Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2191

van Inge Faes (N-VA) d.d. 3 mei 2011

aan de minister van Justitie

Vrijheid van meningsuiting - Wettelijke bepalingen - Adviezen van de magistratuur

openbaar ministerie
vrijheid van meningsuiting
censuur
Europees Hof voor de rechten van de mens
radiouitzending
televisie

Chronologie

3/5/2011Verzending vraag
14/9/2011Antwoord

Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 5-1203

Vraag nr. 5-2191 d.d. 3 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Europees Hof voor de rechten van de mens besliste op 29 maart 2011, verwijzend naar het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat " de vrijheid van meningsuiting alleen beperkt kan worden met een zeer precieze wettekst ". De wet en de rechtspraak in BelgiŽ zijn over dit onderwerp echter allesbehalve precies, aldus het Europees Hof.

Rechters in BelgiŽ moeteen zich voortaan dus onbevoegd verklaren, wanneer zij geconfronteerd worden met een verzoek om via een kortgeding een publicatie of uitzending tegen te houden. Dit tenzij BelgiŽ zijn wetgeving aanpast en specifieke uitzonderingen omschrijft, waarbij een bepaalde publicatie of uitzending mag worden verboden.

In verband met deze materie had ik u al een mondelinge vraag nr. 5-91 gesteld op 31 maart 2011. In uw antwoord bekende u geen pasklaar antwoord te hebben. U ging wel advies inwinnen, dit ondermeer bij het college van procureurs-generaal en de magistratuur. Ook stelde u toen dat u ging bekijken of het mogelijk was deze zaak in beroep bij de Grote Kamer te brengen.

Graag had ik dan ook antwoord op volgende vragen:

1) Bij welke instanties heb u advies over deze materie ingewonnen?

2) Zijn deze adviezen al beschikbaar?

3) Wat is de inhoud van deze adviezen?

4) Gaat BelgiŽ in beroep bij de Grote Kamer, zo ja hoever staat het hiermee?

Antwoord ontvangen op 14 september 2011 :

  1. Ik heb advies over deze vraag bij het Hof van Cassatie en bij hoogleraren ingewonnen.

  2. Het Hof van Cassatie heeft zijn advies op 13 april 2011 gegeven.

    Professor Alain Strowel en meester François Tulkens hebben hun advies op 13 mei 2011 gegeven.

    Professor Jan Velaers heeft zijn advies op 7 juni geleverd.

  3. Deze adviezen concluderen allen dat het arrest van het Europees Hof een wijziging van de wetgeving vraagt omtrent het probleem van de strikte voorwaarden voor mogelijke preventieve maatregelen in kort geding t.a.v. radio, televisie en ook de geschreven pers, ter bescherming van de eer en goede naam alsook de privacy van de burgers.

  4. België is op 29 juni in beroep gegaan bij de Grote Kamer bij het Hof om een definitief antwoord te krijgen op de huidige verwarring. We zullen normaal binnen de zes weken weten of onze aanvraag ontvankelijk is.