Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2529

van Lieve Maes (N-VA) d.d. 16 juni 2011

aan de minister van Justitie

Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Informatica - Begroting - Vereffeningskredieten

ministerie
gegevensverwerkende installatie
begroting
huishoudelijke uitgave
betaalbaarstelling van de uitgaven

Chronologie

16/6/2011 Verzending vraag
26/9/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-2529 d.d. 16 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de algemene uitgavenbegroting wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende types uitgaven via de programmastructuur en de basisallocaties. Inzake informatica zijn er twee belangrijke basisallocaties om het totale informaticabudget te bepalen:

- 12.11.04: allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica;

- 74.22.04: investeringsuitgaven inzake informatica.

Voor het jaar 2010 bedroeg het vereffeningskrediet 34 789 000 euro voor werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica en 29 120 000 euro voor investeringen inzake informatica. Voor 2011 loopt dit op tot 37 139 000 euro voor werking en zakken de investeringen naar 28 418 000 euro.

Het vastleggingskrediet bedroeg in 2010 34 693 000 euro voor werking en 28 677 000 euro voor investeringsuitgaven. In 2011 loopt dit op tot 37 143 000 euro werkingskredieten en zakken de investeringsuitgaven naar 28 185 000 euro investeringsuitgaven.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister een opdeling maken voor 2010 en 2011 van de grootste uitgavencategorieŽn binnen de post werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica? Kan hij de uitsplitsing maken voor onderhoudscontracten, consultancy opdrachten, assessments, en dit per tussenkomst?

2) Kan hij een opdeling maken voor 2010 en 2011 van de grootste uitgavencategorieŽn binnen de post investeringsuitgaven inzake informatica? Kan hij de uitsplitsing maken voor aankoop van hardware, aankoop van software, softwareontwikkeling en opleiding? Zijn er nog andere grote uitgavenposten?

3) Zijn er nog andere informatica-uitgaven naast de uitgaven op de hierboven vermelde basisallocaties?

4) Kunt u een overzicht geven van het " encours ", met andere woorden van de reeds vastgelegde, maar nog niet vereffende bedragen op 1 januari 2011? Is het mogelijk om hier ook een uitsplitsing per categorie te maken? Hoeveel zal hiervan worden vereffend in 2011, 2012, 2013, Ö? Welke bedragen waren reeds voorzien in 2010?

Antwoord ontvangen op 26 september 2011 :

In een bijgevoegde Exceltabel PV_5_2529_1.0.xls wordt antwoord gegeven op de vragen die hier gesteld werden.

Het eerste werkblad omvat de budgetten voor 2010 en 2011 (totalen volgens vereffening en vastlegging).

Vraag 1: De werkingsuitgaven: rekeningen nummer 12.11.04: voor 2010 (2010 1204) en 2011 (2011 1204).

Een uitsplitsing voor onderhoudscontracten, consultancy, opdrachten en assesments wordt weergegeven op het werkblad “onderverdeling”. Een uitsplitsing volgens de rubrieken “Assistentie, gebruiksgoederen, externen en E-gov, licenties, maintenance, provisie, Wan, Commissies en aparte diensten” wordt weergegeven in deze tabel.

Vraag 2: De investeringsuitgaven (rekeningnummer 74.22.04: voor 2010 (2010.74.04) en 2011 (2011.74.04) worden weergeven op het werkblad “onderverdeling”. Een uitsplitsing volgens de rubrieken “niet vastgelegd”, Lan/ Wan, hardware, software, Pc en printers,en commissies wordt weergegeven in deze tabel.

Vraag 3: Er zijn geen andere informatica-uitgaven op de hierboven vermelde basisallocaties.

Vraag 4: op het werkblad vereffening 2010 wordt een overzicht gegeven van de voor 2008, 2009 en 2010 vastgelegde bedragen.2010

2011*totaal

gebruikt

saldo

2008 ev

2010

totaal

gebruikt

saldo

2008 ev

2011

vereffening

werking

34 007 000,00

30 878 167,19

3 128 832,81

10 640 083,14

20 238 084,05

37 139 000,00

17 094 351,89

20 044 648,11

9 980 838,66

7 113 513,23


investering

25 680 000,00

22 496 918,19

3 183 081,81

12 450 439,55

10 046 478,64

28 418 000,00

8 714 766,84

19 703 233,16

5 471 554,12

3 243 769,01

vastlegging

werking

34 896 000,00

34 623 364,90

272 635,1037 143 000,00

21 485 407,19

15 657 592,81
investering

25 337 000,00

24 158 449,34

1 178 550,6628 418 000,00

8 146 929,49

20 271 070,51

*op14/07/2011

2010

2011 *14/07/2011

werkingsmiddelen

assistentie

3 939 520,50

3 338 571,10

1204

gebruiksgoederen

2 022 000,00

924 500,00


externen en E-Gov

3 417 659,84

3 337 252,08


licenties

1 935 966,92

1 158 901,64


maintenance

15 837 175,02

7 863 835,84


provisie

709 017,43

839 050,00


Wan

3 484 660,29

4 023 296,53


Commissies en aparte diensten

3 277 365,00TOTAAL

34 623 365,00

21 485 407,192010

2011

investeringen

Lan WAN

4 532 060,00

922 743,34

7404

hardware

2 609 598,28

840 483,47


software

8 328 368,30

4 345 734,99


PC's en printers

4 325 976,34

1 536 567,69


provisie

918 997,11

501 400,00


Commissies en aparte diensten

3 443 449,31TOTAAL

24 158 449,34

8 146 929,49
Vereffenings kredieten 2010
vastlegging van

Totaal

2008

2009

2010

control

1204

30 878 167,19

626 743,43

10 013 339,71

20 238 084,05

30 878 167,197404

22 496 918,19

935 472,72

11 514 966,83

10 046 478,64

22 496 918,19