Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1723

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 15 maart 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Halal maaltijden - Aantallen

strafgevangenis
godsdienst
islam

Chronologie

15/3/2011 Verzending vraag
29/6/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1723 d.d. 15 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is bekend dat een aanzienlijk deel van de gedetineerden aanhanger is van de islamitische godsdienst en om die reden halal maaltijden vraagt. Ongetwijfeld worden daar per gevangenis ook cijfers van geregistreerd.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Zou het mogelijk zijn voor elke penitentiaire instelling een overzicht te geven van het aantal gedetineerden dat halal maaltijden vraagt?

2) Zijn er nog andere geloofsovertuigingen waarmee in de gevangenissen rekening wordt gehouden voor de maaltijdkeuze?

Antwoord ontvangen op 29 juni 2011 :

1. Ik beschik niet over precieze cijfers om op deze vraag te antwoorden. Bovendien stellen niet alle penitentiaire inrichtingen halal-maaltijden voor. Bij de inrichtingen die halal-maaltijden aanbieden, verschilt het percentage van opgediende halal-maaltijden naar gelang van de inrichting en van de aanwezige gevangenisbevolking. Het percentage schommelt tussen 20 en 60 %. Er zijn ook penitentiaire inrichtingen die op occasionele wijze (bijvoorbeeld tijdens de ramadan) halal-maaltijden aanbieden.

2. Er bestaat geen richtlijn die de penitentiaire inrichtingen verplicht om voedsel aan te bieden afgestemd op de religieuze praktijken. Het klopt dat bepaalde penitentiaire inrichtingen een keuze aanbieden tussen verschillende maaltijden: zonder varkensvlees, vegetarisch, halal (volgens de mogelijkheid voor de gevangenis om gecertificeerd halalvlees te kopen), enz. De gedetineerden hebben echter de mogelijkheid om naar eigen keuze een menu te kiezen, zonder dat zij dat moeten motiveren en zonder dat zij zich moeten beroepen op een religieuze overtuiging.