Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-639

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 27 december 2010

aan de minister van Justitie

Toezicht op het internet - Preventief screenen door de overheid - Deep packet inspection (DPI)

computercriminaliteit
internet
gerechtelijk onderzoek
kinderpornografie
telefoon- en briefgeheim
toezicht op de communicatie

Chronologie

27/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-640
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5041

Vraag nr. 5-639 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Nederlandse ministerie van Veiligheid overweegt het Nederlands internetverkeer inhoudelijk te gaan screenen op inhoud middels deep packet inspection (DPI). Zo kan de overheid ondermeer kinderporno stoppen. Huidig staatssecretaris Fred Teeven gaf onlangs in de Tweede Kamer toe de opties te onderzoeken.

Door gebruik te maken van het zogenaamde DPI is het mogelijk te ontdekken waar verkeer naartoe gaat en worden gestopt. Een voordeel is dat niet een heel domein wordt geblokkeerd, maar slechts die onderdelen die aanstootgevend zijn. Hierdoor zouden geen onschuldige locaties worden geblokkeerd.

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid erkent dat er in die richting wordt gedacht: "We gaan dit eerst bekijken en reageren in februari 2011 inhoudelijk naar de Kamer.".

Een van de problemen is bijvoorbeeld dat op internetverkeer ook het briefgeheim uit de grondwet van toepassing is. Daarom mag niet zomaar worden gekeken welke informatie langskomt.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe reageert de minister op het voornemen van de Nederlandse beleidsbepaler?

2) Wordt er ook bij ons overwogen om gebruik te maken van DPI? Zo ja, kan dit uitvoerig toegelicht worden? Zo neen, waarom niet en worden er andere alternatieven overwogen om het toezicht op het internet te verhogen? Kunnen deze concreet toegelicht worden?