Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1031

van Inge Faes (N-VA) d.d. 28 januari 2011

aan de minister van Justitie

Getuigen - Aantallen - Minderjarigen - Vergoeding - Verdeling over de gerechtelijke arrondissementen

getuigenverklaring
strafprocedure
jongere

Chronologie

28/1/2011 Verzending vraag
12/10/2011 Herkwalificatie
1/12/2011 Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1313

Vraag nr. 5-1031 d.d. 28 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer iemand in BelgiŽ getuige is van enige vorm van misdrijf en het gerecht zich over de zaak buigt, betekent dat niet automatisch dat die persoon tijdens het onderzoek of proces als getuige zal worden opgeroepen. De persoon in kwestie, de getuige, moet immers eerst de gerechtelijke instanties op de hoogte brengen van het feit dat hij getuige is. Voor talrijke feiten, zoals aanslagen op de openbare veiligheid of op het leven of de eigendom van een persoon, is iedereen daar immers wettelijk toe verplicht. Dat geldt ook voor ambtenaren die tijdens de uitoefening van hun werk kennis krijgen van een misdaad of een delict. Zij zijn verplicht de procureur des Konings te verwittigen. In de meeste gevallen wordt tijdens het proces enkel een schriftelijke getuigenis gebruikt. Voor het hof van assisen, dat uitspraak doet over de zwaarste misdaden, roept het openbaar ministerie of de verdediging altijd getuigen op. Hier moet de getuige mondeling antwoorden tijden de openbare zitting.

Als men moet getuigen, wordt men daartoe opgeroepen per gerechtsbrief of dagvaarding. In beide gevallen is de getuige verplicht gehoor te geven aan de oproep en tijdens de rechtszaak te verschijnen. In geval van weigering loopt de getuige het risico een geldboete te krijgen, of kan hij door de politie gedwongen worden te verschijnen.

Als getuige heeft men ook recht op een vergoeding. Die vergoeding bestaat uit een vast bedrag, dat wordt betaald als de verschijningsvergoeding en een variabel bedrag dat de transportkosten moet dekken. De getuige kan als bewijs voor zijn werkgever ook een attest krijgen.

In ons rechtssysteem speelt de getuige een belangrijke rol. Om die rol beter te kunnen kwantificeren, hadden wij graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1) In hoeveel strafrechtelijke zaken is er sinds 2005 effectief iemand gedagvaard in de hoedanigheid van getuige?

2) In hoeveel van die gevallen betrof het een minderjarige getuige?

3) Welk bedrag is sinds 2005 jaarlijks als vergoeding uitgekeerd aan getuigen?

Wij zouden graag al die cijfers krijgen per jaar, vanaf 2005, en per gerechtelijk arrondissement.

Antwoord ontvangen op 1 december 2011 :

1. en 2.De gegevens met betrekking tot het aantal getuigen dat gedagvaard wordt, worden niet systematisch verzameld. Een duidelijk overzicht van het aantal getuigen is dus niet mogelijk.

3. Voor deze vraag verwijs ik naar de tabel in bijlage.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen getuigen en deskundigen die een getuigenis afleggen met betrekking tot de werkzaamheden.

Het is niet mogelijk om een onderscheid te maken in deze gegevens naargelang het gerechtelijk arrondissement.

Tabel

2005

 

TOTAAL

In euro

Getuigen

147.575,89

Getuigen (deskundigen)

41.066,67

 

 

2006

 

TOTAAL

In euro

Getuigen

182.191,66

Getuigen (deskundigen)

49.452,53

 

 

2007

 

TOTAAL

In euro

Getuigen

177.051,43

Getuigen (deskundigen)

46.683,26

 

 

2008

 

TOTAAL

In euro

Getuigen

236.080,46

Getuigen (deskundigen)

57.636,83

 

 

2009

 

TOTAAL

In euro

Getuigen

188.095,09

Getuigen (deskundigen)

52.916,72

 

 

2010

 

TOTAAL

In euro

Getuigen

271.525,70

Getuigen (deskundigen)

60.769,46