerde interpretatie van de wet van 25 juli 2008 - Beroepsmogelijkheid bij de Federale Wapendienst) (4-819)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 20-22 4-80 p. 20-22 (PDF)
De sociale dienstencheques (Dienstencheques voor mensen met laag inkomen - Uitblijven van uitvoeringsbesluit) (4-1136)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Fontaine aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 17-18 4-115 p. 17-18 (PDF)
De splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (in het kader van de hervorming van de gerechtelijke organisatie - Verduidelijkingen) (4-856)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-82
p. 33-34 4-82 p. 33-34 (PDF)
De stakingen in de gevangenissen en de vervanging van cipiers door politieagenten (Maatregelen om de arbeidsomstandigheden van de cipiers te verbeteren) (4-1148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cťcile Thibaut aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 25-26 4-115 p. 25-26 (PDF)
De stand van de werkzaamheden van de InterministeriŽle Commissie voor humanitair recht inzake de bestraffing van het negationisme in het Belgisch recht (4-592)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Roelants du Vivier aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-61
p. 14-16 4-61 p. 14-16 (PDF)
De stand van zaken in het kader van de gevangenissenproblematiek (Masterplan voor renovatiewerken en bijkomende cellen - Oprichting nationale controle-instelling) (4-930)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 41-43 4-79 p. 41-43 (PDF)
De strijd tegen de zwarthandel in wapens (4-1073)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Zie actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
De tarifering van de gerechtskosten (Vernietiging door de Raad van State van KB van 27 april 2007 dat een nieuwe methodiek invoert om de gerechtskosten in strafzaken te standardiseren) (4-944)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 61-62 4-79 p. 61-62 (PDF)
De tekortkomingen van het elektronisch toezicht (Enkelband) (4-885)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-92
p. 23-26 4-92 p. 23-26 (PDF)
De toekenning van een collectieve schuldenregeling aan handelaars (4-1311)      
  Vraag om uitleg van de heer Guy Swennen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 76-78 4-103 p. 76-78 (PDF)
De toename van het aantal phishingaanvallen op het internet (4-1218)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 77-79 4-99 p. 77-79 (PDF)
De toename van het aantal uithuiszettingen (4-1280)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 58-60 4-101 p. 58-60 (PDF)
De toepassing door Nederland van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (Termijn waarbinnen verzoeken tot terugkeer moeten behandeld worden) (4-820)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 53-55 4-69 p. 53-55 (PDF)
De toepassing van de wetten tot bescherming van de maatschappij (Criteria voor psychiatrische internering en voor vrijlating - Internering wegens misdaden of wanbedrijven) (4-710)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 64-66 4-63 p. 64-66 (PDF)
De toepassing van het artikel 216quater van het Wetboek voor Strafvordering (Toepassing van het snelrecht om kleinere vergrijpen te bestraffen) (4-1124)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-114
p. 15-17 4-114 p. 15-17 (PDF)
De toepassing van het overgangsrecht in het nieuwe echtscheidingsrecht (Onderhoudsplicht) (4-1302)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 72-74 4-103 p. 72-74 (PDF)
De transparantie op de producten van de Rechterlijke Orde (Ontwikkeling van een meetinstrument voor de kostprijs van gerechtelijke activiteiten, o.m. inzake personeel en materieel) (4-1000)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 67-68 4-82 p. 67-68 (PDF)
De uitbreiding van bestaande jeugdinstellingen en het bouwen van nieuwe jeugdinstellingen (Everberg en AchÍne) (4-1620)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 51-52 4-117 p. 51-52 (PDF)
De uitlevering van Veselin Vukotic aan ServiŽ (ServiŽr verdacht van de moord op de Kosovaarse mensenrechtenactivist Enver Hadri in Sint-Gillis) (4-577)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-60
p. 19-21 4-60 p. 19-21 (PDF)
De uitlevering van verdachten tussen BelgiŽ en Marokko (4-893)      
  Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-89
p. 11-13 4-89 p. 11-13 (PDF)
De uitvoering van de straffen (Gevoel van straffeloosheid omwille van plaatsgebrek in gevangenissen en wachtlijsten voor elektronische enkelband) (4-712)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-71
p. 19-22 4-71 p. 19-22 (PDF)
De uitvoering van de wet betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (4-1375)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 89-92 4-109 p. 89-92 (PDF)
De uitvoering van de wet van 29 april 2009 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake het corrigeren van de examens van kandidaat-magistraten (Specifieke regeling voor Duitstalige kandidaten : Duitse taal) (4-1006)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-107
p. 24-26 4-107 p. 24-26 (PDF)
De veiligheidsmaatregelen voor het bezit van wapens door particulieren (4-1273)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 55-58 4-101 p. 55-58 (PDF)
De vergemakkelijking van het neerleggen van een verklaring van benadeelde persoon (Voortgang van wetsontwerp 4-567 ertoe strekkende dat het slachtoffer zich niet naar de rechtbank van eerste aanleg dient te begeven om de verklaring af te leggen) (4-1039)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas ŗ M. Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-109
p. 18-20 4-109 p. 18-20 (PDF)
De vergoeding van bijkomende kosten voor gerechtspsychiaters (Commissie voor de Gerechtskosten) (4-1373)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 79-80 4-109 p. 79-80 (PDF)
De vergoeding voor cipiers die arbeidsongeschikt raken door agressie (Stopzetting van de betaling van onregelmatige prestaties vanaf een afwezigheid van meer dan 30 dagen in afwachting van een nieuwe reglementering) (4-830)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 24-26 4-80 p. 24-26 (PDF)
De verklaringen over rekeningrijden (voor de autosnelwegen) (4-950)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 22-25 4-96 p. 22-25 (PDF)
De verkoop van alcohol en kansspelen aan minderjarigen (Gebrek aan ethiek en controle) (4-892)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-89
p. 19-21 4-89 p. 19-21 (PDF)
De vermindering van de kosten voor het afluisteren van telefoons en het publiceren van de vacante betrekkingen in de rechterlijke macht (4-1070)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-111
p. 37-39 4-111 p. 37-39 (PDF)
De verplichte bijstand van een advocaat tijdens een verhoor (naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) (4-1155)      
  Mondelinge vraag van de heer Yoeri Vastersavendts aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-116
p. 8-9 4-116 p. 8-9 (PDF)
De verslaving aan kansspelen (Nood aan onderzoek - Europese aanpak) (4-930)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-94
p. 24-27 4-94 p. 24-27 (PDF)
De vervolging van burgers die niet deelnemen aan de verkiezingen of niet zetelen in de kiesbureaus (4-1037)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 25-26 4-84 p. 25-26 (PDF)
De vervolgingen bij het niet respecteren van de schoolplicht (4-1105)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Persoons aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-113
p. 36-37 4-113 p. 36-37 (PDF)
De vervroegde vrijlating van 300 gedetineerden (om de overbevolking in de gevangenissen te verhelpen - Selectiecriteria - Huur van een gevangenis in Nederland) (4-838)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-81
p. 20-22 4-81 p. 20-22 (PDF)
De vordering van huisartsen in het kader van onderzoeksopdrachten (terwijl ze wachtdienst hebben) (4-1056)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 74-75 4-89 p. 74-75 (PDF)
De vrijlating door procedurefouten in de zaak van de "cannabisboer" (4-1011)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 68-69 4-82 p. 68-69 (PDF)
De vrijlating van mensenhandelaars (door het gebrek aan veiligheidsagenten die hen van de cel naar de zittingzaal moeten overbrengen) (4-1591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 140-142 4-116 p. 140-142 (PDF)
De vrijlating van verdachten van moord ingevolge de overbelasting van het hof van assisen (4-934)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-94
p. 27-30 4-94 p. 27-30 (PDF)
De werking van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (Toekennen van licenties aan clubs met gerechtelijke problemen) (4-933)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 55-57 4-79 p. 55-57 (PDF)
De wet betreffende de continuÔteit van de ondernemingen (Aarzelende houding van RSZ en fiscus tegenover het feit dat ze als gewone schuldeisers in de opschorting worden beschouwd in plaats van als buitengewone) (4-1578)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 116-119 4-116 p. 116-119 (PDF)
De zaak-Belliraj (Marrokaanse Belg die in Marokko veroordeeld werd wegens terrorisme en voor andere in BelgiŽ gepleegde feiten - Garanties inzake rechten van de verdediging bij overdracht van de dossiers van BelgiŽ aan Marokko) (4-1130)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-114
p. 19-20 4-114 p. 19-20 (PDF)
De zorgverlofregelingen in de magistratuur (Maatregelen van de regering om de combinatie arbeid-gezin te verbeteren) (4-1086)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-89
p. 62-64 4-89 p. 62-64 (PDF)
De zorgverlofregelingen in de magistratuur (Voorstellen van de Adviesraad voor de Magistratuur om de combinatie arbeid-gezin te verbeteren) (4-812)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-79
p. 25-26 4-79 p. 25-26 (PDF)
De zorgwekkende toestand van het vredegerecht van La LouviŤre (Toename dossiers - Personeelsgebrek) (4-732)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-72
p. 11-12 4-72 p. 11-12 (PDF)
De zwarte markt in valse documenten in het kader van de regularisatieprocedure (4-1266)      
  Vraag om uitleg van mevruw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-99
p. 101-103 4-99 p. 101-103 (PDF)
Democratische Republiek Congo (DRC) - Forces dťmocratiques de libťration du Rwanda (FDLR) - Financiering - Geldschieters die in BelgiŽ verblijven - Eventuele rechtsvervolgingen - Ongewenste activiteiten - Strijd - Maatregelen (4-6377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6377
Deoxyribonucleic acid (DNA)-analyses - Gegevens beschikbaar in de databanken - Kostprijs (4-2891)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2891
Deoxyribonucleic acid (DNA)-analyses - Gegevens beschikbaar in de databanken - Kostprijs (4-5619)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5619
DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-tests)- Privťlaboratoria - Kostprijs - Vestiging - Oprichting van een overheidslaboratorium (4-3826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3826
DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-tests)- Privťlaboratoria - Kostprijs - Vestiging - Oprichting van een overheidslaboratorium (4-5649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5649
Diefstallen van stookolie - Aantallen (4-2542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2542
Diefstallen van stookolie - Aantallen (4-5600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5600
Dienst Centrale Adoptie - Langdurige sluiting tijdens de kerstperiode - Kosten voor adoptieouders (4-3034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3034
Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Beslissingen over minderjarige kinderen - Opname in een gecentraliseerde database (4-2797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2797
Dieren - Inbeslagname (4-2531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2531
Dierenmishandeling - Processen verbaal - Vervolging (4-2551)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2551
Doodgeboren kinderen of kinderen die levend geboren worden maar overlijden voordat hun geboorte is aangegeven (Verwarring omtrent de aktes van aangifte - Rondzendbrief - Art. 80bis Burgerlijk Wetboek) (4-545)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-57
p. 23-25 4-57 p. 23-25 (PDF)
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3733
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-5645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5645
Druggebruikers - Gent - Projecten (4-3138)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3138
Druggebruikers - Pilootproject Proefzorg - Wettelijke basis - Uitbreiding (4-6335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6335
Drugshonden (bij de politie) (4-1558)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-115
p. 85-86 4-115 p. 85-86 (PDF)
Dubbele nationaliteiten - Aantallen (4-3466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3466
Dubbele nationaliteiten - Aantallen (4-5637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5637
Echelon - Onderscheppen van satellietverkeer - Aanbevelingen - Opvolging (4-3082)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3082
Echelon - Onderscheppen van satellietverkeer - Aanbevelingen - Opvolging (4-5626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5626
Een Belgische lijst van mensen die de toegang tot ons land wordt ontzegd (Personen die een gevaar betekenen voor staat en bevolking of die oproepen tot haat of geweld) (4-767)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-76
p. 16-17 4-76 p. 16-17 (PDF)
Eergerelateerd geweld - Evaluatie van de pilootprojecten - Algemene beleidsmaatregelen (4-4914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4914
Eergerelateerd geweld - Evaluatie van de pilootprojecten - Algemene beleidsmaatregelen (4-5721)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5721
Eergerelateerd geweld - Opvolging (4-2541)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2541
Elektrisch gereedschap - Namaak - Gevaar - Aantallen en maatregelen (4-5135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5135
Eremisdrijven - Registratie van gegevens - Aantallen - Sensibilisatie van de betrokken bevolking (4-7006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7006
Eupen - Gerechtelijk arrondissement - Gevangenis - Afwezigheid - Evaluatie van de noodzaak (Oprichting van een tweetalige strafinrichting in Eupen) (4-2970)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2970
Eupen - Toekomstig gerechtsgebouw (4-2540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2540
Europese Unie - Zweeds voorzitterschap in het tweede semester van 2009 - Prioriteiten voor Justitie - Kaderbesluiten over de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen - Analyse- Eventuele wijzigingen - Belgisch standpunt (4-4635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4635
Europese Unie - Zweeds voorzitterschap in het tweede semester van 2009 - Prioriteiten voor Justitie - Kaderbesluiten over de mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen - Analyse- Eventuele wijzigingen - Belgisch standpunt (4-5693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5693
Evenement I love techno - Drugs - Betere tests - Samenwerking tussen het parket en het Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid (4-4919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4919
Evenement I love techno - Drugs - Betere tests - Samenwerking tussen het parket en het Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid (4-5722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5722
Extasy-tabletten - Hoge concentraties MDMA - Gevaren - Maatrgelen (4-2559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2559
FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging (4-2556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2556
FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging (4-5605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5605
FOD Justitie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut (4-3329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3329
FOD Justitie - Statistieken - Ontbreken van geÔntegreerd informaticasysteem (4-2511)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2511
FOD Justitie - Statistieken - Verbetering van de verzameltechnieken (4-2495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2495
FOD Justitie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen - Maatregelen (4-4580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4580
FOD Justitie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen - Maatregelen (4-5689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5689
FOD Justitie - Uitgaven - Regelmatigheid (4-2526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2526
Facebook - Aanwezigheid van zedendelinquenten - Samenwerking met het gerecht - Maatregelen (4-6334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6334
Facebook - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (4-5083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5083
Facebook - Gebruikersvoorwaarden - Afstand van auteursrecht - Controle en maatregelen (4-3081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3081
Federaal Aanspreekpunt voor kinderontvoeringen - Werking - Verbetering - FinanciŽle hulp aan slachtoffers - Toekenningsvoorwaarden- Budget van het Aanspreekpunt - Personeel - Eventuele aanwervingen - Openingsuren van het Aanspreekpunt (4-6375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6375
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3565
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijkheid van derden - Raadpleging van het parket - Burgerlijke partijstelling (4-2562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2562
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen - Directoraat-generaal Gerechtelijke Organisatie - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen (4-6499)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6499
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Dragen van een hoofddoek - Nota van de dienst Diversiteit - Conclusies (4-7283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7283
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2575
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-5612)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5612
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Prestatiemeetsystemen - Invoering (4-7441)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7441
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Rekenhof - Laattijdig voorleggen van de rekeningen - Maatregelen (4-6806)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6806
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Rekenhof - Rekeningen van rekenplichtigen - Achterstand (4-3587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3587
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-2563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2563
Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden (4-2564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2564
Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden (4-5607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5607
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6708
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6752)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6752
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4755
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2995
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-2536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2536
Federale overheidsdiensten - Werkstraffen - Stand van zaken (4-4743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4743
Federale overheidsdiensten - Werkstraffen - Stand van zaken (4-5701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5701
Filmkeuring - Commissie - Samenstelling - Bevoegdheden (4-6362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tindemans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6362
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-2498)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2498
Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken (4-5577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5577
Fonds voor de kansspelcommissie (4-4108)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4108
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2944)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2944
GSM - Gebruik achter het stuur - Overtredingen (4-2516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2516
Gedaagden - Begeleiding naar het gerecht - Gebrek aan veiligheidspersoneel (4-7401)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7401
Gedetineerden - Tewerkstelling in werkplaatsen - Aantallen - Vraag van derden (4-4497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4497
Gedetineerden - Tewerkstelling in werkplaatsen - Aantallen - Vraag van derden (4-5685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5685
Genadeverzoeken ontvangen door de Koning - Aantallen (4-6837)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6837
Genitale verminking (Voortgang sinds de resolutie in de Senaat werd aangenomen - Verwezenlijkingen van de Nomenclatuurcommissie - Statistieken) (4-659)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 73-75 4-60 p. 73-75 (PDF)
Genitale verminking - Praktijk in BelgiŽ - Gerechtelijke behandeling (4-2574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2574
Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-2497)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2497
Gent - Instelling voor geÔnterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken (4-5576)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5576
Gerechtsdeskundigen - Statuut - Leemte in de wetgeving - Maatregelen (4-4570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4570
Gerechtsdeskundigen - Statuut - Leemte in de wetgeving - Maatregelen (4-5688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5688
Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Evolutie - Energieverbruik (4-2842)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2842
Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen (4-7239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7239
Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Evolutie - Renovatie (4-2840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2840
Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen (4-7237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7237
Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Evolutie - Impact van het onderhoudscontract (4-2835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2835
Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Impact van de daling van de energieprijzen (4-7235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7235
Gerechtsgebouwen - Dragen van sluiers (4-6363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6363
Gerechtsgebouwen - Toehoorders van de zittingen - Dragen van een hoofddeksel - Hoofddoek (4-4584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4584
Gerechtsgebouwen - Toehoorders van de zittingen - Dragen van een hoofddeksel - Hoofddoek (4-5690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5690
Gesloten centrum van Saint-Hubert - Bewakingspersoneel - Aantal - Rekrutering - Opleiding - Bewakers van de gevangenis van Aarlen - Vervanging - Statuut federaal personeel en personeel Franstalige Gemeenschap - Verschil in behandeling - Preventie (4-7114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7114
Gesloten federale jeugdinstellingen - Beschikbare plaatsen - GeÔntegreerde databank - Registratie van de beslissingen van jeugdrechters (4-7123)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7123
Gesloten jeugdinstelling - Geweigerde jongeren - Aantallen - Alternatieven (4-6836)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6836
Gestolen kredietkaartnummers in de Verenigde Staten (4-2545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2545
Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek (4-2515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2515
Gestolen kunstwerken - Webstek met inventaris - Toegankelijkheid voor de politie - Toegankelijkheid voor het publiek (4-3035)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3035
Getuigenbescherming (door het Speciaal Interventie-eskadron van de federale politie - Relocaties - Alarmprocedure) (4-1398)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 77-79 4-110 p. 77-79 (PDF)
Getuigenbescherming - Bestaande systemen in BelgiŽ - Reglementaire basis (4-7046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7046
Gevangenen - Drugsbezit en -gebruik in de cel - Bijkomende straffen (4-2513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2513
Gevangenis - Mensen met een handicap - Beschikbaarheid van gegevens (4-2227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2227
Gevangenis - Mensen met een handicap - Beschikbaarheid van gegevens (4-5574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5574
Gevangenis van Brugge - Gedetineerden - Verwerking van kunstmest - Risico's (4-3103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3103
Gevangenis van Namen - Staat - HygiŽne, het op elkaar gepakt zijn, bouwvalligheid en veiligheid - Gebreken - Maatregelen - Termijnen - Gelijksoortige staat van de andere Belgische gevangenissen (4-4545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4545
Gevangenis van Namen - Staat - HygiŽne, het op elkaar gepakt zijn, bouwvalligheid en veiligheid - Gebreken - Maatregelen - Termijnen - Gelijksoortige staat van de andere Belgische gevangenissen (4-5687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5687
Gevangenissen Enkelband Kostprijs Opsluiting Kostprijs - Vergelijking (4-3859)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3859
Gevangenissen Enkelband Kostprijs Opsluiting Kostprijs - Vergelijking (4-5652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5652
Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid (4-3863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3863
Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid (4-5655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5655
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding (4-3506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3506
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding (4-5641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5641
Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden (4-4645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4645
Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden (4-5697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5697
Gevangenissen - Bezetting - Nationaliteiten (4-2524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2524
Gevangenissen - Bezetting - Nationaliteiten (4-5593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5593
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Afdeling voor uitvoering van individueel bijzonder veiligheidsregime - Eventueel reglement van interne orde- Inhoud (4-4796)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4796
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Afdeling voor uitvoering van individueel bijzonder veiligheidsregime - Eventueel reglement van interne orde- Inhoud (4-5706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5706
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Regime in de "afdeling individueel bijzonder veiligheidsregime" - Overeenstemming met het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (4-4797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4797
Gevangenissen - Brugge en Lantin - Regime in de "afdeling individueel bijzonder veiligheidsregime" - Overeenstemming met het Europees Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (4-5707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5707
Gevangenissen - Drugsmeldingen - Aantallen - Follow-up (4-7442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7442
Gevangenissen - Gevangenis van Vorst - HygiŽnische omstandigheden - Renovatiewerken (4-3339)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Russo aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3339
Gevangenissen - GeÔnterneerden om psychologische redenen - Crisissituaties - Gebrek aan crisisprotocol (4-4459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4459
Gevangenissen - GeÔnterneerden om psychologische redenen - Crisissituaties - Gebrek aan crisisprotocol (4-5676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5676
Gevangenissen - Huur van gevangeniscellen in Nederland - Aantal gedetineerden - Rechtszaken tegen onvrijwillige overplaatsing - Aantal - Kosten (4-7460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7460
Gevangenissen - Maaltijden - Berekening - Kosten per maaltijd per dag - Discriminatie tussen gevangenissen (4-7456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7456
Gevangenissen - Merksplas - Stand van zaken (4-2972)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2972
Gevangenissen - Methadongebruik (4-4643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4643
Gevangenissen - Methadongebruik (4-5695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5695
Gevangenissen - Ontsnappingen - Maatregelen (4-3153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3153
Gevangenissen - Ontzeggen van toegang aan burgers - Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen - Vage bepalingen (4-6421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6421
Gevangenissen - Overbevolking - Masterplan - Andere beleidsmaatregelen (4-3154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3154
Gevangenissen - Overbevolking - Nieuwe gebouwen - Stand van zaken (4-4838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4838
Gevangenissen - Overbevolking - Nieuwe gebouwen - Stand van zaken (4-5712)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5712
Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten (4-3869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3869
Gevangenissen - Overbevolking - Overdracht van gevangenen naar Nederland - Praktische modaliteiten (4-5656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5656
Gevangenissen - Overbevolking - Uitzitten van gevangenisstraffen in Nederland (4-3696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3696
Gevangenissen - Penitentiaire beambten - Taalopleidingen (4-2523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2523
Gevangenissen - Renovatie en uitbreiding - Stand van zaken (4-7396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7396
Gevangenissen - Sint-Gillis - Bewakers - Afwezigheid wegens ziekte - Recordaantal - Redenen - Werkomstandigheden - Verbetering - Maatregelen (4-7310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7310
Gevangenissen - Speciaal regime - Toegang tot betaalzenders - Directieven (4-4746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4746
Gevangenissen - Speciaal regime - Toegang tot betaalzenders - Directieven (4-5702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5702
Gevangenissen - Stijgend aantal zelfmoorden (4-4177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4177
Gevangenissen - Stijgend aantal zelfmoorden (4-5660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5660
Gevangenissen - Taal van de gedetineerden - Land van herkomst (4-2569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2569
Gevangenissen - Taal van de gedetineerden - Land van herkomst (4-5610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5610
Gevangenissen - Taalgebruik - Initiatieven (4-2525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2525
Gevangenissen - Taalgebruik - Initiatieven (4-5594)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5594
Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies (4-4358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4358
Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies (4-5670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5670
Gevangenissen - Veiligheid en hygiŽne - Behandeling - Klachten van gedetineerden (4-3527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3527
Gevangenissen - Voeding - Respect voor filosofische overtuigigen (4-6405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6405
Gevangenissen - Voeding - Verbod op varkensvlees in de menuís - Toevlucht tot halalvoeding - Leveranciers - Erkenning - Niet-moslimgedetineerden - Schending van de antidiscriminatiewetgeving - Eventuele rondzendbrief aan de gevangenisdirecteurs (4-6332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6332
Gevangenissen - Voorhechtenisen die langer dan ťťn jaar duren - Aantallen per gevangenis (4-2570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2570
Gevangenissen - Voorhechtenisen die langer dan ťťn jaar duren - Aantallen per gevangenis (4-5611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5611
Gevangenissen - Zelfdoddingen - Aantallen (4-3130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3130
Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantallen - Maatregelen (4-2553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2553
Gevangenissen - Zorgequipes voor geÔnterneerden - Resultaten project Merksplas - Uitbreiding (4-2530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2530
Gevangenissen - Zorgequipes voor geÔnterneerden - Resultaten project Merksplas - Uitbreiding (4-5596)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5596
Gevangenisstraffen - Land ver herkomst - Vrijwillig uitzitten van de straf (4-3464)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3464
Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen - Situatie van de Nederlandse gevangenen (4-6361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6361
Gevangenisstraffen in het land van herkomst (Aanscherping van de criteria - Bilaterale overbruggingsverdragen) (4-630)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 46-48 4-57 p. 46-48 (PDF)
Gevonniste personen zonder band met BelgiŽ - Uitzitten van straf in het land van herkomst (4-2543)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2543
Gewapende overvallen in BelgiŽ - Aantallen - Leeftijd en nationaliteit van de daders - Onopgeloste zaken (4-6846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6846
Geweld tegen holebiís - Vervolgde incidenten - Aantallen (4-4320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4320
Geweld tegen holebiís - Vervolgde incidenten - Aantallen (4-5669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5669
Gewesten - Geldstromen - Onderzoek (4-2519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2519
Gewesten - Geldstromen - Onderzoek (4-5589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5589
GeÔnterneerden - Begeleiding in gevangenissen - Gebrek aan opvang in instellingen - Incidenten (4-7221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7221
GeÔnterneerden - Zorgtraject psychiatrie - Huidige begeleiding in gevangenissen (4-4390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4390
GeÔnterneerden die psychiatrische hulp behoeven (4-1334)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-107
p. 55-57 4-107 p. 55-57 (PDF)
Graffiti - Aantal klachten - Aantal betrapte daders - Gerechtelijke vervolgingen - Verwijdering - Kosten (4-6630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6630
Grafschennis - Aantal feiten - Vervolging - Antisemitische of racistische motieven (4-4669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4669
Grafschennis - Aantal feiten - Vervolging - Antisemitische of racistische motieven (4-5698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5698
Guantanamo - Sluiting van de gevangenis - Overdracht van gevangenen naar BelgiŽ - Behandeling van de gevangenen volgens het Belgisch rechtssysteem (4-3151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3151
Haatzenders - Mogelijkheid om uit de ether te halen - Overleg met de gemeenschappen (4-2821)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2821
Haatzenders - Mogelijkheid om uit de ether te halen - Overleg met de gemeenschappen (4-5618)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5618
Handvuurwapens - Stijgende invoer - Vergelijking van de invoervergunningen met de wapenvergunningen - Controle van de wapenregisters van de wapenhandelaars (4-7365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7365
Hasj met een zeer hoog tetrahydrocannabinol (THC)-gehalte - Impact op handhavingsbeleid - Impact op de gezondheid - Preventie (4-3069)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3069
Havens - Illegale afvaltransporten - Cijfers - Maatregelen (4-7268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7268
Het "Witness protection"-programma (Uitvoering van wet op beschermde getuigen : aard van bescherming - Cijfers) (4-700)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-69
p. 7-10 4-69 p. 7-10 (PDF)
Het CHEOPS-project (Informatisering van Justitie - Kritiek van het beheerscomitť Informatica van de rechterlijke orde op het functioneren van de projecten MaCH en Central printing en op het ontwerp van lastenboek voor de rechtbank van eerste aanleg - Nood aan uitvoeringsbesluiten en overleg met het BIRO) (4-880)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 73-77 4-76 p. 73-77 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ ((Niet-)verlenging mandaat - Representatieve samenstelling - Verkiezing - Gevolgen voor financiering georganiseerde islam) (4-717)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-71
p. 22-24 4-71 p. 22-24 (PDF)
Het Masterplan voor de gevangenissen en de keuze van de nieuw te bouwen gevangenis in de provincie Antwerpen (Keuze voor de gemeente Puurs) (4-747)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 68-69 4-64 p. 68-69 (PDF)
Het afsluiten van samenlevingscontracten en de problematiek van de schijnhuwelijken (Misbruik van samenlevingscontracten om een verblijfsvergunning te krijgen - Oplossingen) (4-602)      
  Mondelinge vraag van Nahima Lanjri aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-61
p. 20-22 4-61 p. 20-22 (PDF)
Het beleid inzake ouderenmishandeling (4-1190)      
  Mondelinge vraag van de heer Guy Swennen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-119
p. 18-19 4-119 p. 18-19 (PDF)
Het betwiste recht van notarissen om op te treden als "immobiliŽn-bemiddelaar" (Rechtsvordering van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars) (4-874)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-86
p. 27-29 4-86 p. 27-29 (PDF)
Het bijhouden van dossiers over politici door de Veiligheid van de Staat (Wettelijke basis en beweegredenen om dossiers aan te leggen - Politici van Groen!, Ecolo en Vlaams Belang - Comitť I) (4-737)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-72
p. 34-36 4-72 p. 34-36 (PDF)
Het bouwen van een forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen en in Gent (4-1623)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan de heer Guy Vanhengel, vice-eerste minister en minister van Begroting en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 53-55 4-117 p. 53-55 (PDF)
Het bouwen van een nieuwe strafinstelling in Marche-en-Famenne (4-942)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 17-22 4-96 p. 17-22 (PDF)
Het bouwen van nieuwe gevangenissen (Stand van zaken) (4-1619)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 49-51 4-117 p. 49-51 (PDF)
Het commercieel draagmoederschap (Vraag naar de wettelijkheid) (4-721)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-71
p. 26-29 4-71 p. 26-29 (PDF)
Het communautaire onevenwicht in het verlenen van genade (4-1180)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-117
p. 35-37 4-117 p. 35-37 (PDF)
Het confronteren van drugsdealers met de gevolgen van het dealen van drugs (Bewustmaking van de daders van de gevolgen voor de slachtoffers) (4-828)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 22-24 4-80 p. 22-24 (PDF)
Het cyberpesten (Nood aan bewustwordingscampagne en voldoende strafbepalingen om jongeren te beschermen) (4-733)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 55-57 4-64 p. 55-57 (PDF)
Het drama in Dendermonde en de beoordeling van het beleid inzake geestelijke gezondheid (Moordpartij in een kinderdagverblijf - Beperkte bevoegdheid van de burgemeester om op te treden tegen geesteszieken die een gevaar betekenen) (4-596)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-61
p. 16-18 4-61 p. 16-18 (PDF)
Het drugsbeleid (Het zgn. gedoogbeleid - Gerechtelijke vervolging - Wijziging van het Belgische beleid n.a.v. het strenger beleid in Nederland - Cannabis) (4-633)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 48-49 4-57 p. 48-49 (PDF)
Het drugsgebruik van de Belgische jongeren (4-1635)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 74-75 4-117 p. 74-75 (PDF)
Het einde van de 'pax medica' in het kader van verkeersovertredingen door zorgverstrekkers (4-1461)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 68-70 4-112 p. 68-70 (PDF)
Het elektronisch toezicht (Enkelband - Huidige situatie - Uitbreiding tot voorlopige hechtenis - Nood aan fysieke controles) (4-637)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-64
p. 11-13 4-64 p. 11-13 (PDF)
Het fenomeen van de sackjackings (Cijfers per jaar en per gewest - Aantal arrestaties - Definitie - Preventie) (4-990)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 54-56 4-81 p. 54-56 (PDF)
Het gebruik van cannabis en heroÔne (Allarmerende conclusie rapport Europese Commissie - Maatregelen - Overleg met buurlanden - Nederland - Internationaal georganiseerde criminaliteit) (4-811)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-67
p. 32-34 4-67 p. 32-34 (PDF)
Het gebruik van het humanitair visum als opstap voor een interlandelijke adoptie (Adoptie van een buitenlands kind na een parlementaire zending) (4-573)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 49-51 4-59 p. 49-51 (PDF)
Het gedoogbeleid ten opzichte van cannabisgebruik (4-972)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-99
p. 43-46 4-99 p. 43-46 (PDF)
Het gerechtelijk arrondissement Eupen in het kader van de hervorming van justitie (Belang van specifieke taalsituaties in het licht van de groepering van rechtbanken) (4-858)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
4-83
p. 14-16 4-83 p. 14-16 (PDF)
Het gerechtelijk inningskantoor voor verkeersboetes (Oprichting van een inningskantoor voor invordering van onmiddellijke inningen, minnelijke schikkingen en door de strafrechter opgelegde geldboetes - Stand van zaken) (4-765)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 82-83 4-65 p. 82-83 (PDF)
Het geven van inlichtingen door het parket over misdrijven (Wenselijkheid om het publiek te informeren over sommige criminele feiten - Instructies van de minister - Meeting met persmagistraten) (4-688)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 37-40 4-68 p. 37-40 (PDF)
Het gokken door minderjarigen (Onderzoek OIVO - Toename van het probleem - Hervorming wet op kansspelen) (4-828)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 35-37 4-69 p. 35-37 (PDF)
Het houden van de statistieken over de genitale verminking (Afwezigheid in cijfers - Stand van zaken van het nationaal plan voor genitale verminking) (4-599)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-61
p. 18-20 4-61 p. 18-20 (PDF)
Het huren van gevangeniscellen in Nederland (Gevolgen voor de overbevolking, de begroting en het bezoeken van gevangenen) (4-760)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-76
p. 14-16 4-76 p. 14-16 (PDF)
Het lage aantal veroordelingen in verkrachtingszaken (Resultaten van het onderzoek van mevrouw DaniŤle Zucker - Houding van de minister tegenover de aanbevelingen) (4-993)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 66-69 4-81 p. 66-69 (PDF)
Het maatschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Justitiehuis in het kader van adoptie (Weigering van de Justitiehuizen om adoptieadviezen uit te brengen omdat ze daarvoor geen middelen zouden ontvangen hebben) (4-844)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-82
p. 32-33 4-82 p. 32-33 (PDF)
Het masterplan voor de gevangenissen (4-954)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 17-22 4-96 p. 17-22 (PDF)
Het masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden (Extra celcapaciteit - Bouw van nieuwe gevangenissen - Uitvoering van korte gevangenisstraffen) (4-1707)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 12-13 4-120 p. 12-13 (PDF)
Het materieel dat ter beschikking wordt gesteld van de veiligheidsdiensten met het oog op de telefoontap (4-1036)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-108
p. 37-38 4-108 p. 37-38 (PDF)
Het medisch wapenattest (Vereiste van een medisch attest dat er geen fysieke of mentale tegenindicaties zijn voor het dragen van een vuurwapen) (4-1140)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 65-68 4-94 p. 65-68 (PDF)
Het meten van de werklast van magistraten (Ontwikkeling van een meetinstrument - Methodologie - Overleg met het Parlement) (4-1142)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-HťlŤne Crombť-Berton aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 20-22 4-115 p. 20-22 (PDF)
Het omkoopschandaal in het Belgisch voetbal, beter bekend als de zaak-Ye (Gerechtelijk onderzoek) (4-1246)      
  Vraag om uitleg van de heer Roland Duchatelet aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-98
p. 16-17 4-98 p. 16-17 (PDF)
Het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse cellen (Voorwaarden) (4-752)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-75
p. 22-26 4-75 p. 22-26 (PDF)
Het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen (en overbrenging van veroordeelde niet-Belgen naar hun land van herkomst - Voorwaarden) (4-757)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-75
p. 22-26 4-75 p. 22-26 (PDF)
Het onderzoek naar de Bende van Nijvel (Onderzoek tegen een speurder uit de cel Waals-Brabant) (4-1084)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-111
p. 39-41 4-111 p. 39-41 (PDF)
Het onderzoek naar de effecten van bewakingscamera's op de ophelderingsgraad van misdrijven (Wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit) (4-839)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-71
p. 52-54 4-71 p. 52-54 (PDF)
Het onderzoek naar de oorzaken van overlijdens (Belang van correcte overlijdensvaststelling - Inschakelen van schouwarts - Houding van minister tegenover wetsvoorstel) (4-696)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-68
p. 32-34 4-68 p. 32-34 (PDF)
Het ontbreken van essentiŽle gegevens in de Algemene nationale gegevensbank van de Federale Politie (Ontbreken van foto, beschrijving of vingerafdrukken van aangehouden personen) (4-674)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-66
p. 26-27 4-66 p. 26-27 (PDF)
Het ontbreken van inventarissen bij het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen en bij het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie (Inventaris van kantoormeubelen en -materieel) (4-1700)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 9-11 4-120 p. 9-11 (PDF)
Het ontslag van 89 personen bij MD Verre in Ghlin (4-966)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-99
p. 39-40 4-99 p. 39-40 (PDF)
Het opheffen van de verjaringstermijn voor seksueel misbruik van kinderen (4-1195)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-119
p. 20-21 4-119 p. 20-21 (PDF)
Het overleg met de Verenigde Staten over de aanpak van Koerdische militanten in BelgiŽ (Bemoeienissen met de Belgische houding tegenover de PKK) (4-1173)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-117
p. 32-34 4-117 p. 32-34 (PDF)
Het proces wegens rassendiscriminatie tegen een interimmaatschappij (Registratie van ras, huidskleur en afkomst van de uitzendkrachten - Procedurefout - Mogelijke vergissing) (4-1039)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 28-29 4-84 p. 28-29 (PDF)
Het project tot verbetering van het beheer van de gerechtskosten (Kostenbeheersing binnen Justitie : bewustwording en invoering van een nieuw administratief proces) (4-999)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 65-66 4-82 p. 65-66 (PDF)
Het recht op aanwezigheid van een advocaat tijdens het eerste politieverhoor (Naar aanleiding van de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Wenselijkheid om de verhoren audiovisueel op te nemen) (4-869)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-75
p. 64-66 4-75 p. 64-66 (PDF)
Het telefoonnummer 116000 voor verdwenen kinderen (Uniek nummer voor de hele EU) (4-829)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 46-48 4-69 p. 46-48 (PDF)
Het toegenomen aantal steekpartijen (4-701)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-69
p. 14-15 4-69 p. 14-15 (PDF)
Het toekennen van een schadevergoeding aan mensen zonder papieren (Mevrouw Oulematou, slachtoffer van de moordpartij van Hans Van Temsche - Vergoeding alleen voor mensen met Belgische nationaliteit of die legaal in het land verblijven) (4-588)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-60
p. 21-23 4-60 p. 21-23 (PDF)
Het toekomstige Justitiepaleis van Eupen (4-705)      
  Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 59-61 4-62 p. 59-61 (PDF)
Het toenemend drugsgebruik in het gevangeniswezen (4-1310)      
  Vraag om uitleg van de heer Freddy Van Gaever aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 74-76 4-103 p. 74-76 (PDF)
Het toenemend gebruik van (zware) drugs bij jongeren in ons land (4-1632)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 47-49 4-117 p. 47-49 (PDF)
Het veiligheidspersoneel bij de overbrenging en in de rechtbanken (Veiligheidskorps dat instaat voor de overbrenging van gedetineerden van de gevangenis naar het gerechtshof waar correctionele zittingen plaatsvinden - Gerechtelijke arrondissement Brussel - Aanwezigheid van militaire politie in de rechtszaken - Afschaffing van de zaalwachters) (4-1012)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-107
p. 8-9 4-107 p. 8-9 (PDF)
Het verbod op gelaatsverhullende gewaden (o.a. boerka en nikab) (4-1063)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-110
p. 36-38 4-110 p. 36-38 (PDF)
Het verlaten van het grondgebied van de daders van de steekpartij die te Gent plaatsvond op 4 september 2007 (Gebrekkige communicatie tussen de parketten en de Dienst Vreemdelingenzaken) (4-611)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-62
p. 18-24 4-62 p. 18-24 (PDF)
Het verminderen van het budget voor ouderstages (Aanpak van jeugddelinquentie - Preventie - Steun van ouders - Besteding van beschikbare middelen) (4-709)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-69
p. 12-14 4-69 p. 12-14 (PDF)
Het voorafgaan van de huwelijksinzegening aan het burgerlijk huwelijk (Burgerlijk huwelijk voor kerkelijk huwelijk) (4-1062)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-110
p. 19-22 4-110 p. 19-22 (PDF)
Het zetelen van magistraten in "sporttribunalen" (4-935)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-94
p. 30-33 4-94 p. 30-33 (PDF)
Het zogenaamde asielgerelateerd extremisme (Gewelddadig verzet tegen het asielbeleid) (4-1123)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 67-69 4-93 p. 67-69 (PDF)
Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen (4-5014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-5014
Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen (4-5731)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5731
Holebi's - Gelijke rechten - Erkenning van de Yogyakarta-principes (4-2576)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2576
Holebi's - Geweld - Terughoudendheid om klacht in te dienen (4-6657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6657
Hormonen en dopingproducten - Illegale hormonenhandel - Multidisciplinaire Hormonencel - Ontbreken van jaarverslagen - Resultaten en cijfers voor 2007, 2008 en 2009 (4-4369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4369
Hoven en Rechtbanken - Vermindering van het aantal bodes ter terechtzitting - Motivatie - Maatregel zonder overleg en reflectie - Werkritme - EfficiŽntie van het gerecht - Vrees van de bodes van de rechtbank van Bergen (4-6769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6769
Huisjesmelkerij - Aanhoudingen en veroordelingen - Gebreken in panden - Onbewoonbare panden (4-2532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2532
Huisjesmelkerij - Aanhoudingen en veroordelingen - Gebreken in panden - Onbewoonbare panden (4-5597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5597
Huisvesting - Uitzetting - Aantal - Klachten (4-6455)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Fremault aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6455
Identiteitsdiefstal - Aangiftes - Onderzoek (4-2868)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2868
Identiteitsfraude - Aantallen - Aanpak (4-4981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4981
Identiteitsfraude - Aantallen - Aanpak (4-5730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5730
Identiteitsfraude - Melding van de burgers aan de overheid - Initiatieven in BelgiPe - Opleiding voor de politiemensen (4-3507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3507
Identiteitsverduisteringen - Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26†oktober†2006 - Omzetting in Belgisch recht - Termijn (4-2529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2529
Informanten - Vergoedingen - Aantallen (4-6848)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6848
Informantenbeheerders - Onderzoeksrechters - Communicatieproblemen - Maatregelen en overleg (4-7012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7012
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties - Aantal informatieaanvragen - Uitblijven van klachten - Beleidsoplossingen (4-6509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6509
Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Werking - Overzicht (4-2565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2565
Inlichtingendiensten - Politiediensten - Gerechtelijke overheid - Uitwisseling van informatie (4-7470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7470
Inlichtingendiensten en parketten - Afluisteren van telefoongesprekken - Skype - Frequentie (4-3080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3080
Instituut voor gerechtelijke opleiding - Opleiding - Budgetten - Verdeling (4-7569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7569
Internationale ontvoering van kinderen Child Focus Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Taken Verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden (4-3860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3860
Internationale ontvoering van kinderen Child Focus Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Taken Verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden (4-5653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5653
Internationale ontvoeringen door ouders - Dossiers - Profiel van de ontvoerde kinderen - Oplossing van het dossier - Aantal - Procedure voor de terugkeer van de kinderen - Gemiddelde duur - Landen van bestemming - Profiel van de ontvoerderde ouders (4-6373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6373
Interneringen (Geesteszieken in gevangenissen - Recht op behandeling) (4-1312)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-103
p. 78-80 4-103 p. 78-80 (PDF)
Interneringen (Rol van de huisarts in de Commissies ter bescherming van de maatschappij) (4-1467)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 70-72 4-112 p. 70-72 (PDF)
Interneringen (Vervanging van de Commissies ter bescherming van de maatschappij door strafuitvoeringsrechtbanken waarin geen gerechtspsychiaters zetelen) (4-1638)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 76-77 4-117 p. 76-77 (PDF)
Interneringen - Commissie tot Bescherming van de Maatschappij - Aantal dossiers (4-6918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6918
Interneringen en de vergoeding voor de gerechtspsychiater (Nood aan herziening van de wetgeving over de gerechtskosten om te vermijden dat psychiaters afhaken) (4-1145)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 22-25 4-115 p. 22-25 (PDF)
Internet - Anonieme meningsuiting - Vrijgeven van identiteitsgegevens in geval van schade aan derden (4-969)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer De Clerck, minister van Justitie
SV 4-969
Internet - Extreem-rechts - Blood and Honour - Bedreigingen (4-2528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2528
Internet - Facebook - Pesterijen - Aantallen en maatregelen (4-7209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7209
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4272
Internet - Kinderporno bestrijding - Afspraken met providers (4-2819)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2819
Internet - Minderjarigen - Bescherming (4-6919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6919
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6671
Internet - Pesterijen - Gevolgen - Maatregelen (4-4490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4490
Internet - Pesterijen - Gevolgen - Maatregelen (4-5684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5684
Internet - Zedendelicten - Opname in het Strafwetboek (4-6364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6364
Internetfraude (Nepadvertenties) (4-1112)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 60-62 4-93 p. 60-62 (PDF)
Iran - Minister van Defensie Ahmad Vahidi - Rol in de aanslag op Joods Centrum in Buenos Aires in 1994 - Internationaal arrestatiebevel - Internationale gemeenschap - Maatregelen (4-4315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4315
Iran - Minister van Defensie Ahmad Vahidi - Rol in de aanslag op Joods Centrum in Buenos Aires in 1994 - Internationaal arrestatiebevel - Internationale gemeenschap - Maatregelen (4-5666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5666
IsraŽlisch-Palestijns conflict - Oorlog in Irak - Betogingen in ons land - Schade - Vervolgingen (4-2870)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2870
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-2560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2560
Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket (4-2512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2512
Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket (4-5588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5588
Jeugdcriminaliteit - Evolutie (4-2503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2503
Jeugdcriminaliteit - Evolutie - Verdeling over de gewesten (4-3319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3319
Jeugdrechtbanken - Uitspraken - Aantallen en aard (4-3870)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3870
Jeugdrechters - Ambulante structuren ten voordele van jongeren met familiale en adolescentieproblemen - Beroep - Kennis van de structuren - Maatregelen (4-7496)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7496
Juridische experts - Vergoeding - Budget voor privťlaboratoria - DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-test) - kostprijs (4-3825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3825
Juridische experts - Vergoeding - Budget voor privťlaboratoria - DesoxyribonucleÔnezuurtests (DNA-test) - kostprijs (4-5648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5648
Justitie - Discriminatie tussen mannen en vrouwen - Gerechtelijke procedures - Magistraten - Nodige kennis - Opleiding - Hoge Raad voor de Justitie - Instituut voor Gerechtelijke Opleiding - Raad van State - Magistraten - Opleidingsmogelijkheid (4-6562)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Fremault aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6562
Justitie - Getuigenbescherming - Relocaties - Wijziging van identiteit (4-3334)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3334
Justitie - Getuigenbescherming - Relocaties - Wijziging van identiteit (4-5634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5634
Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden" (4-2520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2520
Justitie - Gevangenentransport - "Televoorgeleiden" (4-5590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5590
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (4-2521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2521
Justitie - Gevangenentransport - Invoeren "telehoren" in rechtbanken (4-5591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5591
Justitie - Hervorming - Informatisering - Prioriteiten (4-3697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3697
Justitie - Hervorming - Informatisering - Prioriteiten (4-5644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5644
Justitie - Personeel - Inzetting visueel gehandicapte personen (4-3832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3832
Justitie - Telefoontap - Kostprijs - Daling - Maatregelen - Contracten met de telecomoperatoren - Nieuwe onderhandelingen - Voorbeeld van Frankrijk en Nederland (4-7178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7178
Justitiehuizen - Elektronisch toezicht - Gebrek aan personeel - Opstellen van een nieuw lastenboek voor het technisch materiaal (4-2583)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2583
Justitiehuizen - Justitieassistenten - Werklast - Problematiek van de enkelbanden (4-6386)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6386
Kansspelen - Verslaving - Studies - Onderzoek van de Kansspelcommissie (KSC) - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 - Prioriteit - Akkoorden inzake informatie-uitwisseling - Gokspelen op het internet - Reglementering - Initiatieven (4-5070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-5070
Kansspelen - Verslaving - Studies - Onderzoek van de Kansspelcommissie (KSC) - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 - Prioriteit - Akkoorden inzake informatie-uitwisseling - Gokspelen op het internet - Reglementering - Initiatieven (4-5732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5732
Kinderen met ouders in de gevangenis - Bezoekrecht - Afdwingbaarheid (4-4776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4776
Kinderen met ouders in de gevangenis - Bezoekrecht - Afdwingbaarheid (4-5704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5704
Kinderen zonder wettig verblijf - Leerplicht - Controle - Sancties (4-2580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2580
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3629)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3629
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-5642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5642
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3651
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-5643)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5643
Klantenkaarten en hun gevolgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (4-945)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 14-16 4-96 p. 14-16 (PDF)
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7345
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Artikel 25.1., 1į - Afstand tussen geparkeerde wagens - Overtredingen (4-7188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7188
Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie - Strenge bepalingen - Probleem in geval van legitieme zelfverdediging (4-3505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3505
Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie - Strenge bepalingen - Probleem in geval van legitieme zelfverdediging (4-5640)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5640
Kredietkaarten - Grootschalige fraude - Maatregelen (4-3698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3698
Ladingdiefstallen - Structurele samenwerking met Nederland - Bijhouden van statistieken (4-3873)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3873
Leden van motorbendes - Criminele feiten - Inventarisatie (4-6515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6515
Levenslange opsluiting - Effectieve duurtijd (4-7506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7506
Lineaire besparingsmaatregelen bij de gerechtelijke organen (Besparingen op personeel : zaalwachters, magistraten, gerechtspersoneel, bewakingspersoneel, justitieassistenten, organigram van FOD Justitie) (4-1024)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cťcile Thibaut aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-107
p. 26-31 4-107 p. 26-31 (PDF)
Logistieke en financiŽle hulp aan ouders wier kinderen door de andere ouder naar een ander land ontvoerd werden (Rol van de Belgische centrale autoriteit in de bijstand om Belgische ouders die geen toegang krijgen tot een administratief dossier in een ander land) (4-873)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer De Clerck Stefaan, minister van Justitie
4-86
p. 24-27 4-86 p. 24-27 (PDF)
Luchtvaart - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal (4-4250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4250
Magistratuur - Pogingen tot beÔnvloeding van rechters - Oprichting van een meldpunt (4-2928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2928
Magistratuur - Pogingen tot beÔnvloeding van rechters - Oprichting van een meldpunt (4-5621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5621
Magistratuur - Zorgverlofregelingen - Verbetering van de huidige mogelijkheden (4-3246)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3246
Marokkaanse instanties - Controleactiviteiten - Rol van de Veiligheid van de Staat (4-7440)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7440
Masterplan gevangenisstructuur - Vergroting van de celcapaciteit - Gevolgen op de niet-uitvoering van korte celstraffen (4-6805)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6805
Mede-eigendom - Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (Wet Breyne) - Uitvoeringsgarantie (4-6342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6342
Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving (4-5124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5124
Medicinale cannabis - Schengen-verklaring - Gebruik van medicinale cannabis in ons land (4-2838)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2838
Mensenhandel - Dwangarbeid - Strijd - Europees beleid - Houding van BelgiŽ (4-3497)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3497
Mensenhandel - Dwangarbeid - Strijd - Europees beleid - Houding van BelgiŽ (4-5639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5639
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-2500)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2500
Merksplas - Uitbreiding capaciteit - Geprefabriceerde containers - Stand van zaken (4-5579)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5579
Minderjarige chauffeurs - Aantal - Vervolgingen (Zie ook mondelinge vraag 4-1555) (4-5130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5130
Minderjarige delinquenten - Overbrenging naar het justitiepaleis - Taxi's - Kostprijs - Vermindering - Maatregelen (4-7203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7203
Minderjarigen - Delinquentie - Ouderstages - Resultaten - Kostprijs (4-4186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4186
Minderjarigen - Delinquentie - Ouderstages - Resultaten - Kostprijs (4-5661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5661
Misbruik van krediet- en bankkaarten - Aantal slachtoffers - FinanciŽle compensatie (4-6838)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6838
Misdrijven - Ophelderinggraad - Ontbreken van cijfergegevens - Redenen (4-7086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7086
Mishandeling van bejaarden - Initiatieven (4-2522)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2522
MoskeeŽn - Erkenningen - Bezoldiging van imams - Informatie in geval van weigering van erkenning (4-7222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7222
Multidisciplinaire hormonencel - Humane doping - Gebrek aan pakkans - Rol van de douane (4-4483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4483
Multidisciplinaire hormonencel - Humane doping - Gebrek aan pakkans - Rol van de douane (4-5681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5681
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Daling vastgestelde inbreuken - Niet-dalende aanwijzingen (4-4478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4478
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Daling vastgestelde inbreuken - Niet-dalende aanwijzingen (4-5680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5680
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Globale misdrijfanalyse (4-4475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4475
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Globale misdrijfanalyse (4-5679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5679
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Rol van "autostradedierenartsen" (4-4486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4486
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting - Rol van "autostradedierenartsen" (4-5682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5682
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken (4-4471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4471
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken (4-5678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5678
Nachtwinkels - Aantallen - Controles - Overtredingen en processen-verbaal (4-6922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6922
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen - Niet overzenden aan het Rekenhof - Organisatorische tekortkomingen (4-2507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2507
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen - Niet overzenden aan het Rekenhof - Organisatorische tekortkomingen (4-5585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5585
Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Geschil met de Centrale Dienst der vaste uitgaven (4-3304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3304
Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Geschil met de Centrale Dienst der vaste uitgaven (4-5632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5632
Nederland - Toename van antisemitisme - Incidenten in ons land - Aantal - Prioriteiten van het openbaar ministerie - Hulp aan de slachtoffers - Antisemitisch activisme op het internet (4-4380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4380
Nederland - Toename van antisemitisme - Incidenten in ons land - Aantal - Prioriteiten van het openbaar ministerie - Hulp aan de slachtoffers - Antisemitisch activisme op het internet (4-5672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5672
Nieuwe gevangenissen - Aalst, Beveren, Sambreville-Velaine en Leuze-en-Hainaut - Stand van zaken (4-6567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6567
Nieuwe gevangenissen - Stand van zaken (4-2567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2567
Nieuwe gevangenissen - Stand van zaken (4-5609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5609
Nizar Trabelsi - Overbrenging van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Lantin - Vertraging - Wettelijke basis - Gedetineerden - Slechte behandeling - Veroordelingen door Belgische of internationale rechtbanken (4-6301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6301
Offerfeest - Ritueel slachten - Controle - Dierenwelzijn (4-6380)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6380
OfficiŽle documenten - Vermelding burgerlijke staat (4-3932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3932
Onderzoeksmethode - Identificatie via bacteriŽn - Toepassing in BelgiŽ (4-7328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7328
Onleesbare nummerplaten - Vervolging - Veroordelingen (4-3229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3229
Onleesbare nummerplaten - Vervolging - Veroordelingen (4-5631)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5631
Onrechtmatige hechtenissen - Onwerkzame hechtenissen - Aantallen - Schadevergoedingen (4-2557)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2557
Onrechtmatige hechtenissen - Onwerkzame hechtenissen - Aantallen - Schadevergoedingen (4-5606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5606
Onrustwekkende verdwijningen - Onopgeloste moorddossiers - Aantallen (4-6841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6841
Onrustwekkende verdwijningen - Ontsnappingen - Opsporing - Gebruik van snelle communicatiemiddelen - GSM - MMS (4-4016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4016
Ontsnapte gevangenen - Voortvluchtigen - Publicatie van een most-wanted-lijst (4-2510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2510
Ontsnapte gevangenen - Voortvluchtigen - Publicatie van een most-wanted-lijst (4-5587)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5587
Onvergunde vuurwapens - Vervolging - Identificatie van de bezitters (4-4867)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4867
Onvergunde vuurwapens - Vervolging - Identificatie van de bezitters (4-5715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5715
Opvang van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd - Organisatie en of financiering - Algemeen samenwerkingsakkoord Ė Conclusie - Besprekingen - Agenda - Stand van zaken (4-7516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7516
Orgaan voor de CoŲrdinatie van de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Parallelle informatie en cross-checks - Vrijgemaakt budget (4-7472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7472
Ouderlijke ontvoeringen Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Noodnummer Opname in telefoonboek Eventuele bezwaren (4-3861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3861
Ouderlijke ontvoeringen Belgische Centrale Autoriteit voor internationale kinderontvoeringen Noodnummer Opname in telefoonboek Eventuele bezwaren (4-5654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5654
Overbevolking in de gevangenissen - Buitenlandse gevangenen - Strafuitvoering in het buitenland - Gedwongen overbrengingen - Vrijwillige instemming met overbrenging (4-7405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7405
Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven (4-6607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6607
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7376
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4027)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4027
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-5658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5658
Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen (4-7140)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7140
Overheidsportaal Justel - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Kosten (4-4233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4233
Overheidsportaal Justel - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Kosten (4-5662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5662
Pakistan - Afdreiging van migranten door de Taliban - Stand van zaken in BelgiŽ - Maatregelen (4-3152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3152
Parket - Procureurs des Konings - Eerste substituten - Onderzoeksrechters - Gemiddelde leeftijd (4-7103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7103
Parlementaire onschendbaarheid - Opheffing - Aantal verzoeken (4-4866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4866
Parlementaire onschendbaarheid - Opheffing - Aantal verzoeken (4-5714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5714
Parochieassistent - Statuut (4-2517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2517
Partnergeweld - Klachten - Vervolgingen - Aantallen (4-6835)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6835
Partydrugs - Zelf aanmaken van Gamma Hydroxy Boterzuur (GHB) - K2 of " Spice " - Maatregelen (4-7220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7220
Penitentiair centrum Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Personeelsformatie (4-4646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4646
Penitentiair centrum van Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Beschadiging (4-4644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4644
Penitentiair centrum van Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Beschadiging (4-5696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5696
Penitentiaire gevangenisinstellingen - Aantal aanwezige gevangenen -Belgische nationaliteit - Andere nationaliteiten (4-6839)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6839
Penitentiaire instellingen - Imams - Aantallen - Statuut (4-3411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3411
Penitentiaire instellingen - Ontsnappingen van gevangenen - Aantallen (4-6840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6840
Penitentiaire instellingen voor jongeren - Stand van zaken - Gebreken aan de instelling van Tongeren (4-6574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6574
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3973
Phenix-project (Informatisering van hoven en rechtbanken) (4-2514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2514
Politie - Agenten - Beschuldigingen - Beschuldiging van geweld - Bezwarende omstandigheden (4-7117)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7117
Politie - Databank - Opslag van gevoelige gegevens - Bescherming van gegevens (4-2577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2577
Politie - Inschakeling van minderjarige informanten (4-2228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2228
Politierechtbank van Vilvoorde - Aantal behandelde zaken per zitdag - Inlassing van een lunchpauze (4-2808)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2808
Politiereglement - Verbod om het gezicht te versluieren - Betoging tegen de uitwijzing van Nizar Trabelsi - Betoogsters die de niqab dragen - Houding van de Brusselse politie (4-2787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delacroix aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2787
Politieverhoor - Rechten van verdediging - Aanwezigheid van een advocaat - Gevolgen voor de Belgische rechtspraktijk (4-2226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2226
Privť-detectives - Vergunningen - Aangifte van overtredingen aan het parket (4-4393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4393
Pro deo- advocaten - Tolken - Illegalen en asielzoekers -Vergoedingen (4-3102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3102
Pro deo- advocaten - Tolken - Illegalen en asielzoekers -Vergoedingen (4-5627)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5627
Proces Kimyongur - Onderzoek - Gerechtelijke procedure - Kosten -Detail (4-7497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7497
Processen - Familie - Kosten voor opvang en verblijf (Assisenprocessen) (4-2555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2555
Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers (4-2508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2508
Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers (4-5586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5586
Psychiatrisch onderzoek in het kader van interneringen (4-1478)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 51-53 4-112 p. 51-53 (PDF)
Radiozenders - Telefoongrappen met " Bekende Vlamingen " - Wettelijke verplichtingen en gevolgen (4-3806)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3806
Radiozenders - Telefoongrappen met " Bekende Vlamingen " - Wettelijke verplichtingen en gevolgen (4-5647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5647
Rechtbanken - Het neerleggen van conclusies per fax - Veralgemening van het bereikte akkoord (4-3054)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3054
Rechtbanken - Personeelsformaties - Evenwichtige verdeling (4-6573)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6573
Rechtbanken van eerste aanleg - Hoven van beroep - Vonnissen in beroep - Mededeling - Regels - Verschillen - Wil tot uniformering (4-2911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delacroix aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2911
Rechtbanken van eerste aanleg - Hoven van beroep - Vonnissen in beroep - Mededeling - Regels - Verschillen - Wil tot uniformering (4-5620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delacroix aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5620
Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand (4-2504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2504
Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand (4-5582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5582
Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof (4-2506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2506
Regie van de Gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Rekeningen 2003, 2004 en 2005 - Verzending naar het Rekenhof (4-5584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5584
Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof (4-2505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2505
Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof (4-5583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5583
Regie van de Gevangenisarbeid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3305
Regie van de Gevangenisarbeid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-5633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5633
Rekenhof - Regie van de gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laattijdig voorleggen van rekeningen (4-2539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2539
Rekenhof - Regie van de gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laattijdig voorleggen van rekeningen (4-5599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5599
Rijverbod - Besturen van een voertuig - Aantallen - Maatregelen (4-7332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7332
Risico op schending van het privťleven - MIVB - Nieuw systeem van elektromagnetische kaarten (4-3126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3126
Roken - Aankoop van sigaretten door min-16-jarigen (4-2546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2546
Roken - Aankoop van sigaretten door min-16-jarigen (4-5602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5602
Roken - Verkoop van tabaksproducten aan jongeren onder 16 jaar - Processen-verbaal (4-6831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6831
Ruimtes voor selfbanking - Bankkaartdiefstallen - Toename - Maatregelen (4-7207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7207
Rwanda - Genocidairs - Verblijf in BelgiŽ - Straffeloosheid (4-5104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5104
Schijnechtscheidingen - Aantallen - Maatregelen (4-3407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3407
Schijnechtscheidingen - Controle - Gevolgen (4-4799)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4799
Schijnechtscheidingen - Controle - Gevolgen (4-5708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5708
Schijnechtscheidingen - Scheidingen van tafel en bed - Voorlopige dringende maatregelen - Aantallen (4-3786)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3786
Schijnhuwelijken (4-1441)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 57-59 4-111 p. 57-59 (PDF)
Schijnhuwelijken - Aantallen - Negatieve adviezen - Vragenlijsten (4-2571)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2571
Schijnhuwelijken - Internetsites - Zoeken van contact - Federale politie - Cel Schijnhuwelijken en Computer crime unit (CCU) - Specifiek toezicht - Klachten - Maatregelen - Slachtoffers van schijnhuwelijken - Ondersteuning (4-4263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4263
Schijnhuwelijken - Parketten - Beleidsverschillen (4-3557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Parys aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3557
Schijnhuwelijken - Statistische informatie - Draaiboek (4-2848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2848
Schijnhuwelijken - Strafrechtelijke procedures - Draaiboek (4-3350)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3350
Schijnhuwelijken - Strafrechtelijke procedures - Draaiboek (4-5635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5635
Sectie Criminele Informatie - Administratie der douane en accijnzen - Informantenwerking - Samenwerking (4-7009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7009
Sekten en godsdienstvrijheid (Huiszoeking in een sikhtempel - Erkenning van godsdiensten - Juridische definitie van godsdienst en van sekte) (4-637)      
  Vraag om uitleg van de heer Alain Destexhe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 49-52 4-57 p. 49-52 (PDF)
Senioren - Thuisovervallen - Aantallen - Preventie (4-7548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7548
Sexting- Ontwikkeling in BelgiŽ- Klachten en processen - Cijfers - Toepasbare juridische instrumenten - Slachtoffers - Bescherming (4-4947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4947
Sexting- Ontwikkeling in BelgiŽ- Klachten en processen - Cijfers - Toepasbare juridische instrumenten - Slachtoffers - Bescherming (4-5728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5728
Skimming van bankkaarten - Aantallen - Maatregelen (4-6354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6354
Spaanse gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overbracht naar BelgiŽ - Akkoord met Spanje (4-3852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3852
Staatsveiligheid - Marokko - Moeizame relatie - Oorzaken, gevolgen en maatregelen (4-4935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4935
Staatsveiligheid - Marokko - Moeizame relatie - Oorzaken, gevolgen en maatregelen (4-5727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5727
Staatsveiligheid - Onderzoek naar federale parlementsleden - Waarschuwingsnota voor de minister van Justitie - Aantallen en opvolging (4-6814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6814
Staatsveiligheid - Stijging van het budget - Veranderingen in het personeelsbestand (4-4857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4857
Staatsveiligheid - Stijging van het budget - Veranderingen in het personeelsbestand (4-5713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5713
Stalking - Vormen - Processen-verbaal - Aantallen (4-6842)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6842
Steden en gemeenten - Bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelaars voor jeugdcriminaliteit - Resultaten (4-4885)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4885
Steden en gemeenten - Bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties - Bemiddelaars voor jeugdcriminaliteit - Resultaten (4-5716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5716
Stookolie - Diefstal - Aantallen (4-2502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2502
Stookolie - Diefstal - Aantallen (4-5581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5581
Strafbeleid - Verkrachtingen - Studie (4-3699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3699
Strafinrichting - Merksplas - Vervanging van bestaande cellen - Bouwen van een nieuwe vleugel (4-7394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7394
Strafinrichtingen - Jobs voor gedetineerden (4-2544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2544
Strafinrichtingen - Jobs voor gedetineerden (4-5601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5601
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-2499)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2499
Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding) (4-5578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5578
Strafregister - Gedifferentieerd systeem van afschriften (4-2573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2573
Synthetische cannabis - Aanwezigheid in BelgiŽ - Maatregelen (4-4616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4616
Synthetische cannabis - Aanwezigheid in BelgiŽ - Maatregelen (4-5691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5691
Telefoontap - Statistieken (4-2547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2547
Telefoontaps - Aantal - Type van gerechtelijke onderzoeken - Internettelefonie - Nieuwe wettelijke tekst - Kosten (4-4317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4317
Telefoontaps - Aantal - Type van gerechtelijke onderzoeken - Internettelefonie - Nieuwe wettelijke tekst - Kosten (4-5667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5667
Terreuralarm 2007 - Embargo-procedure - Gebrek aan samenwerking tussen de betrokken actoren (4-4331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4331
Terrorisme - Blacklists - Beperkende maatregelen - Delisting (4-2806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2806
Terrorisme - Blacklists - Beperkende maatregelen - Delisting (4-5616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5616
Terroristische activiteiten - Rekruteren van jongeren - Aantallen arrestaties en vervolgingen (4-4960)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4960
Terroristische activiteiten - Rekruteren van jongeren - Aantallen arrestaties en vervolgingen (4-5729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5729
Toegevoegde magistraten - Toewijzing - Gerechtelijke arrondissementen van Bergen en Charleroi - Hoge Raad voor de Justitie - Audit - Uitvoering - Gerechtelijke achterstand in Charleroi (4-6984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6984
Transgenderist - Professionele omgeving - Discriminatie en pesterijen - Maatregelen (4-6917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6917
Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij (4-2579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2579
Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij (4-5614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5614
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3995
Valse autoverzekeringen - Fraude - Controles - Vervolgingen (4-4788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4788
Valse autoverzekeringen - Fraude - Controles - Vervolgingen (4-5705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5705
Valse autoverzekeringen - Handel - Vervolgingen - Verscherpen van de controles (4-5133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5133
Valse noodmeldingen - Aantallen - Gevolgen (4-2549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2549
Valse noodmeldingen - Aantallen - Gevolgen (4-5603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5603
Valse rijbewijzen (Personen van vreemde afkomst die hun rijbewijs probleemloos inruilen voor een Belgisch exemplaar, wijl de oorspronkelijke documenten gewoon werden gekocht of vervalst - Centrale Dienst voor de Bestrijding van valsheden van de federale politie - Gerechtelijke vervolging en veroordelingen) (4-676)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 61-63 4-62 p. 61-63 (PDF)
Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I)- De zaak Belliraj - Onderzoek - Toestand (4-3605)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3605
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2578
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-5613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5613
Vaste comitťs van toezicht op de politiediensten of de inlichtingendiensten - Onderzoeksgeheim - "Overruling"-systeem (4-7468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7468
Veilig verkeer - Sensibilisatie van jongeren - Proces-verbaal voor jongeren (4-6387)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6387
Veiligheid van de Staat - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Huidige verhoudingen (4-4775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4775
Veiligheid van de Staat - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Huidige verhoudingen (4-5703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5703
Veiligheid van de Staat - Personeel - Niet uitbetaalde overuren - Maatregelen (4-3155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3155
Verdrag inzake de rechten van het kind - Belgische toepassing - Rapportage (4-3600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3600
Verkeer - Illegale straatraces - Aantallen - Dodelijke slachtoffers (4-4148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4148
Verkeer - Illegale straatraces - Aantallen - Dodelijke slachtoffers (4-5659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5659
Verkeersagressie - Aantal - Meldpunt in politiezones - Maatregelen (4-4318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4318
Verkeersagressie - Aantal - Meldpunt in politiezones - Maatregelen (4-5668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5668
Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden (4-4712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4712
Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden (4-5699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5699
Verkeersongevallen - Evaluatie van de schade (4-4180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4180
Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen - Taalklachten - Gevolgen (4-2988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2988
Verkeersovertredingen - Onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen - Taalklachten - Gevolgen (4-5623)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5623
Verkeersveiligheid - Drugsgebruik - Controles - Speekseltest - Invoering (4-7452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7452
Verkeersveiligheid - Overdreven snelheid - Processen-verbaal (4-6854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6854
Verkeersveiligheid - Oversteken van een gesloten spoorwegovergang - Aantallen - Incidenten (4-6875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6875
Verkrachting - Cijfers - Beteugeling Ondoeltreffendheid - Lichte straffen (4-3857)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3857
Verkrachting - Cijfers - Beteugeling Ondoeltreffendheid - Lichte straffen (4-5650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5650
Verkrachtingen - Aantal klachten - Vervolgingen - Straffen (4-4928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4928
Verkrachtingen - Aantal klachten - Vervolgingen - Straffen (4-5725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5725
Vermiste personen - Onderzoeken - Aantallen (4-4934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4934
Vermiste personen - Onderzoeken - Aantallen (4-5726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5726
Vermiste personen - Onrustwekkende verdwijningen - Aantallen - Resultaten van de onderzoeken (4-3179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3179
Vermiste personen - Onrustwekkende verdwijningen - Aantallen - Resultaten van de onderzoeken (4-5630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5630
Veroordeelden - Elektronisch toezicht - Controle - Uitbreiding (4-5134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5134
Veroordeling - Levenslange gevangenisstraf - Werkelijke tijdsduur (4-2527)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2527
Veroordeling - Levenslange gevangenisstraf - Werkelijke tijdsduur (4-5595)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Gucht aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5595
Verplicht afkicken van drugs in de gevangenis (4-1590)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 138-140 4-116 p. 138-140 (PDF)
Verplichte inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis) - Weigering door de ouders - Vervolgingen (4-3795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3795
Verplichte inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis) - Weigering door de ouders - Vervolgingen (4-5646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5646
Verwaarlozing van dieren - Soorten dieren - Veroordelingen (4-4906)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4906
Verwaarlozing van dieren - Soorten dieren - Veroordelingen (4-5719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5719
Virtuele kansspelen - Processen-verbaal - Aantallen - Gevolgen (4-3871)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3871
Vluchtmisdrijf - Aantallen - Veroordelingen (4-6850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6850
Voertuigen met een diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen - Ongevallen - Processen-verbaal (4-2584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2584
Voertuigen met een diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen - Ongevallen - Processen-verbaal (4-5615)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5615
Voorlopige hechtenis - Aanhouding (4-2518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2518
Voorlopige hechtenis - Toepassing - Evaluatie (4-2581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2581
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7583)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7583
Vredegerecht van Willebroek - Verhuis naar Puurs (4-3550)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3550
Vredegerecht van Willebroek - Verhuizing naar Puurs - Redenen en kostprijs (4-4818)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4818
Vredegerecht van Willebroek - Verhuizing naar Puurs - Redenen en kostprijs (4-5710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5710
Vredegerechten - Conflicten - Beheer van mede-eigendom - Aantallen (4-2910)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2910
Vrijheidsbenemende straf - Uitvoering - Elektronisch toezicht - Aantal - Follow-up - Justitieassistenten - Aantal (4-2582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2582
Vrouwelijke genitale verminking - Aantallen in BelgiŽ - Vervolgingen (4-6999)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6999
Vrouwelijke moslimkamikazes - BelgiŽ (4-2548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2548
Wapens - Vergunningsaanvragen voor het bezit van wapens zonder munitie - Cijfers (4-2861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2861
Wapenwetgeving - Taken van de lokale politiezones - Omzendbrief (4-6941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6941
Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen - Kempen (4-2889)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2889
Wegcode - Inbreuken - Artikel 40ter (Gedrag tegenover de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen) (4-6430)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6430
Wegcode - Inbreuken - Artikel 43 (Fietsers en bromfietsers) (4-6428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6428
Wegcode - Inbreuken - Artikel 82 (Rijwielen en hun aanhangwagens) (4-6426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6426
Wegcode - Inbreuken - Gebruik van de lichten (4-6432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6432
Wegpolitie - Uitzonderlijke transporten - Begeleiding - Vergunningen voor privť-firma's (4-7330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7330
Werkgroep "radicalisering in de gevangenissen" - Activiteit - Samenstelling - Initiatieven (4-4207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4207
Westerse moslimvrouwen en -kinderen - Ontvoering voor "heropvoeding" of huwelijk - Aantal dossiers -Internationale verdragen (4-7007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7007
Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden - Voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen - Uitvoeringsbesluiten (4-3231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3231
Wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind Schoolbezoek Gevolgen Wijziging van wet (4-3862)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3862
Wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de woninghuurwet - Verschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige tekst - Correcte interpretatie - Aanpassing naar gelijkvormigheid (4-4911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4911
Wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de woninghuurwet - Verschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige tekst - Correcte interpretatie - Aanpassing naar gelijkvormigheid (4-5720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5720
Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Evaluatie (4-2550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2550
Wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven - Veroordelingen - Radicale islamitische bewegingen - Aantallen (4-3149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3149
Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat - Evaluatie - Voorwerp - Termijn - Eventuele verbetering van de wet (4-5084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5084
Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten - Lijst met te vertalen wetten van de regering van de Duitstalige gemeenschap - Beslissing van de minister van Justitie - Actuali (4-4639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4639
Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten - Lijst met te vertalen wetten van de regering van de Duitstalige gemeenschap - Beslissing van de minister van Justitie - Actuali (4-5694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5694
Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van wetten en besluiten - Toepassing - Besluiten die prioritair moeten worden vertaald - TrimestriŽle lijst - Vertaalde besluiten - Aantal - CDDV - Omvorming tot OAB (4-4384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4384
Wet van 21 april 2007 tot regeling van de bekendmaking in het Duits van wetten en besluiten - Toepassing - Besluiten die prioritair moeten worden vertaald - TrimestriŽle lijst - Vertaalde besluiten - Aantal - CDDV - Omvorming tot OAB (4-5673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5673
Wet van 25 april 2004 betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden- Inwerkingtreding - Federale begroting 2008 - SubsidiŽring van de verenigingen (4-2566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2566
Wet van 25 april 2004 betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden- Inwerkingtreding - Federale begroting 2008 - SubsidiŽring van de verenigingen (4-5608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5608
Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding - Statistieken - Registratie van gegevens (4-3148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3148
Wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding - Statistieken - Registratie van gegevens (4-5628)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5628
Wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden - Informantenwerking - Controle (4-4387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4387
Wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden - Informantenwerking - Controle (4-5674)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5674
Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht (4-6556)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6556
Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming - Betwistingen van omgangsregeling bij scheiding - Beslissingen tot plaatsing (4-2554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2554
Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Artikel 32 - Herziening - Vergunning tot het voorhanden hebben van wapens - Geldigheidsduur Rondzendbrief voor de bevoegde administratieve overheden (4-3548)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3548
Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (Wet Breyne) (4-2558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Smet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2558
Wetboek van de Belgische nationaliteit - Ontneming van de Belgische nationaliteit - Aantallen (4-3150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3150
Wetboek van de Belgische nationaliteit - Ontneming van de Belgische nationaliteit - Aantallen (4-5629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5629
Wetboek van strafvordering - Artikel 216quater - Snelrecht - Toepassing (4-7208)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7208
Wetenschappelijk en economisch potentieel - Actieplan tegen economische spionage - Controle van de visumaanvragen - Resultaten geboekt door de Veiligheid van de Staat (4-7467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7467
Wetsontwerp houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (Beroepsprocedure inzake het sociaal strafwetboek - Zie ook doc. 4-1521) (4-1522)      
  Algemene bespreking
4-121
p. 7-9 4-121 p. 7-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen, gedaan te Tilburg (Nederland) op 31 oktober 2009 (4-1491)      
  Algemene bespreking
4-99
p. 61-72 4-99 p. 61-72 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (4-1521)      
  Algemene bespreking
4-121
p. 7-9 4-121 p. 7-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Algemene bespreking
4-121
p. 9-14 4-121 p. 9-14 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Algemene bespreking
4-86
p. 39-64 4-86 p. 39-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering) (Wettigheidscontrole op de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden) (4-1091)      
  Algemene bespreking
4-58
p. 4-19 4-58 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Algemene bespreking
4-86
p. 29-39 4-86 p. 29-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen (Herbekijken van de door een assisenjury genomen beslissing door een ander hof van assisen) (4-147)      
  Algemene bespreking
4-86
p. 29-39 4-86 p. 29-39 (PDF)
Wijziging van de voornaam of familienaam - Nationaliteitsvereiste - Verblijfplaats (4-4926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4926
Wijziging van de voornaam of familienaam - Nationaliteitsvereiste - Verblijfplaats (4-5724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5724
Wijziging van voornaam of familienaam - Publicatie in het Belgisch Staatsblad (4-4923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4923
Wijziging van voornaam of familienaam - Publicatie in het Belgisch Staatsblad (4-5723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5723
Winkeldiefstallen - GeÔntegreerd beleid - Rol van de buurtinformatienetwerken (4-6943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6943
Wreedheid jegens dieren - Hondengevechten - Evolutie (4-3213)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3213
Wurgspel (" jeu du foulard ") - Gevolgen - Maatregelen (4-4892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4892
Wurgspel (" jeu du foulard ") - Gevolgen - Maatregelen (4-5718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5718
X1-dossier - Overheveling naar Gent - Stand van zaken (Dutroux-bis dossier) (4-3485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3485
XTC en ATS (amfetamine type stimulants) - Productielaboratoriums - Aantal - Productiecapaciteit - Politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Nederland (4-4298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4298
XTC en ATS (amfetamine type stimulants) - Productielaboratoriums - Aantal - Productiecapaciteit - Politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Nederland (4-5664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5664
Zaak Belliraj - Belgische Staatsveiligheid - Rol - Relatie met de Marokkaanse direction gťnťrale des …tudes et de la Documentation (DGED) (4-4726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4726
Zaak Belliraj - Belgische Staatsveiligheid - Rol - Relatie met de Marokkaanse direction gťnťrale des …tudes et de la Documentation (DGED) (4-5700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5700
Zittende magistratuur - Korpschefs - Mandaten - Vernieuwing - Arrest van het Grondwettelijk Hof van 1 september 2008 - Gevolgen - Vacantverklaring -Publicatie in het Belgisch Staatsblad - Tekort (4-2860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2860
Zware criminelen - Opvolgen van financiŽle wandel na vrijlating - In beslag genomen sommen van criminele oorsprong (4-3079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3079
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999