Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-360

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 17 november 2010

aan de minister van Justitie

Schijnhuwelijken - Aantallen - Weigeringen - Nietigverklaringen

schijnhuwelijk
officiŽle statistiek

Chronologie

17/11/2010Verzending vraag
14/1/2011Antwoord

Vraag nr. 5-360 d.d. 17 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regelgeving rond schijnhuwelijken staat op dit moment ter discussie. Een aspect dat die discussie bemoeilijkt, is het ontbreken van cijfers. Terwijl we wel het aantal verdachte huwelijken van de laatste jaren kennen, hebben we geen zicht op het aantal effectieve veroordelingen in deze kwestie.

Daarom de volgende vragen:

1) Hoeveel huwelijken zijn in de laatste vijf jaar, na een onderzoek, effectief geweigerd op basis van het argument "schijnhuwelijk"?

2) Hoeveel huwelijken zijn in de laatste vijf jaar, na een onderzoek, effectief nietig verklaard omdat aangetoond werd dat het om een schijnhuwelijk ging?

Antwoord ontvangen op 14 januari 2011 :

Ik verwijs u naar mijn antwoord op de mondelinge vraag nr. 14 die door de heer Peter Logghe, volksvertegenwoordiger, werd gesteld op 6 oktober 2010 (Integraal verslag, Kamer, 2010-2011, Commissie voor de Justitie, 6 oktober 2010, CRIV 53 COM 002, blz. 1).